• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 21.12.2016 № 990
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2016 р. № 990
Київ
Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1125 від 04.12.2019 )
Відповідно до частини четвертої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та частини четвертої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1125 від 04.12.2019 )
2. Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973), і Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 990
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
ПОРЯДОК
здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - сфера державної реєстрації), критерії, за якими здійснюється моніторинг реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), та визначається ступінь відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації.
Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється відповідно до статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації - адміністратор центру надання адміністративних послуг, помічник нотаріуса, які вчиняють усі передбачені законодавством дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації;
реєстраційні дії - усі дії, що здійснюються державним реєстратором прав на нерухоме майно або державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор), уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації у реєстрах, крім надання інформації з них.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
3. Основними завданнями контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації є:
перевірка стану дотримання визначених законами порядків державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації під час здійснення ними повноважень;
запобігання, виявлення та вжиття заходів до усунення виявлених порушень вимог законів;
визначення професійної компетентності осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора;
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
аналіз практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації, надання відповідних узагальнених роз’яснень.
4. Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:
1) розгляду звернень відповідно до Закону України "Про звернення громадян";
2) розгляду депутатських запитів, звернень відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України";
( Підпункт 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 432 від 02.05.2023 )
4) перевірки відомостей, отриманих Мін’юстом під час реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;
5) моніторингу реєстраційних дій в реєстрах;
( Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1422 від 16.12.2022 )
7) проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та претендують на посаду державного реєстратора або на іншу посаду, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі - посада державного реєстратора) у суб’єкта державної реєстрації, крім Мін’юсту чи його територіального органу. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації не проводиться щодо осіб, які раніше виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, крім Мін’юсту чи його територіального органу. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не проводиться щодо осіб, які виконували функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, перебуваючи у трудових відносинах із Мін’юстом чи його територіальним органом у період після 1 травня 2016 р. не менше ніж три місяці.
( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1422 від 16.12.2022, № 469 від 09.05.2023 )
( Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1422 від 16.12.2022 )
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
5. Під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації відповідні посадові особи Мін’юсту мають право доступу до реєстрів, зокрема до реєстраційних справ в електронній формі.
5-1. У разі виявлення під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Мін’юст рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Мін’юсту для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також вживає заходів щодо притягнення такої юридичної особи до відповідальності у порядку, визначеному Мін’юстом.
( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
6. Моніторинг реєстраційних дій в реєстрах як комплекс організаційно-технічних заходів, що за допомогою програмних засобів ведення реєстрів забезпечує проведення посадовими особами Мін’юсту вибіркового аналітичного дослідження реєстраційних дій за певний проміжок часу (тиждень, місяць або квартал) за принципом зростання (без перевірки попередніх періодів), здійснюється за такими критеріями:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
1) скасування записів у реєстрах;
2) проведення реєстраційних дій з порушенням строків, визначених законами;
3) проведення державної реєстрації припинення обтяжень права власності та інших речових прав, похідних від права власності, на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
( Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
4) проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом одного року з дня отримання ідентифікаторів доступу до відповідного реєстру у зв’язку з призначенням на відповідну посаду суб’єктом державної реєстрації, призначенням на посаду державного нотаріуса чи реєстрацією приватної нотаріальної діяльності, а також протягом шести місяців з дня відновлення доступу державного реєстратора до реєстрів, у тому числі після тимчасового блокування такого доступу;
( Підпункт 4 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 16.12.2022 )
5) проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом шести місяців з дня анулювання відповідно до закону доступу такого реєстратора до одного із реєстрів;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
6) проведення державним реєстратором реєстраційних дій щодо фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України "Про санкції", а саме:
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно:
- активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- заборони участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборони збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
- заборони на набуття у власність земельних ділянок;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
( Підпункт 6 пункту 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно:
- активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- заборони участі у приватизації державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборони збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 1422 від 16.12.2022; в редакції Постанови КМ № 432 від 02.05.2023 )
- запобігання виведенню капіталів за межі України.
( Підпункт 6 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
Перелік реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим пунктом, для цілей проведення їх моніторингу надається технічним адміністратором реєстрів у строки та з періодичністю, що визначені Мін’юстом.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1422 від 16.12.2022 )
9. Камеральна перевірка під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації проводиться на підставі рішення Мін’юсту в разі виявлення порушень, визначених законами, порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
10. У рішенні Мін’юсту про проведення камеральної перевірки зазначаються прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації, стосовно яких прийнято рішення про проведення камеральної перевірки, та підстава проведення камеральної перевірки.
