• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання покарань

Верховна Рада України  | Закон від 06.02.2003 № 487-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.02.2003
 • Номер: 487-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.02.2003
 • Номер: 487-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.108 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
У зв'язку з прийняттям Закону України від 11 липня 2001 року N 2636-III "Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
2. У пункті 7 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1984 р., N 1, ст. 3) слова "умовного засудження і відстрочки виконання вироку" замінити словами "звільнення від відбування покарання з випробуванням", а слова "виправних робіт не за місцем роботи" виключити.
3. Додаток 6 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9, ст. 38), доповнити пунктами 26-1 та 38 такого змісту:
"26-1. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються Виправно-трудовим кодексом України";
"38. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де тримаються військовослужбовці, засуджені до арешту, визначаються нормативно-правовими актами Міністерства оборони України".
4. Статтю 26 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Звільнення військовослужбовців з військової служби з підстав, визначених у пункті "в" частини третьої, пункті "з" частини шостої та пункті "є" частини сьомої цієї статті, здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців".
5. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151):
1) в абзаці третьому статті 1:
після слів "слідчі ізолятори" доповнити словами "кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми";
слова "інспекції виправних робіт" замінити словами "кримінально-виконавча інспекція";
2) у статті 2:
після слів "слідчих ізоляторів" доповнити словами "кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів";
слова "інспекцій виправних робіт - одного відсотка" і "цих інспекціях" замінити відповідно словами "кримінально-виконавчої інспекції - п'яти відсотків" і "цій інспекції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
6 лютого 2003 року
N 487-IV