Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. Повідомлення від 22.06.2012 №758

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок від 22.06.2012 №758
Увага! Не остання редакція від 01.03.2016. Внесення змін (наказ від 25.01.2016 N 15 /z0209-16/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок

Дата 22.06.2012

Номер 758

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 № 1139 від 17.11.2014 № 541 від 05.06.2015 № 543 від 08.06.2015 № 15 від 25.01.2016 )
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року № 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 976/7264 (зі змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
ПОРЯДОК
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
( У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган державної податкової служби" та "ДПС" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )( У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Державної фіскальної служби" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти), а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.
1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів;
бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії;
бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів, реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами;
депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;
( Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами;
небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, рахунки державних цільових фондів, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;
( Абзац сьомий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів;
рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних витрат;
рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети;
рахунки одержувачів бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;
рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;
спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
1.3. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.
1.4. Рахунки відкриваються згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим у порядку, встановленому відповідно до законодавства.
1.5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.
1.6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Казначейства.
1.7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.
1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).
( Пункт 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
1.9. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство".
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
1.10. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
1.11. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у графах додатків до цього Порядку "Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
II. Відкриття рахунків за надходженнями
2.1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ). Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України органами Казначейства не пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.
У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території, Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті/закриті рахунки доводиться до органів Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.
( Абзац третій пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
2.1.1. Управління (відділення) Казначейства у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - Управління (Відділення) Казначейства) на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, та відповідних місцевих фінансових органів, подають до головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 2 до цього Порядку) з переліком надходжень державного та місцевих бюджетів, які справляються на відповідній території, у розрізі бюджетів із зазначенням їх назви.
2.1.2. На підставі поданих Управліннями (Відділеннями) Казначейства переліків надходжень державного та місцевих бюджетів, що справляються на відповідній території, Головними управліннями Казначейства проводиться блокування рахунків за тими надходженнями, що не справляються на відповідній території (крім рахунків за надходженнями, що відповідно до законодавства складають кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів).
2.1.3. Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на Управління (Відділення) Казначейства, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 2 до цього Порядку), картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 3 до цього Порядку). Картка містить зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів Казначейства надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
2.1.4. Картка із зразками підписів та відбитка печатки має бути засвідчена підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства вищого рівня та печаткою. У разі зміни або доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів та відбитка печатки на всіх осіб, які мають право першого та другого підписів.
Якщо в новій картці, що подається у разі заміни підписів або доповнення підписами, підписи першого керівника та головного бухгалтера не змінюються, то додатково така картка не засвідчується, а підписується керівником та головним бухгалтером.
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів та відбитка печатки тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження (наказ, протокол тощо).
Тимчасова картка засвідчується підписами першого керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.
2.1.5. Структурні підрозділи Казначейства та/або Головного управління Казначейства для відкриття рахунків за надходженнями подають службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 4 до цього Порядку) за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, який ініціює відкриття цих рахунків, погоджені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
2.1.6. Казначейство та Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, або картки із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 3 до цього Порядку).
У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах, завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
2.1.7. У разі якщо на початок бюджетного періоду відкриваються рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду, службові записки щодо відкриття таких бюджетних рахунків за надходженнями не складаються.
2.2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.
( Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )( Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
2.3. Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття рахунків, наданих структурними підрозділами Казначейства.
III. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами
3.1. Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;
в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття рахунків у рядку "Додаткова інформація".
До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.2. Одержувачі бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Одержувачі бюджетних коштів - фізичні особи - підприємці також подають копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
Одержувачі бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.3. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також:
а) довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 9 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ;
б) копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.
3.4. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346, зміни до неї та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї), відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 3.1-3.3 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.4 розділу VIIІ цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.
( Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Документи, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків, до яких були внесені зміни, подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти днів з дня внесення змін до цих документів.
( Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
3.5. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.
До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів для розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів відповідні рахунки відкриваються органами Казначейства за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
( Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )( Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
3.6. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу.
( Абзац другий пункту 3.6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).
( Пункт 3.6 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
Органи Казначейства у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.
( Абзац четвертий пункту 3.6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 15 від 25.01.2016 )
До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою.
( Абзац шостий пункту 3.6 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.
( Абзац сьомий пункту 3.6 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків (додаток 10 до цього Порядку).
3.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.
При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;
б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;
( Підпункт "б" пункту 3.7 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, визначеним законодавством.
Після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.
3.8. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.
Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.
( Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
IV. Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів
4.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків подаються такі документи:
а) органами Казначейства - службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника та головного бухгалтера, картка із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 3 до цього Порядку);
б) структурними підрозділами Казначейства та Головного управління Казначейства - службові записки щодо відкриття рахунків за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
4.2. На кожний структурний підрозділ Казначейства та/або Головного управління Казначейства формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до пункту 4.1 цього розділу та пункту 8.5 розділу VIIІ цього Порядку.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
4.3. Структурні підрозділи, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені у минулі бюджетні періоди, подають документи, визначені в пункті 4.1 цього розділу, лише в разі внесення змін до цих документів.
4.4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки щодо відкриття бюджетних рахунків Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
V. Відкриття небюджетних рахунків
5.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
( Підпункт "б" пункту 5.1 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
б) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;
в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.
Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
( Пункт 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи - підприємці подають до органів Казначейства такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків (додаток 6 до цього Порядку);
б) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця;
( Підпункт "в" пункту 5.2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) у двох примірниках.
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".
( Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.3. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, на яких сформовано справу з юридичного оформлення рахунків, надається заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів, яка додається до справи.
( Розділ V доповнено новим пунктом 5.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної фіскальної служби, відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру, отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.
( Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
5.5. Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
Органи Казначейства повідомляють про проведені операції відкриття/закриття небюджетних рахунків клієнтів відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби у порядку, визначеному в пункті 3.6 розділу III цього Порядку.
( Пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу.
( Абзац перший пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014 )
Зазначені документи подаються до органу Казначейства протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи або внесення змін.
5.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.
У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;
б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;
( Підпункт "б" пункту 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, які визначено законодавством.
( Підпункт "в" пункту 5.7 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
VI. Картки із зразками підписів і відбитка печатки
6.1. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку). До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. До картки обов'язково включається зразок відбитка печатки (для фізичної особи - підприємця - за наявності).
( Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
6.2. Право першого підпису належить першому керівнику (у військових частинах - командиру, начальнику) та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.
Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.
Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.
Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. При цьому до картки обов'язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.
Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.
За рахунками клієнтів (крім бюджетних рахунків бюджетних установ), у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до органів Казначейства подається засвідчена в установленому порядку картка зі зразками підписів осіб, які мають право першого підпису, та відбитка печатки.
( Абзац шостий пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.
6.3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.
( Абзац перший пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
Картка установи, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, засвідчується підписом керівника та печаткою цієї установи.
( Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 543 від 08.06.2015 )
У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
6.4. У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку. У разі звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів, протягом п'яти робочих днів з дати звільнення та/або призначення подається нова картка із зразками підписів та відбитком печатки. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає клієнт.
У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого керівника або головного бухгалтера складається нова картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, до органів Казначейства подається у двох примірниках тимчасова картка із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписами першого керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.
6.5. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.
У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо).
( Абзац другий пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
У разі тимчасової відсутності печатки у зв'язку зі створенням нової установи, реорганізацією, зміною найменування, підпорядкованості установи, спрацьованістю або втратою печатки на підставі листа клієнта керівник (заступник керівника) органу Казначейства в резолюції до листа надає дозвіл на прийняття картки із зразками підписів без відбитка печатки. Дозвіл надається на термін не більше десяти днів, а у разі втрати печатки - не більше тридцяти днів.
6.6. Картки та тимчасові картки із зразками підписів та відбитка печатки подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.
Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнтами подаються:
копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або тимчасового перебування осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;
( Абзац третій пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
копія документа, виданого територіальним органом Державної фіскальної служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Якщо в паспорті цієї особи територіальними органами Державної фіскальної служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначений документ не надається, а надаються копії відповідних сторінок паспорта цієї особи.
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.
( Абзац шостий пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )( Абзац сьомий пункту 6.6 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
Після відкриття відповідних рахунків до картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.
Перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляється у разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки клієнта.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року № 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 976/7264 (зі змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!