• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 25.12.2015 № 1128
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2015 р. № 1128
Київ
Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції
Відповідно до частини дев’ятої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та частини дев’ятої статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1150 від 24.12.2019 )
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1128
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК
розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом та його територіальними органами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту (далі - скарги у сфері державної реєстрації).
2. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами у межах компетенції, визначеної законом.
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого цим Порядком.
Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - колегії), положення про які затверджуються Мін’юстом. Склад колегій затверджується Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.
3. Скарга у сфері державної реєстрації реєструється у день її надходження до Мін’юсту чи відповідного територіального органу відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
Скаржник може відкликати подану ним скаргу у сфері державної реєстрації до прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення щодо неї. Відкликана скарга у сфері державної реєстрації залишається без розгляду, про що повідомляється скаржнику.
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
4. Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян".
5. Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет пересилання її за належністю відповідному територіальному органу чи Мін’юсту, а також встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;
наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;
наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;
наявність рішення Мін’юсту чи його територіального органу з такого самого питання;
здійснення Мін’юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;
подання скарги особою, яка не має на це повноважень;
закінчення встановленого законом строку подачі скарги;
розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту чи його територіального органу.
( Абзац десятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
6. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня її реєстрації приймає мотивоване рішення про відмову в задоволенні такої скарги на підставі службової записки посадових осіб Мін’юсту чи відповідного територіального органу, погодженої відповідно заступником Міністра чи заступником керівника територіального органу Мін’юсту. Рішення про відмову у задоволенні скарги у сфері державної реєстрації з підстави оформлення її без дотримання вимог, визначених законом, не позбавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
7. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наявність підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня реєстрації скарги пересилає її відповідному територіальному органу чи Мін’юсту, про що повідомляється скаржнику.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
8. У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що оскаржуються.
Якщо під час розгляду Мін’юстом скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін’юстом на підставі службової записки посадових осіб Мін’юсту, погодженої заступником Міністра, невідкладно без розгляду її колегіально.
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
9. Під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об’єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), у разі необхідності витребовує документи (інформацію) і вирішує:
1) чи мало місце рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту;
2) чи було оскаржуване рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту прийнято, вчинено на законних підставах;
3) чи належить задовольнити скаргу у сфері державної реєстрації або відмовити в її задоволенні;
4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у скарзі у сфері державної реєстрації;
5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.
10. Для забезпечення можливості участі у колегіальному розгляді скарги у сфері державної реєстрації скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі - заінтересовані особи), або надання зазначеними особами письмових пояснень по суті скарги Мін’юст чи відповідний територіальний орган не пізніше ніж за два дні, а під час воєнного стану - за 15 днів до дня засідання колегії забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інформації про дату, час і місце такого засідання, а під час воєнного стану - про дату засідання, та додатково повідомляє зазначену інформацію заінтересованим особам засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, доданих до неї документах, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел).
( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
Інформація про дату, час і місце засідання колегії, що проводиться після відкладення розгляду скарги або для повторного розгляду скарги у визначених законодавством випадках, не оприлюднюється, якщо колегією не прийнято рішення про інше.
( Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
Відсутність заінтересованих осіб під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально не є перешкодою для її розгляду.
( Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації колегіально під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", проводиться з урахуванням обмежень, встановлених відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 288 від 15.04.2020 )
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі заінтересованих осіб.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
12. Матеріали скарги у сфері державної реєстрації надаються заінтересованим особам за їх клопотанням для ознайомлення та/або фотографування. Якщо таке клопотання заявлено під час засідання колегії (крім випадку проведення засідання під час воєнного стану), колегія відкладає розгляд скарги на строк, необхідний для ознайомлення з відповідними матеріалами, але не більш як на одну годину.
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
Під час воєнного стану заінтересована особа має право заявити клопотання про надіслання їй матеріалів скарги в електронній формі на адресу електронної пошти. Мін’юст чи відповідний територіальний орган забезпечує надіслання таких матеріалів протягом трьох робочих днів після отримання клопотання.
( Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
Заінтересовані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов’язково приймаються колегією до розгляду.
( Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
Заінтересована особа, яка повідомляє про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у відповідній скарзі, такі особи подають колегії засвідчену копію відповідного судового рішення.
( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )
13. За результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально колегія формує висновок про те, чи:
1) встановлено наявність порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту;
2) підлягає скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи частково (з обов’язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених законом.
14. За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, у тому числі колегіально, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законом.
Рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні, висновок колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) або їх засвідчені копії розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного територіального органу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття рішення Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.
( Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян", засвідчені в установленому законодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) разом із супровідним листом надсилаються скаржнику.
15. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації буде визнано за необхідне проведення правоохоронними органами перевірки зазначених у відповідній скарзі обставин, Мін’юст чи відповідний територіальний орган надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для проведення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припинення порушення закону.
У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166-11 та 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Мін’юст чи відповідний територіальний орган складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, визначеному Мін’юстом. При цьому державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту чи його територіального органу, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення.
Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації встановленого абзацом другим цього пункту строку є підставою для прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого підпунктом "ґ" пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або підпунктом "ґ" пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
16. Матеріали скарги у сфері державної реєстрації, а також рішення, прийняте за результатом її розгляду, висновок колегії (у разі розгляду скарги колегіально) зберігаються Мін’юстом чи відповідним територіальним органом відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.
( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )( Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )
17. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.
У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст забезпечує новий розгляд такої скарги відповідно до цього Порядку.
( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 17.06.2022 )( Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 17.06.2022 )( Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 288 від 15.04.2020 )( Порядок в редакції Постанови КМ № 1150 від 24.12.2019 )