Відповідним рішенням утворюється комісія з проведення камеральної перевірки у складі не менше як трьох посадових осіб Мін’юсту (далі - комісія).
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
11. Строк проведення камеральної перевірки становить не більш як п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття Мін’юстом рішення про проведення такої перевірки.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
12. Мін’юст не пізніше ніж через два робочих дні з дня прийняття ним рішення про проведення камеральної перевірки надсилає суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу примірник відповідного рішення Мін’юсту в електронній формі з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи - на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації, до якого в разі потреби додається запит про надання копій документів та іншої інформації, що стосується предмета перевірки. У разі відсутності на його офіційному веб-сайті інформації про електронну адресу суб’єкта державної реєстрації чи у разі прийняття рішення про проведення камеральної перевірки щодо нотаріуса засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного рішення Мін’юсту, запит про надання копій документів та іншої інформації, що стосується предмета перевірки, в паперовій формі надсилаються на поштову адресу відповідного суб’єкта, нотаріуса.
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
Відомості про проведення камеральної перевірки не пізніше двох робочих днів з дня прийняття Мін’юстом рішення про її проведення також розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
13. Під час проведення камеральної перевірки державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації мають право подавати Мін’юсту свої пояснення та додаткову інформацію, що стосується предмета перевірки, які додаються до матеріалів перевірки.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
13-1. Результати камеральної перевірки викладаються у формі акта або довідки, які підписується усіма членами комісії.
У разі наявності порушень установленого законом порядку державної реєстрації складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
( Абзац другий пункту 13-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
В акті/довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються:
дата проведення камеральної перевірки;
прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку;
підстава проведення камеральної перевірки;
опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні норми законів) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів (у разі складення акта);
пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки (у разі складення акта).
В акті про проведення камеральної перевірки зазначаються встановлені у діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації одноразове грубе чи неодноразові істотні порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах.
( Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
14. За результатами проведення камеральної перевірки у разі наявності порушень встановленого законом порядку державної реєстрації на підставі акта комісії про проведення камеральної перевірки Мін’юстом приймається вмотивоване рішення про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до передбаченої законом відповідальності з урахуванням вчинених одноразового грубого чи неодноразових істотних порушень законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також з урахуванням наявних у Мін’юсті відомостей щодо неодноразового застосування до відповідного державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
16. У разі виявлення у діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації одноразового грубого чи неодноразових істотних порушень законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також у разі, коли у Мін’юсту наявні відомості щодо неодноразового застосування до такого державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів, застосовується пункт 2 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 2 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
( Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
У разі коли державним реєстратором є нотаріус, застосовується пункт 4 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 4 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
17. У разі виявлення в діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації порушень у сфері державної реєстрації, не передбачених пунктом 16 цього Порядку, застосовується пункт 1 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 1 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". При цьому строк тимчасового блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до реєстрів не може бути меншим ніж два тижні та перевищувати три місяці.
У разі коли порушення у сфері державної реєстрації свідчать про неправильне застосування законодавства у сфері державної реєстрації, може застосовуватися пункт 5 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 5 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". При цьому державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує два місяці з дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту, зобов’язані подати до Мін’юсту документальне підтвердження підвищення кваліфікації у сфері державної реєстрації.
( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації встановленого абзацом другим цього пункту строку є підставою для прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пунктом 1 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
18. У разі виявлення в діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації порушень у сфері державної реєстрації, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, також застосовується пункт 3 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 3 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". При цьому державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту, зобов’язані прибути до Мін’юсту для складення протоколу про адміністративне правопорушення.
Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації встановленого абзацом першим цього пункту строку є підставою для прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пунктом 2 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
19. Допущення державним реєстратором технічних помилок під час здійснення реєстраційних дій в реєстрах не є підставою для притягнення державного реєстратора до передбаченої законом відповідальності у разі, коли такі помилки можуть бути виправлені державним реєстратором самостійно або у порядку, передбаченому законом.
20. Результати проведення камеральної перевірки (акти/довідки про проведення камеральної перевірки, рішення Мін’юсту про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса до передбаченої законом відповідальності) зберігаються в Мін’юсті разом з іншими матеріалами такої перевірки.
