Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

Верховна Рада України Закон від 08.07.2011 №3681-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.07.2011

Номер 3681-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 18, ст.156 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: "Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення";
2) у статті 164-14:
в абзаці другому частини першої слова "від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII від 10.04.2014 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
2. До прийняття окремих законів України закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель";
затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
8 липня 2011 року
N 3681-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: "Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення";
2) у статті 164-14:
в абзаці другому частини першої слова "від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
2. До прийняття окремих законів України закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

30 днiв передплати безкоштовно!