Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування". Закон від 06.02.2003 №492-IV

Верховна Рада України Закон від 06.02.2003 №492-IV
Остання редакція від 01.01.2011 втрата чинності (закон від 08.07.2010 N 2464-VI /2464-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.02.2003

Номер 492-IV

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 )
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.116 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210) такі зміни:
1. У статті 1:
1) у пункті 1:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян";
абзаци шостий і сьомий виключити;
2) в абзаці другому пункту 2 цифри "2,1" замінити цифрами "1,9";
3) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "в якій вони перебувають, з 1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0" замінити словами і цифрами "в якій вони перебувають, - 5,8";
в абзаці третьому цифри "2,6" замінити цифрами "2,4".
2. У статті 3 цифри і слово "16 відсотків" замінити цифрами і словом "21 відсоток".
3. У статті 4 слова і цифри "не нижче ніж 64 відсотки" виключити, а цифри "11" замінити цифрами "15".
4. У статті 5 слова "не нижче ніж 50 відсотків" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. З метою вивчення можливостей щодо введення в дію статей 24 - 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" провести у Луганській та Чернівецькій областях експеримент з надання застрахованим особам протягом періоду, визначеного Кабінетом Міністрів України, допомоги по частковому безробіттю.
3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом визначити період проведення експерименту з надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у Луганській та Чернівецькій областях, затвердити порядок проведення експерименту, здійснювати контроль за його проведенням;
за результатами експерименту внести на розгляд Верховної Ради України одночасно з поданням про встановлення розміру страхових внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідні пропозиції.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 492-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210) такі зміни:
1. У статті 1:
1) у пункті 1:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян";
абзаци шостий і сьомий виключити;
2) в абзаці другому пункту 2 цифри "2,1" замінити цифрами "1,9";
3) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "в якій вони перебувають, з 1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0" замінити словами і цифрами "в якій вони перебувають, - 5,8";
в абзаці третьому цифри "2,6" замінити цифрами "2,4".
2. У статті 3 цифри і слово "16 відсотків" замінити цифрами і словом "21 відсоток".
3. У статті 4 слова і цифри "не нижче ніж 64 відсотки" виключити, а цифри "11" замінити цифрами "15".
4. У статті 5 слова "не нижче ніж 50 відсотків" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.