Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. Статут від 24.03.1999 №550-XIV

Верховна Рада України Закон, Статут від 24.03.1999 №550-XIV
Остання редакція від 14.10.2018. Внесення змін (закон від 04.10.2018 N 2587-VIII /2587-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон, Статут

Дата 24.03.1999

Номер 550-XIV

Статус Діє

Редакції
14.10.2018 внесення змін (закон від 04.10.2018 N 2587-VIII /2587-19/) 25.07.2018 внесення змін (закон від 22.05.2018 N 2443-VIII /2443-19/) 16.04.2017 внесення змін (закон від 16.03.2017 N 1952-VIII /1952-19/) 28.12.2015 внесення змін (закон від 23.12.2015 N 901-VIII /901-19/) 15.07.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/) 05.03.2015 внесення змін (закон від 05.02.2015 N 158-VIII /158-19/) 17.05.2014 внесення змін (закон від 09.04.2014 N 1194-VII /1194-18/) 16.03.2014 внесення змін (закон від 13.03.2014 N 877-VII /877-18/) 01.07.2013 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5404-VI /5404-17/) 09.06.2013 внесення змін (закон від 16.05.2013 N 245-VII /245-18/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 01.12.2012 внесення змін (закон від 18.09.2012 N 5288-VI /5288-17/) 19.11.2012 внесення змін (закон від 13.04.2012 N 4652-VI /4652-17/) 10.03.2010 внесення змін (закон від 16.02.2010 N 1900-VI /1900-17/) 11.07.2009 внесення змін (закон від 02.06.2009 N 1414-VI /1414-17/) 03.03.2004 внесення змін (закон від 03.02.2004 N 1420-IV /1420-15/) 01.08.2003 внесення змін (закон від 03.04.2003 N 662-IV /662-15/) 01.03.2003 внесення змін (закон від 06.02.2003 N 487-IV /487-15/) 11.02.2001 внесення змін (закон від 21.12.2000 N 2171-III /2171-14/) 24.03.1999 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.196 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 487-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.108 N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 1420-IV від 03.02.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.76 N 1414-VI від 02.06.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.600 N 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.151 N 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст.490 N 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550 N 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 N 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178 N 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 N 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 158-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, N 13, ст.92 N 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44 N 1952-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, N 17, ст.205 N 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, N 33, ст.250 N 2587-VIII від 04.10.2018, ВВР, 2018, N 44, ст.357 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається).
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарному батальйоні (частині).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 550-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 550-XIV
СТАТУТ
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
( У тексті Статуту слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключено згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 ) ( У тексті Статуту слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінено словами "Державну прикордонну службу України" у відповідному відмінку згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003 ) ( У тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" замінено словом "Товаришу" згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 ) ( У тексті Статуту слова "війська Цивільної оборони України" та "військ Цивільної оборони України" виключено згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 ) ( У тексті Статуту слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку згідно із Законом N 877-VII від 13.03.2014 ) ( У тексті Статуту слово "рядовий" в усіх відмінках і числах замінено словом "солдат" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 ) ( У тексті Статуту слово "Товаришу" замінено словами "Пане (пані)" згідно із Законом N 2587-VIII від 04.10.2018 )
Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.
Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України.
Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
( Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами N 1414-VI від 02.06.2009, N 1194-VII від 09.04.2014 )
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон.
До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.
Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю.
Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об'єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині).
3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністра оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.
Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України.
( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан.
Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників.
Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.
( Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 )
Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники зобов'язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах.
( Частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Розпорядження командувача військ оперативного командування (начальника гарнізону) з цих питань повинні точно виконуватися військовими частинами, командами у межах даного оперативного командування (гарнізону) і окремими військовослужбовцями Збройних Сил України. Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами, командами Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, які розташовані у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями.
5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об'єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань.
( Стаття 5 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
6. До гарнізонної та вартової служб залучаються військові частини Збройних Сил України та підрозділи Служби правопорядку, що входять до складу гарнізону.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Черговість несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні військовими частинами визначає начальник гарнізону залежно від їх складу та призначення.
