• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма від 31.12.2015 № 1307
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2015 м. Київ № 1307
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2016 р. за № 137/28267
Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 25 травня 2016 року № 503,  від 23 лютого 2017 року № 276, від 17 вересня 2018 року № 763 ( зміни, внесені абзацом другим пункту 6 та  пунктом 8 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України  від 17 вересня 2018 року № 763, набирають чинності з 1 січня 2020 року ), від 2 грудня 2020 року № 734, від 1 березня 2021 року № 131, від 17 січня 2022 року № 15, від 28 грудня 2022 року № 463 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 17 січня 2023 року № 26 ), від 17 травня 2023 року № 256 )
Відповідно до пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму податкової накладної;
Порядок заповнення податкової накладної.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1235/26012;
наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1129 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1455/26232;
пункти 3, 4 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 102/26547.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Доманський О. В.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.
 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров
 
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА  
( форма податкової накладної у редакції наказів  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, від 17.09.2018 р. № 763, від 02.12.2020 р. № 734, від 01.03.2021 р. № 131, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2022 р. № 15, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 січня 2016 р. за № 137/28267
Порядок
заповнення податкової накладної
( У тексті Порядку слово "номенклатура" в усіх відмінках замінено словами "опис ( номенклатура )" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763 )( У тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба", "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна податкова служба України", слово "ДФС" замінено словом "ДПС" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 2 грудня 2020 року № 734 )( У тексті Порядку слова "офіційному веб-порталі" замінено словами "вебпорталі" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2023 року № 26 )( У тексті Порядку слова "електронний підпис", "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках і числах замінено словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 2 грудня 2020 року № 734 )
1. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.
При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку у графі "Постачальник (продавець)" податкової накладної спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу).
У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі "Отримувач (покупець)" спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.
При виконанні договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.
При здійсненні господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою - управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.
При виконанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів податкова накладна може складатись як оператором, так і інвесторами, якщо усі інвестори зареєстровані платниками податку.
У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем).
Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктами "а" - "г" пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.
( абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.
2. Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи.
3. Усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 - 15 та 19 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.
Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, або обчислену відповідно до пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України".
( абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
4. Податкова накладна заповнюється державною мовою.
Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками, крім випадків, визначених цим Порядком.
( абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не повинні містити жодних інших знаків та символів.
У рядку "код" податкової накладної зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:
( пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734 )
1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
( пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734 )
2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО);
( пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734 )
3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
( пункт 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734 )
4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).
( пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734, абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
Рядок "код" заповнюється у разі заповнення рядка "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" податкової накладної.
( пункт 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом десятим )
Рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" податкової накладної, передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг платнику податку на додану вартість та у разі складання податкової накладної відповідно до пункту 10 цього Порядку.
( пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
5. Податкова накладна складається на дату виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця), крім випадків, передбачених Податковим кодексом України та цим Порядком.
( пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
Дата складання податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання податкової накладної не проставляються.
6. Порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:
у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер;
у другій частині (після знака дробу) проставляється код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код, що передбачає здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.
( абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.
Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільних формі та порядку.
Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.
Порядковий номер податкової накладної не може починатись на "0".
Абзац восьмий пункту 6 виключено 
( абзаци восьмий - десятий пункту 6 замінено новим абзацом восьмим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276,  у зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати абзацами дев'ятим, десятим відповідно, абзац восьмий пункту 6 виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий  вважати відповідно абзацами восьмим - десятим )
У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України у другій частині порядкового номера такої податкової накладної зазначається код "5".
Платники податку на додану вартість у разі здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "6".
( пункт 6 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2022 р. № 15, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим )
У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
7. При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у рядку "Номер філії постачальника (продавця)" зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).
У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору, при складанні податкової накладної у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу), а у рядках "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" та "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" зазначаються дані головного підприємства - платника податку.
( абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється. При цьому нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
8. При складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 цього Порядку, у верхній лівій частині таких накладних у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається тип причини:
01 - Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 13 цього Порядку);
02 - Складена на постачання неплатнику податку;
03 - Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Складена у зв'язку з ліквідацією основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Складена у зв'язку з переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України;
08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
10 - Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
11 - Складена за щоденними підсумками операцій;
12 - Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 10 цього Порядку);
13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;
15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання;
( абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий пункту 8 замінено новим  абзацом шістнадцятим згідно з наказом Міністерства фінансів України  від 23.02.2017 р. № 276,  у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим )
21 - Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України;
( пункт 8 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26, у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом вісімнадцятим, абзац сімнадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
22 - Складена на операції з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків.
