• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу

Національний банк України  | Постанова від 12.02.2013 № 42 | Документ не діє
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.02.2013 № 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 372/22904
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 114 від 07.06.2022 )
Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015 № 376 від 23.08.2016 № 116 від 17.11.2017 № 98 від 22.07.2019 № 143 від 19.10.2020 )
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 24, 41 та 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу) здійснюють виключно:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015, № 116 від 17.11.2017, № 98 від 22.07.2019; в редакції Постанови Національного банку № 143 від 19.10.2020 )
банки;
комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками;
небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )( Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )
2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи, які здійснюють операції з приймання готівки, зобов'язані:
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 143 від 19.10.2020 )
1) відкрити в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки для зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу;
2) забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках.
Комерційний агент банку перераховує кошти з окремого поточного рахунку виключно банку, з яким укладено агентський договір.
( Постанову доповнено новим пунктом 2 згідно з Постановою Національного банку № 116 від 17.11.2017 )
3. Комерційні агенти банків зобов'язані зазначати в касовому документі (квитанція/чек тощо), що видається платнику за результатами здійснення операції з приймання готівки для подальшого її переказу, інформацію щодо найменування комерційного агента та банку, від імені якого цей комерційний агент надає послуги.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 376 від 23.08.2016 )
4. Комерційні агенти банків, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, зазначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.
Норми абзацу першого пункту 4 цієї постанови не поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, визначені в пункті 1 цієї постанови, які передають свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки іншим небанківським фінансовим установам/операторам поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, на підставі відповідних договорів.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 143 від 19.10.2020 )( Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )
5. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.
Здавання готівки, прийнятої для подальшого її переказу, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань ведення касових операцій.
( Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 116 від 17.11.2017 )
6. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В.М.) унести відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій.
7. Банки, які уклали агентські договори з юридичними особами, та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, зобов’язані до 01 червня 2013 року привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2008 року № 53 "Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 265/14956.
9. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
10. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В.П.

Голова

І.В. Соркін
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України
А.Л. Стасевський


О.Ю. Фещенко