• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42

Національний банк України  | Постанова від 22.07.2019 № 98 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.07.2019
 • Номер: 98
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.07.2019
 • Номер: 98
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.07.2019 № 98
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 114 від 07.06.2022 )
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42
Відповідно до статей 7, 15, 40 і 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою врегулювання питання щодо здійснення операторами поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, операцій з приймання готівки для подальшого її переказу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 372/22904 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/ платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу)" замінити словами "пункти надання фінансових послуг";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.";
абзац п'ятий виключити;
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Комерційні агенти банків, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, зазначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій