Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів. Журнал від 18.08.2015 №721

Міністерство фінансів України Наказ, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок від 18.08.2015 №721
Остання редакція від 05.08.2019. Внесення змін (наказ від 09.07.2019 N 292 /z0832-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок

Дата 18.08.2015

Номер 721

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
1) функціональний підтип Файла повідомлень - K;
2) файл K формується банком, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок;
3) файл K містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 3;
Таблиця 3
Структура повідомлення про відкриття/закриття
кореспондентських рахунків у банках, яке подається у Файлі повідомлень K
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_CODE
2Найменування банку, в якому ведеться рахунокBANK_NAME
3Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок
OPER_TYPE
4Дата операціїOPER_DATE
5Кореспондентський рахунокCORR_ACCOUNT
6Валюта рахункуCURRENCY
7Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
8Код країни банку-нерезидентаCOUNTRY_CODE
9Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахункуBANK_EDRPOU
4) у реквізитах "Код банку, в якому ведеться рахунок" та "Найменування банку, в якому ведеться рахунок" файлів K та T зазначаються реквізити банку, в якому відкривається або закривається кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента, в якому ведеться кореспондентський рахунок, та найменування банку-нерезидента латинськими літерами чи українською мовою (кирилицею);
5) у реквізиті "Кореспондентський рахунок" зазначається кореспондентський рахунок банку за стандартом IBAN.
Під час перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN, у реквізиті "Кореспондентський рахунок" може зазначатися також кореспондентський рахунок у старому форматі у разі закриття власного кореспондентського рахунку в старому форматі;
6) у реквізиті "Код країни банку-нерезидента" файлів K та T зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. До повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунку в банку-резиденті реквізит "Код країни банку-нерезидента" не долучається;
7) у реквізиті "Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку" файлів K та T зазначається код за ЄДРПОУ банку, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому банку.
4. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл-відповідь):
1) функціональний підтип Файла-відповіді - R;
2) файл R формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від фінансової установи файлом F. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків у контролюючих органах;
3) файл R містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 4;
Таблиця 4
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік
у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих
у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі-відповіді R
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
5Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленнямCLIENT_NAME
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнтаACCOUNT
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
10Дата отримання контролюючим органом повідомленняRECEIVE_DATE
11Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органіSTS_DATE
12Код причини відмови у взятті на облік рахункуREASON
13Ідентифікатор записуREC_ID
14Найменування Файла повідомлень F, у якому було надано інформацію про рахунокPROC_FILE_NAME
15Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень FREC_NUM
4) реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3, наведеною в додатку 10 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі - Порядок);
5) перелік кодів причини відмови у взятті на облік рахунку, які зазначаються в реквізиті "Код причини відмови у взятті на облік рахунку" файлів R, D та W, наведено в додатку 8 до Порядку.
5. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь):
1) функціональний підтип Файла-відповіді - D;
2) файл D формується ДФС як результат обробки повідомлень в електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від депозитарної установи файлом P. Файли D надсилаються до депозитарних установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах;
3) файл D містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 5.
Таблиця 5
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік
у контролюючому органі рахунків платників податків,
відкритих у цінних паперах, яке подається у Файлі-відповіді D
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_ID
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
5Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленнямCLIENT_NAME
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнта в цінних паперахP_ACCOUNT
8Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
9Дата отримання контролюючим органом повідомленняRECEIVE_DATE
10Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органіSTS_DATE
11Код причини відмови у взятті на облік рахункуREASON
12Ідентифікатор записуREC_ID
13Найменування Файла повідомлень P, у якому було надано інформацію про рахунокPROC_FILE_NAME
14Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень PREC_NUM
15Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)P_ACCOUNT_OLD
16Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)OPEN_DATE _OLD
17Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахBANK_ID_OLD
18Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахFIN_ID_OLD
19Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахFIN_EDRPOU_OLD
6. Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (інформаційний файл):
1) функціональний підтип інформаційного файла - U;
2) файл U формується ДФС у разі припинення (зняття з обліку) платника податків та надсилається до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника податків;
3) файл U містить інформаційні повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 6;
Таблиця 6
Структура інформаційного повідомлення про припинення (зняття з обліку)
платника податків, яке подається в інформаційному файлі U
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунокBANK_ID
2Найменування банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунокBANK_NAME
3Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунокFIN_ID
4Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок/ банку - власника кореспондентського рахункуFIN_EDRPOU
5Найменування небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунокFIN_NAME
6Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 7NUM
7Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
8Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнтаCLIENT_NAME
9Податкова адреса клієнтаCLIENT_ADDR
10Дата запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі або дата вилучення з ЄДРПОУR_DATED
11Номер запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстріREG_FLD
12Дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органіD_ZAKR_STI
13Дата відкриття рахункуOPER_DATE
14Рахунок клієнта (у старому форматі)ACCOUNT
15Рахунок клієнта (IBAN)ACCOUNT_IBAN
16Рахунок клієнта (у цінних паперах)P_ACCOUNT
17Кореспондентський рахунок (у старому форматі)CORR_ACCOUNT
18Кореспондентський рахунок (IBAN)CORR_ACCOUNT_IBAN
19Валюта рахункуCURRENCY
4) щодо банківських установ та установ Державної казначейської служби України у реквізитах "Код банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок" та "Найменування банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок" файла U зазначаються код та найменування банку, в якому відкрито рахунок (кореспондентський рахунок), реквізити FIN_ID та FIN_NAME до повідомлення не долучаються.
