Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок від 22.06.2012 №758
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок

Дата 22.06.2012

Номер 758

Статус Діє

Редакції
12.02.2021 внесення змін (наказ від 15.01.2021 N 12 /z0129-21/) 01.01.2021 внесення змін (наказ від 25.05.2020 N 238 /z0649-20/) 13.01.2020 внесення змін (наказ від 22.10.2019 N 440 /z1144-19/) 15.11.2019 внесення змін (наказ від 22.10.2019 N 440 /z1144-19/) 24.05.2019 внесення змін (наказ від 27.03.2019 N 123 /z0427-19/) 26.12.2018 внесення змін (наказ від 15.11.2018 N 893 /z1377-18/) 09.11.2018 внесення змін (наказ від 20.09.2018 N 768 /z1163-18/) 01.07.2018 внесення змін (наказ від 05.02.2018 N 110 /z0229-18/) 23.03.2018 внесення змін (наказ від 05.02.2018 N 110 /z0229-18/) 02.02.2018 внесення змін (наказ від 22.12.2017 N 1119 /z0051-18/) 31.10.2017 внесення змін (наказ від 01.09.2017 N 729 /z1167-17/) 29.11.2016 внесення змін (наказ від 11.10.2016 N 876 /z1423-16/) 12.07.2016 внесення змін (наказ від 01.06.2016 N 520 /z0879-16/) 01.03.2016 внесення змін (наказ від 25.01.2016 N 15 /z0209-16/) 10.07.2015 внесення змін (наказ від 05.06.2015 N 541 /z0744-15/) 10.07.2015 внесення змін (наказ від 08.06.2015 N 543 /z0745-15/) 01.01.2015 внесення змін (наказ від 17.11.2014 N 1139 /z1543-14/) 19.12.2014 внесення змін (наказ від 17.11.2014 N 1139 /z1543-14/) 22.10.2013 внесення змін (наказ від 09.10.2013 N 866 /z1744-13/) 22.06.2012 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року № 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 976/7264 (зі змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
ПОРЯДОК
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
( У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган державної податкової служби" та "ДПС" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )( У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Державної фіскальної служби" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )( У тексті Порядку слова "перший керівник" в усіх відмінках замінено словом "керівник" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 729 від 01.09.2017 )( У тексті Порядку слова "загальнодержавні витрати" в усіх відмінках замінено словами "загальнодержавні видатки та кредитування" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )( У тексті Порядку слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти), а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.
1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів;
бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії;
( Абзац третій пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів, реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами;
депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;
( Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами;
небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, єдиний рахунок, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;
( Абзац сьомий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 123 від 27.03.2019, № 238 від 25.05.2020 )
особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів;
рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків та кредитування;
рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети;
рахунки одержувачів бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;
рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;
рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в Казначействі та його органах підприємствам, установам, організаціям для проведення розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, з погашення заборгованості перед державним бюджетом, з повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії, з електронного адміністрування податків, для сплати заборгованості за електроенергію, для зарахування депозитних коштів, єдиний рахунок та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів;
( Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 110 від 05.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019, № 238 від 25.05.2020 )
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;
спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
1.3. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.
1.4. Рахунки відкриваються згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим у порядку, встановленому відповідно до законодавства.
( Пкункт 1.4 із змінами внесеними згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
1.5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.
1.6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Казначейства.
1.7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.
1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).
( Пункт 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
1.9. Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.
( Розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 729 від 01.09.2017 )
1.10. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство".
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
1.11. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )( Пункт 1.12 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1119 від 22.12.2017 )
II. Відкриття рахунків за надходженнями
2.1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11, Казначейство та головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) відкривають рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ). Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України діють рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.
( Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території ,Казначейство та Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті рахунки доводиться до органів Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.
( Абзац третій пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 , № 12 від 15.01.2021 )
У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство та Головні управління Казначейства змінюють реквізити таких рахунків.
( Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 110 від 05.02.2018 , № 12 від 15.01.2021 ) ( Підпункти 2.1.1 -2.1.7 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021
)
Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями та формують електронний перелік відкритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень за відповідний день такого відкриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за відкриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства (додаток 2 до цього Порядку) на підставі інформації:
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо відкриття рахунків за надходженнями з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
Державної податкової служби України, отриманої Казначейством відповідно до порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого в установленому законодавством порядку;
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
відповідних місцевих фінансових органів.
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
Казначейство відкриває рахунки за надходженнями на підставі службових записок щодо відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), наданих структурними підрозділами Казначейства.
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
Казначейство формує справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
( Підпункт 2.1 доповнено абзацом згідно із Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
2.2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.
( Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )( Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
2.3. Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття рахунків, наданих структурними підрозділами Казначейства.
III. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами
3.1. Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;
в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття рахунків у рядку "Додаткова інформація".
До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.2. Одержувачі бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Одержувачі бюджетних коштів - фізичні особи - підприємці також подають копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
Одержувачі бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.3. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також:
а) довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 9 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ;
б) копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.4. Під час відкриття рахунків в органах Казначейства клієнти разом з документами, зазначеними у пунктах 3.1–3.3 цього розділу, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.
( Розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 893 від 15.11.2018 )
