• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про засади функціонування ринку електричної енергії України

Верховна Рада України  | Закон від 24.10.2013 № 663-VII | Документ не діє
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312 )
Про засади функціонування ринку електричної енергії України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.781)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1197-VII від 10.04.2014 , ВВР, 2014, № 24, ст.883 № 514-VIII від 04.06.2015 , ВВР, 2015, № 33, ст.324 № 922-VIII від 25.12.2015 , ВВР, 2016, № 9, ст.89 № 1540-VIII від 22.09.2016 , ВВР, 2016, № 51, ст.833 )
( Додатково див. Закон № 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 )
( У тексті Закону слова та цифри "з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт" замінити словами та цифрами "з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт" згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.2015 )( У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 )
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності ринку електричної енергії України та регулює відносини, що виникають у процесі його функціонування.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
адміністратор комерційного обліку електричної енергії (адміністратор комерційного обліку) - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку на ринку електричної енергії;
адміністратор розрахунків - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг;
акредитація постачальника послуг комерційного обліку (акредитація) - документальне засвідчення адміністратором комерційного обліку правочинності та компетентності відповідного суб'єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку;
алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону;
балансуюча група - об'єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється відповідно до цього Закону, в рамках якого одна сторона, що входить до такого об'єднання, несе відповідальність за небаланс електричної енергії усіх інших сторін, що входять до такого об'єднання;
балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець;
балансуючий ринок електричної енергії (балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва (відпуску) та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії;
вертикально інтегрована господарська організація - суб'єкт господарювання, який разом з особами, пов'язаними з ним прямо або опосередковано відносинами контролю, здійснює передачу або розподіл і щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної енергії;
виробник електричної енергії (виробник) - суб'єкт господарювання, який володіє або користується на законних підставах генеруючими потужностями, виробляє електричну енергію з метою її продажу на ринку електричної енергії, та/або надає допоміжні послуги відповідно до вимог цього Закону;
вільна пропускна спроможність - доступна пропускна спроможність за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до закону надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах;
гарантований покупець електричної енергії за "зеленим" тарифом (гарантований покупець) - суб'єкт господарювання, що відповідно до цього Закону купує електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф;
гарантований постачальник електричної енергії (гарантований електропостачальник) - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії виключно на закріпленій території та зобов'язаний укласти договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем електричної енергії, який до нього звернувся і розташований на території здійснення його ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії;
граничні показники - визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, у разі перевищення яких продаж електричної енергії має здійснюватися на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку;
двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (двосторонній договір) - договір, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між двома суб'єктами господарювання, що мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на цьому ринку;
договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (договір на ринку "на добу наперед") - одночасне прийняття учасником торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов'язань з купівлі-продажу продуктів електроенергії за результатами проведення відповідних торгів "на добу наперед";
допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом та правилами ринку, які системний оператор закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої і надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;
доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - право електропостачальника на отримання послуги з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами з метою експорту та/або імпорту електричної енергії, набуте відповідно до цього Закону;
доступна пропускна спроможність - величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України;
електропередавальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії;
електропостачальник - гарантований та/або незалежний постачальник електричної енергії, який діє відповідно до ліцензії;
електророзподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;
кваліфікований споживач електричної енергії (кваліфікований споживач) - споживач електричної енергії, який може вільно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договір на обсяг власного споживання електричної енергії, з урахуванням положень пункту 3 розділу VI цього Закону;
кліринг на ринку електричної енергії - система безготівкових розрахунків через уповноважений банк, яка враховує взаємні фінансові вимоги та зобов'язання суб'єктів ринку щодо операцій з електричною енергією (продуктами електроенергії) і послуг, наданих на ринку електричної енергії, та завершуються платежем на різницю між сумами вимог та зобов'язань суб'єктів ринку, в тому числі за рахунок наданих фінансових гарантій;
кодекс електричних мереж - зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини системного оператора, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії щодо планування, розвитку та експлуатації об'єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж;
кодекс комерційного обліку електричної енергії (кодекс комерційного обліку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерційного обліку електричної енергії та надання послуг комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;
комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між суб'єктами ринку електричної енергії;
