• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу

Національний банк України  | Постанова від 12.02.2013 № 42 | Документ не діє
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.02.2013 № 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 372/22904
Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" , статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , статей 24, 41 та 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" , з метою впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі - операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) здійснюють виключно:
банки;
комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками;
небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
Операції з приймання готівки здійснюються з урахуванням валютного законодавства України.
2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.
3. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.
4. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В.М.) унести відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій.
5. Банки, які уклали агентські договори з юридичними особами, та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, зобов’язані до 01 червня 2013 року привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2008 року № 53 "Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 265/14956.
7. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В.П.
ГоловаІ.В. Соркін
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України


А.Л. СтасевськийО.Ю. Фещенко