Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок, Заява, Форма, Декларація від 23.09.2014 №966
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок, Заява, Форма, Декларація

Дата 23.09.2014

Номер 966

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2014 № 966
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за № 1267/26044
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 28.01.2016 )
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму податкової декларації з податку на додану вартість;
уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 13 листопада 2013 року № 678 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 року за № 2094/24626.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.
МіністрО. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Голова Державної
фіскальної служби УкраїниМ.Ю. Бродський

І.О. Білоус
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.09.2014 № 966
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
23.01.2015 № 13 ( z0102-15 ))
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на додану вартість
( Податкова декларація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 1
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗРАХУНОК
коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 2
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗРАХУНОК
суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015 (Д2)
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 3
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗРАХУНОК
суми бюджетного відшкодування (Д3)
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 4
до податкової декларації
з податку на додану вартість
ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)
( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 5
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗШИФРОВКИ
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 6
до податкової декларації
з податку на додану вартість
ДОВІДКА (Д6)
( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 7
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗРАХУНОК
(перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 8
до податкової декларації
з податку на додану вартість
ЗАЯВА
про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)
( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 9
до податкової декларації
з податку на додану вартість
РОЗРАХУНОК
питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)
( Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.09.2014 № 966
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
23.01.2015 № 13 ( z0102-15 ))
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
( Уточнюючий розрахунок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.09.2014 № 966
РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.09.2014 № 966
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
23.01.2015 № 13 ( z0102-15 ))
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за № 1267/26044
ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
I. Загальні положення
1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
3. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.
4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі - декларація 0110).
5. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121-0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.
6. Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі - декларація 0130), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.
7. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
8. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:
податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;
уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;
розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
9. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.
10. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ____________ № ______" та вказують назву договору.
11. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від ____________ № ______" та вказують назву договору.
12. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ № ______" та вказують назву угоди.
II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації
1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу з урахуванням таких особливостей:
1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.
2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу мають право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток з 01 квітня 2011 року до 01 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.
3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до:
моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток;
переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.
Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.
4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду такий платник:
1) втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачене підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу;
2) який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.
У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток (для підпункту 1 цього пункту), або з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів (для підпункту 2 цього пункту).
Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.
5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:
1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк до підрозділу контролюючого органу, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання.
До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 8 розділу І цього Порядку, подаються до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
3. Платник податку зобов'язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку.
4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.
6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
7. Податкова звітність повинна бути підписана:
1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;
2) фізичною особою - платником податків або його законним представником;
3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;
4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.
8. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.
9. Декларація 0110 подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
Декларація 0121-0123/0130 подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 209 розділу V Кодексу/пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.
У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).
Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларацій 0110/0121-0123/0130) подаються платником у визначених Кодексом випадках.
Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).
10. Додатками до декларації є:
1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);
2) розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2) (додаток 2);
3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);
4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4);
5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);
6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;
7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);
8) заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8);
9) розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг (ДС9) (додаток 9).
11. Додатки 2, 3, 4 подаються лише до декларації 0110.
12. Додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121-123/0130 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
13. Додаток 9 подається до декларацій 0121-0123/0130.
Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу (додаток 9) за формулою
(р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0121-123/0130 відповідних
звітних (податкових) періодів*
---------------------------------------------------------------------- х 100.
сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0110 та (р. 6.1 + р. 8)
декларацій 0121-123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*
__________
* Без урахування податкових зобов’язань, які нараховані відповідно до пункту 184.7 статті 184 та пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу (умовне постачання), у разі їх наявності.
14. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).
У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.
15. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).
16. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).
17. У разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з (Д8) (додаток 8) та скановані копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу.
18. У разі заповнення інформаційного поля в (Д2) (додаток 2) декларації про наявність у платника фінансової гарантії від банківської установи до декларації додається сканована копія такої гарантії, а її оригінал не пізніше граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника.
19. Податкова звітність, надана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
20. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.
21. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.
22. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.
3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.
V. Порядок заповнення податкової декларації
1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків.
2. Вступна частина
У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка "х" у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.
У спеціальних полях для відміток рядків 0110 - 0130 проставляється позначка "х":
у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;
у полях 0121 - 0123 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, для тих видів діяльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство;
у полі 0130 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізує молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.
У спеціальному полі для відміток 07 проставляється позначка "х" у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції.
У спеціальному полі для відміток 08 проставляється позначка "х" підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше ніж 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше ніж 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що відносяться до складу витрат виробництва.
У разі заповнення спеціального поля для відміток 08 обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6) до декларації із заповненням таблиці 4.
3. Розділ I "Податкові зобов'язання":
1) у рядках 1 - 6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7%, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.
При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу;
2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.
До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.
У рядку 1.1 декларації 0121-0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.
У рядку 1.1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 розділу V Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.
До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7% обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.
У деклараціях 0121-0123/0130 рядок 1.2 не заповнюється;
3) у рядку 2 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо операції з вивезення товарів за межі митної території України (рядок 2.1) відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу, окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;
4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу відносяться до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування (рядок 3 заповнюється платником, якщо такі операції здійснюються як частина в загальному обсязі постачання такого платника податку);
5) у рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу.
Рядок 4 може заповнюватись лише у декларації 0110.
У деклараціях 0121-0123/0130 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом провадження діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які надаються безпосередньо платником податку - суб’єктом такого спеціального режиму, є митна територія України;
6) у рядку 5 вказується обсяг операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод);
7) у рядку 6 вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4 та 5 і заповнюється тільки колонка А.
Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню;
8) у рядку 7 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.
Рядок 7 може заповнюватись лише у декларації 0110.
У деклараціях 0121-0123/0130 рядок 7 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях;
9) коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.
У рядках 8.1.1 та 8.2.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за основною ставкою, що здійснюються відповідно до статті 192 розділу V Кодексу за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.
У рядках 8.2.1 та 8.2.2 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за ставкою 7%, що здійснюються відповідно до статті 192 розділу V Кодексу за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.
У рядках 8.1.3 та 8.2.3 відображаються збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану вартість, за операціями з постачання таких товарів/послуг, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.
У рядку 8.3 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.
Рядок 8.3 може заповнюватись лише у декларації 0110.
У деклараціях 0121-0123/0130 рядок 8.3 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.
У рядках 8.4 - 8.4.2 відображаються коригування податкових зобов’язань згідно із статтею 39 розділу І Кодексу.
При заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.
4. Розділ II "Податковий кредит":
1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).
У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121-0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:
товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121-0123 відповідно;
послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.
У розділі II "Податковий кредит" декларації 0130 відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:
товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.
У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.
Розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно;
послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку;
2) у рядку 12.2 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;
3) у рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг ввезення на митну територію України товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з податком на додану вартість (рядок 14.1) та без податку на додану вартість (рядок 14.2).
Рядок 14 може заповнюватись лише у декларації 0110.
У деклараціях 0121-0123/0130 рядок 14 не заповнюється;
4) у рядку 15 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15-2), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу).
При формуванні податкового кредиту за придбаними та/або виготовленими необоротними активами, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 15-2 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, норми статті 199 розділу V Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість за такими необоротними активами включаються до податкового кредиту.
Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.
Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2014 № 966
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за № 1267/26044
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!