( Абзац перший пункту 20 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
Рішення Мін’юсту про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса до передбаченої законом відповідальності та акт про проведення камеральної перевірки, на підставі якого Мін’юстом прийнято відповідне рішення, або довідка про проведення камеральної перевірки розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту протягом двох робочих днів з дня підписання рішення або довідки.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 469 від 09.05.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
Мін’юст не пізніше ніж через два робочих дні з дня прийняття ним рішення про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до передбаченої законом відповідальності надсилає суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу примірник відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в електронній формі з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи - на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації. У разі відсутності на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації інформації про електронну адресу чи у разі прийняття рішення про проведення камеральної перевірки щодо нотаріуса засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в паперовій формі надсилаються на поштову адресу відповідного суб’єкта, нотаріуса.
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
У разі складення комісією за результатами камеральної перевірки довідки про проведення камеральної перевірки така довідка у порядку, передбаченому абзацомтретім цього пункту, надсилається Мін’юстом суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
У разі прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пунктом 4 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", один примірник відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в електронній формі з використанням системи електронного документообігу надсилається Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Мін’юсті.
( Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
У разі прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого пунктами 1 і 2 частини другої статті 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пунктами 1 і 2 частини другої статті 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", один примірник відповідного рішення Мін’юсту в електронній формі з використанням системи електронного документообігу не пізніше двох робочих днів з дня його прийняття надсилається технічному адміністратору реєстрів.
( Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
( Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
22. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації проводиться Мін’юстом у разі надходження від суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора в якому претендує особа, відповідного запиту в паперовій або електронній формі, в якому зазначаються такі відомості:
( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) претендента (у разі зміни таких відомостей також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові до зміни);
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті);
тип, серія та номер документа про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
електронна адреса для офіційного листування з Мін’юстом;
сфера державної реєстрації для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.
До запиту в паперовій формі додаються засвідчені в установленому порядку копії:
( Абзац восьмий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
паспорта громадянина України;
документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті (подається у разі невнесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
документа про освіту (подається у разі відсутності відомостей про документ про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);
трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Запит в електронній формі разом з доданими до нього сканованими копіями документів, передбачених цим пунктом, підписується з використанням кваліфікованого електронного підпису та надсилається Мін’юсту з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи - на адресу електронної пошти Мін’юсту.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
Скановані копії документів, передбачених цим пунктом, виготовляються з роздільною здатністю не нижче 150 dpi та зберігаються у форматі PDF. Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. Скановані копії документів повинні бути придатні для сприйняття їх змісту. За відповідність сканованих копій документів документам у паперовій формі відповідає посадова особа Мін’юсту, що підписала відповідний запит.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
( Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 469 від 09.05.2023 )
22-1. Мін’юст протягом місяця з моменту надходження запиту на проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації перевіряє дотримання суб’єктом державної реєстрації вимог пункту 22 цього Порядку у разі відсутності суперечностей між відомостями, зазначеними у запиті, та доданими до нього документами.
( Абзац перший пункту 22-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
У разі відсутності у запиті в повному обсязі відомостей, передбачених пунктом 22 цього Порядку, та/або наявності між такими відомостями та документами, доданими до запиту, суперечностей запит суб’єкта державної реєстрації не розглядається та не проводиться тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, про що Мін’юст у строк, визначений абзацом першим цього пункту, повідомляє суб’єкту державної реєстрації в електронній формі шляхом надсилання листа з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи - на електронну адресу, зазначену в запиті. У разі відсутності у суб’єкта державної реєстрації системи електронного документообігу та відсутності у запиті відомостей про електронну адресу для офіційного листування з Мін’юстом повідомлення про залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом надсилання листа в паперовій формі на поштову адресу відповідного суб’єкта. У відповідному листі зазначається вичерпний перелік підстав для залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.
( Абзац другий пункту 22-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
( Порядок доповнено пунктом 22-1 згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
23. Дата, час і місце проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації визначається за рішенням Мін’юсту.
( Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови КМ № 34 від 20.01.2021 )
Повідомлення про дату, час та місце проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, а також прізвище, ім’я та по батькові осіб, які запрошуються на таке тестування, розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту не пізніше ніж за сім календарних днів до дня його проведення.
24. Для забезпечення прозорості проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації здійснюється відеофіксація процедури тестування.
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021 )
25. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця для проходження тестування, у присутності не менш як двох визначених Мін’юстом посадових осіб Мін’юсту, його територіальних органів.
( Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 1309 від 12.12.2023 )
26. Перелік тестових питань на знання законодавства у сфері державної реєстрації та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) розробляються Мін’юстом. Зразок тестового питання на знання законодавства у сфері державної реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
27. Проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації та визначення його результатів здійснюються за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється технічним адміністратором реєстрів (далі - програмне забезпечення).
