• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил надання послуг поштового звязку

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Правила від 05.03.2009 № 270
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 05.03.2009
 • Номер: 270
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 05.03.2009
 • Номер: 270
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 березня 2009 р. № 270
Київ
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Правила надання послуг поштового зв'язку, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. № 270
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПРАВИЛА
надання послуг поштового зв'язку
Загальна частина
1. Ці Правила визначають порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними.
2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
1) внутрішній поштовий переказ - вид поштового переказу, який здійснюється в межах території України та ініціюється відправником через оператора поштового зв’язку або уповноважених ним осіб;
2) вручення поштового відправлення, поштового переказу - виробнича операція, яка полягає у видачі поштового відправлення, виплаті коштів за поштовим переказом одержувачу відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції, що визначається оператором поштового зв’язку;
3) згруповані поштові відправлення, поштові перекази - реєстровані поштові відправлення, поштові перекази в кількості більше одного, що одночасно подаються для пересилання одним відправником;
4) маркований конверт, маркована картка - поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом з надрукованою на них поштовою маркою;
5) міжнародний купон для відповіді - спеціальний знак Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу, виготовлений на папері з водяними знаками, що використовується як засіб оплати послуг поштового зв’язку та визначається призначеним оператором;
6) міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю - поштове відправлення, що приймається для пересилання за межі України, доставляється в Україну або переміщується через територію України транзитом операторами поштового зв’язку, яке приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;
7) міжнародний поштовий переказ - вид поштового переказу, ініційований користувачем в Україні через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу для виплати за межами України через його іноземних контрагентів (операторів поштового зв’язку іноземних країн, які є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами нерезидентами, з якими оператором укладені договори (угоди) про переказ або обмін переказами та/або забезпечення пересилання сум післяплати, відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу) або ініційований у зворотному порядку за межами України для виплати в Україні;
8) обробка поштових відправлень, поштових переказів - виробничо-технологічні операції, що виконуються для забезпечення пересилання поштових відправлень, поштових переказів відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції, що визначається оператором поштового зв’язку;
9) повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу - повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплату коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача;
10) поштове відправлення з післяплатою - внутрішнє поштове відправлення з оголошеною цінністю, міжнародне реєстроване поштове відправлення, під час подання якого відправник доручає оператору поштового зв’язку стягнути визначену ним суму вартості відправлення з адресата (одержувача) і переслати її поштовим переказом або шляхом переказу коштів;
11) поштовий конверт - упаковка, виготовлена за встановленим стандартом і призначена для пересилання письмових повідомлень та іншого вкладення відповідно до цих Правил;
12) приймання поштового відправлення, поштового переказу - виробнича операція, яка полягає в отриманні від відправника поштового відправлення, поштового переказу для їх наступного пересилання оператором поштового зв’язку відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції, що визначається оператором поштового зв’язку;
13) рекомендоване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення, відстежується в системі оператора поштового зв’язку на шляху пересилання відправлення та вручається одержувачу з підтвердженням вручення.
Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про поштовий зв’язок" та "Про платіжні послуги", інших актах законодавства.
3. Біля входу до об’єкта поштового зв’язку повинна розміщуватися вивіска із зазначенням його найменування і режиму роботи. У разі коли об’єкт поштового зв’язку працює за змінним графіком (з обідньою перервою або вихідним днем), повинна також розміщуватися інформація про місцезнаходження найближчого об’єкта поштового зв’язку, що надає послуги поштового зв’язку за іншим режимом роботи. Режим роботи об’єкта поштового зв’язку встановлюється оператором поштового зв’язку.
В операційному залі об’єкта поштового зв’язку на видному і доступному для користувача місці розміщується інформація про:
найменування оператора поштового зв’язку, місцезнаходження, номер телефону;
офіційні вебсайти органів, що забезпечують захист прав споживачів.
На вимогу користувача оператор поштового зв’язку повинен надати інформацію про ціни (тарифи), правила надання послуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режим роботи об’єктів поштового зв’язку, вкладення, заборонені до пересилання у поштових відправленнях, та порядок їх вилучення, відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами у визначений законодавством спосіб, у тому числі у спосіб та формі, що доступні для осіб з інвалідністю.
