• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 18.01.2024 № 23 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.01.2024
 • Номер: 23
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.01.2024
 • Номер: 23
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2024 м. Київ № 23
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2024 р. за № 171/41516
Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній казначейській службі України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити переукладення з клієнтами договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування відповідно до вимог цього наказу.
У разі неможливості переукладення договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування з клієнтами, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі, у строк, встановлений абзацом першим цього пункту, забезпечити переукладення таких договорів протягом трьох місяців з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

Георгій ДУБИНСЬКИЙ

Голова Державної казначейської
служби України

Тетяна СЛЮЗ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 червня 2012 року № 758
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 18 січня 2024 року № 23)
Порядок
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби (далі - органи Казначейства) і розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, відокремленими підрозділами / відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - клієнти), а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування у процесі відкриття (закриття) рахунків.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів;
бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки, які відкривають органи Казначейства для зарахування доходів бюджетів, власних надходжень бюджетних установ, надходжень від повернення кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими територіальними громадами) або під державні (місцеві) гарантії;
бюджетні рахунки для здійснення витрат (рахунки за витратами) - рахунки, які відкривають органи Казначейства для здійснення операцій за витратами державного та місцевих бюджетів для забезпечення виконання закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети;
бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) для здійснення операцій з бюджетними коштами, спрямованими на виконання бюджетних програм, передбачених відповідним бюджетом. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів, реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій за загальнодержавними видатками та кредитуванням, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, рахунки для обліку операцій з надання кредитів;
депозитні рахунки - небюджетні рахунки, які відкриваються клієнтам в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;
інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкривають органи Казначейства за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій із зарахування коштів від державних (місцевих) запозичень, коштів від приватизації державного майна, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходжень внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів та для здійснення операцій з погашення державного (місцевого) боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів і в інших випадках, визначених законодавством України;
небюджетні рахунки - рахунки, які відкривають органи Казначейства у випадках, передбачених законодавством України, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям, фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків належать депозитні рахунки, рахунки для зарахування єдиного соціального внеску, рахунки державних цільових фондів, єдиний рахунок, рахунки для зарахування коштів від приватизації майна, рахунки для обліку фінансового резерву, рахунки для зарахування коштів попередньої оплати та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;
особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими підрозділами / відокремленими структурними підрозділами розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів;
рахунки для обліку операцій за загальнодержавними видатками та кредитуванням - рахунки, які відкриваються головним розпорядникам коштів державного бюджету для здійснення загальнодержавних видатків та кредитування;
рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;
рахунки для обліку операцій з надання кредитів - реєстраційні (спеціальні реєстраційні) рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету;
рахунки зі спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства у випадках, передбачених законодавством України, в тому числі для здійснення операцій з електронного адміністрування податків, для зарахування депозитних коштів, коштів державних цільових фондів, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, від приватизації майна, єдиного соціального внеску, фінансового резерву, а також єдиний рахунок та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів;
рахунки одержувачів бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів, відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;
спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.
3. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) діють рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства України.
4. Рахунки відкриваються згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938.
5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.
6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Казначейства.
7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків здійснює головний бухгалтер (заступник головного бухгалтера) органу Казначейства, який здійснив відкриття та закриття цих рахунків.
8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів, у тому числі дистанційне обслуговування через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - СДО) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України, здійснюють органи Казначейства відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування (далі - договір), укладених з клієнтами в установленому законодавством України порядку, та додаткових угод до договорів (у разі наявності). Договір формується на підставі примірного договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування (додаток 1 до цього Порядку).
Про прийняте рішення щодо дистанційного обслуговування клієнт повідомляє орган Казначейства шляхом надання листа за підписом керівника та відбитка печатки клієнта.
Перелік та форми документів, які клієнт подає для організації підключення до СДО, правила використання СДО визначаються Казначейством та оприлюднюються на офіційному вебпорталі Казначейства.
9. У разі зміни місцезнаходження або місця обслуговування клієнта, внаслідок чого змінюється орган Казначейства, в якому клієнт перебуває на обслуговуванні, укладається договір з органом Казначейства за новим місцезнаходженням / місцем обслуговування клієнта.
10. Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства України не є обов'язковим.
11. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених підрозділів / відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів).
II. Відкриття рахунків за надходженнями і витратами та формування справ з юридичного оформлення рахунків
1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11, Казначейство та головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) відкривають рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ) і рахунки за витратами. Рахунки за надходженнями відкриваються протягом сорока п'яти днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України. Рахунки за витратами відкриваються одночасно з відкриттям відповідних рахунків за надходженнями.
У разі відсутності змін у законодавстві України щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України діють рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.
У разі внесення змін до законодавства України, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території, Казначейство та Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами.
Інформація про відкриті рахунки доводиться до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.
У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями та витратами Казначейство та Головні управління Казначейства змінюють реквізити таких рахунків.
Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями та формують електронний перелік відкритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень (додаток 2 до цього Порядку) за відповідний день такого відкриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за відкриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства на підставі інформації:
структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо відкриття рахунків за надходженнями з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;
ДПС, отриманої Казначейством відповідно до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року № 621, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 року за № 1115/29245;
інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
відповідних місцевих фінансових органів.
Казначейство відкриває рахунки за надходженнями на підставі службових записок щодо відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), наданих структурними підрозділами Казначейства.
Казначейство формує справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених підрозділів / відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно з Бюджетною класифікацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим підрозділам / відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.
3. Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквівалента надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває бюджетні рахунки за відповідними кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), наданих структурними підрозділами Казначейства.
III. Відкриття бюджетних / небюджетних рахунків клієнтів та формування справ з юридичного оформлення рахунків
1. Під час відкриття бюджетних рахунків для операцій з бюджетними коштами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) та відокремлені підрозділи / відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, подають такі документи:
1) заяву про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до картки зі зразками підписів та відбитка печатки, оформленої з дотриманням вимог розділу IV цього Порядку, надано право першого та другого підписів;
2) картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) відповідно до розділу IV цього Порядку.
Відокремлені підрозділи / відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) також подають довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 7 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений підрозділ / відокремлений структурний підрозділ.
До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства України, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.
2. На кожного з клієнтів, визначених пунктом 1 цього розділу, орган Казначейства формує справу з юридичного оформлення рахунків, що містить:
договір;
реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), зміни до неї, а також документи, які надаються разом з такою карткою (змінами до неї), відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346;
відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (витяги, установчі документи клієнта), отримані органами Казначейства в електронній формі відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 травня 2023 року № 1692/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2023 року за № 750/39806;
документи, визначені пунктом 1 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим та восьмим пункту 6 розділу IV та пунктами 5, 6 розділу VII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність;
повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом ДПС;
перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) зі зразками підписів та відбитка печатки особи;
тимчасову картку зі зразками підписів та відбитка печатки (у разі її оформлення і подання відповідно до розділу IV цього Порядку).
3. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. За бюджетними програмами державного або місцевих бюджетів, виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.
4. Під час відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, подають документи, визначені підпунктами 1, 2 пункту 1 цього розділу, а також копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством України порядку, крім випадку, визначеного пунктом 7 цього розділу.
Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Фізичні особи - підприємці, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, подають документи, визначені підпунктами 1, 2 пункту 1 цього розділу, крім документів, визначених абзацом шостим пункту 6 розділу IV цього Порядку.
5. На кожного клієнта, визначеного пунктом 4 цього розділу, формується справа з юридичного оформлення рахунків, що містить:
договір;
відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта), отримані органами Казначейства в електронній формі відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 травня 2023 року № 1692/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2023 року за № 750/39806;
документи, визначені пунктом 4 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим та восьмим пункту 6 розділу |IV та пунктом 8 розділу VII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність;
повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом ДПС;
перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) зі зразками підписів та відбитка печатки особи;
тимчасову картку зі зразками підписів та відбитка печатки (у разі її оформлення і подання відповідно до розділу IV цього Порядку).
6. Інформація про те, що клієнт, визначений у пунктах 1, 4 цього розділу, не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку) в рядку "Додаткова інформація".
7. Юридичні особи, відокремлені підрозділи / відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, установчі документи яких оприлюднено на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають.
8. Клієнти, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного/небюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до картки зі зразками підписів та відбитка печатки, оформленої з дотриманням вимог розділу IV цього Порядку, надано право першого та другого підписів, яка додається до справи.
9. Документи на відкриття рахунків подають до органу Казначейства із супровідним листом особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.
Органи Казначейства перевіряють подані документи щодо:
1) правильності оформлення заяви про відкриття рахунків. Підписи осіб на заяві про відкриття рахунків мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням власного імені, прізвища та ідентифіковані з підписами в картці зі зразками підписів та відбитка печатки;
2) відповідності даних, наведених у картці зі зразками підписів та відбитка печатки, вимогам, визначеним пунктом 1 розділу IV цього Порядку;
3) відповідності посвідчувальних написів нотаріуса на документах формам, визначеним законодавством України.
10. Після надання повного пакета документів та/або заяви про відкриття рахунків клієнта органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання таких документів відкривають відповідні рахунки.
Органи Казначейства не відкривають рахунки у разі:
недотримання клієнтом вимог щодо оформлення поданих документів;
подання неповного пакета документів;
невідповідності даних, наведених у картці зі зразками підписів та відбитка печатки, вимогам, визначеним абзацом третім пункту 1 розділу IV цього Порядку.
У таких випадках органи Казначейства протягом трьох робочих днів з дня отримання документів повертають їх клієнту на доопрацювання разом із супровідним листом, в якому зазначаються причини повернення.
Якщо подані документи для відкриття рахунків, не прийняті до виконання у зв'язку з порушенням розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), відокремленими підрозділами / відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) бюджетного законодавства України, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства України відповідно до Бюджетного кодексу України.
11. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена в заяві про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку) у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
Казначейство у день проведення операції відкриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подає ДПС повідомлення про це відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292).
До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами ДПС операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами ДПС або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі ДПС за мовчазною згодою.
Роздруковане повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом ДПС або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення ДПС у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою органу Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття рахунків.
Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом ДПС органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття рахунків (додаток 9 до цього Порядку).
12. Клієнт після отримання повідомлення про відкриття рахунків (додаток 9 до цього Порядку) протягом п'яти робочих днів з дати отримання такого повідомлення подає до органу Казначейства у двох примірниках перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці зі зразками підписів та відбитка печатки особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.
13. Документи, включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків та до яких внесено зміни (за винятком документів, визначених Порядком формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року № 1691, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 33/20346, картки зі зразками підписів та відбитка печатки та переліку рахунків), подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня внесення змін до цих документів.
14. Справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства, який здійснює відкриття рахунків, протягом строку, визначеного Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130.
IV. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки
1. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку). До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів надано право розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні, розпорядчі та інші документи, які подаються в процесі казначейського обслуговування клієнтів. До картки включається зразок відбитка печатки.
Дані про керівника установи, наведені в картці зі зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру.
Дані, наведені в картці зі зразками підписів та відбитка печатки клієнтів, визначені пунктом 1 розділу III цього Порядку, в тому числі про їх керівників, мають відповідати даним, що містяться у поданій клієнтом засвідченій в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства України наказу (розпорядження), в тому числі установи / організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством України випадках.
2. Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на це особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.
Якщо в картці зі зразками підписів та відбитка печатки зразка підпису керівника не наведено, клієнт подає до органу Казначейства лист-підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком (рахунками), засвідчене підписом керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не надано.
Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби. Право другого підпису може надаватися уповноваженим особам, які відповідно до законодавства України здійснюють операції з адміністрування митних платежів та примусового виконання рішень.
Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки зі зразками підписів та відбитка печатки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. До картки обов'язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.
Право другого підпису не може бути надано особам, яким належить право першого підпису.
За рахунками клієнтів (крім бюджетних рахунків для операцій з бюджетними коштами розпорядників бюджетних коштів), у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до органів Казначейства подається засвідчена відповідно до пункту 3 цього розділу картка зі зразками підписів та відбитка печатки із зазначенням осіб, які мають право першого підпису, та включенням зразка відбитка печатки. У графі картки, призначеній для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що у штатному розписі таких осіб немає.
3. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.
Картка установи, яка є головним розпорядником бюджетних коштів, засвідчується підписом керівника та печаткою цієї установи.
У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчують уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування.
4. У разі зміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом подається у двох примірниках нова картка зі зразками підписів та відбитка печатки всіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена відповідно до пункту 3 цього розділу. У разі звільнення / призначення хоча б однієї з посадових осіб, які мають право першого та другого підписів, протягом п'яти робочих днів з дати звільнення/призначення подається нова картка. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає клієнт.
У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера складається нова картка зі зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи / організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб, уповноважених керівником, до органів Казначейства подається у двох примірниках тимчасова картка зі зразком підпису та відбитка печатки тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності керівника або головного бухгалтера тимчасова картка подається без зазначення строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить.
