• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про судовий збір

Верховна Рада України  | Закон від 08.07.2011 № 3674-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 08.07.2011
 • Номер: 3674-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 08.07.2011
 • Номер: 3674-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про судовий збір
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3828-VI від 06.10.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.204 № 4289-VI від 23.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.393 № 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413 № 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564 № 5207-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.412 № 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490 № 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549 № 5496-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 1, ст.4 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 590-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.743 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20, ст.132 № 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236 № 484-VIII від 22.05.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.323 № 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386 № 670-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.408 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1491-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.735 № 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2037-VIII від 17.05.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.291 № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436 № 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35 № 2234-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.40 № 2268-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 10, ст.54 № 2325-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 20, ст.189 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 № 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 № 2633-VIII від 04.12.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.10 Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 Законами № 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299 № 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5 № 329-IX від 04.12.2019, ВВР, 2020, № 13, ст.67 № 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206 № 1320-IX від 04.03.2021 № 1588-IX від 30.06.2021, ВВР, 2021, № 37, ст. 316 № 1875-IX від 16.11.2021, ВВР, 2022, № 7, ст.51 № 1914-IX від 30.11.2021 № 2243-IX від 03.05.2022 № 2257-IX від 12.05.2022 № 2345-IX від 01.07.2022 № 2534-IX від 16.08.2022 № 2719-IX від 03.11.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 2923-IX від 23.02.2023 № 3007-IX від 21.03.2023 № 3200-IX від 29.06.2023 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2013 від 28.11.2013 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 6-р(II)/2024 від 13.05.2024 )
( У тексті Закону слова "порушення справи про банкрутство" замінено словами "відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)" згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018 )
Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
Стаття 1. Поняття судового збору
1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.
2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" та/або до адміністративного процесуального законодавства України, та/або до господарського процесуального законодавства України, та/або до цивільного процесуального законодавства України.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3200-IX від 29.06.2023 )
( Текст статті 1 в редакції Закону № 590-VII від 19.09.2013 )
Стаття 2. Платники судового збору
1. Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.
( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 590-VII від 19.09.2013 )
Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору
1. Судовий збір справляється:
за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
за видачу судами документів;
у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом.
( Частину першу статті 3 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 590-VII від 19.09.2013 )
2.
( Частину другу статті 3 зі змінами визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), в тім, що вона уможливлює справляння судового збору під час подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з Рішенням Конституційного Суду № 6-р(II)/2024 від 13.05.2024. Частина друга статті 3, визнана неконституційною в зазначеному аспекті, утрачає чинність через шість місяців із дня ухвалення Рішення )
Судовий збір не справляється за подання:
1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
( Пункт 2 частини другої статті 3 виключено на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018 )
3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
4) заяви про поворот виконання судового рішення;
5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
( Пункт 6 частини другої статті 3 в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )
7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
( Пункт 9 частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )( Пункт 10 частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )
11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
12-1) заяви про видачу обмежувального припису;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;
( Пункт 13 частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 )
14) заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб;
( Пункт 14 частини другої статті 3 в редакції Законів № 484-VIII від 22.05.2015, № 2229-VIII від 07.12.2017 )
15) клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015 )
16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 670-VIII від 03.09.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
18) позовної заяви, апеляційної скарги у справах про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд за межі території України;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 )
19) позовної заяви, апеляційної скарги у справах про заборону політичної партії, анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2243-IX від 03.05.2022 )
20) позовних заяв та заяв Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.
