• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про здійснення державних закупівель

Верховна Рада України  | Закон від 10.04.2014 № 1197-VII | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.04.2014
 • Номер: 1197-VII
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.04.2014
 • Номер: 1197-VII
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89 )
Про здійснення державних закупівель
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883)( Установлено, що з 1 квітня 2016 року цей Закон не застосовується до центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, згідно із Законом № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1206-VII від 15.04.2014 , ВВР, 2014, № 24, ст.885 № 1234-VII від 06.05.2014 , ВВР, 2014, № 26, ст.901 № 1586-VII від 04.07.2014 , ВВР, 2014, № 33, ст.1162 № 1669-VII від 02.09.2014 , ВВР, 2014, № 44, ст.2040 № 1700-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2014, № 49, ст.2056 № 183-VIII від 11.02.2015 , ВВР, 2015, № 16, ст.109 № 269-VIII від 19.03.2015 , ВВР, 2015, № 24, ст.164 - діє до 31.03.2019, див. пункт 1 розділу II № 311-VIII від 09.04.2015 , ВВР, 2015, № 24, ст.186 - втрачає чинність з 1 серпня 2015 року № 319-VIII від 09.04.2015 , ВВР, 2015, № 25, ст.192 № 327-VIII від 09.04.2015 , ВВР, 2015, № 26, ст.220 № 595-VIII від 14.07.2015 , ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 679-VIII від 15.09.2015 , ВВР, 2015, № 46, ст.414 № 848-VIII від 26.11.2015 , ВВР, 2016, № 3, ст.25 № 922-VIII від 25.12.2015 , ВВР, 2016, № 9, ст.89 № 924-VIII від 25.12.2015 , ВВР, 2016, № 6, ст.59 )
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури) - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (за результатами застосування переговорної процедури), та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція, пропозиція за результатами застосування переговорної процедури вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
2) генеральний замовник - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону;
( Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;
4) договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;
5) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав;
6) електронні засоби - електронне обладнання та програмне забезпечення для створення, обробки, передачі та зберігання даних і електронних документів;
7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит;
( Пункт 7 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит;
( Пункт 8 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
9) замовники - органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак:
( Абзац перший пункту 9 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
( Абзац другий пункту 9 частини першої статті 1 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.
До замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" ;
10) кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;
11) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;
12) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;
13) моніторинг закупівель - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, або отримання від замовника відповідної інформації;
( Пункт 13 частини першої статті 1 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
13-1) спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, - спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об'єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
( Статтю 1 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 269-VIII від 19.03.2015 - зміна діє до 31.03.2019, див. пункт 1 розділу II )
14) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;
15) оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі;
16) оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі;
( Пункт 16 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
17) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;
18) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано в разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого акцептовано за результатами застосування переговорної процедури закупівлі;
19) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;
фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;
20) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
( Пункт 20 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 848-VIII від 26.11.2015 )
21) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником переговорної процедури закупівлі;
22) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;
23) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
24) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;
25) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;
26) суб’єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб’єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
27) товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
28) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі);
29) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель;
30) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;
31) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
32) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій;
33) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником переговорної процедури закупівлі.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.
( Абзац перший частини першої статті 2 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 12 місяців з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить, за необхідності, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону.
( Абзац другий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону.
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари, роботи і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними дипломатичними установами;
товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
товари і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;
( Щодо дії абзацу шостого частини третьої статті 2 до 31 грудня 2014 року див. абзац другий пункту 1 розділу XI цього Закону )
товари, послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
послуги міжнародних третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів для розгляду та вирішення спорів, у яких бере участь замовник;
послуги фінансових установ, в тому числі міжнародних фінансових організацій, пов'язані із залученням кредитних ресурсів та коштів до статутного капіталу замовником;
фінансові послуги, що надаються у зв'язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
послуги, закупівля яких здійснюється банками для надання ними банківських послуг та проведення банківських операцій відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України";
послуги, які надаються Національним банком України відповідно до закону;
бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України - паспорти, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку, які виготовляються підприємствами, що входять до сфери управління Національного банку України, а також товари, роботи і послуги, необхідні для їх виготовлення;
послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтями 49, 58 і 59 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ;
( Абзац п'ятнадцятий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 848-VIII від 26.11.2015 )
товари, роботи і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" , щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
товари і послуги, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 269-VIII від 19.03.2015 - зміна діє до 31.03.2019, див. пункт 1 розділу II )
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 595-VIII від 14.07.2015 )
послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".
( Частину третю статті 2 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом № 595-VIII від 14.07.2015 )
4. Особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для:
1) юридичних осіб, які провадять діяльність у таких сферах:
забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
забезпечення виробництва, передачі, купівлі-продажу, розподілу та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України та постачання електричної енергії;
забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;
забезпечення функціонування централізованого водовідведення;
надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;
забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;
надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;
надання послуг поштового зв’язку;
геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;
забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих;
2) таких товарів, робіт і послуг:
неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
нафта або нафтопродукти сирі;
електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;
( Абзац п'ятий пункту 2 частини четвертої статті 2 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;
послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані конверти;
телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів);
послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;
( Абзац десятий пункту 2 частини четвертої статті 2 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
енергосервіс.
( Пункт 2 частини четвертої статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 327-VIII від 09.04.2015 )
5. Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
запобігання корупційним діям і зловживанням;
вільного переміщення товарів;
свободи надання послуг.
Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель
1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) протягом п'яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.
( Стаття 4 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
Стаття 5. Недискримінація учасників
1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.
4. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку окремі товари, роботи та послуги закуповуються виключно у суб’єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території проведення антитерористичної операції для відновлення інфраструктури міст після її завершення.
( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1669-VII від 02.09.2014 )
Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель
1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.
2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону.
Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках проектів, що реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону.
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель
( Частину першу статті 7 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
2. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів:
до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;
( Абзац другий частини третьої статті 7 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю у випадках:
відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;
відміни процедури закупівлі;
набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;
на період призупинення процедури закупівлі;
наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.
Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.
( Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.
Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". У разі їх невідповідності вимогам цього Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.
4. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Моніторинг закупівель здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його органи на місцях.
( Частину четверту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
Порядок здійснення моніторингу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.
( Частину четверту статті 7 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель.
( Частину четверту статті 7 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
5. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сфері закупівель здійснює Уповноважений орган.
Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
2) аналіз функціонування системи державних закупівель;
( Пункт 2 частини першої статті 8 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
3) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу;
( Пункт 4 частини першої статті 8 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
5) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
6) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;
7) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу;
8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи державних закупівель;
( Пункт 8 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
9) організація нарад та семінарів з питань закупівель;
10) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам та надання відповідей з питань державних закупівель на запити зацікавлених осіб. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;
11) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
12) розроблення та затвердження:
стандартної документації конкурсних торгів;
типового положення про комітет з конкурсних торгів;
порядку визначення предмета закупівлі;
( Абзац п'ятий пункту 12 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
порядку розміщення інформації;
форм:
річного плану закупівель;
оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі);
обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі;
реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 12 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі);
( Абзац шістнадцятий пункту 12 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
повідомлення про внесення змін до договору;
звіту про виконання договору про закупівлю;
13) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
14) розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель;
15) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;
16) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
17) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
( Пункт 18 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
19) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель.
2. Уповноважений орган має право:
1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі та звіту про виконання договору про закупівлю згідно з цим Законом;
2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;
3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, що необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п'яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов'язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів;
( Пункт 3 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )( Пункт 4 частини другої статті 8 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
5) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій.
( Пункт 6 частини другої статті 8 виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу юридичну освіту.
Член постійно діючої адміністративної колегії, який є пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участі у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.
Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якщо інше не встановлено цим Законом.
Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель
1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.
2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про громадські об’єднання", "Про звернення громадян" і "Про інформацію".
3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися в діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.
4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами.
Розділ III
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
1. Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
оголошення про проведення процедури закупівлі - не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз'яснення до них (у разі наявності) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень;
( Абзац п'ятий частини першої статті 10 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами) - не пізніш як через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
( Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніш як через сім днів з дня укладення (неукладення) договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;
( Абзац десятий частини першої статті 10 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
звіт про результати проведення процедури закупівлі - не пізніш як через три дні з дня його затвердження;
повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п'ятої статті 40 цього Закону, - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
звіт про виконання договору - протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.
Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг.
( Абзац шістнадцятий частини першої статті 10 в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 )
2. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.
3. Процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.
4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій цієї статті, обов'язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
для робіт - 5 мільйонам 150 тисячам євро.
( Абзаци другий - четвертий частини четвертої статті 10 замінено двома абзацами згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015 )
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
5. Доступ користувачів до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.
Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" , у тому числі у формі відкритих даних.
( Частину п'яту статті 10 доповнено абзацом другим згідно ізЗаконом № 319-VIII від 09.04.2015 )
Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів
1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.
Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не повинно створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника.