Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 №1588
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок

Дата 09.12.2011

Номер 1588

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата;
( Абзац другий пункту 10.14 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного періоду спливає строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконані в повному обсязі;
закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.
10.15. Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом) у такі строки:
після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у пункті 10.13 цього розділу;
( Абзац другий пункту 10.15 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.
10.16. Пакет документів включає:
реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;
звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), та іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;
( Абзац третій пункту 10.16 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;
дані про контрольно-перевірочну роботу (в тому числі реєстр складених контролюючим органом актів (довідок) перевірок із зазначенням в реєстрі дати та номера акта перевірки, виду перевірки, перевіреного періоду, структурного підрозділу, що здійснював перевірку, місця та строку зберігання матеріалів перевірки);
( Абзац п'ятий пункту 10.16 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг;
інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов'язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.
10.17. Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.
10.18. У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до супровідного листа, що передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.
( Пункт 10.18 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.19. Якщо стосовно платника податків не формувались реєстраційна частина у період його діяльності та/або звітна частина за останні три роки з причини того, що документи, які включаються до таких частин, у відповідному періоді були отримані контролюючими органами у порядку інформаційної взаємодії або від платника податків в електронному вигляді, про це зазначається у супровідному листі і реєстраційна та/або звітна частини облікової справи не передаються до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
( Пункт 10.19 розділу X в редауції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.20. Якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів у випадках, визначених у пункті 10.14 цього розділу, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.
Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур.
10.21. У контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:
примірник повідомлення за формою № 11-ОПП;
копії супровідних листів та описи облікових справ (якщо такі передавались);
( Абзац третій пункту 10.21 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
( Абзац п'ятий пункту 10.21 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
10.22. Якщо відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I, та згідно з пунктом 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне та неосновне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів з урахуванням таких особливостей:
( Абзац перший пункту 10.22 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
1) великий платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків, та за неосновним місцем обліку у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.
( Абзац перший підпункту 1 пункту 10.22 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру великих платників податків визначені розділом ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;
( Підпункт 1 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Підпункт 2 пункту 10.22 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 3 пункту 10.22 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) дані про взяття на облік платника податків, якого включено / не включено до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
Контролюючий орган за попереднім місцем обліку платника податків, включеного / не включеного до Реєстру великих платників податків, здійснює передачу облікової справи платника податків до контролюючого органу за новим місцем обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік за новим місцем обліку.
( Підпункт пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі з урахуванням таких особливостей:
1) переведення платників податків здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним контролюючим органом вищого рівня;
2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:
реєстраційні частини облікових справ платників податків;
звітні частини облікових справ платників податків.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 10.23 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у трьох примірниках - по одному для контролюючих органів та один для відповідного контролюючого органу вищого рівня;
3) інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 10.23 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах.
Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
10.24. У разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) платника податків - інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідної угоди про розподіл продукції, договору про спільну діяльність, договору управління майном.
Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції сторонами договору, угоди новою уповноваженою особою або оператором призначається учасник договору, угоди, який перебуває на обліку у контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, оператор, то проводиться зміна місця обліку такого договору, угоди протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи, оператора.
( Абзац другий пункту 10.24 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
XI. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах
11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).
( Абзац перший пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.
( Абзац другий пункту 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 22 від 02.02.2015, № 375 від 18.03.2016 )
Банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та відповідно до пункту 11.4 цього розділу.
11.2. Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:
заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 13), дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;
( Абзац другий пункту 11.2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )( Абзац третій пункту 11.2 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;
копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).
11.3. У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:
заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;
( Абзац третій пункту 11.3 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.
11.4. У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:
заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;
інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;
копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.
У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податків, а також згідно із законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків.
11.5. У зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
заяви за формою № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2-11.4 цього розділу;
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про припинення (закриття) відокремленого підрозділу;
( Абзац четвертий пункту 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.
При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП.
Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв'язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов'язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування, видачу та направлення відомостей та довідок, передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.
( Пункт 11.5 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.6. При проведенні заходів податкового контролю, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.
( Пункт 11.6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим розділом, а також інформація про строк заявлення вимог кредиторів вноситься контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб та в електронному вигляді доводиться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів.
( Пункт 11.7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.8. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог відповідальні працівники таких підрозділів (органів) вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб або підтверджують інформацію щодо наявності / відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів.
( Пункт 11.8 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.9 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.10 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.11 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.12 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.13 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.14 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.15 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.9. З метою забезпечення закриття рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )( Абзац другий пункту 11.9 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.10. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (додаток 14);
