Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообовязкового державного соціального страхування

Верховна Рада України Закон від 17.01.2002 №2980-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.01.2002

Номер 2980-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.124 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" установити, що на 2002 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
17 січня 2002 року
N 2980-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

30 днiв передплати безкоштовно!