Щодо небанківських фінансових установ (крім установ Державної казначейської служби України) у реквізиті "Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок" файла U зазначається код фінансової установи, вказаний у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізити BANK_ID, BANK_NAME та FIN_NAME до повідомлення не долучаються.
Щодо небанківських фінансових установ - депозитарних установ у реквізитах "Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок" та "Найменування небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок" файла U зазначаються реєстраційний номер та найменування депозитарної установи, реквізити BANK_ID та BANK_NAME до повідомлення не долучаються;
5) у реквізиті "Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок / банку - власника кореспондентського рахунку" файла U зазначається: у разі відкриття кореспондентського рахунку - код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку; у разі відкриття рахунку в цінних паперах - код за ЄДРПОУ депозитарної установи; у разі відкриття рахунку в банку чи небанківській фінансовій установі (крім депозитарної установи) - реквізит FIN_EDRPOU до повідомлення не долучається;
6) реквізити "Дата запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі або дата вилучення з ЄДРПОУ" та "Номер запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі" заповнюються контролюючим органом відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, у яких зазначені дані про дату та номер запису державної реєстрації припинення юридичної особи, іншої організації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не вносяться до Єдиного державного реєстру, реквізити R_DATED та REG_FLD до повідомлення не долучаються;
7) реквізит "Дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органі" заповнюється контролюючим органом відповідно до відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, у яких зазначена дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органі. Для платників податків, діяльність яких відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру припинено, але вони не зняті з обліку в контролюючих органах, реквізит D_ZAKR_STI до повідомлення не долучається;
8) у файлі U реквізити "Дата відкриття рахунку" та "Валюта рахунку" щодо кожного рахунку долучаються до повідомлення стільки разів, скільки в одній фінансовій установі відкритих рахунків платника податків, стосовно якого подається повідомлення;
9) із реквізитів "Рахунок клієнта (у старому форматі)", "Рахунок клієнта (IBAN)", "Рахунок клієнта (у цінних паперах)", "Кореспондентський рахунок (у старому форматі)" та "Кореспондентський рахунок (IBAN)" файла U вибирається один реквізит відповідно до типу рахунку, щодо якого надається інформація;
10) у реквізиті "Валюта рахунку" файла U зазначається цифровий код валюти. Для рахунків у цінних паперах реквізит CURRENCY до повідомлення не долучається.
