Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування". Закон від 07.03.2002 №3084-III

Верховна Рада України Закон від 07.03.2002 №3084-III
Остання редакція від 01.01.2011 втрата чинності (закон від 08.07.2010 N 2464-VI /2464-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.03.2002

Номер 3084-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 )
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.210 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст.124) такі зміни:
1. У статті 1:
1) пункт 1:
після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
абзац шостий доповнити словами "та найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС";
2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:
"на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;
роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків".
2. Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3084-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст.124) такі зміни:
1. У статті 1:
1) пункт 1:
після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
абзац шостий доповнити словами "та найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС";
2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту: