• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу

Національний банк України  | Постанова від 12.02.2013 № 42 | Документ не діє
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.02.2013 № 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 372/22904
Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015 № 376 від 23.08.2016 № 116 від 17.11.2017 № 98 від 22.07.2019 )
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 24, 41 та 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг здійснюють виключно:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015, № 116 від 17.11.2017, № 98 від 22.07.2019 )
банки;
комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками;
небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )( Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )
2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи зобов'язані:
1) відкрити в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки для зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу;
2) забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках.
Комерційний агент банку перераховує кошти з окремого поточного рахунку виключно банку, з яким укладено агентський договір.
( Постанову доповнено новим пунктом 2 згідно з Постановою Національного банку № 116 від 17.11.2017 )
3. Комерційні агенти банків зобов'язані зазначати в касовому документі (квитанція/чек тощо), що видається платнику за результатами здійснення операції з приймання готівки для подальшого її переказу, інформацію щодо найменування комерційного агента та банку, від імені якого цей комерційний агент надає послуги.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 376 від 23.08.2016 )
4. Комерційні агенти банків, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, зазначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.
( Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 98 від 22.07.2019 )
5. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.
Здавання готівки, прийнятої для подальшого її переказу, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань ведення касових операцій.
( Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 116 від 17.11.2017 )
6. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В.М.) унести відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій.
7. Банки, які уклали агентські договори з юридичними особами, та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, зобов’язані до 01 червня 2013 року привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2008 року № 53 "Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 265/14956.
9. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
10. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В.П.
ГоловаІ.В. Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниА.Л. Стасевський

О.Ю. Фещенко