Перелік військових частин Збройних Сил України, що не залучаються до несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні, визначає командувач військ оперативного командування.
У разі спільного розміщення в гарнізоні військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вони залучаються до несення служби в гарнізоні, за винятком гарнізонних варт. Від цих військ (військових частин) для вирішення спільних питань з організації гарнізонної служби, протидії диверсійно-терористичним групам, власної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха тощо призначаються позаштатні помічники начальника гарнізону.
( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об'єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку.
( Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
ЧАСТИНА I
ГАРНІЗОННА СЛУЖБА
Розділ 1
ВІЙСЬКОВІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ ГАРНІЗОНУ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ В ГАРНІЗОНІ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ
( Назва розділу 1 частини I в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Загальні положення
7. У кожному гарнізоні наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві та містах розташування штабів видів Збройних Сил України наказом Міністра оборони України призначається начальник гарнізону. До призначення начальника гарнізону його обов'язки виконує старший за посадою командир (начальник), а при рівних посадах - старший за військовим званням.
У гарнізонах, де розташовані військові частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається старший морський начальник.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009 )
У разі розміщення у військовому містечку кількох військових частин Збройних Сил України наказом начальника гарнізону з командирів цих частин призначається старший військового містечка.
8. У гарнізонах за наявності в їх складі кількох військових частин Збройних Сил України із військових службових осіб, старших за відповідною посадою, наказом начальника гарнізону призначаються:
( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
заступник начальника гарнізону;
( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
заступник начальника гарнізону з виховної роботи;
заступник начальника гарнізону з тилу;
помічник начальника гарнізону з правової роботи;
начальник зв'язку гарнізону;
начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону;
начальник фінансово-економічної служби гарнізону;
( Абзац восьмий статті 8 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
начальник медичної служби гарнізону;
начальник служби ветеринарної медицини гарнізону;
начальник служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону;
начальник служби пожежної безпеки гарнізону;
військовий диригент гарнізону.
Начальником гарнізонної гауптвахти в установленому порядку призначається офіцер. Він одночасно є одним із помічників військового коменданта гарнізону.
Усі військові службові особи гарнізону виконують свої обов'язки за сумісництвом.
( Частина третя статті 8 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Вказівки військових службових осіб гарнізону з питань їх повноважень є обов'язковими для всього особового складу гарнізону.
( Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Керівництво гарнізонною і вартовою службами в гарнізонах, більшість яких складається з військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, здійснює Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Перелік таких гарнізонів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
( Частина п'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1414-VI від 02.06.2009 )
Начальник гарнізону
9. Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, за виконання заходів з бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, які пов'язані з виконанням загальногарнізонних заходів, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин Збройних Сил України, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної безпеки та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію з представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Він має право, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань залучати особовий склад і транспортні засоби військових частин гарнізону.
Начальник гарнізону з питань гарнізонної служби та служби гарнізонних варт підпорядкований командувачу військ оперативного командування і є прямим начальником з цих питань для всіх військовослужбовців гарнізону, у тому числі командирів з'єднань і військових частин, які входять до складу гарнізону, а також для старшого морського начальника.
