Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору

Верховна Рада України Закон від 19.09.2013 №590-VII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.09.2013

Номер 590-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.743)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 4 доповнити статтею 40-1 такого змісту:
"Стаття 40-1. Судовий збір
Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.
Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом";
2) статтю 283 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору".
У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.
2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 32-33, ст. 413):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат";
2) частину першу статті 2 доповнити словами "чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом";
3) частину першу статті 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом";
4) у статті 4:
у частині другій:
у пункті 1:
у підпункті 2 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";
в абзаці другому підпункту 3 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";
абзац третій підпункту 6 замінити чотирма абзацами такого змісту:
"позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати0,2 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 5 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати1 відсоток ціни позову
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 50 до 100 розмірів мінімальної заробітної плати5 відсотків ціни позову
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати10 відсотків ціни позову";
у підпункті 1 пункту 3:
в абзаці другому цифри та слова "1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат" замінити цифрами та словами "2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати";
в абзаці третьому цифри та слова "0,03 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,06 розміру мінімальної заробітної плати";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення0,03 розміру мінімальної заробітної плати";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
19 вересня 2013 року
№ 590-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 4 доповнити статтею 40-1 такого змісту:
"Стаття 40-1. Судовий збір
Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.
Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом";
2) статтю 283 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору".
У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.
2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 32-33, ст. 413):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат";
2) частину першу статті 2 доповнити словами "чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом";
3) частину першу статті 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом";
4) у статті 4:
у частині другій:
у пункті 1:

30 днiв передплати безкоштовно!