У разі відсторонення особи, якій надано право першого підпису, від займаної посади та виконання обов'язків на підставі документів, що підтверджують факт відсторонення, до органів Казначейства подається у двох примірниках нова картка зі зразками підписів та відбитка печатки, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. Після набрання чинності відповідним рішенням щодо відсторонення керівника клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.
У разі подання нової картки (тимчасової картки) зі зразками підписів та відбитка печатки клієнт надає новий перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку) у двох примірниках, якими можуть розпоряджатися зазначені у новій картці (тимчасовій картці) особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.
5. Під час оформлення клієнтами карток (тимчасових карток) зі зразками підписів та відбитка печатки для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.
У картках (тимчасових картках) зі зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів).
У разі тимчасової відсутності печатки у зв'язку зі створенням нової установи, реорганізацією, зміною найменування, підпорядкованості установи, спрацьованістю або втратою печатки на підставі листа клієнта керівник (заступник керівника) органу Казначейства в резолюції до листа надає дозвіл на прийняття картки зі зразками підписів без відбитка печатки. Дозвіл надається на строк не більше десяти робочих днів, а у разі втрати печатки - не більше тридцяти робочих днів з дати резолюції.
6. Картки (тимчасові картки) зі зразками підписів та відбитка печатки подають до органів Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису, разом із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.
Разом із карткою (тимчасовою карткою) зі зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнти подають:
копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для вчинення правочинів), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові, та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для вчинення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які зазначені в картці (тимчасовій картці) зі зразками підписів та відбитка печатки. Додатково подається копія нотаріально засвідченого перекладу державною мовою документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для вчинення правочинів, якщо особа є нерезидентом;
копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) осіб, які зазначені в картці (тимчасовій картці) зі зразками підписів та відбитка печатки (не подається у разі наявності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків).
Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників із зазначенням власного імені та прізвища, дати засвідчення та вчиненням напису "Згідно з оригіналом";
копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження, призначення/звільнення, відсторонення зазначених у картці осіб, та копії документів щодо надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, зазначеним в картках та тимчасових картках зі зразками підписів та відбитка печатки, що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом відповідальної особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", проставляються дата, посада, підпис, власне ім'я та прізвище особи, яка вчинила напис, і засвідчується печаткою з найменуванням відповідної установи.
Копії документів, які надаються разом із карткою зі зразками підписів та відбитка печатки, подаються у разі внесення змін до цих документів;
інформацію про кваліфіковані електронні підписи та кваліфіковану електронну печатку (далі - Інформація) (додаток 10 до цього Порядку).
7. В Інформації зазначаються дані щодо наявного діючого кваліфікованого електронного підпису осіб, яким надано право першого і другого підписів, та дані щодо діючої кваліфікованої електронної печатки клієнта.
Інформація подається за підписом особи, яка згідно з карткою (тимчасовою карткою) зі зразками підписів та відбитка печатки має право першого підпису, та засвідчується відбитком печатки клієнта.
У разі зміни кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки, наведених в Інформації, подається нова Інформація без подання картки (тимчасової картки) зі зразками підписів та відбитка печатки.
Інформація подається для надання доступу до СДО та автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства.
V. Відкриття інших бюджетних рахунків та формування справ з юридичного оформлення рахунків
1. Для відкриття інших бюджетних рахунків структурні підрозділи Казначейства та відповідного Головного управління Казначейства подають службові записки про відкриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджених відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).
Структурні підрозділи Головного управління Казначейства складають службові записки про відкриття рахунків на підставі інформації, отриманої від відповідних органів Казначейства, з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника такого органу Казначейства.
2. На кожний структурний підрозділ Казначейства та/або Головного управління Казначейства формуються справи з юридичного оформлення рахунків, що містять документи, визначені пунктом 1 цього розділу та пунктом 7 розділу VII цього Порядку.
3. Структурні підрозділи, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже заведено в минулих бюджетних періодах, подають документи, визначені в пункті 1 цього розділу, лише в разі внесення змін до цих документів.
4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки про відкриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
VI. Зміна рахунків клієнтів
1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.
Зміну реквізитів рахунків клієнтів орган Казначейства здійснює у разі:
реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);
зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.
У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органи Казначейства не формують.
2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.
