Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Міністерство фінансів України Наказ, Довідка, Картка, Форма типового документа, Порядок від 22.12.2011 №1691
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2011 № 1691
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за № 33/20346
Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Порядок), що додається.
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.
МіністрФ. Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.12.2011 № 1691
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за № 33/20346
Порядок
формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (далі - Реєстраційна картка) - документ встановленого зразка, який містить сукупність даних про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
Інші терміни вживають у значенні, визначеному Бюджетним кодексом України.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).
2. Заповнення Реєстраційної картки та внесення інформації до Єдиного реєстру
2.1. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів заповнюють Реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та подають до органу Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства) за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки (для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим).
( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017, № 440 від 22.10.2019, № 329 від 25.06.2020, № 203 від 07.04.2021 )
Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена в установленому законодавством порядку. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.
( Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, № 15 від 25.01.2016, в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 876 від 11.10.2016 )
Розпорядники бюджетних коштів, відомості щодо яких згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), разом з Реєстраційною карткою надають:
( Пункт 2.1 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 15 від 25.01.2016 )
копію довідки про присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, виданої відповідним центральним органом виконавчої влади та засвідченої цим органом;
( Пункт 2.1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015 )
копію довідки про взяття на облік платника податків, засвідчену відповідним територіальним органом Державної податкової служби;
( Пункт 2.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 329 від 25.06.2020 )
копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену відповідним територіальним органом Державної податкової служби.
( Пункт 2.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим, абзац шостий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 329 від 25.06.2020 )
Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання Реєстраційної картки суб'єктом господарювання, громадською чи іншою організацією, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена ним на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, як одержувач бюджетних коштів та не зареєстрована в Єдиному реєстрі, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Казначейства.
Разом з Реєстраційною карткою одержувачем бюджетних коштів надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі.
У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, територіальної громади.
( Абзац дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 780 від 17.12.2020 )
У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів за його місцезнаходженням подається одна Реєстраційна картка до органу Казначейства.
( Абзац одинадцятий пункту 2.1 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим )
Якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється його утримання.
Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) подають до органів Казначейства реєстраційні картки, засвідчені розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), до складу яких вони входять.
2.2. Орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність даних, зазначених у Реєстраційній картці, установчим документам та відомостям з Єдиного державного реєстру (витягу, установчому документу клієнта), отриманим органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством.
( Абзац перший пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 15 від 25.01.2016, № 876 від 11.10.2016 )( Абзац другий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 15 від 25.01.2016, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім )
Орган Казначейства вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
( Пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім )
Якщо розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) включений до Єдиного реєстру раніше, інформація не вноситься до бази даних Єдиного реєстру і документи повертаються розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) з відміткою про присвоєний код за Єдиним реєстром та дату реєстрації в Єдиному реєстрі.
2.3. Достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, забезпечує керівник установи (підприємства, організації), що її підписав.
2.4. Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), другий примірник Реєстраційної картки (оригінал), документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, та відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта) зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
( Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, № 15 від 25.01.2016, № 876 від 11.10.2016 )
Розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) надається довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
2.5. Інформація про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), зареєстрованого в Єдиному реєстрі, зберігається постійно, крім випадку, визначеного пунктом 5.4 глави 5 цього Порядку.
( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017 )
3. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром та надання інформації з Єдиного реєстру
3.1. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром здійснюється в автоматизованому режимі після внесення до бази даних Єдиного реєстру інформації, наведеної у Реєстраційній картці.
( Абзац другий пункту 3.1 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017, у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим )
При присвоєнні коду розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), що збільшить існуючу значність коду за Єдиним реєстром, в існуючих кодах розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) в старшому знаку проставляється "0".
3.2. Занесення даних Реєстраційної картки в Єдиний реєстр та присвоєння розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) коду за Єдиним реєстром вважаються включенням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.
3.3. Доступ до бази даних Єдиного реєстру мають всі органи Казначейства в межах відповідної території в режимі он-лайн.
Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) щоденно надає в електронному вигляді Міністерству фінансів України, а органи Казначейства наступного дня після внесення змін надають місцевим фінансовим органам інформацію з бази даних Єдиного реєстру у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
( Абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 876 від 11.10.2016, № 440 від 22.10.2019 )
Казначейство надає головним розпорядникам коштів державного бюджету при складанні та внесенні змін до мережі витяги з Єдиного реєстру шляхом розміщення на веб-порталі Казначейства (авторизованим користувачам), застосування системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства, на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання. Органи Казначейства надають обласним державним адміністраціям, головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів нижчого рівня витяги з Єдиного реєстру шляхом застосування системи Казначейства, на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання.
( Абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 876 від 11.10.2016, № 440 від 22.10.2019, № 329 від 25.06.2020 )
Казначейство оприлюднює інформацію з бази даних Єдиного реєстру щодо відомостей про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (крім інформації з обмеженим доступом) на офіційному веб-порталі Казначейства та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( Пункт 3.3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 )
4. Унесення змін до Єдиного реєстру
4.1. У разі виникнення змін у складі інформації, що міститься у Реєстраційній картці, розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом трьох робочих днів подає зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Казначейства, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру.
Зміни подаються за формою Реєстраційної картки у двох примірниках. При цьому у верхній частині картки вказується найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), а у нижній частині картки заповнюються лише поля, що змінюються, та код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно.
У разі переходу на обслуговування до іншого органу Казначейства розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) надає органу Казначейства, до якого переходить на обслуговування, Реєстраційну картку відповідно до пункту 2.1 цього Порядку. При цьому код за Єдиним реєстром не змінюється.
( Пункт 4.1 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 876 від 11.10.2016, у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим )
Якщо внесені зміни до документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, разом із змінами до Реєстраційної картки розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) надаються копії цих документів.
У разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нові відомості з Єдиного державного реєстру (витяг, установчі документи клієнта).
( Пункт 4.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 15 від 25.01.2016, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим, абзац п'ятий пункту 4.1 у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 876 від 11.10.2016 )
Орган Казначейства перевіряє правильність заповнення Реєстраційної картки, вносить зміни до бази даних Єдиного реєстру та робить відмітку про їх введення на паперовому носії Реєстраційної картки (заповнюється дата перереєстрації та засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства).
Один примірник змін до Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), а другий примірник (оригінал) та документи, які надаються разом зі змінами до Реєстраційної картки, зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
( Абзац сьомий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 )
У разі зміни найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), органу Казначейства за місцем його обслуговування відповідним органом Казначейства надається оновлена довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.
( Пункт 4.1 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 )
В інших випадках внесення змін до Реєстраційної картки довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру не надається.
( Пункт 4.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 )
4.2. У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), що має наслідком зміну коду за ЄДРПОУ, новостворений розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) подає Реєстраційну картку разом з документами, визначеними пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, для присвоєння нового коду розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
( Абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, № 541 від 05.06.2015 )
У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) без зміни коду за ЄДРПОУ за розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) - правонаступником залишається код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), присвоєний до реорганізації.
У разі припинення діяльності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) внаслідок ліквідації в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) з мережі.
( Абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017 )
4.3. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства про припинення юридичної особи. Орган Казначейства отримує відомості про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі з Єдиного державного реєстру.
( Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, № 541 від 05.06.2015, в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 15 від 25.01.2016 )
Відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), що не мають статусу юридичної особи, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законодавством, у разі їх припинення застосовують положення абзацу першого цього пункту.
( Пункт 4.3 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, у зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим, абзац другий пункту 4.3 у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019)
Розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, після прийняття рішення відповідним органом про припинення діяльності такого розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів подає до органу Казначейства копію довідки про виключення з ЄДРПОУ, засвідчену органом, який її видав.
( Абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 )
Зазначені документи є підставою для закриття органом Казначейства Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.
4.4. У разі припинення обслуговування розпорядника бюджетних коштів в органі Казначейства (перехід на централізований облік тощо) в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів з мережі.
Про припинення обслуговування розпорядник бюджетних коштів повідомляє відповідний орган Казначейства, що є підставою для закриття Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.
5. Перевірка відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
5.1. Органи Казначейства щорічно до 01 березня та до 01 листопада проводять перевірку відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі щодо включення до неї розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).
( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 )
5.2. У разі якщо розпорядник бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач бюджетних коштів - на поточний та попередній бюджетні періоди, відповідні органи Казначейства перевіряють дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) в Єдиному державному реєстрі.
( Абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, № 15 від 25.01.2016 )
Якщо розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, не включений до мережі на поточний бюджетний період, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, звертається із запитом про припинення юридичної особи до відповідного центрального органу виконавчої влади, який надав розпоряднику бюджетних коштів довідку про присвоєння коду за ЄДРПОУ.
( Пункт 5.2 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім )
Відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) або інформація про припинення юридичної особи, відомості щодо якої згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, є підставою для закриття органом Казначейства відповідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі. Зазначені відомості зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
( Абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, № 15 від 25.01.2016 )( Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 )
5.3. Якщо одержувач бюджетних коштів не перебував у мережі три попередні бюджетні періоди та не включений до мережі на поточний бюджетний період, а також не має залишків бюджетних коштів на рахунках і бюджетної заборгованості, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, закриває відповідну Реєстраційну картку в Єдиному реєстрі.
Орган Казначейства може перереєструвати одержувача бюджетних коштів в Єдиному реєстрі на підставі поданих ним документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку. При цьому код за Єдиним реєстром не змінюється.
( Главу 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017 )
5.4. Якщо розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) не включений до мережі протягом десяти попередніх бюджетних періодів, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, виключає до 01 березня та до 01 листопада наступного бюджетного періоду інформацію щодо такої установи з бази даних Єдиного реєстру. При цьому код за Єдиним реєстром може бути використаний для реєстрації інших розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).
( Главу 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017, пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 )
Директор Департаменту державного бюджетуВ. П. Лозицький
Додаток 1
до Порядку формування
Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
(пункт 2.1)
Реєстраційна картка
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)
( див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 541 від 05.06.2015, № 15 від 25.01.2016, в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 664 від 27.07.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 329 від 25.06.2020, № 780 від 17.12.2020, № 203 від 07.04.2021 )
Додаток 2
до Порядку формування
Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
ДОВІДКА
про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України)
повідомляє, що розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)
____________________________________________________________________________,
(найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів)
включений до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів з присвоєнням йому коду ___________________ згідно з даними,
наведеними у Реєстраційній картці розпорядника бюджетних коштів (одержувача
бюджетних коштів).
Дата занесення до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів _________________.
Керівник (заступник керівника) органу
Державної казначейської служби України
__________________
(підпис)
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
М. П.
_____________________
(дата видачі довідки)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 329 від 25.06.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2011 № 1691
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за № 33/20346
Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!