• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України

Верховна Рада України  | Закон, Журнал, Розклад, Порядок, Форма типового документа, Статут від 24.03.1999 № 550-XIV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Журнал, Розклад, Порядок, Форма типового документа, Статут
 • Дата: 24.03.1999
 • Номер: 550-XIV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Журнал, Розклад, Порядок, Форма типового документа, Статут
 • Дата: 24.03.1999
 • Номер: 550-XIV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.196)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 № 487-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.108 № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 № 1420-IV від 03.02.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.76 № 1414-VI від 02.06.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.600 № 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, № 19, ст.151 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490 № 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.326 № 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890 № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 158-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.92 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 1952-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.205 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 № 2587-VIII від 04.10.2018, ВВР, 2018, № 44, ст.357 № 205-IX від 17.10.2019, ВВР, 2020, № 3, ст.24 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234 № 1622-IX від 02.07.2021, ВВР, 2021, № 42, ст.342 № 2153-IX від 24.03.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається).
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарному батальйоні (частині).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
24 березня 1999 року
№ 550-XIV


ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року № 550-XIV
СТАТУТ
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
( У тексті Статуту слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключено згідно із Законом № 2171-III від 21.12.2000 )( У тексті Статуту слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінено словами "Державну прикордонну службу України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 662-IV від 03.04.2003 )( У тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" замінено словом "Товаришу" згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )( У тексті Статуту слова "війська Цивільної оборони України" та "військ Цивільної оборони України" виключено згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012 )( У тексті Статуту слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 877-VII від 13.03.2014 )( У тексті Статуту слово "рядовий" в усіх відмінках і числах замінено словом "солдат" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1952-VIII від 16.03.2017 )( У тексті Статуту слово "Товаришу" замінено словами "Пане (пані)" згідно із Законом № 2587-VIII від 04.10.2018 )( У тексті Статуту слова "військово-навчальні", "Служба правопорядку в гарнізоні" в усіх відмінках замінено відповідно словами "військові навчальні", "Служба правопорядку в зоні відповідальності" у відповідному відмінку згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.
Статут обов’язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів Збройних Сил України.
Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.
( Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами № 1414-VI від 02.06.2009, № 1194-VII від 09.04.2014; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
Положення Статуту поширюються на військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів.
( Преамбулу доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військові частини, штаби, організації, установи та військові навчальні заклади Збройних Сил України, військові частини (установи, організації, органи тощо) Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, розташовані (дислоковані) постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними) (далі - військові частини), територіально об’єднуються в гарнізон.
Для взаємодії з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою України гарнізонам визначаються зони відповідальності.
( Стаття 1 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.
Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю.
Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об’єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині).
3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністерства оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) визначаються наказом Міністерства оборони України.
( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан.
Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників.
Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.
( Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1900-VI від 16.02.2010 )
Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники командирів військових частин, призначених начальниками гарнізонів, зобов’язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах.
( Частина п’ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019 )
Накази начальника гарнізону з питань гарнізонної служби повинні точно виконуватися військовими частинами, дислокованими в межах гарнізону, командами, які перебувають у межах гарнізону, та окремими військовослужбовцями.
( Частина шоста статті 4 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об’єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов’язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань.
( Стаття 5 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
6. До гарнізонної та вартової служб залучаються військові частини Збройних Сил України та підрозділи Служби правопорядку, що входять до складу гарнізону.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
Черговість несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні військовими частинами визначає начальник гарнізону залежно від їх складу та призначення.
Перелік військових частин Збройних Сил України, що не залучаються до несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні, визначає начальник гарнізону.
( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Військові частини інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту у разі спільного розміщення з військовими частинами Збройних Сил України залучаються до несення служби в гарнізоні, крім гарнізонних варт. Від цих військ (військових частин) для вирішення спільних питань з організації гарнізонної служби, протидії диверсійно-терористичним групам, власної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха тощо призначаються позаштатні помічники начальника гарнізону.
( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019 )
В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністерством оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об’єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку.
( Статтю 6 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
ЧАСТИНА I
ГАРНІЗОННА СЛУЖБА
Розділ 1
ВІЙСЬКОВІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ ГАРНІЗОНУ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ В ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ
( Назва розділу 1 частини I в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
Загальні положення
7. У кожному гарнізоні наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві та містах розташування штабів видів Збройних Сил України наказом Міністерства оборони України призначається начальник гарнізону. До призначення начальника гарнізону його обов’язки виконує старший за посадою командир (начальник), а при рівних посадах - старший за військовим званням.
( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
У гарнізонах, де розташовані військові частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається старший морський начальник, який з питань гарнізонної та вартової служб підпорядковується начальникові гарнізону.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1414-VI від 02.06.2009, № 205-IX від 17.10.2019 )
У разі розміщення у військовому містечку кількох військових частин Збройних Сил України наказом начальника гарнізону з командирів цих частин призначається старший військового містечка.
8. У гарнізонах за наявності в їх складі кількох військових частин Збройних Сил України із військових службових осіб, старших за відповідною посадою, наказом начальника гарнізону призначаються:
( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
заступник начальника гарнізону;
( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення;
( Абзац третій частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
заступник начальника гарнізону з тилу;
помічник начальника гарнізону з правової роботи;
начальник зв’язку гарнізону;
начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону;
начальник фінансово-економічної служби гарнізону;
( Абзац восьмий статті 8 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
начальник медичної служби гарнізону;
начальник служби ветеринарної медицини гарнізону;
начальник служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону;
начальник служби пожежної безпеки гарнізону;
військовий диригент гарнізону.
( Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
Усі військові службові особи гарнізону виконують свої обов’язки за сумісництвом.
( Частина третя статті 8 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
Вказівки військових службових осіб гарнізону з питань їх повноважень є обов’язковими для всього особового складу гарнізону.
( Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )( Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
Начальник гарнізону
9. Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин гарнізону, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію відповідно до компетенції з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
Він має право, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань залучати особовий склад і транспортні засоби військових частин гарнізону.
Начальник гарнізону з питань гарнізонної служби та служби гарнізонних варт підпорядкований командувачу військ оперативного командування і є прямим начальником з цих питань для всіх військовослужбовців гарнізону, у тому числі командирів з’єднань і військових частин, які входять до складу гарнізону, а також для старшого морського начальника.
Про вступ до виконання своїх обов’язків начальник гарнізону оголошує в наказі по гарнізону, доповідає командувачу військ оперативного командування та своєму безпосередньому начальникові, а також повідомляє про це відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Начальник гарнізону зобов’язаний:
повсякденно керувати діяльністю військових службових осіб гарнізону;
( Абзац другий частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
за погодженням з відповідним органом управління Служби правопорядку розробляти та подавати на затвердження своєму безпосередньому начальнику план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт;
( Абзац третій частини п’ятої статті 9 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
організовувати охорону та оборону гарнізонних об’єктів, установлювати порядок допуску осіб, що прибули для розпечатування (запечатування) гарнізонних об’єктів, перевіряти не рідше одного разу на місяць несення служби гарнізонними вартами;
( Абзац четвертий частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
щомісячно залучати посадових осіб гарнізону до перевірки стану служби військ і військової дисципліни всіх військових частин гарнізону згідно із затвердженим графіком, незалежно від їх підпорядкування, з виданням наказу по гарнізону;
розміщувати частини, підрозділи, команди, які прибувають до гарнізону;
визначати для військових частин гарнізону порядок користування навчальними об’єктами;
розглядати й затверджувати плани загальногарнізонних заходів;
підтримувати зв’язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, начальником органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності та погоджувати з ними питання, пов’язані з гарнізонною службою та проведенням спільних заходів;
( Абзац дев’ятий частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )( Абзац десятий частини п’ятої статті 9 виключено на підставі Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
керувати роботою квартирно-експлуатаційної частини гарнізону щодо розквартирування військових частин і затверджувати розподіл житлової площі в гарнізоні;
щоквартально із залученням відповідного начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності аналізувати стан військової дисципліни, гарнізонної та вартової служб у гарнізоні і підбивати з командирами військових частин та їх заступниками (помічниками) з морально-психологічного забезпечення підсумки роботи, вживати заходів щодо попередження кримінальних правопорушень і надзвичайних подій, підвищення пильності і збереження державної таємниці;
( Абзац дванадцятий частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
організовувати та проводити заходи з участю військ;
організовувати проведення військового поховального ритуалу під час поховань осіб, визначених статтею 81 цього Статуту;
( Частину п’яту статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1622-IX від 02.07.2021 )
призначати почесні варти та почти від військових частин і здійснювати контроль за їх підготовкою;
( Частину п’яту статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1622-IX від 02.07.2021 )
організовувати пожежну безпеку в гарнізоні та спеціальну підготовку начальників служб пожежної безпеки військових частин, проводити не менш як двічі на рік відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням усіх сил і засобів гарнізону;
забезпечувати додержання умов екологічної безпеки в гарнізоні;
встановлювати час переходу військових частин гарнізону на літню чи зимову форму одягу;
оголошувати початок і кінець опалювального періоду в гарнізоні;
перевіряти в якому стані тримаються споруди, території військових містечок, військові цвинтарі, братські могили, військові пам’ятники та доглядати їх належним чином;
організовувати додержання екологічних умов у гарнізоні;
проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону військовослужбовці, а в разі виявлення ознак кримінального правопорушення негайно повідомляти відповідного прокурора, начальника органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове розслідування, і передавати останньому всі матеріали;
( Абзац частини п’ятої статті 9 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5288-VI від 18.09.2012, № 245-VII від 16.05.2013, № 720-IX від 17.06.2020 )
сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і обставин кримінальних та інших правопорушень, вчинених у військових частинах і на військових об’єктах гарнізону;
( Абзац частини п’ятої статті 9 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
вживати заходів до охорони військового транспорту, варта якого відсторонена від несення служби, до її заміни;
( Абзац частини п’ятої статті 9 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
вести прийом військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань, приймати рішення стосовно заяв, скарг та інших звернень;
виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом.
10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Голову Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі зазначених осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів, оперативних командувань Збройних Сил України. Крім того, начальник гарнізону зустрічає заступників Міністра оборони України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників.
( Стаття 10 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1414-VI від 02.06.2009, № 1900-VI від 16.02.2010; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
11. Під час прибуття до гарнізону військовослужбовців вищого офіцерського складу для виконання службових завдань, прямих начальників із питань гарнізонної та вартової служб начальник гарнізону відрекомендовується лише старшим за військовим званням військовослужбовцям вищого офіцерського складу.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
У разі вибуття з гарнізону начальник гарнізону покладає свої обов’язки на заступника начальника гарнізону, про що він оголошує в наказі по гарнізону та доповідає командувачеві військ оперативного командування.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Заступник начальника гарнізону
11-1. Заступник начальника гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і несення гарнізонної служби та служби гарнізонними вартами, за виконання заходів бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону.
Заступник начальника гарнізону зобов’язаний:
розробляти плани проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону, приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об’єктів;
складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його помічникові, а також складати графік перевірки варт військовими службовими особами гарнізону і подавати їх на затвердження начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;
організовувати та контролювати охорону військових містечок, окремих приміщень військових частин;
призначати почесні варти від військових частин і здійснювати контроль за їх підготовкою;
( Абзац п’ятий статті 11-1 в редакції Закону № 1622-IX від 02.07.2021 )
вести облік військових цвинтарів, братських могил і військових пам’ятників, що знаходяться в межах гарнізону, стежити за їх доглядом.
За тимчасової відсутності начальника гарнізону заступник начальника гарнізону виконує його обов’язки.
( Статут доповнено главою згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення
( Назва підрозділу із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
12. Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення загальногарнізонних заходів щодо зміцнення військової дисципліни в гарнізоні, соціального, правового, інформаційного, морально-психологічного забезпечення, а також за організацію роботи з питань культури та дозвілля відповідно до вказівок начальника гарнізону.
Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення зобов’язаний:
( Абзац другий частини другої статті 12 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
знати морально-психологічний стан військовослужбовців та військової дисципліни, відпрацьовувати заходи щодо зміцнення військової дисципліни, організованості й порядку в гарнізоні, попередження правопорушень;
організовувати гуманітарну підготовку, проводити суспільно-політичне і правове інформування військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу військових частин гарнізону;
постійно вивчати запити і настрій особового складу;
установлювати і підтримувати тісний зв’язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями, медіа;
( Абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону план загальногарнізонних культурно-освітніх заходів та організовувати їх проведення;
керувати роботою гарнізонних установ культури і дозвілля, розробляти та подавати на затвердження начальникові гарнізону план обслуговування військових частин гарнізону місцевими та гарнізонними установами культури і дозвілля;
разом з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями брати участь у проведенні заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, особливо молоді;
брати участь у проведенні роботи з додержання вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища;
( Абзац десятий частини другої статті 12 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
постійно проводити роботу, спрямовану на збереження в гарнізоні державної та військової таємниці і підвищення пильності, особливо у військових частинах і підрозділах, що несуть бойове чергування;
виявляти постійну турботу про охорону здоров’я військовослужбовців, побут і влаштування військ гарнізону;
не рідше одного разу на місяць перевіряти несення служби гарнізонними і внутрішніми вартами, а також організацію і проведення заходів морально-психологічного забезпечення особового складу варт;
( Абзац тринадцятий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019 )
своєчасно доповідати начальникові гарнізону про морально-психологічний стан і військову дисципліну військ гарнізону, а також про проведення загальногарнізонних заходів.
( Текст статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Заступник начальника гарнізону з тилу
13. Заступник начальника гарнізону з тилу підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за своєчасне проведення гарнізонних заходів щодо тилового забезпечення військових частин гарнізону.
Заступник начальника гарнізону з тилу зобов’язаний:
( Абзац другий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )( Абзац третій частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )( Абзац четвертий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
стежити за своєчасним розвантаженням і вивезенням в установлені строки з території залізничної станції (порту) військових вантажів, які прибули на адресу військових частин гарнізону, а у разі потреби вживати заходів до прискорення виконання робіт;
розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону відповідні плани господарських заходів та забезпечувати їх виконання;
брати участь у роботі житлових комісій, контролювати облік і розподіл житлової площі у військових частинах, своєчасно подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо використання житлового фонду та здійснювати прийом відвідувачів із житлових питань;
( Абзац сьомий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )( Абзац восьмий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )( Абзац дев'ятий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
проводити з військовослужбовцями офіцерського складу служб тилу військових частин гарнізону заходи з обміну досвідом роботи і ведення військового господарства кращих військових частин гарнізону;
( Абзац десятий частини другої статті 13 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
вивчати економічний стан району розташування військових частин гарнізону з метою кращого використання ними місцевих ресурсів;
розміщувати військові підрозділи (команди), які прибувають на територію гарнізону, окремих військовослужбовців, а також варти, що супроводжують транспорт з військовими вантажами, та забезпечувати їх харчуванням;
( Частину другу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
визначати, на забезпеченні яких військових частин перебуватимуть засуджені, взяті під варту та затримані військовослужбовці, які утримуються на гауптвахтах, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку.
( Частину другу статті 13 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
Помічник начальника гарнізону з правової роботи
14. Помічник начальника гарнізону з правової роботи підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законів та інших нормативно-правових актів посадовими особами гарнізону.
Помічник начальника гарнізону з правової роботи зобов’язаний:
координувати роботу і брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у гарнізоні;
перевіряти відповідність законодавству проектів наказів, інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис начальнику гарнізону, та візувати їх за наявності погодження цих проектів із заінтересованими посадовими особами гарнізону;
у разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативно-правового акта законодавству подавати письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення начальником гарнізону;
давати висновки стосовно правомірності застосування дисциплінарної або іншої відповідальності посадовими особами гарнізону до військовослужбовців, правову оцінку фактам порушення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні;
( Абзац п’ятий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004 )
брати участь разом із відповідними посадовими особами гарнізону в підготовці заходів щодо зміцнення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні;
організовувати і проводити роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань військовослужбовців гарнізону, інформувати про законодавство, роз’яснювати існуючу практику його застосування, давати консультації з правових питань.
Начальник зв’язку гарнізону
15. Начальник зв’язку гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і стан зв’язку в гарнізоні.
Начальник зв’язку гарнізону зобов’язаний:
( Абзац другий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план організації і забезпечення внутрішньогарнізонного зв’язку та контролювати його стан;
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо організації зв’язку;
здійснювати контроль за організацією і постійною готовністю системи оповіщення посадових осіб, військових об’єктів, а також військовослужбовців та членів їх сімей, які мешкають у військових містечках гарнізону;
вирішувати з підприємствами, об’єднаннями зв’язку, іншими юридичними особами, мережі зв’язку яких входять до єдиної національної системи зв’язку, питання щодо використання їх засобів зв’язку в інтересах військових частин гарнізону;
подавати начальникові зв’язку вищого рівня заявки на необхідні засоби зв’язку та експлуатаційні матеріали для забезпечення внутрішньогарнізонного та міжгарнізонного зв’язку;
здійснювати заходи щодо забезпечення та обслуговування засобів зв’язку органів управління та підрозділів Служби правопорядку в зоні відповідальності, гарнізонних варт, своєчасно організовувати ремонт наявних засобів зв’язку;
( Абзац восьмий частини другої статті 15 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
здійснювати контроль за додержанням правил ведення переговорів через засоби зв’язку.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону
16. Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону відповідає за організацію експлуатації, своєчасний ремонт і облік казармено-житлового фонду, за квартирним забезпеченням військових частин, приписаних до квартирно-експлуатаційної частини. Він підпорядкований начальникові квартирно-експлуатаційного управління оперативного командування. З питань використання казарменого фонду, розподілу жилих приміщень та упорядкування військ він виконує вказівки начальника гарнізону.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону зобов’язаний:
( Абзац другий частини другої статті 16 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
доповідати начальникові гарнізону пропозиції і розрахунки щодо використання казармено-житлового фонду гарнізону і заявки органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на виділення фонду, якого не вистачає;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани розподілу жилих приміщень у гарнізонах та вести облік усієї житлової площі, що закріплена за гарнізоном;
перевіряти правильність експлуатації військовими частинами будинків, комунальних установок, казарменого інвентаря і меблів, вживати заходів до їх збереження та своєчасного ремонту;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани щодо благоустрою, озеленення, огорожі і прибирання територій військових містечок гарнізону та контролювати їх виконання;
керувати роботами з ремонту казармено-житлового фонду, побутових підприємств та інших будівель військових частин і здійснювати контроль за ремонтно-будівельними роботами, які виконуються безпосередньо військовими частинами;
забезпечувати військові частини всіма видами квартирного забезпечення і перевіряти правильність їх використання;
організовувати забезпечення військових частин електроенергією, водою, будівельними матеріалами і контролювати правильність їх використання;
здійснювати керівництво з технічних питань із квартирно-експлуатаційними службами у військових частинах;
брати участь у розробленні планів і проведенні заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у гарнізоні;
вести облік захисних і спеціальних споруд гарнізону та здійснювати контроль за їх правильною експлуатацією, зберіганням і триманням;
перевіряти правильність заявок військових частин на матеріальні засоби і кошти для квартирного забезпечення, складати зведені заявки та подавати їх у довольчі органи вищого рівня;
вести облік військових містечок, будівель у них, комунального обладнання, усіх видів квартирного забезпечення і коштів, які відпускаються на квартирне забезпечення.
Начальник квартирно-експлуатаційної частини може здійснювати свою діяльність у кількох гарнізонах.
Начальник фінансово-економічної служби гарнізону
17. Начальник фінансово-економічної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію фінансово-економічної роботи в гарнізоні.
