Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Рішення від 27.09.2010 №21-5

Пенсійний фонд України Постанова, Рішення, Реєстр, Вимоги, Договір, Заява, Повідомлення, Форма типового документа, Інструкція від 27.09.2010 №21-5
Остання редакція від 25.02.2014 втрата чинності (постанова від 21.01.2014 N 1-1 /z0222-14/)
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2010 N 21-5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2010 р.
за N 994/18289
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду N 1-1 від 21.01.2014 )
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011 N 32-3 від 25.10.2011 N 25-1 від 19.12.2012 N 3-1 від 01.03.2013 N 8-1 від 12.06.2013 N 11-1 від 17.07.2013 )
Відповідно до статтей 8, 12, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.М.Короневського.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
Міністр праці та соціальної
політики України
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
В.о. Директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
За дорученням першого заступника
Керівника Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Віце-президент Спілки орендарів
і підприємців України
Б.ЗайчукМ.Бродський
В.Галицький

В.Надрага


О.В.МірошниченкоС.Лапчик
С.Я.Українець


С.П.Санченко

Богдан Ільченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
27.09.2010 N 21-5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2010 р.
за N 994/18289
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) страхувальниками, визначеними Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон), нарахування і сплати фінансових санкцій органами Пенсійного фонду України, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів.
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, визначеному Законом.
II. Платники єдиного внеску
2.1. Платниками єдиного внеску є:
2.1.1. Роботодавці:
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
( Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011; N 25-1 від 19.12.2012 )
фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
( Абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011, N 25-1 від 19.12.2012 )
фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);
дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;
дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.
2.1.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, - для осіб, зазначених у підпунктах 2.1.10 - 2.1.15 цього пункту Інструкції.
( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 11-1 від 17.07.2013 )
2.1.3. Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу.
2.1.4. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.
2.1.5. Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють:
на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу;
у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту).
2.1.6. Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 2.1.1 цього пункту, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
( Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011, N 25-1 від 19.12.2012 )
2.1.7. Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).
Громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України.
2.1.8. Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді.
2.1.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі.
2.1.10. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу.
2.1.11. Батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
2.1.12. Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.
( Підпункт 2.1.12 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 11-1 від 17.07.2013 )
2.1.13. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
2.1.14. Особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
2.1.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
2.2. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.3-2.1.15 цього пункту, є застрахованими особами.
2.3. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 цього пункту, є страхувальниками для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5-2.1.15 цього пункту.
2.4. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 цього пункту, є страхувальниками.
2.5. Особи, зазначені у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
( Розділ II доповнено пунктом 2.5 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011 )
III. База нарахування та розміри єдиного внеску
3.1. Єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, у таких розмірах:
3.1.1. У відсотках від суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску з урахуванням видів їх економічної діяльності (крім платників, зазначених у підпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 та пунктах 3.11-3.13 цього розділу):
------------------------------------------------------------------
| Клас професійного ризику виробництва | Розмір єдиного внеску |
|---------------------------------------+------------------------|
| 1 | 36,76 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 2 | 36,77 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 3 | 36,78 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 4 | 36,79 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 5 | 36,8 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 6 | 36,82 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 7 | 36,83 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 8 | 36,85 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 9 | 36,86 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 10 | 36,88 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 11 | 36,9 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 12 | 36,92 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 13 | 36,93 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 14 | 36,95 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 15 | 37 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 16 | 37,04 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 17 | 37,06 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 18 | 37,13 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 19 | 37,16 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 20 | 37,17 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 21 | 37,18 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 22 | 37,19 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 23 | 37,26 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 24 | 37,3 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 25 | 37,33 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 26 | 37,39 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 27 | 37,45 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 28 | 37,51 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 29 | 37,58 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 30 | 37,6 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 31 | 37,61 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 32 | 37,65 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 33 | 37,66 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 34 | 37,77 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 35 | 37,78 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 36 | 37,86 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 37 | 37,87 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 38 | 37,96 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 39 | 37,97 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 40 | 37,99 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 41 | 38 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 42 | 38,03 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 43 | 38,05 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 44 | 38,1 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 45 | 38,11 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 46 | 38,19 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 47 | 38,24 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 48 | 38,26 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 49 | 38,28 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 50 | 38,45 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 51 | 38,47 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 52 | 38,52 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 53 | 38,54 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 54 | 38,57 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 55 | 38,66 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 56 | 38,74 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 57 | 39,01 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 58 | 39,02 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 59 | 39,1 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 60 | 39,48 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 61 | 39,76 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 62 | 39,9 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 63 | 40,19 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 64 | 40,4 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 65 | 42,61 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 66 | 42,72 |
|---------------------------------------+------------------------|
| 67 | 49,7 |
------------------------------------------------------------------
3.1.2. Які є бюджетними установами, - 36,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".
