• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб

Верховна Рада України  | Закон від 22.05.2018 № 2443-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.05.2018
 • Номер: 2443-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.05.2018
 • Номер: 2443-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 33, ст.250)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) пункт 5 частини другої статті 42 після слів "учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності";
2) у статті 77-2:
назву доповнити словами "та постраждалим учасникам Революції Гідності";
після слів "Учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".
2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
1) у частині першій статті 45:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;
в абзаці восьмому слова "Великої Вітчизняної" замінити словами "Другої світової";
в абзаці дев’ятому слова "інвалідам праці" замінити словами "особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання";
2) в абзаці другому частини першої статті 46 слова "інвалідам Великої Вітчизняної війни" та "інвалідів Великої Вітчизняної війни" замінити відповідно словами "особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни" та "осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни";
3) у статті 125:
в абзаці другому слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни";
в абзаці шостому слова "інвалідів праці" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання";
4) у тексті Кодексу слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.
3. У назві та тексті статті 59 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни".
4. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
1) у статті 11:
абзац шостий пункту 1 після слів "антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
у пункті 4 слова "інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни" замінити словами "осіб з інвалідністю та учасників Другої світової війни";
2) абзац третій пункту 3 статті 12 після слів "забезпеченні її проведення" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення";
3) у тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.
5. У тексті Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) слова "Великої Вітчизняної" замінити словами "Другої світової".
6. У Законі України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):
1) в абзаці п’ятому пункту 1 статті 6 слова "ветерани Великої Вітчизняної війни" замінити словами "ветерани Другої світової війни", а слова та цифри "інваліди I і II груп, інваліди з дитинства" - словами та цифрами "особи з інвалідністю I і II груп, особи з інвалідністю з дитинства";
2) у пункті 2 статті 13 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".
7. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 51, ст. 716):
1) у пункті 1 частини першої статті 40 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
2) у частині третій статті 43 слова "інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни";
3) у частині другій статті 44 слова "інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни".
8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
1) в абзаці першому пункту 19 статті 6 слова "та працівники" і "працівники" виключити;
2) у частині другій статті 7:
у пункті 4:
абзац третій після слів "проведення антитерористичної операції" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманим особами, зазначеними в цьому пункті, встановлюється для повнолітніх осіб - за висновком медико-соціальної експертизи, для осіб віком до 18 років - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
у пункті 11 слова "та працівників" виключити, а слова "військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України";
3) в абзаці восьмому пункту 1 статті 10 слова "та працівників" виключити, а слова "військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України".
9. У частині другій статей 14 - 16 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256) слова "інвалідів Великої Вітчизняної війни" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни".
10. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2015 р., № 10, ст. 63, № 30, ст. 272; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
1) назву розділу III доповнити словами "ТА ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ";
2) у статті 16-2;
назву доповнити словами "та постраждалим учасникам Революції Гідності";
після слів "Учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності";
3) у пункті 18 частини першої статті 25 слова "антитерористичної операції у відповідному населеному пункті" замінити словами "у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" та доповнити словами "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".
11. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2004 р., № 8, ст. 67; 2013 р., № 52, ст. 729; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104):
1) у статті 41:
після слова "визнані" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";
після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
2) у статті 44-1:
назву після слів "Соціальний захист" доповнити словами "постраждалих учасників Революції Гідності";
після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
у частині першій:
після слова "визнаним" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";
після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
3) у тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
12. У частині першій статті 82 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України , затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76):
в абзаці шостому слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" замінити словами "Другої світової війни";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"учасників Другої світової війни та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни".
13. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):
1) у частинах другій та третій статті 6-3 слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни";
2) у тексті Закону слова "Великої Вітчизняної війни та" виключити.
14. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):
1) в абзаці восьмому статті 1 слова "в зоні проведення антитерористичної операції" замінити словами "в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
2) у частині чотирнадцятій статті 19:
після слова "визнаних" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";
після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".
15. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2006 р., № 22, ст. 197; 2009 р., № 25, ст. 309):
1) у частині першій статті 14:
в абзаці п’ятому пункту "а" слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" замінити словами "Другої світової війни";
пункт "в" доповнити словами "постраждалих учасників Революції Гідності";
пункт "г" викласти в такій редакції:
"г) осіб з інвалідністю внаслідок війни";
2) у статті 17 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
16. У тексті статті 8 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404; 2011 р., № 39, ст. 389, ст. 392) слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни".
17. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 1, ст. 3; 2011 р., № 39, ст. 386; 2013 р., № 30, ст. 344):
у статті 13:
у пункті 13.1 слова "та інваліди війни" замінити словами "постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни", а слова "інваліди", "інваліду", "його" - відповідно словами "особи з інвалідністю", "особі з інвалідністю", "її";
у пункті 13.2 статті 13 слово "інвалід" замінити словами "особа з інвалідністю";
в абзаці п’ятому пункту 26.2 статті 26 слова "дитиною-інвалідом" замінити словами "дитиною з інвалідністю".
18. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159; 2009 р., № 39, ст. 550; 2013 р., № 48, ст. 682; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):
1) у пункті 1 частини першої статті 11 слова "інваліди війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок війни";
2) у частині першій статті 12:
у пунктах 6 та 7 слова "Великої Вітчизняної війни та" виключити;
доповнити пунктом 20 такого змісту:
"20) особи, яким надано статус постраждалих учасників Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ;
3) у тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.
19. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст.323):
1) пункт 16 частини другої статті 3 доповнити словами "та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
2) у частині першій статті 5:
у пункті 8 слова "інваліди Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни";
пункт 9викласти в такій редакції:
"9) особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю";
пункт 13 після слів "учасники бойових дій" доповнити словами "постраждалі учасники Революції Гідності";
3) у підпунктах "б" і "в" пункту 2 частини першої статті 8 слова "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю".
20. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) пункт 24-1 частини першої статті 13 після слів "(на період її проведення)" доповнити словами "території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";
2) у статті 44:
абзац другий частини третьої доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";
в абзаці другому частини четвертої:
після слів "територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";
після слів "з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "з території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";
в абзаці першому частини сімнадцятої:
після слова "визнаним" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";
після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";
після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".
21. Пункт 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 40-41, ст. 383) після слів "ветеранам війни" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".
22. У частині восьмій статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 47, ст. 800):
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи";
у пункті 6 слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого підпункту 1, абзаців другого та п’ятого підпункту 2 пункту 11, абзацу другого підпункту 2 пункту 14, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 20 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
2. Встановити, що право на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни мають також особи віком до 18 років, які до набрання чинності цим Законом отримали інвалідність внаслідок поранення чи іншого ушкодження здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, на території проведення антитерористичної операції під час її проведення.
3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 травня 2018 року
№ 2443-VIII