Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування. План від 30.11.1999 №291

Міністерство фінансів України Наказ, План від 30.11.1999 №291
Увага! Не остання редакція від 09.08.2013. Внесення змін (наказ від 27.06.2013 N 627 /z1242-13/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1012 від 09.12.2002 N 671 від 12.12.2003 N 591 від 24.09.2004 N 717 від 20.10.2005 N 1176 від 11.12.2006 N 1213 від 19.12.2006 N 353 від 05.03.2008 N 1238 від 14.10.2008 N 664 від 31.05.2011 N 1591 від 09.12.2011 N 627 від 27.06.2013 )
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
30.11.99 N 291
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
09.12.2011 N 1591)
( z1557-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
ПЛАН РАХУНКІВ
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).
Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.
Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.
Синтетичні рахункиСфера застосування
КодНазва
123
Клас 1. Необоротні активи
10Основні засобиУсі види діяльності
11Інші необоротні матеріальні активиУсі види діяльності
12Нематеріальні активиУсі види діяльності
13Знос (амортизація) необоротних
активів
Усі види діяльності
14Довгострокові фінансові інвестиціїУсі види діяльності
15Капітальні інвестиціїУсі види діяльності
16Довгострокові біологічні активиСільськогосподарські
підприємства,
підприємства інших
галузей, що здійснюють
сільськогосподарську
діяльність
17Відстрочені податкові активиУсі види діяльності
18Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші необоротні
активи
Усі види діяльності
19ГудвілУсі види діяльності
Клас 2. Запаси
20Виробничі запасиУсі види діяльності
21Поточні біологічні активиСільськогосподарські
підприємства,
підприємства інших
галузей, що здійснюють
сільськогосподарську
діяльність
22Малоцінні та швидкозношувані
предмети
Усі види діяльності
23Виробництво (1)Усі види діяльності
24Брак у виробництвіГалузі матеріального
виробництва
25НапівфабрикатиПромисловість
26Готова продукціяПромисловість, сільське
господарство та ін.
27Продукція сільськогосподарського
виробництва
Сільське господарство,
підприємства інших
галузей з підсобним
сільськогосподарським
виробництвом
28ТовариУсі види діяльності
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30КасаУсі види діяльності
31Рахунки в банкахУсі види діяльності
33Інші коштиУсі види діяльності
34Короткострокові векселі одержаніУсі види діяльності
35Поточні фінансові інвестиціїУсі види діяльності
36Розрахунки з покупцями та
замовниками
Усі види діяльності
37Розрахунки з різними дебіторамиУсі види діяльності
38Резерв сумнівних боргівУсі види діяльності
39Витрати майбутніх періодівУсі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
40Зареєстрований (пайовий) капіталУсі види діяльності
41Капітал у дооцінкахУсі види діяльності
42Додатковий капіталУсі види діяльності
43Резервний капіталУсі види діяльності
44Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)
Усі види діяльності
45Вилучений капіталУсі види діяльності
46Неоплачений капіталУсі види діяльності
47Забезпечення майбутніх витрат і
платежів
Усі види діяльності
48Цільове фінансування і цільові
надходження (2)
Усі види діяльності
49Страхові резервиСтрахова діяльність
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50Довгострокові позикиУсі види діяльності
51Довгострокові векселі виданіУсі види діяльності
52Довгострокові зобов'язання за
облігаціями
Усі види діяльності
53Довгострокові зобов'язання з
оренди
Усі види діяльності
54Відстрочені податкові зобов'язанняУсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов'язанняУсі види діяльності
Клас 6. Поточні зобов'язання
60Короткострокові позикиУсі види діяльності
61Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями
Усі види діяльності
62Короткострокові векселі виданіУсі види діяльності
63Розрахунки з постачальниками та
підрядниками
Усі види діяльності
64Розрахунки за податками й
платежами
Усі види діяльності
65Розрахунки за страхуванняУсі види діяльності
66Розрахунки за виплатами
працівникам
Усі види діяльності
67Розрахунки з учасникамиУсі види діяльності
68Розрахунки за іншими операціямиУсі види діяльності
69Доходи майбутніх періодівУсі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70Доходи від реалізації (3)Усі види діяльності
71Інший операційний дохідУсі види діяльності
72Дохід від участі в капіталіУсі види діяльності
73Інші фінансові доходиУсі види діяльності
74Інші доходиУсі види діяльності
(Рахунок 75 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627
від 27.06.2013)
76Страхові платежіСтрахова діяльність
79Фінансові результатиУсі види діяльності
Клас 8. Витрати за елементами
80Матеріальні витратиУсі види діяльності
81Витрати на оплату праціУсі види діяльності
82Відрахування на соціальні заходиУсі види діяльності
83АмортизаціяУсі види діяльності
84Інші операційні витратиУсі види діяльності
85Інші затратиУсі види діяльності
Клас 9. Витрати діяльності
90Собівартість реалізаціїУсі види діяльності
91Загальновиробничі витратиУсі види діяльності
92Адміністративні витратиУсі види діяльності
93Витрати на збутУсі види діяльності
94Інші витрати операційної
діяльності
Усі види діяльності
95Фінансові витратиУсі види діяльності
96Втрати від участі в капіталіУсі види діяльності
97Інші витратиУсі види діяльності
98Податок на прибутокУсі види діяльності
(Рахунок 99 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627
від 27.06.2013)
Клас 0. Позабалансові рахунки
01Орендовані необоротні активиУсі види діяльності
02Активи на відповідальному
зберіганні
Усі види діяльності
03Контрактні зобов'язанняУсі види діяльності
04Непередбачені активи й
зобов'язання
Усі види діяльності
05Гарантії та забезпечення наданіУсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отриманіУсі види діяльності
07Списані активиУсі види діяльності
08Бланки суворого облікуУсі види діяльності
09Амортизаційні відрахуванняУсі види діяльності
_______________
(1) Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
(2) Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.
(3) Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 671 від 12.12.2003, N 591 від 24.09.2004, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 1238 від 14.10.2008, N 664 від 31.05.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
30.11.99 N 291
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
09.12.2011 N 1591)
( z1557-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
ПЛАН РАХУНКІВ
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

30 днiв передплати безкоштовно!