3.1.3. Які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 45,96 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.
3.1.4. Які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), - 34,7 відсотка суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011, N 25-1 від 19.12.2012}
3.2. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у таких розмірах:
3.2.1. Військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у підпункті 2.1.10 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, - 34,7 відсотка суми грошового забезпечення.
3.2.2. Які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства особам, зазначеним у підпунктах 2.1.11-2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, - 33,2 відсотка суми грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги або компенсації відповідно до законодавства.
( Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 11-1 від 17.07.2013 )
На період до 01 січня 2023 року платники, зазначені у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) , звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності.
( Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 25-1 від 19.12.2012 )
3.3. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.3 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 34,7 відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі бажання осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, брати участь на добровільних засадах:
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 36,6 відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання - 36,21 відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) - у розмірі 38,11 відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
У випадках, зазначених у третьому - п'ятому абзацах цього пункту, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
3.4. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які обрали спрощену систему оподаткування, - 34,7 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
У разі бажання осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, брати участь на добровільних засадах:
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 36,6 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві, - 36,21 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;
за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві) - у розмірі 38,11 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом.
У випадках, зазначених у третьому - п'ятому абзацах цього пункту, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць.
3.5. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5, 2.1.7-2.1.9 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції (крім осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР, а також льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 3,6 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".
3.6. Для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 2,85 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".
( Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 26-1 від 19.09.2011 )
3.7. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 2,6 відсотка суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
3.8. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5, 2.1.7-2.1.9 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року 379/95-ВР, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 6,1 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".
3.9. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.10 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 2,6 відсотка грошового забезпечення.
3.10. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.12 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
( Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 11-1 від 17.07.2013 )
3.11. Для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів.
( Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 32-3 від 25.10.2011, N 11-1 від 17.07.2013 )
3.12. Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 5,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
( Пункт 3.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 32-3 від 25.10.2011, N 11-1 від 17.07.2013 )
3.13. Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 5,5 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів.
Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, зазначеними у пунктах 3.11-3.13 цієї Інструкції.
( Пункт 3.13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 32-3 від 25.10.2011, N 11-1 від 17.07.2013 )
3.14. На період до 01 січня 2023 року для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) розмір єдиного внеску встановлюється 33,2 відсотки від суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
( Розділ III доповнено новим пунктом 3.14 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 25-1 від 19.12.2012}
3.15. Платники, зазначені у підпунктах 2.1.11, 2.1.13-2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманих ними грошового забезпечення, допомоги або компенсації.
3.16. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнювала до 1 жовтня 2011 року п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, з 1 жовтня 2011 року - сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
( Пункт 3.15 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду N 32-3 від 25.10.2011 )
IV. Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску
4.1. Нарахування єдиного внеску
4.1.1. Єдиний внесок нараховується на суми, що визначені базою для нарахування єдиного внеску, які не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат чи на інші цілі за дорученням отримувача.
4.1.2. Єдиний внесок нараховується на суми, що визначені базою для нарахування єдиного внеску, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.
4.1.3. Єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.
Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті (крім випадків сплати єдиного внеску в іноземній валюті згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в підпунктах 5.1.3 та 5.1.4 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України), та у випадках, передбачених пунктом 5.9 розділу V цієї Інструкції), здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день обчислення єдиного внеску.
( Абзац другий підпункту 4.1.3 пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Пенсійного фонду N 8-1 від 12.06.2013 )
4.1.4. Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди згідно з договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь), здійснюється, виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок.
( Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Пенсійного фонду N 8-1 від 12.06.2013 )
4.2. Сплата єдиного внеску
4.2.1. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь.
Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в підпунктах 5.1.3, 5.1.4 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України), та у випадках, передбачених пунктом 5.9 розділу V цієї Інструкції, в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Пенсійного фонду, відкритий в уповноваженому банку України.
Кошти єдиного внеску, що надійшли в іноземній валюті після її продажу за курсом продажу безготівкової іноземної валюти за гривні та утримання уповноваженим банком комісійної винагороди за здійснення операції з продажу іноземної валюти, зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.
Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюються у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.
( Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV в редакції Постанови Пенсійного фонду N 8-1 від 12.06.2013 )
4.2.2. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка.
Платники, зазначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які не мають банківського рахунка, сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв'язку.
4.2.3. Днем сплати єдиного внеску вважається:
у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду - день списання банком або Державною казначейською службою України суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду;
( Абзац другий підпункту 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 8-1 від 12.06.2013 )
у разі сплати єдиного внеску готівкою - день прийняття до виконання банком або іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;
у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.
( Підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 8-1 від 12.06.2013 )
4.2.4. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
4.3. Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначеними у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 (крім тих, які є страхувальниками для платників, зазначених у підпунктах 2.1.11, 2.1.13-2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції) пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції:
4.3.1. Обчислення єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється щомісячно на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок.
Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2010 N 21-5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2010 р.
за N 994/18289
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Відповідно до статтей 8, 12, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.М.Короневського.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!