небаланс електричної енергії - різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання чи експорту або імпорту електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, та акцептованими системним оператором (адміністратором розрахунків) договірними обсягами купівлі та/або продажу чи експорту або імпорту електричної енергії, визначеними відповідно до правил ринку;
незалежний електропостачальник - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії кваліфікованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей із споживачем, або використовує її для власних потреб;
оператор ринку - оператор ринку "на добу наперед", який забезпечує організацію купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на відповідному ринку згідно з отриманою ліцензією;
побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність, на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником;
послуги комерційного обліку електричної енергії (послуги комерційного обліку) - визначені цим Законом послуги/роботи із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;
постачальник допоміжних послуг – виробник, електропостачальник та/або кваліфікований споживач електричної енергії, який відповідає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг, та інші особи, визначені цим Законом;
постачальник послуг комерційного обліку - суб'єкт господарської діяльності, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог цього Закону;
постачання електричної енергії - господарська діяльність електропостачальників на роздрібному ринку із забезпечення споживачів електричною енергією відповідно до умов укладеного договору про постачання електричної енергії;
поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки електропостачальників, системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), відкриті в уповноваженому банку і призначені для забезпечення проведення розрахунків відповідно до цього Закону;
правила ринку електричної енергії (правила ринку) - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку електричної енергії та регулює відносини між суб'єктами цього ринку;
правила ринку "на добу наперед" - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку "на добу наперед" та регулює відносини між оператором ринку та учасниками цього ринку;
продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед" (продукт електроенергії) - уніфікований погодинний обсяг електричної енергії, який продається (купується) в ході торгів "на добу наперед" згідно з правилами ринку "на добу наперед";
ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії (ринок двосторонніх договорів) - система відносин між учасниками ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами відповідно до вимог цього Закону поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної енергії;
ринок допоміжних послуг - система відносин, що виникають у зв'язку з придбанням системним оператором допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг;
ринок електричної енергії (ринок електричної енергії України) - система відносин, які виникають між суб'єктами ринку при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі електричної енергії електричними мережами, постачанні електричної енергії споживачам;
ринок електричної енергії "на добу наперед" (ринок "на добу наперед") - система відносин між учасниками ринку "на добу наперед" та оператором ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну за днем проведення торгів добу;
роздрібний ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між електропостачальником та споживачем електричної енергії, а також електророзподільним підприємством у процесі постачання електричної енергії;
системні обмеження - обставини, обумовлені необхідністю забезпечення функціонування об'єднаної енергетичної системи України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей, відповідно до їх договірних обсягів відпуску електричної енергії та/або оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до пропозицій (заявок) на балансуючому ринку;
системний оператор - суб'єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;
споживач електричної енергії - суб'єкт господарювання або фізична особа, що використовує електричну енергію для власних потреб на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником або інших підставах, передбачених цим Законом;
сторона, відповідальна за баланс, - учасник ринку, який взяв на себе зобов'язання, а у разі об'єднання в балансуючу групу - у тому числі за інших сторін, відповідальних за баланс, щодо відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії в обсягах, що акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) в погодинному добовому графіку відпуску та/або споживання або експорту або імпорту електричної енергії, та щодо врегулювання небалансів електричної енергії;
суб'єкт ринку електричної енергії (суб'єкт ринку) - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, оператор ринку та гарантований покупець, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії; системний оператор, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник послуг комерційного обліку, Фонд врегулювання вартісного дисбалансу, а також споживач електричної енергії;
торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) на розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби відповідно до правил ринку "на добу наперед";
уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання та на договірних засадах виконує функції адміністратора Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;
учасник ринку електричної енергії (учасник ринку) - суб'єкт ринку, який отримав доступ до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та/або надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії;
учасник балансування - учасник ринку, який відповідає вимогам правил ринку щодо участі у балансуванні обсягів виробництва (відпуску) та імпорту і споживання та експорту електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України, яке здійснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований відповідно до правил ринку для участі у балансуванні;
учасник ринку "на добу наперед" - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та гарантований покупець, які отримали доступ до ринку електричної енергії і підписали договір про участь у ринку "на добу наперед";
Стаття 2. Правові основи функціонування ринку електричної енергії
1. Основні засади функціонування ринку електричної енергії визначаються цим Законом, законами України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії".
2. Основні умови діяльності суб'єктів ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними регулюються:
1) правилами ринку, які в тому числі визначають правила функціонування балансуючого ринку та правила функціонування ринку допоміжних послуг;
2) правилами ринку "на добу наперед";
3) кодексом електричних мереж;
4) кодексом комерційного обліку;
5) іншими нормативно-правовими актами.
Правила ринку, правила ринку "на добу наперед" та кодекс комерційного обліку затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за погодженням із Антимонопольним комітетом України. Кодекс електричних мереж затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням із національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Антимонопольним комітетом України.
Системний оператор адмініструє правила ринку, кодекс комерційного обліку та кодекс електричних мереж.
Оператор ринку адмініструє правила ринку "на добу наперед".
3. Правила ринку визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу суб'єкта ринку, а також випадки, в яких може бути відмовлено в наданні статусу суб'єкта ринку, порядок реєстрації суб'єктів ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії, правила функціонування балансуючого ринку, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до правил ринку, положення щодо функціонування ринку у разі вжиття надзвичайних заходів.
4. Правила ринку "на добу наперед" визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед", а також випадки, в яких суб'єкту господарювання може бути відмовлено в участі у торгах "на добу наперед", порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед", порядок організації та проведення торгів "на добу наперед", порядок визначення ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії), у тому числі у випадках неконкурентної поведінки, порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладені договори на ринку "на добу наперед", порядок проведення розрахунків на ринку "на добу наперед", порядок визначення вартості послуг оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття інформації про діяльність оператора ринку та її оприлюднення, порядок врегулювання спорів між оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед", порядок внесення змін до правил ринку "на добу наперед".
5. Кодекс електричних мереж визначає, зокрема, основні правила технічної експлуатації, планування, оперативно-технологічного управління та розвитку електричних мереж (у тому числі правила управління перевантаженнями в електричних мережах об'єднаної енергетичної системи України), правила приєднання електроустановок до електричних мереж, типові форми технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж, а також вимоги до користувачів об'єднаної енергетичної системи України, у тому числі вичерпний перелік умов, за яких користувачам може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.
6. Кодекс комерційного обліку визначає основні положення щодо організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, права та обов'язки суб'єктів ринку, постачальників послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, отримання точних і достовірних даних комерційного обліку та їх агрегації (об'єднання), порядок проведення акредитації постачальників послуг комерційного обліку та реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку.
7. Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії визначаються цим Законом, іншими законами України, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед", кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку, порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.
Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації суб'єктами ринку визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
8. Суб'єкти ринку мають право подавати пропозиції щодо внесення змін до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, що регламентують функціонування та діяльність ринку електричної енергії України до відповідних державних органів та суб'єктів, що забезпечують адміністрування правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерційного обліку, кодексу електричних мереж.
Стаття 3. Принципи функціонування ринку електричної енергії України
1. Ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах з обмеженнями, що встановлюються цим Законом та Законом України "Про природні монополії".
2. Функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах:
1) енергетичної безпеки України;
2) безпеки постачання електричної енергії споживачам, захисту їх прав та інтересів;
3) енергоефективності та захисту навколишнього природного середовища;
4) добросовісної конкуренції;
5) рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії;
6) вільного вибору електропостачальника кваліфікованим споживачем;
7) недискримінаційного та прозорого доступу до магістральних і міждержавних та/або місцевих (локальних) електричних мереж;
8) недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії;
9) незалежного державного регулювання;
10) недискримінаційного ціноутворення;
11) запобігання діям та бездіяльності суб'єктів ринку, спрямованим на спричинення збитків іншим суб'єктам ринку;
12) відповідальності суб'єктів ринку за недотримання правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умов договорів, які укладаються на цьому ринку;
13) можливості інтеграції із зовнішніми ринками електричної енергії.
3. У випадках, передбачених цим Законом, обов'язковими умовами доступу до ринку електричної енергії для виробників, електропостачальників, електропередавального та електророзподільних підприємств, гарантованого покупця, а також оператора ринку є отримання відповідним суб'єктом господарювання ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності в електроенергетиці та підписання ним договору про участь у ринку електричної енергії з системним оператором.
Договір про участь у ринку електричної енергії є публічним.
Системний оператор не має права відмовити у підписанні договору про участь у ринку електричної енергії, якщо суб'єкт господарювання належним чином виконав усі умови правил ринку щодо доступу до ринку електричної енергії.
Суб'єкти господарювання, що виконали умови доступу до ринку електричної енергії, набувають статусу суб'єкта ринку електричної енергії та вносяться адміністратором розрахунків до відповідного реєстру у порядку, визначеному правилами ринку.
Суб'єкти ринку мають забезпечувати відповідність вимогам щодо здійснення комерційного обліку, надання інформації, забезпечення фінансових гарантій на ринку електричної енергії відповідно до вимог правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та кодексу комерційного обліку.
Стаття 4. Основи функціонування ринку електричної енергії України
1. В Україні функціонує єдиний ринок електричної енергії, в якому:
1) здійснюються продаж електричної енергії (відпущеної електростанціями України, а також імпортованої) та її купівля (у тому числі для експорту);
2) здійснюються передача та розподіл електричної енергії електричними мережами;
3) забезпечуються стала та надійна робота об'єднаної енергетичної системи України, підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії;
4) забезпечується комерційний облік електричної енергії та проводяться розрахунки між суб'єктами ринку за електричну енергію та послуги.
2. Ринок електричної енергії України включає такі складові:
1) ринок двосторонніх договорів;
2) ринок "на добу наперед";
3) балансуючий ринок;
4) ринок допоміжних послуг;
5) роздрібний ринок електричної енергії.
3. Купівля-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та роздрібному ринку.
На ринку двосторонніх договорів виробники продають відпущену ними електричну енергію, а електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства, а також кваліфіковані споживачі у випадках, передбачених цим Законом, купують її на умовах домовленості сторін щодо ціни, обсягу, терміну постачання електричної енергії тощо на підставі укладених двосторонніх договорів. На ринку двосторонніх договорів гарантований покупець здійснює купівлю електричної енергії за "зеленим" тарифом у виробників, яким згідно із законодавством встановлено "зелений" тариф.
На ринку двосторонніх договорів виробники та електропостачальники мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії з метою продажу її іншим учасникам ринку.
На ринку "на добу наперед" виробники, електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства та гарантований покупець купують/продають електричну енергію (продукти електроенергії) в ході організованих торгів "на добу наперед" шляхом укладення за їх результатами відповідних договорів із оператором ринку. Ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу визначаються відповідно до правил ринку "на добу наперед".
На балансуючому ринку системний оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії за результатами відбору поданих на балансуючий ринок пропозицій (заявок) з продажу/купівлі електричної енергії учасників балансування. Системний оператор також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають у сторін, відповідальних за баланс. У межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають в учасників такої балансуючої групи.
На роздрібному ринку електричної енергії споживачі електричної енергії купують електричну енергію у електропостачальників (незалежних або гарантованих). Кваліфіковані споживачі електричної енергії за власним вибором можуть купувати електричну енергію у будь-якого з незалежних електропостачальників або у гарантованих електропостачальників.
