• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Міністерство юстиції України  | Наказ, Порядок від 05.05.2023 № 1692/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 05.05.2023
 • Номер: 1692/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 05.05.2023
 • Номер: 1692/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.05.2023 N 1692/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 травня 2023 р.
за N 750/39806
Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.
3. Установити, що:
1) до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
формування запитів на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється програмним забезпеченням вказаного реєстру без їх друку і проставлення підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;
запити на отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування, відомості про яке містяться виключно в Єдиному реєстрі громадських формувань чи в Реєстрі громадських об'єднань, подаються в довільній формі з обов'язковим зазначенням відомостей, передбачених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженим цим наказом, з проставленням підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється за допомогою діючого програмного забезпечення вказаного реєстру;
надання документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в паперовій формі, здійснюється без виготовлення їх сканованих копій та долучення до відповідної реєстраційної справи в електронній формі;
2) до наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі громадських формувань та Реєстрі громадських об'єднань:
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється щодо громадських формувань, що мають статус юридичної особи, відомості про які містяться в цьому реєстрі, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням;
відомості щодо громадських формувань, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань, надаються шляхом оприлюднення у формі відкритих даних та безоплатного доступу через вебсайт.
4. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.
МіністрДенис МАЛЮСЬКА
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
В. о. генерального директора державного підприємства "Національні інформаційні системи"Л. МУЗИКУС
Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниДмитро ЛУБІНЕЦЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
05 травня 2023 року N 1692/5
Порядок
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ, форму та зміст виписки, витягу з Єдиного державного реєстру, а також права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:
запит - волевиявлення особи на отримання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, витягу з Єдиного державного реєстру, а також документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця (далі - реєстраційна справа);
надавач відомостей з Єдиного державного реєстру (далі - надавач) - державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор), адміністратор центру надання адміністративних послуг або помічник нотаріуса, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля - посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.
3. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у паперовій або електронній формі (крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), що мають однакову юридичну силу, за допомогою програмного забезпечення та містять обов'язкове посилання на Єдиний державний реєстр.
Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються тільки у паперовій формі, крім випадку отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, відповідно до розділу V цього Порядку, що здійснюється в електронній формі.
Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надаються на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису надавачем та/або печатки, крім виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, на якій проставляється підпис та печатка посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються шляхом виготовлення копій таких документів в паперовій формі з проставлянням підпису та печатки надавача на кожній сторінці документа.
4. Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі, крім випадку, передбаченого пунктом 5 цього розділу, здійснюється за такими ідентифікаторами:
1) щодо юридичної особи:
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
керівник або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
засновник (учасник);
кінцевий бенефіціарний власник;
2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування та/або ідентифікаційний код;
3) щодо фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування та його вид (громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).
У разі застосування таких ідентифікаторів, як керівник або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, засновник (учасник) або кінцевий бенефіціарний власник зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та/або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Під час пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі для отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, додатково можуть застосовуватися такі ідентифікатори, як номер та дата реєстраційної дії, яка проведена на підставі запитуваного документа, а також назва документа, що міститься в Єдиному державному реєстрі.
5. Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі для безоплатного доступу через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - портал електронних сервісів) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія) здійснюється за ідентифікаторами, визначеними Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
6. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", справляється плата.
У разі отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, плата справляється за кожен документ, що запитується.
7. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційні справи у паперовій формі.
II. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі
1. Для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі особа, яка бажає отримати такі відомості (далі - заявник), звертається до будь-якого суб'єкта державної реєстрації (крім Міністерства юстиції України, його територіального органу), нотаріуса, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту.
У разі коли заявник бажає отримати документи, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, він звертається до суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційну справу у паперовій формі.
У разі коли заявник бажає отримати виписку з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, він звертається до територіального органу Міністерства юстиції України.
2. Надавачем встановлюється особа заявника на підставі документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі коли таким заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує його особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.
У випадку пред'явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року N 911, захищеними каналами інформаційної взаємодії із використанням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту конфіденційної інформації.
3. Надавачем вносяться до Єдиного державного реєстру відомості про заявника (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), інформація для здійснення зв'язку із заявником (за бажанням) та відомості про документ, на підставі якого встановлено особу заявника, відомості з Єдиного державного реєстру, що бажає отримати заявник (витяг з Єдиного державного реєстру, виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля чи документи, що містяться в реєстраційній справі), та параметри пошуку таких відомостей. У разі коли заявник, що звернувся за отриманням документів, що містяться в реєстраційній справі, бажає їх отримати шляхом надіслання сканованих копій таких документів на електронну пошту, до Єдиного державного реєстру також вносяться відомості про адресу електронної пошти.
Надавач роздруковує сформований програмним забезпечення Єдиного державного реєстру запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.
4. Надавач обов'язково повинен повідомити заявнику повний розмір плати за надання відповідних відомостей, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля - також повний розмір плати за послуги з проставлення апостиля.
5. Наданню відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі передує справляння в повному обсязі відповідної плати, у тому числі за послуги з проставлення апостиля, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту. У разі якщо заявник звільнений від плати за послуги з проставлення апостиля, він пред'являє надавачу документ, що підтверджує право на звільнення від плати, з якого відповідним надавачем виготовляється копія.
У разі звернення заявника за отриманням документів, що містяться в реєстраційній справі, надавач обов'язково перевіряє наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи. Справляння плати здійснюється після повідомлення заявника про наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи.
6. Надавачем надаються відомості з Єдиного державного реєстру заявнику залежно від зазначених ним параметрів пошуку, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля надавачем передається для подальшого проставлення на такій виписці апостиля та надання її заявнику відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року N 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1419/27864.
7. У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі, містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, надавач забезпечує виготовлення копій таких документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб для подальшого їх надання заявнику.
Виготовлення копій документів, що містяться в реєстраційній справі, без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб здійснюється шляхом завантаження з Єдиного державного реєстру та друку відповідного документа з подальшим виготовленням його сканованої копії з фізичним закриттям відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.
У разі коли надавачем, що відповідно до цього Порядку надаються документи, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, встановлено відсутність запитуваних документів в реєстраційній справі в електронній формі, надання таких документів здійснюється виключно після виготовлення їх сканованих копій та долучення до відповідної реєстраційної справи в електронній формі.
Скановані копії документів, передбачені цим пунктом, виготовляються з роздільною здатністю не нижче 150 dpi та зберігаються у форматі PDF. Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. На скановані копії документів накладається кваліфікований електронний підпис відповідної посадової особи, що їх виготовила. Скановані копії документів мають бути придатні для сприйняття їх змісту. За відповідність сканованих копій документів документам у паперовій формі відповідає особа, що їх виготовила.
8. Документ, що підтверджує внесення плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру, у тому числі документ, що підтверджує внесення плати за надання послуг з проставлення апостиля, чи копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої плати, зберігається протягом трьох років відповідним надавачем.
Відомості, внесені до Єдиного державного реєстру під час надання відомостей з цього реєстру, а також сформовані за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру зберігаються в ньому в електронній формі.
III. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі
1. Відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія, а також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього реєстру, надаються заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.
2. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмного забезпечення цього реєстру шляхом зазначення заявником параметрів пошуку, завантаження сформованих програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру відомостей з цього реєстру в електронній формі для їх подальшого використання, у тому числі друку.
3. Відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі надаються після справляння плати з використанням засобів порталу електронних сервісів чи Порталу Дія за допомогою інтегрованих платіжних систем або в інший спосіб, визначений у договорі про надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру.
IV. Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі
1. Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія надається заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.
2. Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається до відомостей, передбачених статтею 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), а саме про:
1) юридичну особу:
найменування;
ідентифікаційний код;
організаційно-правова форма;
місцезнаходження;
інформація для здійснення зв'язку;
види діяльності;
вид установчого документа;
цифровий код модельного статуту;
дата та номер останньої реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних зі змінами до установчого документа юридичної особи;
відомості про керівника (членів керівного органу);
відомості про юридичну особу, представник якої виконує повноваження керівника;
відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи;
розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду);
перелік засновників (учасників);
інформація про кінцевого бенефіціарного власника;
дата та номер останньої реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних зі зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
відомості про відокремлені підрозділи;
дата державної реєстрації створення юридичної особи;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
відомості про перебування у процесі припинення;
відомості про перебування у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;
відомості про дату відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень);
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є юридична особа;
дані про юридичних осіб - правонаступників;
місце зберігання реєстраційної справи;
2) відокремлений підрозділ, а саме:
найменування;
ідентифікаційний код (за наявності);
місцезнаходження;
інформація для здійснення зв'язку;
види діяльності;
відомості про юридичну особу - засновника;
відомості про керівника (членів керівного органу);
дата створення відокремленого підрозділу;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
дата державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу;
місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи;
3) фізичну особу - підприємця, а саме:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
місцезнаходження;
інформація для здійснення зв'язку;
види діяльності;
відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства;
дата державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
прізвище, власне ім'я, по батькові особи (за наявності), яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
відомості про дату відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень);
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
місце зберігання реєстраційної справи;
4) громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а саме:
найменування;
місцезнаходження;
інформація для здійснення зв'язку;
вид установчого документа;
відомості про керівника (членів керівного органу);
дата державної реєстрації створення громадського формування;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення громадського формування;
місце зберігання реєстраційної справи.
V. Доступ державних органів, органів місцевого самоврядування та інших, визначених законом, осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Доступ державних органів, органів місцевого самоврядування та інших, визначених законом, осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру (далі - користувач), у тому числі до відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та паспортних даних, забезпечується через портал електронних сервісів на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру, шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, та/або документів, що містяться в реєстраційній справі в електронній формі.
Такий доступ також може забезпечуватися шляхом електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів державних органів, органів місцевого самоврядування, інших, визначених законом, осіб засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".
У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб'єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси) відповідно до цього Порядку, визначаються договорами про інформаційно взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року N 606, або протоколами.
2. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмного забезпечення цього реєстру шляхом зазначення користувачем параметрів пошуку, завантаження сформованих програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру відомостей з цього реєстру в електронній формі для їх подальшого використання, у тому числі друку.
3. Для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів користувач обов'язково зазначає підставу для їх отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо).
4. Користувач вживає заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей з Єдиного державного реєстру, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.
Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані згідно з цим Порядком, крім випадків, передбачених законом.
VI. Зміст виписки та витягу з Єдиного державного реєстру
1. Виписка з Єдиного державного реєстру, крім виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, містить відомості про проведену реєстраційну дію щодо окремої юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, та відображає відомості, передбачені статтею 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що містилися в Єдиному державному реєстрі до проведення відповідної реєстраційної дії, та відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі за результатом її проведення в частині відомостей, які були змінені в результаті проведення такої реєстраційної дії.
2. Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля містить відомості про окрему юридичну особу, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізичну особу - підприємця чи громадське формування, що не має статусу юридичної особи, передбачені статтею 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).
Витяг з Єдиного державного реєстру містить відомості про окрему юридичну особу, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізичну особу - підприємця чи громадське формування, що не має статусу юридичної особи, передбачені статтею 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), станом на певну дату, обрану заявником/користувачем, а також відомості про хронологію реєстраційних дій щодо відповідного суб'єкта, що проводилися в Єдиному державному реєстрі (назва, дата та номер реєстраційної дії, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення), відомості про суб'єкта державної реєстрації та державного реєстратора (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)), яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію, місце проведення реєстраційної дії, тип змін, унесених реєстраційною дією). Невід'ємною частиною витягу з Єдиного державного реєстру щодо юридичної особи, який містить відомості з Єдиного державного реєстру станом на дату формування такого витягу (у разі обрання заявником/користувачем дати отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, що відповідає даті формування витягу), є сканована копія установчого документа такої юридичної особи у вигляді, в якому він долучений до реєстраційної справи, актуального на дату отримання такого витягу, за умови його наявності в реєстраційній справі в електронній формі.
Зміст відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі, що надаються з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу цього реєстру, відповідає змісту витягу з Єдиного державного реєстру, передбаченого абзацом другим цього пункту, у тому числі в частині установчих документів юридичної особи.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру про перебування певної фізичної особи керівником юридичної особи або іншою особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або про перебування певної фізичної чи юридичної особи засновником (учасником) юридичної особи або про перебування фізичної особи кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи містить відомості про найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб, в яких відповідно фізична особа є керівником або іншою особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або фізична чи юридична особа є засновником (учасником) юридичної особи, або фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи станом на певну дату, обрану заявником/користувачем.
4. У разі відсутності за зазначеними заявником/користувачем, який бажає отримати витяг з Єдиного державного реєстру чи виписку з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, параметрами пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі програмним забезпеченням цього реєстру відображається запис "відомості відсутні". У такому разі плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повертається.
5. Програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру автоматично фіксується номер, дата та час формування виписки, витягу з Єдиного державного реєстру.
У разі формування виписки з Єдиного державного реєстру, крім виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру автоматично також фіксуються відомості про юридичну особу, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізичну особу - підприємця чи громадське формування, що не має статусу юридичної особи, щодо яких проводилася реєстраційна дія, а саме:
1) щодо юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи:
найменування;
ідентифікаційний код;
2) щодо фізичної особи - підприємця:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування та його вид (громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).
У разі формування виписки з Єдиного державного реєстру, крім виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру автоматично також фіксуються відомості про державного реєстратора, який провів реєстраційну дію та сформував виписку.
У разі формування виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, витягу з Єдиного державного реєстру програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру автоматично також фіксуються прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) заявника/користувача, параметри пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, а також відомості про надавача.
Директор Департаменту приватного праваОлена ФЕРЕНС