3. Казначейство подає ДПС повідомлення про зміну рахунків клієнтів відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292).
4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів закриваються на підставі заяви про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку).
За новим місцем обслуговування клієнта відкриття рахунків та формування справ з юридичного оформлення рахунків здійснюються в порядку, встановленому розділом III цього Порядку.
VII. Закриття рахунків в органах Казначейства
1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду з урахуванням вимог абзацу другого пункту 1 розділу II цього Порядку. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
2. У разі змін у законодавстві України бюджетні рахунки можуть закриватися протягом поточного бюджетного періоду.
3. Закриття рахунків за надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку з виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві України, здійснюється:
Казначейством на підставі службових записок щодо закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), складених структурними підрозділами Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків;
Головними управліннями Казначейства на підставі інформації:
структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо закриття рахунків за надходженнями з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
відповідних місцевих фінансових органів.
Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень (додаток 2 до цього Порядку) за відповідний день такого закриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за закриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства.
У разі внесення змін до законодавства України, згідно з якими виключено окремі види надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, Казначейство централізовано закриває рахунки за такими надходженнями. Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень (додаток 2 до цього Порядку).
4. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами, визначеними у пункті 1 розділу III, заяв про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до картки зі зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, закриваються:
1) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів;
2) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості.
У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Казначейства на підставі платіжної інструкції клієнта перераховує такі залишки на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством України.
5. У разі реорганізації клієнта внаслідок приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення зі зміною ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України рахунки закриваються уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним таких документів:
заяви про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку);
копії рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, відокремленого підрозділу / відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення;
картки зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) уповноваженого органу (правонаступника) та переліку рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках.
Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктами 1, 4 розділу III цього Порядку.
У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються.
У такому випадку розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів, відокремлені підрозділи / відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) подають до органу Казначейства документи, передбачені пунктом 1 розділу III цього Порядку (за винятком підпункту 1 пункту 1 розділу III цього Порядку); підприємства, установи, організації, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають документи, передбачені пунктом 4 розділу III цього Порядку (за винятком підпункту 1 пункту 1 розділу III цього Порядку).
6. У разі припинення клієнта внаслідок його ліквідації на період проведення ліквідаційної процедури до органів Казначейства подаються такі документи:
копія рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду або відповідних органів державної влади про ліквідацію юридичної особи, відокремленого підрозділу / відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку або відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення;
картка зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) та перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) та відбитка печатки клієнта, що ліквідується.
Рахунки, які не використовуються в період проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі:
заяви про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку), підписаної особою, яка згідно з рішенням органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - суду або відповідного органу державної влади, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, відокремленого підрозділу / відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації відповідно до законодавства України);
копії рішення суду, органу державної влади або відповідного органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, про ліквідацію юридичної особи, відокремленого підрозділу / відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення.
Рахунки, які використовувались для проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку), наданої ліквідатором.
7. Інші бюджетні рахунки органи Казначейства закривають на підставі службової записки про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, які ініціювали відкриття відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
8. Небюджетні рахунки клієнтів закриваються на підставі заяви про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до картки зі зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, та документів, визначених у пунктах 4 - 6 цього розділу.
Органи Казначейства мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цих рахунках немає залишків коштів.
Самостійне закриття зазначених рахунків органи Казначейства здійснюють на підставі службової записки про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
У разі наявності залишку коштів на небюджетних рахунках підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців (крім рахунків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та державних цільових фондів) та якщо за такими рахунками не здійснювались операції протягом останніх трьох років, органи Казначейства на підставі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) або інформації про припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), відомості щодо якої згідно із законодавством України не містяться в Єдиному державному реєстрі, закривають такі рахунки у порядку, передбаченому абзацом третім цього пункту, а залишки коштів перераховують у дохід відповідного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження".
9. Днем закриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про закриття рахунків (додаток 12 до цього Порядку) у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".
Казначейство у день проведення операції закриття рахунків клієнтів (крім закриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, відкритих у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, відкритих у попередньому бюджетному періоді) подає ДПС повідомлення про це відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292).
Отримане від ДПС та роздруковане повідомлення про закриття рахунка територіальним органом ДПС підписується відповідальною особою органу Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про закриття рахунків.
Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення про закриття рахунка територіальним органом ДПС органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про закриття рахунків (додаток 9 до цього Порядку).
 

Директор Департаменту
державного бюджету

Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ
 
Додатки
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України