( пункт 8 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256, у зв'язку з цим абзац вісімнадцятий  вважати абзацом дев'ятнадцятим )
В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
9. У разі складання податкової накладної на операції з постачання інвестору товарів/послуг в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції у рядку "Отримувач (покупець)" спочатку зазначається найменування оператора такої угоди та через кому - найменування інвестора, який фактично є від імені оператора стороною договору, а у рядках, відведених для заповнення даних отримувача (покупця), зазначаються дані оператора такої угоди.
( абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу в рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних постачальника (продавця), оператор зазначає власні дані, а в рядках, відведених для заповнення даних отримувача (покупця), - дані інвестора.
10. Податкова накладна складається в порядку, передбаченому пунктом 2 цього Порядку, у разі постачання:
для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість;
особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання яких відповідно до статті 211 розділу V Податкового кодексу України здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування податком відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини 12. При цьому у графі "Отримувач (покупець)" зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (далі - П. І. Б.) фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "200000000000".
( абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
Така податкова накладна складається в електронній формі та видається за вибором отримувача (покупця) в один з таких способів:
або надсилається в електронному вигляді;
або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.
11. У разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:
1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;
2) в операціях, звільнених від оподаткування;
3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.
У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки:
( абзац сьомий пункту 11 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України;
( пункт 11 доповнено новим абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;
( пункт 11 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
3 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку;
( пункт 11 доповнено новим абзацом десятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
4 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 цього Порядку.
( пункт 11 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати  відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим )
У зведених податкових накладних, у яких зазначено код ознаки 1 або 2, у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
( абзац дванадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
( пункт 11 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, у графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "300000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі здійснення операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків, складається окрема податкова накладна, в якій у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" робиться позначка "X" та зазначається тип причини 22. У графі "Отримувач (покупець)" такої податкової накладної зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "300000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( пункт 12 доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256, у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий  вважати відповідно абзацами четвертим - шостим )
У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)" такої накладної проставляється умовний ІПН "500000000000", а у рядку "Постачальник (продавець)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент), рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється. У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.
( абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі "Отримувач (покупець)" зазначаються найменування П. І. Б. нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "500000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( пункт 12 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим )
У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( абзац шостий пункту 12 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
13. У разі якщо після постачання товарів/послуг покупцю - платнику податку відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника податку, постачальник (продавець) складає податкову накладну на суму такого збільшення. У рядку "Отримувач (покупець)" такої податкової накладної зазначається "Неплатник", у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", а у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)" робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини 01, рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
14. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, або через банк, небанківського надавача платіжних послуг чи платіжний пристрій (безпосередньо на рахунок постачальника);
( абзац другий пункту 14 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).
У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" такої податкової накладної робиться позначка "Х" та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком.
( пункт 14 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
15. У разі постачання товарів/послуг, крім постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.
( абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2022 р. № 15 )
У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.
( пункт 15 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
16. Таблична частина податкової накладної складається з двох розділів: А і Б.
До розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі опису (номенклатури) постачання товарів/послуг, а саме:
1) до графи 2 - опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця).
У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, у цій графі також зазначається "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.
( абзаци другий - четвертий підпункту 1 пункту 16 замінено  новим абзацом другим згідно з наказом Міністерства фінансів України  від 23.02.2017 р. № 276,  у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами третім - п'ятим відповідно, абзац другий підпункту 1 пункту 16 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
Кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 99999 позицій.
( абзац третій підпункту 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 р. № 734 )
У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, у цій графі зазначається "розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції".
У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у цій графі платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;
2) до граф 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП).
Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:
у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.
Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).
Державна податкова служба України визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному вебпорталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 Податкового кодексу України;
у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.
Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України "Про Митний тариф України".
У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару;
( підпункт 2 пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
3) до граф 4 та 5 - одиниця виміру товарів/послуг.
Графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:
у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.
У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у графі 4 вказується "грн".
У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах.
( абзац п'ятий підпункту 3 пункту 16 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
У податковій накладній, яка складається за операціями з вивезення товарів за межі митної території України, зазначаються одиниці виміру товарів, які застосовуються при оформленні митної декларації на такі товари;
( пункт 16 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256, у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий  вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим )
у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.
У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 5 не заповнюється;
4) до графи 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
5) до графи 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.
У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування податку на додану вартість.
( підпункт 5 пункту 16 доповнено новим абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2022 р. № 15, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім )
Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
6) до графи 8 - код ставки податку на додану вартість, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються.
У графі 8 зазначається код ставки:
20 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою;
7 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків;
14 - у разі здійснення операцій з постачання товарів, що підлягають оподаткуванню за ставкою 14 відсотків;
( підпункт 6 пункту 16 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий  вважати відповідно абзацами шостим - восьмим )