Про вступ до виконання своїх обов'язків начальник гарнізону оголошує в наказі по гарнізону, доповідає командувачу військ оперативного командування та своєму безпосередньому начальникові, а також повідомляє про це відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Начальник гарнізону зобов'язаний:
повсякденно керувати діяльністю військових службових осіб гарнізону;
( Абзац другий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
розробляти зусиллями підпорядкованого йому штабу та подавати на затвердження командувачу військ оперативного командування план приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об'єктів, план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт;
організовувати охорону та оборону гарнізонних об'єктів, установлювати порядок допуску осіб, що прибули для розпечатування (запечатування) гарнізонних об'єктів, перевіряти не рідше одного разу на місяць несення служби гарнізонними вартами;
( Абзац четвертий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
щомісячно залучати посадових осіб гарнізону до перевірки стану служби військ і військової дисципліни всіх військових частин гарнізону згідно із затвердженим графіком, незалежно від їх підпорядкування, з виданням наказу по гарнізону;
розміщувати частини, підрозділи, команди, які прибувають до гарнізону;
визначати для військових частин гарнізону порядок користування навчальними об'єктами;
розглядати й затверджувати плани загальногарнізонних заходів;
підтримувати зв'язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та погоджувати з ними питання, пов'язані з гарнізонною службою та проведенням спільних заходів;
( Абзац дев'ятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )( Абзац десятий частини п'ятої статті 9 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
керувати роботою квартирно-експлуатаційної частини гарнізону щодо розквартирування військових частин і затверджувати розподіл житлової площі в гарнізоні;
щоквартально із залученням відповідного начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні аналізувати стан військової дисципліни, гарнізонної та вартової служб у гарнізоні і підбивати з командирами військових частин та їх заступниками (помічниками) з виховної роботи підсумки роботи, вживати заходів щодо попередження злочинів і надзвичайних подій, підвищення пильності і збереження державної таємниці;
( Абзац дванадцятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
організовувати та проводити заходи з участю військ;
організовувати пожежну безпеку в гарнізоні та спеціальну підготовку начальників служб пожежної безпеки військових частин, проводити не менш як двічі на рік відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням усіх сил і засобів гарнізону;
забезпечувати додержання умов екологічної безпеки в гарнізоні;
встановлювати час переходу військових частин гарнізону на літню чи зимову форму одягу;
оголошувати початок і кінець опалювального періоду в гарнізоні;
перевіряти в якому стані тримаються споруди, території військових містечок, військові цвинтарі, братські могили, військові пам'ятники та доглядати їх належним чином;
організовувати додержання екологічних умов у гарнізоні;
проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону військовослужбовці, а в разі виявлення ознак злочину негайно повідомляти відповідного прокурора, начальника органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове розслідування, і передавати останньому всі матеріали;
( Абзац частини п'ятої статті 9 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI від 18.09.2012, N 245-VII від 16.05.2013 )
сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах і на військових об'єктах гарнізону;
( Абзац частини п'ятої статті 9 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
вживати заходів до охорони військового транспорту, варта якого відсторонена від несення служби, до її заміни;
організовувати конвоювання засуджених до місць відбування покарання;
( Абзац двадцять третій частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.2013 )
вести прийом військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань, приймати рішення стосовно заяв, скарг та інших звернень;
виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом.
10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі цих осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів Збройних Сил України, оперативних командувань. Крім того, він зустрічає заступників Міністра оборони України, командувачів видів Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників.
( Стаття 10 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009, N 1900-VI від 16.02.2010 )
11. Під час прибуття до гарнізону вищих офіцерів для виконання службових завдань, прямих начальників із питань гарнізонної та вартової служб начальник гарнізону відрекомендовується лише старшим за військовим званням вищим офіцерам.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
У разі вибуття з гарнізону начальник гарнізону покладає свої обов'язки на заступника начальника гарнізону, про що він оголошує в наказі по гарнізону та доповідає командувачеві військ оперативного командування.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Заступник начальника гарнізону
11-1. Заступник начальника гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і несення гарнізонної служби та служби гарнізонними вартами, за виконання заходів бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону.
Заступник начальника гарнізону зобов'язаний:
розробляти плани проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону, приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об'єктів;
складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його помічникові, а також складати графік перевірки варт військовими службовими особами гарнізону і подавати їх на затвердження начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;
організовувати та контролювати охорону військових містечок, окремих приміщень військових частин;
призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних варт від військових частин, організовувати ритуали поховань померлих та загиблих військовослужбовців й інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт;
вести облік військових цвинтарів, братських могил і військових пам'ятників, що знаходяться в межах гарнізону, стежити за їх доглядом.
За тимчасової відсутності начальника гарнізону заступник начальника гарнізону виконує його обов'язки.
( Статут доповнено главою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Заступник начальника гарнізону з виховної роботи
12. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення загальногарнізонних заходів щодо зміцнення військової дисципліни в гарнізоні, соціального, правового, інформаційного, морально-психологічного забезпечення, а також за організацію роботи з питань культури та дозвілля відповідно до вказівок начальника гарнізону.
Заступник начальника гарнізону з виховної роботи зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
знати морально-психологічний стан військовослужбовців та військової дисципліни, відпрацьовувати заходи щодо зміцнення військової дисципліни, організованості й порядку в гарнізоні, попередження правопорушень;
організовувати гуманітарну підготовку, проводити суспільно-політичне і правове інформування військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу військових частин гарнізону;
постійно вивчати запити і настрій особового складу;
установлювати і підтримувати тісний зв'язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями, засобами масової інформації;
розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону план загальногарнізонних культурно-освітніх заходів та організовувати їх проведення;
керувати роботою гарнізонних установ культури і дозвілля, розробляти та подавати на затвердження начальникові гарнізону план обслуговування військових частин гарнізону місцевими та гарнізонними установами культури і дозвілля;
разом з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями брати участь у проведенні заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, особливо молоді;
проводити роботу з додержання законодавства про охорону довкілля і раціонального використання природних ресурсів;
постійно проводити роботу, спрямовану на збереження в гарнізоні державної та військової таємниці і підвищення пильності, особливо у військових частинах і підрозділах, що несуть бойове чергування;
виявляти постійну турботу про охорону здоров'я військовослужбовців, побут і влаштування військ гарнізону;
не рідше одного разу на місяць перевіряти несення служби гарнізонними і внутрішніми вартами, а також організацію і проведення виховної роботи з особовим складом варт;
( Абзац тринадцятий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
своєчасно доповідати начальникові гарнізону про морально-психологічний стан і військову дисципліну військ гарнізону, а також про проведення загальногарнізонних заходів.
Заступник начальника гарнізону з тилу
13. Заступник начальника гарнізону з тилу підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за своєчасне проведення гарнізонних заходів щодо тилового забезпечення військових частин гарнізону.
Заступник начальника гарнізону з тилу зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план використання військовими частинами гарнізону хлібопекарських підприємств, підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі, здійснювати контроль за його виконанням, а також план розподілу між військовими частинами гарнізону земельних ділянок, наданих в установленому порядку для тимчасового розташування на них підсобних господарств;
організовувати централізоване підвезення матеріальних засобів для військових частин гарнізону і проведення ними заходів щодо економії пального та інших матеріальних засобів;
стежити за своєчасним розвантаженням і вивезенням в установлені строки з території залізничної станції (порту) військових вантажів, які прибули на адресу військових частин гарнізону, а у разі потреби вживати заходів до прискорення виконання робіт;
розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону відповідні плани господарських заходів та забезпечувати їх виконання;
брати участь у роботі житлової комісії гарнізону, контролювати облік і розподіл житлової площі у військових частинах, своєчасно подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо використання житлового фонду та здійснювати прийом відвідувачів із житлових питань;
організовувати контроль за роботою гарнізонних підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі за наявності необхідного асортименту товарів у них - з метою найбільш повного і якісного обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей;
контролювати якість випеченого хліба на гарнізонних та цивільних хлібопекарських підприємствах, які забезпечують хлібом військові частини гарнізону;
проводити з офіцерами служб тилу військових частин гарнізону заходи щодо обміну досвідом роботи тилу і ведення військового господарства кращих військових частин гарнізону;
вивчати економічний стан району розташування військових частин гарнізону з метою кращого використання ними місцевих ресурсів;
розміщувати військові підрозділи (команди), які прибувають на територію гарнізону, окремих військовослужбовців, а також варти, що супроводжують транспорт з військовими вантажами, та забезпечувати їх харчуванням.
( Частину другу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Помічник начальника гарнізону з правової роботи
14. Помічник начальника гарнізону з правової роботи підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законів та інших нормативно-правових актів посадовими особами гарнізону.