7. Електронне повідомлення про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN:
1) функціональний підтип Файла повідомлень - V;
2) файл V формується фінансовою установою, яка здійснює зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN;
3) файл V містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 7;
Таблиця 7
Структура повідомлення про зміну рахунків платників податків
у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN,
яке подається у Файлі повідомлень V
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
5Тип операції: 7 - зміна рахунку за стандартом IBANOPER_TYPE
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнта (IBAN) ACCOUNT_ IBAN
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
10Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта CLIENT_NAME
11Податкова адреса клієнта CLIENT_ADDR
12Рахунок клієнта (у старому форматі)ACCOUNT_OLD
13Дата відкриття рахунку (у старому форматі)OPEN_DATE _OLD
4) у реквізиті "Тип операції" (OPER_TYPE) файлів V та T зазначається код типу операції "7":
"7" - у разі заміни раніше відкритих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів на новий формат рахунків у зв’язку з переходом на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN) в Україні, за результатами якої змінюється номер рахунку, тоді як найменування банку, код банку, дата відкриття рахунку, валюта рахунку не змінюються. Обов’язково долучаються до повідомлення з типом операції "7" реквізити щодо раніше відкритого рахунку (кореспондентського рахунку): "Рахунок клієнта (у старому форматі)" та "Дата відкриття рахунку (у старому форматі)";
5) у реквізиті "Дата операції" файлів V, W та T зазначається дата зміни (не за ініціативою клієнта) діючого рахунку (кореспондентського рахунку) відповідно до вимог стандарту IBAN;
6) у реквізиті "Рахунок клієнта (IBAN)" файлів V та W зазначається рахунок клієнта у національній та іноземних валютах за стандартом IBAN;
7) у реквізитах "Рахунок клієнта (у старому форматі)" та "Дата відкриття рахунку (у старому форматі)" файлів V, W та T зазначаються реквізити раніше відкритого рахунку (кореспондентського рахунку), зміненого за стандартом IBAN.
8. Електронне повідомлення про зміну кореспондентських рахунків за стандартом IBAN у банках:
1) функціональний підтип Файла повідомлень - T;
2) файл T формується банком, який здійснює зміну власного кореспондентського рахунку відповідно до вимог стандарту IBAN;
3) файл T містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 8;
Таблиця 8
Структура повідомлення про зміну кореспондентських рахунків
за стандартом IBAN у банках, яке подається у Файлі повідомлень T
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_CODE
2Найменування банку, в якому ведеться рахунокBANK_NAME
3Тип операції: 7 - зміна рахунку за стандартом IBANOPER_TYPE
4Дата операціїOPER_DATE
5Кореспондентський рахунок (IBAN)CORR_ACCOUNT_IBAN
6Валюта рахункуCURRENCY
7Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
8Код країни банку-нерезидентаCOUNTRY_CODE
9Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахункуBANK_EDRPOU
10Рахунок клієнта (у старому форматі)CORR_ACCOUNT_OLD
11Дата відкриття рахунку (у старому форматі)OPEN_DATE _OLD
4) у реквізиті "Кореспондентський рахунок (IBAN)" файла T зазначається кореспондентський рахунок банку за стандартом IBAN.
9. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (змінених за стандартом IBAN) (Файл-відповідь):
1) функціональний підтип Файла-відповіді - W;
2) файл W формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN, отриманих від фінансової установи файлом V. Файли W надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах діючих рахунків платників податків, які були змінені відповідно до вимог стандарту IBAN;
3) файл W містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 9;
Таблиця 9
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі
рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах
(змінених за стандартом IBAN), яке подається у Файлі-відповіді W
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
5Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленнямCLIENT_NAME
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнта (IBAN)ACCOUNT_ IBAN
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
10Дата отримання контролюючим органом повідомленняRECEIVE_DATE
11Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органіSTS_DATE
12Код причини відмови у взятті на облік рахункуREASON
13Ідентифікатор записуREC_ID
14Найменування Файла повідомлень V, у якому було надано інформацію про рахунокPROC_FILE_NAME
15Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень VREC_NUM
16Рахунок клієнта (у старому форматі)ACCOUNT_OLD
17Дата відкриття рахунку (у старому форматі)OPEN_DATE _OLD
4) у реквізиті "Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі" файла W зазначається дата взяття на облік у контролюючому органі діючого рахунку платника податків, зміненого відповідно до вимог стандарту IBAN;
5) реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентських рахунків за стандартом IBAN за формою № П4, наведеною в додатку 11 до Порядку;
10. Формування Файлів з інформацією щодо одержання та прийняття або неприйняття файлів до оброблення:
1) для надання фінансовій установі інформації про одержання Файла повідомлень формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання ДФС Файла повідомлень (далі - перша квитанція);
2) для надання інформації ДФС про одержання інформаційного файла формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання фінансовою установою інформаційного файла (перша квитанція);
3) для надання фінансовій установі інформації про прийняття або неприйняття до оброблення інформації з Файлів повідомлень формуються квитанції для кожного типу файла (далі - друга квитанція);
4) якщо є помилки змісту в окремих Повідомленнях файла, що квитується, то в другій квитанції мають бути інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного повідомлення, що відбраковується;
5) друга квитанція підтверджує успішне прийняття ДФС інформації файла в повному обсязі у тому разі, якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та інформаційні рядки в квитанції відсутні.
Якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та у квитанції наявні інформаційні рядки, то така квитанція свідчить про неприйняття до оброблення повідомлень, порядкові номери яких у файлі, що квитується, вказані в цій квитанції. Решта повідомлень із файла, що квитується, ДФС приймаються до оброблення;
6) кодування помилок, які можуть виникнути під час оброблення файлів, здійснюється відповідно до довідника помилок, який наведено у додатку 9 до Порядку.
Структуру інформаційного рядка квитанції наведено в таблиці 10;
Таблиця 10
№ з/пРеквізитНазва
1Порядковий номер повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується, у файлі, що квитуєтьсяROWNUM_FILE_ISH
2Код помилки щодо повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковуєтьсяERROR_CODE
II. Правила формування найменування електронних повідомлень
1. Найменування Файлів повідомлень мають таку структуру:
@ATDxCxxxxxRxxxxxxxMDnnn.XML, де:
@ - ознака належності файла до файлів обміну відомостями щодо відкриття/закриття рахунків між ДФС та фінансовими установами;
A - функціональний підтип файла;
T - цифра, що визначає належність файла до Файлів повідомлень, Файлів-відповідей, інформаційних файлів або квитанцій: 0 - Файл повідомлень або Файл-відповідь, 1 - квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень або інформаційного файла, 2 - квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень або Файла-відповіді, 3 - пакет файлів, 4 - інформаційний файл;
Dx - код регіону контролюючого органу за місцем розташування фінансової установи (доповнюється зліва нулями до 2 символів);
Cxxxxx - код фінансової установи, з якої / до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 6 символів). Для банківських установ та установ Державної казначейської служби України зазначається код банку, для інших фінансових установ - код небанківської фінансової установи;
Rxxxxxxx - код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якої / до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 8 символів);
MD - дата формування файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в 36-знаковій системі числення.
Наприклад: найменування Файла повідомлень @F026333333123456787C004.XML.
2. Найменування квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:
1-2-й, 4-28-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця квитанція формується;
3-й символ - цифра, що визначає квитанцію: 1 - квитанція про одержання Файла повідомлень (перша квитанція), 2 - квитанція про прийняття до оброблення Файла повідомлень або Файла­відповіді (друга квитанція).
Наприклад: найменування квитанції фінансової установи на Файл-відповідь @ R226333333123456787C004.XML.
3. Найменування Файла-відповіді формується з імені Файла повідомлень за такими правилами:
1-й, 3-28-й символи збігаються з іменем Файла повідомлень, для якого формується Файл-відповідь;
2-й символ - функціональний підтип Файла-відповіді:
для Файла повідомлень F функціональний підтип Файла-відповіді - R,
для Файла повідомлень P функціональний підтип Файла-відповіді - D,
для Файла повідомлень V функціональний підтип Файла-відповіді - W.
4. Найменування пакета файлів (ZIP-архів), який завжди включає Файл- квитанцію про прийняття до оброблення Файла повідомлень та Файл-відповідь, формується з імені Файла повідомлень за такими правилами:
1-й, 4-28-й символи збігаються з іменем Файла повідомлень, для якого формується пакет файлів;
2-й символ - функціональний підтип Файла-відповіді, який міститься у пакеті файлів:
для Файла повідомлень F функціональний підтип Файла-відповіді - R,
для Файла повідомлень P функціональний підтип Файла-відповіді - D,
для Файла повідомлень V функціональний підтип Файла-відповіді - W;
3-й символ - цифра 3 - ознака пакета файлів.