Серверне обладнання для встановлення програмного забезпечення розміщується на технічних ресурсах технічного адміністратора реєстрів.
Автоматизовані робочі місця для проходження тестування повинні бути налаштовані таким чином, щоб забезпечити відсутність доступу до інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті.
Технічний адміністратор реєстрів вживає заходів щодо:
створення, впровадження та модернізації програмного забезпечення;
захисту та збереження інформації, яка обробляється з використанням програмного забезпечення;
налаштування та технічного обслуговування автоматизованих робочих місць для проходження тестування;
запобігання несанкціонованому втручанню в роботу програмного забезпечення та автоматизованих робочих місць для проходження тестування.
Забороняється розголошення відомостей про серверне обладнання та автоматизовані робочі місця для проходження тестування, крім випадків, передбачених законом.
( Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 1309 від 12.12.2023 )
28. Перед проходженням тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації особа, яка має намір проходити відповідне тестування, пред’являє паспорт громадянина України.
Під час проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації особам, що проходять тестування, забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.
У разі порушення зазначених вимог особа, що проходить тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, відсторонюється від подальшого його проходження, про що складається відповідний акт, який підписується посадовими особами Мін’юсту, його територіальних органів, у присутності яких проходить тестування.
( Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
Відсторонена особа вважається такою, що не пройшла тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.
28-1. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, під час якого надійшов сигнал (повідомлення) оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій за місцем проведення тестування (далі - сигнал тривоги), переривається до надходження сигналу (повідомлення) про завершення або відбій тривоги (далі - сигнал відбою тривоги).
Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, перерване сигналом тривоги, проводиться заново того ж дня у разі надходження сигналу відбою тривоги до 18 години, а у разі відсутності такого сигналу станом на 18 годину переноситься на іншу дату.
Про дату, час і місце проведення перенесеного тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації запрошеним на нього особам повідомляється відповідно до пункту 23 цього Порядку.
Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, яке проводиться в захисній споруді цивільного захисту (укритті, сховищі тощо), у разі надходження сигналу тривоги не переривається.
( Порядок доповнено пунктом 28-1 згідно з Постановою КМ № 469 від 09.05.2023 )
29. Під час проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації для кожної особи автоматично обирається питання з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає сто тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.
Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації проводиться в цілому у сфері державної реєстрації або окремо у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень чи у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Загальний час для проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації повинен становити не більше двох годин.
30. Після закінчення особою проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів такого тестування за допомогою програмного забезпечення.
За результатами тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації формується звіт, який підписується особою, що проходила таке тестування, та посадовими особами Мін’юсту, його територіальних органів, у присутності яких проходило відповідне тестування.
( Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 12.12.2023 )
У разі відмови особи, що проходила тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, підписувати звіт за результатами тестування відомості про це зазначаються у відповідному звіті.
( Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 1309 від 12.12.2023 )
32. Особи, які за результатами тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації відповіли правильно на 70 або більше питань тестового завдання, вважаються такими, що пройшли тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації. Решта осіб вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до призначення на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора, а також отримати доступ до реєстрів.
Суб’єкт державної реєстрації може повторно подати запит для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації щодо осіб, які його не пройшли.
( Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 1309 від 12.12.2023 )
33. Інформація про результати тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту та надсилається Мін’юстом до технічного адміністратора реєстрів не пізніше п’яти робочих днів після завершення відповідного тестування.
( Пункт 33 в редакції Постанови КМ № 663 від 23.06.2021 )
34. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації можуть бути оскаржені до суду.
У разі ухвалення судом рішення про скасування результатів тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації суб’єкт державної реєстрації має право повторно подати запит для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації щодо осіб, результати тестування яких було скасовано, відповідно до цього Порядку.
( Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021; в редакції Постанови КМ № 1422 від 16.12.2022 )
( Абзац третій пункту 34 виключено на підставі Постанови КМ № 1422 від 16.12.2022 )
( Порядок доповнено пунктом 34 згідно з Постановою КМ № 34 від 20.01.2021 )
( Порядок в редакції Постанови КМ № 1125 від 04.12.2019 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 990
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 і 1130
1. Пункт 18 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128, доповнити абзацом такого змісту:
"Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися виключно скаржнику, суб’єкту оскарження та заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам - виключно на підставі судового рішення.".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 28.10.2019 )