Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок, Заява, Форма, Декларація від 23.09.2014 №966
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок, Заява, Форма, Декларація

Дата 23.09.2014

Номер 966

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації;
5) коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.
У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.1.
У рядку 16.1.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.2.
У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.1.
У рядку 16.1.3 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.2.
У рядку 16.1.4 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану вартість.
У рядку 16.1.5 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 15.1. Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій, та перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).
У рядку 16.1.6 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, за якими податок на додану вартість не включався до податкового кредиту і які було включено до рядка 15.2.
При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1) до декларації, що заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.
У рядку 16.2 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.
Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу):
у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;
при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
У рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларації 0121-0123 до рядка 16.3 декларації 0110.
Cума податку на додану вартість у рядку 16.3 декларацій 0121-0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту (декларації 0121-0123);
Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.
У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.
Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).
Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).
Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
Суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, можуть бути включені до податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки.
Така довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.
У рядку 16.5 відображається коригування, пов’язане з початком використання зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів повністю в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
У рядку 16.6 відображається коригування, пов’язане з початком використання зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів, частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15-2), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3статті 186 розділу V Кодексу).
Розрахунок частки використання таких товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.
Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.
Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 16.6.1 (колонка Б) декларації.
У рядку 16.7 відображається коригування податкового кредиту згідно із статтею 39 розділу І Кодексу.
5. Розділ III "Розрахунки за звітний період"
1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18;
2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19.
При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі;
3) якщо наявна сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то:
у разі перевищення такого від’ємного значення (рядок 20) над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21;
у разі якщо сума такого від’ємного значення (рядок 20) є меншою за значення рядка 18, значення рядка 18 зменшується на значення рядка 20 та відображається у рядку 25;
4) сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;
5) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121-0123/0130 не заповнюється;
6) сума від'ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);
підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2) відображається у рядку 23.3;
7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
У деклараціях 0121-0123/0130 до рядка 24 переноситься значення рядка 22.
У деклараціях 0121-0123/0130 за перший звітний (податковий) період 2015 року до рядка 20.1 переноситься значення рядка 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року;
8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.
Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;
9) рядок 20.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від’ємного значення, який (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної контролюючим органом;
10) у рядку 25 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та:
сплачується до загального фонду державного бюджету - рядок 25.1 декларації 0110;
спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, - рядок 25.2 декларації 0121-0123;
залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства - рядок 25.2 декларації 0130.
При заповненні рядка 25.2 обов’язковим є зазначення в декларації реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарського підприємства.
6. Розділ IV "Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року ":
1) облік сум залишків від’ємного значення, що виникли в звітних (податкових) періодах до 01 лютого 2015 року, здійснюється в (Д2) (додаток 2), результати якого відображаються в розділі IV декларації;
2) розділ IV заповнюється лише у декларації 0110;
3) у рядку 26 декларації за лютий 2015 року (І квартал 2015 року) вказуються суми:
від'ємного значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року);
залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу звітного (податкового) кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року);
задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року;
залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року.
У рядку 26 декларацій наступних звітних (податкових) періодів вказуються суми значення рядка 31 декларації за попередній звітний (податковий) період;
4) у рядку 27 вказується сума від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (рядок "Усього, в т.ч.:" графи 7 таблиці 1 (Д2) (додаток 2));.
Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;
5) у рядку 28 вказується збільшення/зменшення залишку від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу;
6) у рядку 29 вказується сума збільшення/зменшення залишку від’ємного значення на підставі уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
7) у рядку 30 вказується сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 4 таблиці 2 (Д2) (додаток 2));
8) у рядку 31 вказується сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 - рядок 27 + рядок 28 (+ чи -) + рядок 29 (+ чи -) - рядок 30).
Значення рядка 31 декларації переноситься до рядка 26 наступного звітного (податкового) періоду;
9) при заповненні рядків 26 - 31 обов’язковим є подання (Д2) (додаток 2).
VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку
1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.
3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.