Помічник начальника гарнізону з правової роботи зобов'язаний:
координувати роботу і брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у гарнізоні;
перевіряти відповідність законодавству проектів наказів, інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис начальнику гарнізону, та візувати їх за наявності погодження цих проектів із заінтересованими посадовими особами гарнізону;
у разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативно-правового акта законодавству подавати письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення начальником гарнізону;
давати висновки стосовно правомірності застосування дисциплінарної або іншої відповідальності посадовими особами гарнізону до військовослужбовців, правову оцінку фактам порушення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні;
( Абзац п'ятий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
брати участь разом із відповідними посадовими особами гарнізону в підготовці заходів щодо зміцнення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні;
організовувати і проводити роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань військовослужбовців гарнізону, інформувати про законодавство, роз'яснювати існуючу практику його застосування, давати консультації з правових питань.
Начальник зв'язку гарнізону
15. Начальник зв'язку гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і стан зв'язку в гарнізоні.
Начальник зв'язку гарнізону зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план організації і забезпечення внутрішньогарнізонного зв'язку та контролювати його стан;
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо організації зв'язку;
здійснювати контроль за організацією і постійною готовністю системи оповіщення посадових осіб, військових об'єктів, а також військовослужбовців та членів їх сімей, які мешкають у військових містечках гарнізону;
вирішувати з підприємствами, об'єднаннями зв'язку, іншими юридичними особами, мережі зв'язку яких входять до єдиної національної системи зв'язку, питання щодо використання їх засобів зв'язку в інтересах військових частин гарнізону;
подавати начальникові зв'язку вищого рівня заявки на необхідні засоби зв'язку та експлуатаційні матеріали для забезпечення внутрішньогарнізонного та міжгарнізонного зв'язку;
здійснювати заходи щодо забезпечення та обслуговування засобів зв'язку органів управління та підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні, гарнізонних варт, своєчасно організовувати ремонт наявних засобів зв'язку;
( Абзац восьмий частини другої статті 15 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
здійснювати контроль за додержанням правил ведення переговорів через засоби зв'язку.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону
16. Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону відповідає за організацію експлуатації, своєчасний ремонт і облік казармено-житлового фонду, за квартирним забезпеченням військових частин, приписаних до квартирно-експлуатаційної частини. Він підпорядкований начальникові квартирно-експлуатаційного управління оперативного командування. З питань використання казарменого фонду, розподілу жилих приміщень та упорядкування військ він виконує вказівки начальника гарнізону.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
доповідати начальникові гарнізону пропозиції і розрахунки щодо використання казармено-житлового фонду гарнізону і заявки органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на виділення фонду, якого не вистачає;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани розподілу жилих приміщень у гарнізонах та вести облік усієї житлової площі, що закріплена за гарнізоном;
перевіряти правильність експлуатації військовими частинами будинків, комунальних установок, казарменого інвентаря і меблів, вживати заходів до їх збереження та своєчасного ремонту;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани щодо благоустрою, озеленення, огорожі і прибирання територій військових містечок гарнізону та контролювати їх виконання;
керувати роботами з ремонту казармено-житлового фонду, побутових підприємств та інших будівель військових частин і здійснювати контроль за ремонтно-будівельними роботами, які виконуються безпосередньо військовими частинами;
забезпечувати військові частини всіма видами квартирного забезпечення і перевіряти правильність їх використання;
організовувати забезпечення військових частин електроенергією, водою, будівельними матеріалами і контролювати правильність їх використання;
здійснювати керівництво з технічних питань із квартирно-експлуатаційними службами у військових частинах;
брати участь у розробленні планів і проведенні заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у гарнізоні;
вести облік захисних і спеціальних споруд гарнізону та здійснювати контроль за їх правильною експлуатацією, зберіганням і триманням;
перевіряти правильність заявок військових частин на матеріальні засоби і кошти для квартирного забезпечення, складати зведені заявки та подавати їх у довольчі органи вищого рівня;
вести облік військових містечок, будівель у них, комунального обладнання, усіх видів квартирного забезпечення і коштів, які відпускаються на квартирне забезпечення.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини може здійснювати свою діяльність у кількох гарнізонах.
Начальник фінансово-економічної служби гарнізону
17. Начальник фінансово-економічної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію фінансово-економічної роботи в гарнізоні.