4. Для одержання адресатом (одержувачем) простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження поштових відправлень, поштових переказів в операційних залах об’єктів поштового зв’язку можуть встановлюватися абонементні скриньки.
Порядок видачі абонементної скриньки встановлюється оператором поштового зв’язку.
5. Призначений оператор поштового зв’язку має виключне право на розміщення та використання поштових скриньок на всій території України відповідно до нормативів, встановлених Мінінфраструктури, та у порядку, що встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку та розміщується на офіційному сайті призначеного оператора поштового зв’язку.
6. Оператор поштового зв’язку для оформлення приймання, перевезення, доставки та вручення поштових відправлень, поштових переказів та здійснення інших пов’язаних з цим виробничих операцій повинен мати засоби поштового зв’язку, перелік і порядок застосування яких визначається оператором поштового зв’язку.
7. Зразки бланків, що використовуються під час надання користувачам послуг поштового зв’язку з пересилання:
міжнародних поштових відправлень, міжнародних поштових переказів, - визначаються актами Всесвітнього поштового союзу;
внутрішніх поштових відправлень, внутрішніх поштових переказів, - затверджуються оператором поштового зв’язку.
Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що не належать до універсальних послуг поштового зв’язку, які надаються ними з урахуванням попиту користувачів і державних замовлень, та забезпечують виконання відповідних нормативів.
Оператори поштового зв’язку самостійно визначають спосіб доставки (вручення) реєстрованих поштових відправлень, що ними пересилаються.
8. Оператори поштового зв’язку надають послуги з пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень, поштових переказів.
Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, перевезення, доставки/вручення поділяються на прості та реєстровані. Реєстровані поштові відправлення поділяються на відправлення без оголошеної цінності (рекомендовані) та відправлення з оголошеною цінністю.
До внутрішніх поштових відправлень належать:
поштові картки - прості, рекомендовані;
листи - прості, рекомендовані, реєстровані з оголошеною цінністю;
відправлення для сліпих - прості, рекомендовані та реєстровані;
посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю.
До міжнародних поштових відправлень належать:
поштові картки - прості, рекомендовані;
листи - прості, рекомендовані;
поштові відправлення з оголошеною цінністю;
відправлення для сліпих - прості, рекомендовані;
дрібні пакети - рекомендовані;
мішки "M" - рекомендовані;
посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю;
відправлення "EMS";
згруповані поштові відправлення "Консигнація".
9. Оператори поштового зв’язку зобов’язані забезпечувати:
надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність операторів поштового зв’язку, умов договору;
пересилання поштових відправлень, що належать до універсальних послуг поштового зв’язку, у нормативні строки;
пересилання поштових відправлень, що не належать до універсальних послуг поштового зв’язку, поштових переказів у строки, визначені відповідно до укладеного договору про надання послуг поштового зв’язку;
схоронність поштових відправлень та коштів;
таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;
доступ користувачів до інформації, передбаченої Законом України "Про поштовий зв’язок";
зберігання інформації про кожну операцію з поштового переказу в системі обліку оператора поштового зв’язку в установленому ним порядку.
10. Письмова кореспонденція залежно від швидкості обробки і перевезення може поділятися на пріоритетну та непріоритетну.
Пріоритетність обробки та перевезення поштових відправлень визначається оператором поштового зв’язку.
11. Поштові відправлення поділяються на внутрішні (пересилаються в межах України) та міжнародні (пересилаються за межі України, надходять до України, переміщуються через територію України транзитом).
Поштові перекази поділяються на внутрішні поштові перекази та міжнародні поштові перекази.
12. Головними ознаками поштового переказу, що відрізняють його від інших видів операцій з переказу коштів, є:
приймання поштового переказу, яке здійснюється за бланками (формами) на переказ, затвердженими операторами поштового зв’язку, відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу;
результатом надання послуги засобами оператора поштового зв’язку є видача готівкових коштів одержувачу поштового переказу або ініціація їх подальшого переказу на рахунок одержувача, або електронний гаманець, зазначений відправником, через обслуговуючий банк або надавача платіжних послуг;
умови та порядок надання поштового переказу, а також контроль за його здійсненням регулюється виключно законодавством у сфері поштового зв’язку та згідно з актами Всесвітнього поштового союзу.