Начальник фінансово-економічної служби гарнізону зобов’язаний:
вести облік військових частин гарнізону, які фінансуються з Державного бюджету України і обслуговуються в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
організовувати взаємодію з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
своєчасно та якісно виконувати розпорядження старших начальників стосовно збирання, узагальнення та надання необхідної фінансово-економічної інформації, здійснення перевірок діяльності фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;
оперативно доводити до фінансово-економічних органів військових частин розпорядження відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, давати роз’яснення щодо їх застосування, сприяти командирам та начальникам фінансово-економічних органів військових частин гарнізону у взаємодії з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
у разі необхідності узгоджувати з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, і банками графіки отримання готівки;
мати інформацію про залишки коштів на реєстраційних рахунках військових частин гарнізону за кодами програмної та економічної класифікації видатків, а також причини їх виникнення;
інформувати відповідних старших за підлеглістю начальників про суми коштів, які своєчасно не використовуються;
мати інформацію з питань взаємодії фінансово-економічних органів військових частин гарнізону з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; про неможливість вирішення окремих питань негайно інформувати старших начальників за підлеглістю;
планувати, організовувати та проводити спеціальну підготовку з особовим складом фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;
мати інформацію, контролювати та вживати заходів щодо своєчасного подання військовими частинами до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансово-планових документів, звітів, внесення змін до показників кошторисів доходів і видатків та планів асигнувань із загального фонду бюджету, до єдиної бази даних та мережі розпорядників бюджетних коштів;
виконувати інші завдання, покладені на нього наказами, розпорядженнями та дорученнями начальника гарнізону, інших старших начальників.
Положення цієї статті поширюються тільки на Збройні Сили України.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )( Глава в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004 )
Начальник медичної служби гарнізону
18. Начальник медичної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів, а також здійснює контроль за виконанням санітарних правил у гарнізоні.
Начальник медичної служби гарнізону зобов’язаний:
( Абзац другий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
опрацьовувати і втілювати в життя загальногарнізонні лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;
брати участь у розробленні заходів щодо захисту гарнізону від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування, а також заходів, що вживаються на випадок аварій на потенційно небезпечних об’єктах, розташованих у районах дислокації військових частин гарнізону;
аналізувати захворюваність особового складу і своєчасно доповідати начальникові гарнізону пропозиції щодо вжиття необхідних заходів;
перевіряти санітарно-епідемічний стан гарнізону, тримання територій військових частин, придатність води для пиття і господарчих потреб, санітарний стан гарнізонних їдалень, холодильників, підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі, місць купання особового складу військових частин гарнізону та вживати заходів до усунення виявлених недоліків;
( Абзац шостий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019 )
організовувати не рідше одного разу на місяць перевірку санітарного стану приміщень гауптвахти, кімнат тимчасово затриманих Служби правопорядку та щотижня - медичні огляди засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку, та надання їм медичної допомоги;
( Абзац сьомий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 )
брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо медичного забезпечення;
організовувати медичне забезпечення військових частин гарнізону, які не мають фахівців медичної служби, підрозділів (команд) і окремих військовослужбовців, які тимчасово перебувають у гарнізоні, членів сімей військовослужбовців гарнізону, а також звільнених із військової служби громадян, які мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах, і членів їх сімей;
складати графік чергування лікарів військових частин гарнізону у військово-лікувальних закладах і здійснювати контроль за ними;
залучати з дозволу начальника гарнізону фахівців медичної служби військових частин гарнізону до проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів у гарнізоні;
контролювати роботу гарнізонних військово-медичних закладів і керувати діяльністю гарнізонної військово-лікарської і санаторно-відбіркової комісій;
стежити за триманням хворих у госпіталях і періодично робити обходи хворих;
опрацьовувати разом із начальником гарнізонної поліклініки (госпіталю) план проведення поглибленого медичного обстеження особового складу військових частин гарнізону;
брати участь у проведенні заходів щодо медичного обстеження та огляду громадян, які призиваються або йдуть на військову службу в добровільному порядку;
брати участь у розробленні місцевими органами охорони здоров’я заходів щодо поліпшення санітарного стану районів розташування військових частин гарнізону;
стежити за обслуговуванням військових частин гарнізону цивільними закладами і підприємствами, що забезпечують їх життєдіяльність, а також за лікуванням військовослужбовців, які перебувають у цивільних лікувальних закладах, та за своєчасною їх випискою або переведенням у військовий госпіталь;
організовувати медичне забезпечення військових частин під час проведення парадів, інших гарнізонних заходів з участю військ, а також ліквідації наслідків великих аварій, катастроф і стихійного лиха;
організовувати за вказівкою начальника гарнізону перевірку санітарного стану військових ешелонів, що проходять, а також періодично стежити за санітарним станом залів очікування для військовослужбовців на вокзалах;
розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців медичної служби військових частин і підвищення їх кваліфікації;