3.5. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346, зміни до неї та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї), відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (витяги, установчі документи клієнта) (далі - Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 3.1-3.3 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.4 розділу VIIІ цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.
( Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Документи, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків, до яких були внесені зміни, подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти днів з дня внесення змін до цих документів.
( Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 876 від 11.10.2016 )
3.6. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.
( Абзац другий пункту 3.5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1119 від 22.12.2017 )( Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
3.7. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу.
( Абзац другий пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).
( Пункт розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
Органи Казначейства у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.
( Абзац четвертий пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 15 від 25.01.2016 )
До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою.
( Абзац шостий пункту розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.
( Абзац сьомий пункту розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків (додаток 10 до цього Порядку).
3.8. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.
При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням власного імені, прізвища та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;
( Підпункт а пункту 3.8 із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру та даним, що містяться у поданій клієнтом завіреній в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства наказу (розпорядження), в тому числі вищестоящої установи, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством випадках;
( Підпункт "б" пункту розділу ІІІ в редакції Наказів Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016, № 520 від 01.06.2016 )
в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, визначеним законодавством.
Після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.
3.9. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.
Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.
( Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
IV. Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів
4.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів структурні підрозділи Казначейства та відповідного Головного управління Казначейства подають службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджених відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
( Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
4.2. На кожний структурний підрозділ Казначейства та/або Головного управління Казначейства формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до пункту 4.1 цього розділу та пункту 8.5 розділу VIIІ цього Порядку.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
4.3. Структурні підрозділи, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені у минулі бюджетні періоди, подають документи, визначені в пункті 4.1 цього розділу, лише в разі внесення змін до цих документів.
4.4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки щодо відкриття бюджетних рахунків Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
V. Відкриття небюджетних рахунків
5.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
( Підпункт "б" пункту 5.1 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
б) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;
( Підпункт "б" пункту 5.1 розділу V в редакціїНаказу Міністерства фінансів № 876 від 11.10.2016 )
в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.
Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
Фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування під час відкриття рахунків разом з документами, визначеними підпунктами "а"–"в" цього пункту, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.
( Пункт 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 893 від 15.11.2018 )( Пункт 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи - підприємці подають до органів Казначейства такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків (додаток 6 до цього Порядку);
б) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця;
( Підпункт "в" пункту 5.2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) у двох примірниках.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
( Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.3. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, на яких сформовано справу з юридичного оформлення рахунків, надається заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів, яка додається до справи.
( Розділ V доповнено новим пунктом 5.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної фіскальної служби, відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.
( Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 876 від 11.10.2016 )
5.5. Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
Органи Казначейства повідомляють про проведені операції відкриття/закриття небюджетних рахунків клієнтів відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби у порядку, визначеному в пункті 3.7 розділу III цього Порядку.
( Пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 893 від 15.11.2018 )
5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу.
( Абзац перший пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
Зазначені документи подаються до органу Казначейства протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи або внесення змін.
5.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.
У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням власного імені, прізвища та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;
( Підпункт "а" пункту 5.7 розділу V із змінами внесеними Наказом Міністерсства фінансів № 12 від 15.01.2021 )
б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;
( Підпункт "б" пункту 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, які визначено законодавством.
( Підпункт "в" пункту 5.7 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
VI. Картки із зразками підписів і відбитка печатки
6.1. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку). До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. До картки включається зразок відбитка печатки.
( Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 729 від 01.09.2017 )
6.2. Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.
( Абзац перший пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 729 від 01.09.2017 )
Якщо в картці зразок підпису керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.
Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.
Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. При цьому до картки обов'язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.
Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.
За рахунками клієнтів (крім бюджетних рахунків бюджетних установ), у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до органів Казначейства подається засвідчена в установленому порядку картка зі зразками підписів осіб, які мають право першого підпису, та відбитка печатки.
( Абзац шостий пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.
6.3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.
( Абзац перший пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
Картка установи, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, засвідчується підписом керівника та печаткою цієї установи.
( Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 543 від 08.06.2015 )
У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
6.4. У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку. У разі звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів, протягом п’яти робочих днів з дати звільнення та/або призначення подається нова картка із зразками підписів та відбитком печатки. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає клієнт.
У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера складається нова картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб, уповноважених керівником, до органів Казначейства подається у двох примірниках тимчасова картка із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.
6.5. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.
У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!