про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП (додаток 15) - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.
Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб'єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, а також у разі виникнення у платника податків заборгованості зі сплати податків і зборів або визначення грошових зобов'язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи.
Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
11.11. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.
У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України , за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.12. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 16). З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.
( Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )
11.13. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру:
у разі відсутності грошових зобов'язань та/або податкового боргу - відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
за наявності податкового боргу - відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.14. Формування контролюючим органом відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка має податковий борг, здійснюється у такому порядку:
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після оприлюднення повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за основним місцем обліку:
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )
заяву за формою № 8-ОПП;
копію рішення про реорганізацію;
у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.
Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контролюючими органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПП. За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації, яке доводиться до відома платника податків;
( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 11.14 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації здійснюється у порядку, визначеному статтею 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України ;
( Підпункт 2 пункту 11.14 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
3) у разі отримання рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу за основним місцем обліку платника для його узгодження.
( Підпункт 3 пункту 11.14 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.15. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП:
( Абзац перший пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
є єдиним документом, що підтверджує відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб, визначених Законом;
( Абзац пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; № 375 від 18.03.2016 )
не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.
У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, підтверджується відповідною довідкою.
( Абзац четвертий пункту 11.15 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.16. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Абзац другий пункту 11.16 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.22 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.23 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.24 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.26 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.27 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.17. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:
1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;
( Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);
3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або припинення (закриття) такого відокремленого підрозділу.
( Підпункт 3 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;
4) у разі припинення платника податків - юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого платника здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;
( Підпункт 4 пункту 11.17 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 5 пункту 11.17 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
5) облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника;
6) якщо після ліквідації або реорганізації платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та за наявності номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;
7) відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року.
( Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
11.18. Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:
( Абзац перший пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.
( Абзац другий підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;
( Підпункт 1 пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
2) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:
( Абзац перший підпункту 2 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 589 від 27.06.2018 )
заяви за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП.
( Абзац третій підпункту 2 пункту розділу XI виключено на підставіНаказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;
( Підпункт 2 пункту 11.18 розділу ХI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
3) внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:
визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;
смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;
закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;
заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;
наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;
анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;
4) державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання;
5) врегулювання питань погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;
( Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
6) після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.
Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.
( Абзац другий підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Абзац третій підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI виключено на підставіНаказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим підпунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування;
( Підпункт 6 пункту розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )( Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
7) якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;
( Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
8) у разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи;
9) якщо контролюючим органом від спадкоємців отримано копію свідоцтва про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такого підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, контролюючий орган надсилає державному реєстратору копію свідоцтва про смерть такої фізичної особи - підприємця для вжиття заходів, визначених Законом.
( Підпункт 9 пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.19. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 11.1-11.17 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі позбавлення відокремленого підрозділу обов'язків чи повноважень щодо:
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )
нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;
складання та подання податкової звітності контролюючим органам;
укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або сплати їм заробітної плати;
ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;
відкриття рахунків у фінансових установах.
До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.
Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.
11.20. Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).
( Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
11.21. У разі надходження до контролюючих органів відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - спрощена процедура припинення платника податків), контролюючі органи здійснюють такі заходи:
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )
1) відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб, фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису та в електронному вигляді доводяться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів;
( Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 2 пункту 11.21 розділу XI виключено на підставіНаказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 3 пункту 11.21 розділу XI виключено на підставіНаказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) у 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючими органами за основним та неосновними місцями обліку такого платника податків та його відокремлених підрозділів проводяться заходи, передбачені пунктом 11.8 цього розділу;
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.12.2011 № 1588
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300
Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!