5. Кожний Файл подається у вигляді XML-структури. Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення до кожного типу Файла долучається файл, який містить XML-схему. Порядок елементів у XML-документі має точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
Кодування реквізитів визначається шаблоном відображення, що додається до кожного типу Файла. Усі шаблони вільно розповсюджуються ДФС способом розміщення на офіційному веб-порталі ДФС у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім’я файла з розширенням pdf.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 2
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку платника податків у національній та іноземній валютах
(Форма № П1)
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 3
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку платника податків у цінних паперах
(Форма № П5)
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 4
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття кореспондентського рахунку в банку
(Форма № П6)
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 5
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну рахунку платника податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентського рахунку за стандартом IBAN
(Форма № П7)
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 6
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 5 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків
(Форма № П2)
( Див. текст )( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 7
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 9 розділу II)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення (зняття з обліку) платника податків
(Форма № П8)
( Див. текст )( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 8
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу III)
ПЕРЕЛІК
кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків
Код причини відмовиПричина відмови
0Рахунок узято на облік, причини відмови немає
1Відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі
2Наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
3Некоректна дата зміни рахунку за стандартом IBAN - дата зміни рахунку є ранішою, ніж дата відкриття рахунку, номер якого було змінено, або дата зміни рахунку є пізнішою, ніж дата завершення перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN
4Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах)
5Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку. Файл-відповідь R/D/W міститиме дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі
6Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
7Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах
8Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України)
9Відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру
10Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття рахунку, щодо якого в повідомленні від фінансової установи надійшла інформація про зміну рахунку за стандартом IBAN
11Надходження в повідомленні про зміну рахунку за стандартом IBAN інформації про попередній рахунок (у старому форматі), яка не відповідає відомостям Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб (рахунок відкритий іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції)
( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 9
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 5 розділу V)
ДОВІДНИК ПОМИЛОК
Код помилкиЗміст
0000Інформацію прийнято до оброблення
2101Помилки у змісті повідомлення або повідомлення-відповіді
2102Повторно надісланий Файл
2103Порушено загальну структуру Файла
2104Помилка в ідентифікаторі адресата в найменуванні Файла
2105Ім’я в заголовку не відповідає найменуванню Файла
2106Помилка в даті утворення Файла в заголовку
2107Порушено кількість інформаційних рядків
2108Порушено порядок нумерації інформаційних рядків
2109Помилка в ідентифікаторі фінансової установи
2120Помилка в реквізиті "Дата отримання контролюючим органом повідомлення"
2121Помилка в реквізиті "Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі"
2122Помилка в реквізиті "Код причини відмови у взятті на облік рахунку"
2123Помилка в реквізиті "Ідентифікатор запису"
2124Помилка в реквізиті "Найменування файла F або Р, у якому було надано інформацію про рахунок"
2125Помилка в реквізиті "Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень F або Р"
2126Фінансова установа не відправляла файл F або Р, на який надіслано відповідь
2130Помилка в коді фінансової установи
2131Не заповнено поле податкового номера клієнта
2132Невідомий податковий номер
2133Помилка в типі реєстру
2134Помилка в типі операції
2135Помилка в даті операції
2136Порушено тип даних поля рахунку клієнта
2138Помилка в коді валюти рахунку
2139Помилка в коді резидентності клієнта
2140Не заповнено поле найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта
2160Помилка в коді країни
2161Не заповнено поле податкової адреси клієнта
2162Не заповнено поле "Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)" у повідомленні з типом операції "8"
2163Не заповнено поля "Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" або "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" у повідомленні з типом операції "8"
2164Не заповнено поля "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" та/або "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" у повідомленні з типом операції "8"
2165Помилка в типі операції: заповнено поля "Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)", та/або "Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)", та/або "Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", але тип операції не "8"
( Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 10
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 3 розділу VI)
Форма № П3
ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах
№ з/пТип операціїДата ПовідомленняДата отримання Повідомлення ДФСДата відправки ДФС Повідомлення-відповіді до фінансової установиДата отримання Повідомлення контролюючим органомПодатковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*Код фінансової установиКод небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунку в цінних паперахКод за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунку в цінних паперахНомер рахункуКод валютиДата операціїДата взяття рахунку на облікКод причини відмови в узятті рахунку на облік
123456789101112131415
__________
* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.
( Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Додаток 11
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 3 розділу VI)
Форма № П4
ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентських рахунків за стандартом IBAN
№ з/пДата ПовідомленняДата отримання Повідомлення ДФСДата відправки ДФС Повідомлення-відповіді до фінансової установиДата отримання Повідомлення контролюючим органомПодатковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*Код банку -власника кореспондентського рахункуКод фінансової установи / код банку, в якому відкрито кореспондентський рахунокКод небанківської фінансової установиКод країни банку-нерезидентаНомер рахунку за стандартом IBANКод валютиДата зміни рахунку за стандартом IBANДата взяття рахунку на облікКод причини відмови в узятті рахунку на облікНомер рахунку у старому форматіДата відкриття рахунку у старому форматі
1234567891011121314151617
__________
* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.
( Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2015 № 721
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2015 р.
за № 1058/27503
Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 26 грудня 2013 року № 853 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 121/24898.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити:
розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України;
приведення протягом двох місяців функціонуючого програмного забезпечення у відповідність із цим наказом.
5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.