4. Передача та розподіл електричної енергії здійснюються електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами відповідно.
Електропередавальне та електророзподільні підприємства на недискримінаційних засадах надають послуги з передачі та розподілу електричної енергії електричними мережами на основі відповідних договорів за тарифами, що регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Надання послуг з приєднання до електричних мереж здійснюється на недискримінаційних засадах згідно із законодавством на основі відповідних договорів. Вартість послуг з приєднання визначається відповідно до Закону України "Про електроенергетику".
5. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України здійснюється системним оператором.
Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу здійснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексом електричних мереж та правилами ринку. Учасники ринку, виходячи з обсягів купівлі-продажу ними електричної енергії, самостійно складають та надають системному оператору (адміністратору розрахунків) на акцептування свої погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії. Акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії є обов'язковими для виконання відповідними учасниками ринку.
Для забезпечення надійної та сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України системний оператор придбаває допоміжні послуги у постачальників цих послуг на ринку допоміжних послуг.
Для підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії системний оператор здійснює балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії протягом поточної та наступної доби шляхом видачі обов'язкових для виконання команд учасникам балансування на відхилення (завантаження/розвантаження) від їх акцептованого погодинного добового графіка відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу. Ці команди системного оператора визначають взаємні зобов'язання системного оператора та відповідного учасника балансування з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку.
6. Для забезпечення проведення розрахунків між суб'єктами ринку на ринку електричної енергії здійснюється комерційний облік електричної енергії.
Суб'єкти ринку зобов'язані забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до кодексу комерційного обліку.
Розрахунки між суб'єктами ринку за куплену/продану електричну енергію та придбані/надані послуги на ринку електричної енергії проводяться відповідно до укладених договорів згідно з вимогами цього Закону. Проведення розрахунків на ринку "на добу наперед" здійснюється оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед".
Розрахунок платежів на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг здійснює адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку.
Розрахунки платежів за результатами розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснює системний оператор відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.
Розрахунок інших платежів за куплену/продану електричну енергію та придбані/надані послуги здійснюється самостійно сторонами відповідних договорів.
7. Моніторинг діяльності системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, гарантованого покупця, а також роботи ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, здійснення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, функціонування роздрібного ринку здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Стаття 5. Договірне забезпечення функціонування ринку електричної енергії
1. Суб'єкти ринку електричної енергії здійснюють свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії укладаються такі види договорів:
1) про участь у ринку електричної енергії;
2) про купівлю-продаж електроенергії на ринку двосторонніх договорів;
3) про участь у ринку "на добу наперед";
4) про купівлю-продаж електроенергії на ринку "на добу наперед";
5) про купівлю-продаж електричної енергії з метою балансування обсягів виробництва (у тому числі імпорту) та споживання (у тому числі експорту) електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України (договір про участь у балансуванні);
6) про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії (договір про врегулювання небалансів);
7) про надання допоміжних послуг;
8) про надання послуг з передачі електричної енергії;
9) про надання послуг з розподілу електричної енергії;
10) про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
11) про приєднання електроустановок до магістральних (міждержавних) або місцевих (локальних) електричних мереж;
12) про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;
13) про постачання електричної енергії;
14) про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;
15) про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції;
16) про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом.
Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії суб'єкти ринку укладають між собою відповідні цивільно-правові договори, істотні вимоги до яких, а також вимоги до порядку укладення яких встановлюються цивільним та господарським законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Типові та примірні договори, передбачені цим Законом, затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
2. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії суб'єкти цього ринку укладають інші договори відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів.
3. Системний оператор, електропередавальне підприємство, оператор ринку, Фонд врегулювання вартісного дисбалансу, гарантований покупець та інші суб'єкти ринку електричної енергії зобов'язані укласти між собою договори, які визначені як обов'язкові для укладення відповідно до вимог цього Закону, правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж та кодексу комерційного обліку.
Розділ II
СКЛАДОВІ ТА СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
Стаття 6. Ринок двосторонніх договорів
1. Операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів здійснюють виробники, електропостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства та гарантований покупець, які отримали доступ до ринку електричної енергії.
Кваліфікований споживач має право купувати електричну енергію для власного споживання на ринку двосторонніх договорів за умови, що він набув статусу учасника ринку та став стороною, відповідальною за баланс.
Кваліфікований споживач не має права здійснювати перепродаж електричної енергії іншим учасникам ринку.
2. На ринку двосторонніх договорів продаж та купівля електричної енергії здійснюються на підставі двосторонніх договорів.
Відповідні суб'єкти ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати двосторонні договори у довільній формі та на умовах, що визначаються домовленістю сторін, з урахуванням таких обмежень:
1) виробники мають право продавати на ринку двосторонніх договорів електроенергію, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону повинні бути обов'язково продані на ринку "на добу наперед";
2) електропостачальники мають право продавати на ринку двосторонніх договорів електроенергію, що імпортується, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону повинні бути обов'язково продані на ринку "на добу наперед";
3) виробник не може купувати електричну енергію за двосторонніми договорами протягом двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом;
4) електропостачальник не може продавати електричну енергію за двосторонніми договорами протягом двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, крім операцій з експорту електричної енергії;
5) електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та гарантований покупець не мають права продавати електричну енергію за двосторонніми договорами;
6) електропередавальне та електророзподільне підприємство мають право купувати електричну енергію на ринку двосторонніх договорів з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно, за винятком обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону повинні бути обов'язково куплені на ринку "на добу наперед";
7) виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, мають право купувати електричну енергію на ринку двосторонніх договорів з метою покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій, за виключенням обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону повинні бути обов'язково куплені на ринку "на добу наперед";
8) гарантований покупець купує за двосторонніми договорами електричну енергію лише у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, з урахуванням особливостей, визначених статтею 22 цього Закону;
9) виробники, що виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) продають на ринку двосторонніх договорів електричну енергію за ціною, що обов'язково повинна враховувати вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції, затверджену національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону;
10) виробники, що виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) укладають двосторонні договори на основі типових двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії АЕС/ГЕС, які затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
3. Істотними умовами двостороннього договору є:
предмет договору;
ціна електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування);
обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;
терміни та порядок поставки електричної енергії;
порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладений двосторонній договір та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;
порядок та форма розрахунків;
терміни та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;
права, обов'язки та відповідальність сторін;
строк дії договору.
4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, але такий строк не може бути меншим трьох місяців.
5. Сторони двостороннього договору у передбачених правилами ринку порядку та формі інформують адміністратора розрахунків про укладення двостороннього договору та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за таким договором. Таке повідомлення є підставою для включення зазначених обсягів до погодинних добових графіків відпуску (споживання) та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб'єктів ринку.
Стаття 7. Ринок "на добу наперед"
1. В Україні функціонує єдиний ринок "на добу наперед".
Операції купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюють виробники, електропостачальники, у тому числі кваліфіковані споживачі, що набули відповідно до законодавства статусу незалежних електропостачальників, електропередавальне підприємство, електророзподільні підприємства.
Гарантований покупець зобов'язаний стати учасником ринку "на добу наперед" та здійснювати на цьому ринку виключно операції з продажу електричної енергії.
Для участі на ринку "на добу наперед" відповідні суб'єкти ринку підписують з оператором ринку договір про участь у ринку "на добу наперед", який є невід'ємною частиною правил ринку "на добу наперед".
Договір про участь у ринку "на добу наперед" є публічним.
Оператор ринку не має права відмовити у підписанні договору про участь у ринку "на добу наперед", якщо суб'єкт ринку належним чином виконав усі умови правил ринку "на добу наперед" щодо доступу до ринку "на добу наперед".
2. Купівля-продаж електричної енергії та продуктів електроенергії на ринку "на добу наперед" здійснюється за правилами ринку "на добу наперед".
