Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42

Національний банк України Постанова від 19.10.2020 №143
Остання редакція від 19.10.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 19.10.2020

Номер 143

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 22.10.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19.10.2020 № 143
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42
Відповідно до статей 7, 15, 40 і 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою врегулювання питання здійснення операцій із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу Правління Національного банку України
постановляє:
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу) здійснюють виключно:";
2) абзац перший пункту 2 після слова "установи" доповнити словами ", які здійснюють операції з приймання готівки,";
3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми абзацу першого пункту 4 цієї постанови не поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, визначені в пункті 1 цієї постанови, які передають свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки іншим небанківським фінансовим установам/операторам поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, на підставі відповідних договорів.".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 22.10.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19.10.2020 № 143
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42
Відповідно до статей 7, 15, 40 і 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою врегулювання питання здійснення операцій із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу Правління Національного банку України
постановляє:
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу) здійснюють виключно:";
2) абзац перший пункту 2 після слова "установи" доповнити словами ", які здійснюють операції з приймання готівки,";
3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми абзацу першого пункту 4 цієї постанови не поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, визначені в пункті 1 цієї постанови, які передають свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки іншим небанківським фінансовим установам/операторам поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, на підставі відповідних договорів.".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

30 днiв передплати безкоштовно!