( Частину другу статті 3 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Стаття 4. Розміри ставок судового збору
1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 1774-VIII від 06.12.2016 )
2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів:
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми
( Підпункт 8 пункту 1 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017
)
9) ( Підпункт 9 пункту 1 частини другої статті 4 зі змінами визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), в тім, що він уможливлює справляння судового збору під час подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з Рішенням Конституційного Суду № 6-р(II)/2024 від 13.05.2024. Підпункт 9 пункту 1 частини другої статті 4, визнано неконституційним в зазначеному аспекті, утрачає чинність через шість місяців із дня ухвалення Рішення )
апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
( Підпункт 6 пункту 2 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017
)
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб
9) заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
немайнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
( Підпункт 4 пункту 3 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017
)
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу
( Підпункт 2 пункту 4 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017
)
( Підпункт 3 пункту 4 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017
)
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України
"Про доступ до судових рішень"
0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4212-VI від 22.12.2011, № 590-VII від 19.09.2013; в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2147-VIII від 03.10.2017, № 2475-VIII від 03.07.2018, № 2628-VIII від 23.11.2018, Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, Законом № 465-IX від 16.01.2020 )( Частину третю статті 4 виключено на підставі Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )
3. При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
( До статті 4 включено частину третю згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 )
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
2) позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі - у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;
( Пункт 3 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2037-VIII від 17.05.2017, № 2234-VIII від 07.12.2017, № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4) позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
8) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
( Пункт 8 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
9) особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
( Пункт 9 частини першої статті 5 в редакції Закону № 2443-VIII від 22.05.2018 )
10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) виборці - у справах про уточнення списку виборців;
12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
13) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
( Пункт 13 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
14) позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";
15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
15-1) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 15-1 згідно із Законом № 1533-VIII від 20.09.2016 )
16) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 670-VIII від 03.09.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 329-IX від 04.12.2019 )
17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 1491-VIII від 07.09.2016 )( Пункт 18 частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 )( Пункт 19 частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 )( Пункт 20 частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 )
20) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його територіальні органи;
( У частину першу статті 5 включено пункт 20 згідно із Законом 1320-IX від 04.03.2021 )
21) заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, втрати документів, необхідних для отримання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018; в редакції Законів № 2345-IX від 01.07.2022, № 2923-IX від 23.02.2023 )
22) позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 )
23) позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 2325-VIII від 13.03.2018 )
24) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - за подання позовів, предметом яких є відшкодування шкоди (збитків), у порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )
25) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, - у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції";
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2257-IX від 12.05.2022 )
26) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на час дії воєнного стану - за подання позовів, предметом яких є стягнення штрафу;
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 2534-IX від 16.08.2022 )
27) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи - в частині стягнення сум податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 2719-IX від 03.11.2022 )
28) позивачі – за подання позовів щодо стягнення штрафів за правопорушення у галузі цивільної авіації, вчинені суб’єктами авіаційної діяльності на тимчасово окупованій території.
( Частину першу статті 5 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 3007-IX від 21.03.2023 )
Стаття 6. Порядок сплати судового збору
1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв, в тому числі з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.
( Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015; в редакції Закону № 132-IX від 20.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя )
За подання до суду процесуальних документів в електронній формі судовий збір може бути сплачено за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.
( Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя )
Сплата судового збору за допомогою електронного платіжного засобу оформляється квитанцією платіжного термінала, чеком банкомата, сліпом або іншими документами за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій або електронній формі.
( Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )
Сплата судового збору за допомогою платіжного пристрою оформляється за допомогою касового документа (квитанції, чека тощо), який містить усі обов’язкові реквізити касового документа.
( Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )
За подання нерезидентами позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
( Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015 )
За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.
У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.
( Абзац третій частини другої статті 6 виключено на підставі Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )
3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.
У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.
( Частину третю статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015 )
За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.
4. Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 )
5. За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах.
( Частина статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015 )
6. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.
У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір не був сплачений.
У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.
7. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.
У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.
( Частину статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 484-VIII від 22.05.2015 )
Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі:
подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;
об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
8. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства.
Стаття 7. Повернення судового збору
1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
2) повернення заяви або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.
( Частина перша статті 7 в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015 )
2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.
3. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а в разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації - 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
( Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1875-IX від 16.11.2021 )
4. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги, а в разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації - 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
( Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1875-IX від 16.11.2021 )
5. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати
1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:
1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або
2) позивачами є:
а) військовослужбовці;
б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
( Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
( Підпункт "в" пункту 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2443-VIII від 22.05.2018 )
г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;
ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або
3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 )
2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.
Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України
1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.