• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України  | Закон від 16.02.2010 № 1900-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.02.2010
 • Номер: 1900-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.02.2010
 • Номер: 1900-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.151 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2007 р., N 33, ст. 442):
1) у пунктах 1 і 6 статті 6, абзаці четвертому пункту 14 статті 10-1 слово "об'єднання" в усіх відмінках і числах виключити;
2) в абзаці першому пункту 16 статті 10-1 слова "начальника Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України".
2. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600):
1) у частині першій статті 39, абзаці тринадцятому статті 100, частині першій статті 329 і статті 334 слова "начальник Генерального штабу Збройних Сил України" в усіх відмінках замінити словами "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" у відповідному відмінку;
2) у пункті 2 додатка 2 до Статуту слова "начальника Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України".
3. У першому реченні частини першої статті 250 Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2005 р., N 3, ст. 76), слова "Головнокомандувача Збройних Сил України" замінити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України".
4. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600):
1) у частині четвертій статей 4 і 99 слова "начальника Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України";
2) у статті 10:
у першому реченні слова "Головнокомандувача Збройних Сил України" замінити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України";
у третьому реченні слова "начальника Генерального штабу Збройних Сил України" виключити.
5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2002 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600):
1) в абзаці сьомому статті 3, частині першій статті 5, частині першій статті 9 та частині другій статті 122 слово "об'єднання" в усіх відмінках і числах виключити;
2) у статті 12:
частину першу викласти в такій редакції:
"12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, а керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України - дисциплінарною владою командира корпусу";
у частині другій слова "Головнокомандувач Збройних Сил України" замінити словами "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України";
3) у статті 22, абзаці першому статей 25 і 30, статтях 61, 67 і 72 слова "командувач корпусу" замінити словами "командир корпусу";
4) у статті 74 слова "Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, заступники" замінити словом "Заступники".
6. У частинах сьомій, десятій, одинадцятій статті 5 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225) слова "начальник Генерального штабу Збройних Сил України" в усіх відмінках замінити словами "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" у відповідному відмінку.
7. У частині третій статті 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180) слово "об'єднання" виключити, а слова "Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони" замінити словами "Повітряних Сил".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 лютого 2010 року
N 1900-VI