4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).
5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
6. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.
7. У разі виправлення значення рядка 24 декларації за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 29 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
8. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 25.3.
9. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
10. Під час дії податкового компромісу платник податку подає уточнюючі розрахунки за відповідні податкові періоди. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише до декларації 0110 та як самостійний документ. При цьому платником податку у спеціальному полі для відміток "підрозділ 9-2 розділу ХХ Кодексу" проставляється позначка (Х).
VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які є відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.
2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
VІІІ. Зміна форм податкової звітності
1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові форми звітності.
2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).
3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.
ІX. Облік непогашених залишків сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року; задекларованих до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів; від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу ( 2755-17 ); залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованого платниками податку за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року
1. Такий облік здійснюється платниками податку на додану вартість, які мають: суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року); суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року (далі - суми залишків від’ємного значення податку попередніх податкових періодів).
Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу за рішенням платника такі суми від’ємного значення податку попередніх податкових періодів можуть:
або збільшити розмір суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу, із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення;
або бути повернені такому платнику на рахунок у банку (у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)) .
Відповідне рішення платник податку відображає в заяві в (Д2) (додаток 2).
2. Суми залишку від’ємного значення податку попередніх податкових періодів обліковуються у таблиці 1 (Д2) (додаток 2) у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли.
3. Суми від’ємного значення податку попередніх податкових періодів, що обліковуються у (Д2) (додаток 2), до розділу ІІІ декларацій 0110 за звітні (податкові) періоди, починаючи з лютого 2015 року/І кварталу 2015 року, не переносяться, а відображаються в розділі IV таких декларацій.
Роздiл IV заповнюється лише у декларації 0110.
4. Суми залишку від’ємного значення податку попередніх податкових періодів, задекларовані у деклараціях 0121-0123/0130 за січень 2015 року (ІV квартал 2014 року), переносяться до рядка 21.1 декларації 0121-0123/0130 за лютий 2015 року (І квартал 2015 року).
5. У таблиці 1 (Д2) (додаток 2) зазначаються:
у графі 1 - звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення;
у графах 2 - 6 - суми залишку від’ємного значення податку попередніх податкових періодів станом на початок поточного звітного періоду в розрізі виду такого від’ємного значення.
У графах 2 - 6 (Д2) (додаток 2) за лютий 2015 року (І квартал 2015 року) зазначаються суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до звітного (податкового) кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року); суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року.
У графі 6 (Д2) (додаток 2) наступних звітних (податкових) періодів зазначаються дані графи 14 (Д2) (додаток 2) за попередній звітний (податковий) період.
Значення рядка "Усього, в т.ч.:" графи 6 переноситься до рядка 26 декларації за поточний звітний (податковий) період;
у графі 7 - сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Значення рядка "Усього, в т.ч.:" переноситься до рядків 20.2 та 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду;
у графах 8 - 10 - показники податкових повідомлень-рішень, на підставі яких збільшується/зменшується залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу;
у графі 11 - сума збільшення/зменшення на підставі уточнюючих розрахунків, поданих до декларацій за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року;
у графі 12 - сума частини залишку від'ємного значення податку попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;
у графі 13 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2));
у графі 14 - сума залишку непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду.
Значення рядка "Усього, в т.ч.:" графи 14 переноситься до рядка 31 декларації.
6. Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, що підлягає відшкодуванню відповідно до підпункту "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, проводиться у таблиці 2 (Д2) (додаток 2).
Платники, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування, таблицю 2 (Д2) (додаток 2) не заповнюють.
У таблиці 2 (Д2) (додаток 2), починаючи з лютого 2015 року (І кварталу 2015 року), зазначаються:
у рядку 1 - сума частини залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (графа 12 таблиці 1 (Д2) (додаток 2));
у рядку 1.1 - сума сплаченого від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, визначена з рядка 1;
у рядку 2 - обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за вирахуванням суми податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку за поточний звітний (податковий) період та відображена у рядку 23 декларації за поточний звітний (податковий) період;
у рядку 3 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 30 декларації за поточний звітний (податковий) період).
7. Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, задекларована у рядку 30 декларації (рядку 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)), відображається в інформаційній системі органів Державної фіскальної служби аналогічно показнику рядка 23.2.
Платники податку, які прийняли рішення про повернення такої суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку, подають до контролюючого органу (Д4) (додаток 4).
( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 1
до Порядку заповнення та подання
податкової звітності з податку
на додану вартість
(пункт 3 розділу ІІ)
ЗАЯВА
про вибір квартального звітного (податкового) періоду
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Додаток 2
до Порядку заповнення та подання
податкової звітності з податку
на додану вартість
(пункт 9 розділу ІIІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2014 № 966
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за № 1267/26044
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!