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право встановлювати:
1) виробникам - граничну нижню межу обов'язкового продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергії:
виробленої на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) та гідроакумулюючих станціях;
виробленої іншими електростанціями (крім електричних станцій, що виробляють електричну енергію з відновлювальних (альтернативних) джерел енергії), але не більше 15 відсотків від їх місячних обсягів відпуску електричної енергії;
2) незалежним електропостачальникам - граничну нижню межу обов'язкового продажу імпортованої електричної енергії на ринку "на добу наперед";
3) електропередавальному та електророзподільним підприємствам - граничну нижню межу обов'язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно;
4) виробникам, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, - граничну нижню межу обов'язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" для покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій.
4. Гарантований покупець зобов'язаний запропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" весь обсяг електричної енергії виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, поданий ними у погодинних графіках відпуску електричної енергії на наступну добу з урахуванням вимог цього Закону.
5. З метою продажу/купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки) із зазначенням інформації щодо продуктів електроенергії, які вони мають намір продати/купити, пропонованої ними ціни продажу/купівлі та періодів/термінів здійснення продажу/купівлі електричної енергії. Форма та порядок подання пропозицій (заявок) визначаються правилами ринку "на добу наперед". До торгів "на добу наперед" допускаються учасники ринку "на добу наперед", які відповідно до вимог правил ринку "на добу наперед" надали гарантії виконання фінансових зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед". Види гарантій та порядок їх надання визначаються правилами ринку "на добу наперед".
6. Ціна купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу для кожного продукту електроенергії визначається оператором ринку за принципом маржинального ціноутворення відповідно до правил ринку "на добу наперед" на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і є єдиною.
Ціни на ринку "на добу наперед" є вільними (ринковими) цінами.
7. За результатами торгів "на добу наперед", відповідно до правил ринку "на добу наперед", оприлюднюються ціни продуктів електричної енергії та інші показники продуктів електроенергії, які можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для проведення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.
8. Купівля та продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюються на підставі договору між учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку, укладеного відповідно до правил ринку "на добу наперед".
9. Оператор ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку, інформує адміністратора розрахунків про укладені договори на ринку "на добу наперед" та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за такими договорами. Таке повідомлення є підставою для включення зазначених обсягів до погодинних добових графіків відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб'єктів ринку.
Стаття 8. Балансуючий ринок
1. В Україні функціонує єдиний балансуючий ринок.
На балансуючому ринку системним оператором здійснюються:
1) планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу;
2) купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозицій електричної енергії у поточній добі;
3) купівля та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.
2. Виробники зобов'язані брати участь у балансуванні в обсягах та у випадках, визначених цим Законом та правилами ринку.
Брати участь у балансуванні мають право кваліфіковані споживачі, що відповідають вимогам правил ринку електричної енергії щодо участі у балансуванні.
3. Для участі у балансуванні на балансуючому ринку виробники та/або кваліфіковані споживачі укладають із системним оператором договір на основі типового договору про участь у балансуванні.
Учасники балансування та укладені ними договори про участь у балансуванні реєструються адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.
Типовий договір про участь у балансуванні затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
4. Учасник балансування подає системному оператору свої пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу/купівлі електричної енергії на балансуючому ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку.
5. Системний оператор з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження, здійснюючи у порядку, визначеному правилами ринку, відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування, поданих ними на балансуючий ринок.
Відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та мінімізації витрат на балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії.
Системний оператор має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), лише за умови, якщо всі наявні пропозиції (заявки) інших учасників балансування на зменшення їх навантаження були прийняті (акцептовані) системним оператором, крім випадків, коли системні обмеження стали наслідком обставин непереборної сили.
Вартість електричної енергії, яка не була відпущена виробником електричної енергії, що здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону, в результаті виконання ним команди системного оператора на зменшення навантаження, відшкодовується цьому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" , крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які стали наслідком обставин непереборної сили.
( Абзац четвертий частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.2015 )