Начальник фінансово-економічної служби гарнізону зобов'язаний:
вести облік військових частин гарнізону, які фінансуються з Державного бюджету України і обслуговуються в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
організовувати взаємодію з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
своєчасно та якісно виконувати розпорядження старших начальників стосовно збирання, узагальнення та надання необхідної фінансово-економічної інформації, здійснення перевірок діяльності фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;
оперативно доводити до фінансово-економічних органів військових частин розпорядження відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, давати роз'яснення щодо їх застосування, сприяти командирам та начальникам фінансово-економічних органів військових частин гарнізону у взаємодії з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
у разі необхідності узгоджувати з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, і банками графіки отримання готівки;
мати інформацію про залишки коштів на реєстраційних рахунках військових частин гарнізону за кодами програмної та економічної класифікації видатків, а також причини їх виникнення;
інформувати відповідних старших за підлеглістю начальників про суми коштів, які своєчасно не використовуються;
мати інформацію з питань взаємодії фінансово-економічних органів військових частин гарнізону з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; про неможливість вирішення окремих питань негайно інформувати старших начальників за підлеглістю;
планувати, організовувати та проводити спеціальну підготовку з особовим складом фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;
мати інформацію, контролювати та вживати заходів щодо своєчасного подання військовими частинами до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансово-планових документів, звітів, внесення змін до показників кошторисів доходів і видатків та планів асигнувань із загального фонду бюджету, до єдиної бази даних та мережі розпорядників бюджетних коштів;
виконувати інші завдання, покладені на нього наказами, розпорядженнями та дорученнями начальника гарнізону, інших старших начальників.
Положення цієї статті поширюються тільки на Збройні Сили України.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 )
( Глава в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Начальник медичної служби гарнізону
18. Начальник медичної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів, а також здійснює контроль за виконанням санітарних правил у гарнізоні.
Начальник медичної служби гарнізону зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
опрацьовувати і втілювати в життя загальногарнізонні лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;
брати участь у розробленні заходів щодо захисту гарнізону від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування, а також заходів, що вживаються на випадок аварій на потенційно небезпечних об'єктах, розташованих у районах дислокації військових частин гарнізону;
аналізувати захворюваність особового складу і своєчасно доповідати начальникові гарнізону пропозиції щодо вжиття необхідних заходів;
перевіряти санітарно-епідемічний стан гарнізону, тримання територій військових частин, придатність води для пиття і господарчих потреб, санітарний стан гарнізонних їдалень, хлібопекарських підприємств, боєнь, холодильників, підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі, місць купання особового складу військових частин гарнізону та вживати заходів до усунення виявлених недоліків;
перевіряти не рідше одного разу на місяць санітарний стан приміщень гарнізонних варт і гауптвахти; організовувати щотижневі медичні огляди заарештованих, що тримаються на гауптвахті Служби правопорядку, і подавати їм медичну допомогу;
( Абзац сьомий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо медичного забезпечення;
організовувати медичне забезпечення військових частин гарнізону, які не мають фахівців медичної служби, підрозділів (команд) і окремих військовослужбовців, які тимчасово перебувають у гарнізоні, членів сімей військовослужбовців гарнізону, а також звільнених із військової служби громадян, які мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах, і членів їх сімей;
складати графік чергування лікарів військових частин гарнізону у військово-лікувальних закладах і здійснювати контроль за ними;
залучати з дозволу начальника гарнізону фахівців медичної служби військових частин гарнізону до проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів у гарнізоні;
контролювати роботу гарнізонних військово-медичних закладів і керувати діяльністю гарнізонної військово-лікарської і санаторно-відбіркової комісій;
стежити за триманням хворих у госпіталях і періодично робити обходи хворих;
опрацьовувати разом із начальником гарнізонної поліклініки (госпіталю) план проведення поглибленого медичного обстеження особового складу військових частин гарнізону;
брати участь у проведенні заходів щодо медичного обстеження та огляду громадян, які призиваються або йдуть на військову службу в добровільному порядку;
брати участь у розробленні місцевими органами охорони здоров'я заходів щодо поліпшення санітарного стану районів розташування військових частин гарнізону;
стежити за обслуговуванням військових частин гарнізону цивільними закладами і підприємствами, що забезпечують їх життєдіяльність, а також за лікуванням військовослужбовців, які перебувають у цивільних лікувальних закладах, та за своєчасною їх випискою або переведенням у військовий госпіталь;
організовувати медичне забезпечення військових частин під час проведення парадів, інших гарнізонних заходів з участю військ, а також ліквідації наслідків великих аварій, катастроф і стихійного лиха;
організовувати за вказівкою начальника гарнізону перевірку санітарного стану військових ешелонів, що проходять, а також періодично стежити за санітарним станом залів очікування для військовослужбовців на вокзалах;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців медичної служби військових частин і підвищення їх кваліфікації;
контролювати підготовку військовозобов'язаних - фахівців медичної служби, яка проводиться в гарнізоні;
негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про надзвичайні події, що призвели до поранення або смерті військовослужбовців, небезпечний епідемічний стан військових частин, цивільних побутових та торговельних підприємств, які обслуговують військові частини, про випадки інфекційних захворювань у військових частинах і серед місцевого населення та про заходи, що вживаються для припинення цих захворювань.
( Абзац двадцять другий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону
19. Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію та проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для людини і тварини хвороб, заходів ветеринарного контролю за забезпеченням військ продуктами тваринного і рослинного походження, ветеринарно-профілактичних, протиепізоотичних та лікувальних заходів.
Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
організовувати спільно з медичною службою проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для людини і тварини інфекційних захворювань;
брати участь у розробленні заходів щодо захисту військових частин від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування;
контролювати ветеринарно-санітарний стан харчових продуктів, які поставляються військовим частинам, та проводити експертизу продовольства під час його зберігання на складах (базах) і засобів транспортування;
організовувати у разі потреби проведення ветеринарно-оздоровчих заходів у військових частинах;
здійснювати ветеринарне обслуговування тварин, які належать військовим частинам, а також тварин їх підсобних господарств, давати висновки на вибракування і забій хворих тварин військових частин;
розробляти і проводити ветеринарно-профілактичні, протиепізоотичні та лікувальні заходи, перевіряти епізоотичний стан військових частин і об'єктів гарнізону, залучаючи для цього з дозволу начальника гарнізону фахівців ветеринарної служби військових частин;
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо ветеринарного забезпечення;
брати участь у розробленні цивільними державними органами управління ветеринарної медицини заходів щодо поліпшення ветеринарно-санітарного і епізоотичного стану району розташування військових частин;
контролювати роботу військово-ветеринарних установ гарнізону;
доповідати начальникові гарнізону про ветеринарно-санітарний стан гарнізону (військових частин) і про необхідні заходи щодо його поліпшення;
перевіряти за вказівкою начальника гарнізону ветеринарно-санітарний стан військових ешелонів, що проходять;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців ветеринарної служби військових частин гарнізону і підвищення їх кваліфікації;
негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про випадки інфекційних захворювань серед тварин, що належать військовим частинам і населенню гарнізону, про заходи, вжиті для ліквідації цих захворювань, та повідомляти про це командирам військових частин гарнізону.
( Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Начальник служби ветеринарної медицини може здійснювати свою діяльність у кількох гарнізонах.
Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону
20. Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону підпорякований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і виконання гарнізонних заходів щодо захисту від радіоактивних та отруйних речовин відповідно до вказівок начальника гарнізону, а також за організацію заходів екологічного забезпечення військових частин гарнізону.
Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;
організовувати та контролювати виконання військовими частинами гарнізону заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування, а також організовувати їх взаємодію з зазначених питань з місцевими природоохоронними органами;
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо захисту від ядерного, хімічного та біологічного забруднення;
знати метеорологічну обстановку в приземному атмосферному шарі;
організовувати заходи щодо ліквідації наслідків забруднення природного середовища в гарнізоні.
Начальник служби пожежної безпеки гарнізону
21. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за стан пожежної безпеки в гарнізоні.
( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається).
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарному батальйоні (частині).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 550-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 550-XIV
СТАТУТ
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.
Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України.
Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон.
До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.