• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування

Верховна Рада України  | Закон від 11.01.2001 № 2213-III | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.01.2001
 • Номер: 2213-III
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.01.2001
 • Номер: 2213-III
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 )
Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.47 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124 N 3084-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.210 N 492-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.116 N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1678-IV від 09.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.385 N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 ) ( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 1-рп/2005 від 17.03.2005 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )( Додатково див. Закон N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року ) ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 799-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.247 ) ( У тексті Закону слова "народженням та" виключено згідно із Законом N 309-VI від 03.06.2008 )
Цей Закон спрямований на запровадження Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" шляхом визначення розмірів внесків до фондів з даних видів страхування та внесення змін до окремих законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність до норм вищезазначених законів.
Стаття 1. Установити розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням:
для роботодавців - 1,4 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
( Абзац другий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, N 1678-IV від 09.04.2004, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )( Установити, що у 2007 році розмір внесків становить 1,5 відсотказгідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,4 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
( Пункт 1 статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3084-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1678-IV від 09.04.2004, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )( Щодо розмірів внесків, установлених на 2007 рік див. ст. 93Закону N 489-V від 19.12.2006 )
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
( Пункт 1 статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3084-III від 07.03.2002, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1678-IV від 09.04.2004 )
для найманих працівників - від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб:
( Абзац п'ятий пункту 1 статті 1 в редакції Законів N 492-IV від 06.02.2003, N 1678-IV від 09.04.2004 )
0,25 відсотка - для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС;
( Абзац пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 1678-IV від 09.04.2004 )
0,5 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи;
( Абзац пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 1678-IVвід 09.04.2004 )
1,0 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи;
( Абзац пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 1678-IVвід 09.04.2004 )( Абзац шостий пункту 1 статті 1 виключено на підставі Закону N 492-IV від 06.02.2003 )( Абзац сьомий пункту 1 статті 1 виключено на підставі Закону N 492-IV від 06.02.2003 )
2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:
для роботодавців - 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
( Абзац другий пункту 2 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, N 492-IV від 06.02.2003, N 1678-IV від 09.04.2004, N 2505-IV від 25.03.2005, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів N 309-VI від 03.06.2008, N 799-VI від 25.12.2008 )( Установити, що у 2006 році розмір внесків для роботодавцівстановить 1,3 відсотка згідно із Законом N 3235-IV від20.12.2005 )( Установити, що у 2007 році розмір внесків становить 1,3 відсотказгідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )
для найманих працівників, військовослужбовців - 0,6 відсотка суми оплати праці, грошового забезпечення, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
( Абзац третій пункту 2 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1678-IV від 09.04.2004, N 799-VI від 25.12.2008 )
на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;
( Пункт 2 статті 1 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 3084-III від 07.03.2002 )
роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків;
( Пункт 2 статті 1 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 3084-III від 07.03.2002 )
для юридичних та фізичних осіб, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру - 2,2 відсотка суми витрат на виплату доходу (прибутку);
( Пункт 2 статті 1 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )
3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 4,1 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі:
( Абзац перший пункту 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )
1,9 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
( Абзац другий пункту 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )
2,2 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
( Абзац третій пункту 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 799-VI від 25.12.2008 )( Пункт 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, N 492-IV від06.02.2003, N 2505-IV від 25.03.2005, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідноз Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 )
( Положення частини першої статті 2 визнано конституційним згідно із Рішенням Конституційного Суду N 1-рп/2005 від 17.03.2005 )
Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
( Положення частини другої статті 2 визнано конституційним згідно із Рішенням Конституційного Суду N 1-рп/2005 від 17.03.2005 )
Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1678-IV від 09.04.2004 )
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3084-III від 07.03.2002 )( Щодо зупинення дії статті 2 див. Закони N 1344-IVвід 27.11.2003, N 2505-IV від 25.03.2005, N 2285-IV від 23.12.2004 )
Стаття 3. Виходячи з можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття установити, що виплати, передбачені частинами другою та четвертою статті 23, частиною першою статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюються в розмірі не нижче ніж 23 відсотки прожиткового мінімуму для працездатної особи.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, N 492-IV від 06.02.2003, N 1678-IV від 09.04.2004, N 2505-IV від25.03.2005 ) ( Статтю 4 виключено на підставі Законів N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008, N 309-VI від 03.06.2008 )
Стаття 5. Розмір допомоги на поховання з усіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюється у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 492-IV від 06.02.2003, N 1678-IV від 09.04.2004 )
Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
3. Доповнити пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) абзацом такого змісту:
"До стабілізації економічного становища в Україні мінімальний розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті 23, абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28, статтею 29, частиною першою статті 33 цього Закону, визначається Верховною Радою України щороку одночасно з встановленням розміру страхових внесків виходячи з реальних можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".
4. До набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" виплата найманим працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, спричиненої трудовим каліцтвом і професійним захворюванням, які виникли внаслідок порушень роботодавцем правил з охорони праці, здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з наступним відшкодуванням йому цих витрат роботодавцями.
5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2001 року:
статтю 49-3 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1988 р., N 23, ст. 556; 1991 р., N 23, ст. 267);
Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 238; 1998 р., N 14, ст. 53, N 20, ст. 101, N 25, ст. 147; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 15, ст. 83, N 32, ст. 264);
Закон України "Про ставку збору на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 45, ст. 273).
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року
N 2213-III