• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42

Національний банк України  | Постанова від 23.08.2016 № 376 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 23.08.2016
 • Номер: 376
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 23.08.2016
 • Номер: 376
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
23.08.2016 № 376
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 114 від 07.06.2022 )
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42
Відповідно до статей 7, 15, 40 і 56 Закону України 'Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 24 Закону України 'Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення порядку здійснення комерційними агентами банків операцій з приймання готівки для подальшого її переказу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Доповнити постанову Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 372/22904 (зі змінами), після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Комерційні агенти банків зобов'язані зазначати в касовому документі (квитанція/чек тощо), що видається платнику за результатами здійснення операції з приймання готівки для подальшого її переказу, інформацію щодо найменування комерційного агента та банку, від імені якого цей комерційний агент надає послуги".
У зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати відповідно пунктами 3 - 10.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С.С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх комерційних агентів.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послугО.Данилюк


В.П.ЗубрійО.Максимчук