• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування

Національний банк України  | Постанова від 05.03.2008 № 53 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.03.2008
 • Номер: 53
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.03.2008
 • Номер: 53
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.03.2008 N 53
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2008 р.
за N 265/14956
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 42 від 12.02.2013 )
Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою впорядкування здійснення банками, платіжними організаціями та/або членами платіжних систем операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Операції (приймання готівки для подальшого переказу, операції за допомогою спеціальних платіжних засобів та інші операції, пов'язані з рухом коштів (далі - операції), а також отримання інформації щодо стану рахунків) із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), до яких згідно з їх функціональними можливостями належать банківські автомати самообслуговування, депозитні банкомати, платіжні термінали, термінали самообслуговування тощо, можуть здійснювати банки і небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали відповідну ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів органів державної влади, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг, і є платіжними організаціями та/або членами платіжної системи (далі - небанківські фінансові установи), а також суб'єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками.
2. Банки і небанківські фінансові установи мають забезпечувати:
відображення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій, здійснених із застосуванням ПТКС, у системі автоматизації банку (далі - САБ) або в обліковій системі небанківської фінансової установи в той самий день або не пізніше наступного робочого дня;
видачу первинного розрахункового документа (квитанції ПТКС), роздрукованого на паперовому носії за допомогою засобів ПТКС, який містить обов'язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення/видачу відповідної суми готівки до/з цього ПТКС та здійснення ініціювання операцій з переказу готівки.
3. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України в частині здійснення операцій із застосуванням ПТКС, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах цих договорів.
4. Рекомендувати банкам в агентських договорах з суб'єктами господарювання передбачати вимоги до схоронності коштів, захисту інформації під час її передавання від ПТКС до САБ, визначати порядок і спосіб здійснення інкасації, строки здійснення переказу та зберігання документів.
5. Департаментам бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська), інформатизації (А.С.Савченко), готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов) у тримісячний термін після підписання цієї постанови за потреби підготувати необхідні зміни до відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, розробниками яких є ці департаменти.
6. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко):
розробити форми статистичної звітності щодо діяльності банків і небанківських фінансових установ стосовно здійснення фінансових операцій, пов'язаних з рухом коштів, із застосуванням ПТКС;
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравця.
8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
Голова Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
В.С.Стельмах


В.М.Кірсанов

І.Б.Черкаський


В.Альошин