В межах внутрішнього поштового переказу оператором поштового зв’язку надаються такі послуги:
приймання готівкових, безготівкових коштів для виплати одержувачу готівкою засобами оператора поштового зв’язку;
приймання готівкових, безготівкових коштів для ініціації їх подальшого переказу на рахунок одержувача або електронний гаманець, зазначений відправником, через обслуговуючий банк або надавача платіжних послуг.
13. Розміри та гранична маса внутрішніх та міжнародних поштових відправлень встановлюється оператором поштового зв’язку з урахуванням вимог актів Всесвітньої поштового союзу, якщо вони обов’язкові до виконання.
14. Приймання та виплата адресату (перерахування на рахунок) поштового переказу здійснюється відповідно до порядку, який встановлюється оператором поштового зв’язку та в якому визначаються умови, порядок, нормативи, суб’єктний склад, контроль операційної діяльності та облік поштових переказів тощо.
15. Внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази можуть прийматися для пересилання з повідомленням про їх вручення через текстове повідомлення технічних засобів оператора поштового зв’язку або повідомленням, що підтримується засобами Інтернету, на вибір користувача.
Поштові картки, листи з позначкою "Вручити особисто", рекомендовані (реєстровані) листи з позначкою "Судова повістка" приймаються для пересилання лише з повідомленням про їх вручення згідно із законодавством.
16. У випадках, передбачених законодавством, результат надання адміністративної послуги (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення) може бути надісланий реєстрованим поштовим відправленням з позначкою "Адміністративна послуга" з повідомленням про його вручення (через смс-повідомлення або повідомлення, що підтримуються засобами Інтернету).
17. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою, згідно з тарифами оператора поштового зв’язку.
Послуга опису вкладення до поштового відправлення полягає в підтвердженні у визначеному оператором поштового зв’язку порядку відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції вмісту вкладення до поштового відправлення із зазначенням індивідуальних ознак відповідного вкладення (конкретний вид, кількість тощо), що відрізняє його від інших речей.
18. Адресат реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу інформується про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу шляхом надсилання текстового повідомлення з використанням технічних засобів оператора поштового зв’язку, повідомленням, що підтримується засобами Інтернету, або повідомленням у паперовій формі за встановленою оператором поштового зв’язку формою.
19. Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено поштовий обмін.
Реєстровані міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання лише до країн, перелік яких та умови приймання поштових відправлень визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, що формується операторами поштового зв’язку на підставі відомостей Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу.
Міжнародні поштові перекази приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено обмін поштовими переказами на підставі укладених угод.
20. Міжнародні реєстровані поштові відправлення, що надходять в Україну, можуть пересилатися з повідомленням про їх вручення.
Послуга повідомлення про вручення не застосовується для міжнародних реєстрованих поштових відправлень, що пересилаються за межі України.
21. Міжнародні реєстровані поштові відправлення та міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, що надходять в Україну, можуть пересилатися з позначкою "Вручити особисто". Такі відправлення пересилаються з повідомленням про вручення поштового відправлення.
Послуга з пересилання згрупованих поштових відправлень "Консигнація" надається на підставі угод, укладених між оператором поштового зв’язку України та операторами поштового зв’язку інших країн.
22. Міжнародні поштові відправлення з післяплатою приймаються для пересилання лише до країн, з якими оператором поштового зв’язку укладено відповідні угоди.
23. Поштове відправлення належить відправнику до моменту вручення його адресату, якщо воно не вилучено відповідно до законодавства.
24. У внутрішніх поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені для пересилання.
Відповідальність за наявність у внутрішніх відправленнях, які подаються в закритому вигляді, предметів, заборонених до пересилання, покладається на відправника.
25. Під час приймання внутрішніх поштових відправлень оператор поштового зв’язку має право відмовити у прийманні до пересилання вкладень у разі, коли відповідно до інформації, що розміщена на сайті такого оператора чи в об’єкті поштового зв’язку, таким оператором не надаються послуги з пересилання відповідного виду вкладень. Оператор поштового зв’язку має право відмовити у прийманні до пересилання вкладень у разі, коли:
такі вкладення за їх ознаками чи властивостями становлять небезпеку спричинення шкоди життю або здоров’ю працівників оператора поштового зв’язку чи третіх осіб, та/або можуть призвести до забруднення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень чи поштового обладнання;
оператор не може гарантувати під час пересилання збереження споживчих властивостей вкладень, що подаються для пересилання.
26. У міжнародних поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені до ввезення на територію України та вивезення з території України відповідно до законодавства.
27. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюється з додержанням вимог законодавства України з питань митної справи.
28. Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред’являються операторами поштового зв’язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.
У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
29. Пакування повинне забезпечувати схоронність вкладення, а також можливість обробки поштового відправлення з використанням технічних засобів.
Порядок упакування поштових відправлень залежно від вкладення встановлюється операторами поштового зв’язку.
Оператор поштового зв’язку може відмовити відправнику у прийманні поштового відправлення, якщо його упаковка не відповідає вимогам порядку упакування, визначеного оператором поштового зв’язку.
30. Умови здійснення міжнародного поштового переказу регулюються відповідними договорами (угодами), що укладені з дотриманням вимог актів Всесвітнього поштового союзу.
Сума прийнятого міжнародного поштового переказу перераховується за курсом валют, установленим оператором для здійснення поштових платіжних послуг на території України на день приймання такого переказу.
Сума міжнародного поштового переказу, що надійшов для виплати в Україну в іноземній валюті з дрібними частинами та призначений для виплати об’єктом поштового зв’язку, що надає послуги в національній валюті, перераховується за курсом валют, установленим оператором для здійснення поштових платіжних послуг на території України на день реєстрації такого поштового переказу.
31. Під час приймання поштових відправлень, поштових переказів можуть застосовуватися додаткові послуги та сервіси, визначені оператором поштового зв’язку.
Адресування поштових відправлень, поштових переказів
32. Поштове відправлення, поштовий переказ супроводжує така інформація, що надається відправником або зазначається на поштовому відправленні, якщо обов’язковість її надання (зазначення на поштовому відправленні) встановлена оператором поштового зв’язку:
1) найменування адресата (одержувача) та відправника: для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), для юридичних осіб - повне найменування підприємства, установи, організації, якщо відомо - ім’я та прізвище адресата. На простих та реєстрованих поштових картках, листах (крім тих, що адресуються до запитання, до відділення) може бути зазначено лише прізвище та ініціали або ім’я та прізвище. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім’я та по батькові адресата (за наявності) зазначаються повністю;
номер абонента, за яким отримуються електронні комунікаційні послуги щодо мобільного або фіксованого зв’язку відправника та адресата (одержувача) (для реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів, крім поштових карток, листів без оголошеної цінності, відправлень для сліпих);
2) поштова адреса:
найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку тощо), номер будинку, квартири/офісу;
найменування населеного пункту, району, області (крім поштових переказів);
поштовий індекс;
країна призначення.
Оператор поштового зв’язку самостійно визначає спосіб надання відправником зазначеної інформації або спосіб зазначення такої інформації на поштовому відправленні, а також може визначати інші відомості, надання яких (зазначення яких на поштовому відправленні) для відправника обов’язкове.
33. У разі коли поштове відправлення, поштовий переказ адресуються до запитання, на абонементну скриньку, до відділення, після найменування адресата зазначається:
до запитання, абонементна скринька, до відділення;
найменування населеного пункту, району, області;
найменування об’єкта поштового зв’язку місця призначення;
поштовий індекс;
країна призначення.
На внутрішній простій поштовій картці і листі, що адресуються до запитання, замість прізвища, імені та по батькові адресата можуть зазначатися реквізити паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.
34. На листах і поштових картках найменування адресата та його поштова адреса зазначаються внизу праворуч без пробілів між рядками і літерами у словах.
Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються вгорі ліворуч з лицьового боку або у верхній частині зворотного боку поштового конверта.
35. Поштова адреса повинна бути точною та повною, без скорочених найменувань чи будь-яких знаків, що її не стосуються.
Адреси відправника та адресата (одержувача) поштових відправлень, що пересилаються в межах України, зазначаються державною мовою.
36. Найменування відправника та адресата (одержувача), їх поштові адреси на поштовому відправленні, бланку супровідної адреси, бланку митної декларації, бланку поштового переказу зазначаються розбірливо (крім оформлення електронним способом).
37. На міжнародному поштовому відправленні найменування адресата та його поштова адреса зазначаються латинськими літерами і арабськими цифрами, найменування країни призначення повторюється українською мовою (великими літерами). Якщо в країні призначення застосовуються інші літери та цифри (тобто, у випадках написання поштової адреси мовою країни призначення), найменування країни призначення повторюється латинськими літерами та українською мовою (великими літерами).
Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються латинськими літерами і арабськими цифрами. Можливе зазначення поштової адреси українською мовою, в такому випадку найменування країни відправника та населеного пункту повторюється латинськими літерами.
38. Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази без зазначення відправника та його поштової адреси (якщо обов’язковість зазначення поштової адреси встановлена оператором поштового зв’язку), а також внутрішні поштові відправлення із зазначенням адреси відправника за межами України для пересилання не приймаються.
39. Інформація, що супроводжує поштовий переказ, одержувачем або відправником якого є юридична особа, крім найменування адресата (одержувача) або відправника та їх поштових адрес, повинна містити також номери їх рахунків у відповідних надавачів платіжних послуг.
40. Інформація про найменування відправника та одержувача, що супроводжує міжнародний поштовий переказ, зазначається латинськими літерами і арабськими цифрами.
41. Оголошена цінність внутрішніх поштових відправлень оголошується лише у гривнях цілим числом.
Сума післяплати міжнародних поштових відправлень зазначається у валюті країни призначення або іншій валюті, визначеній угодами про обмін міжнародними поштовими відправленнями з післяплатою, укладеними між оператором поштового зв’язку України та операторами поштового зв’язку інших держав.
42. Відправник міжнародної посилки надає оператору поштового зв’язку інформацію про подальші дії в разі неодержання посилки адресатом (одержувачем).
Приймання поштових відправлень, поштових переказів
43. Прості листи, які за розмірами неможливо опустити в поштову скриньку, подаються для пересилання в об’єкті поштового зв’язку.
Приймання поштових відправлень здійснюється в порядку, що визначається оператором поштового зв’язку.
44. Прості листи масою відповідно до законодавства, поштові картки з нанесеним на них відбитком спеціального штампа, відправниками яких є військовослужбовці строкової служби, подаються для пересилання уповноваженими представниками військових частин за реєстрами безпосередньо до об’єкта поштового зв’язку відповідно до цих Правил.
Поштові відправлення осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, таборах для тримання військовополонених, гауптвахтах чи дисциплінарних батальйонах, подаються для пересилання до об’єкта поштового зв’язку, що їх обслуговує, особами, уповноваженими такими установами.
Поштові відправлення, що надходять особам, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, таборах для тримання військовополонених, гауптвахтах чи дисциплінарних батальйонах, отримуються особами, уповноваженими такими установами, в об’єктах поштового зв’язку.
45. Сума оголошеної цінності внутрішнього поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилалися, у разі їх втрати.
46. Сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
Сума оголошеної цінності документів, що пересилаються у поштовому відправленні, не повинна перевищувати можливих витрат на відновлення таких документів у разі їх втрати.
Сума відшкодування збитків у разі втрати дрібного пакета встановлюється актами Всесвітнього поштового союзу і не залежить від загальної вартості вкладення, якщо інше не передбачено умовами договору про надання послуг поштового зв’язку.
47. Внутрішні реєстровані поштові відправлення, крім поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладень, подаються для пересилання у відкритому або закритому вигляді. У разі виникнення сумніву у працівника оператора поштового зв’язку щодо наявності у поштовому відправленні, яке подається для пересилання, заборонених для пересилання вкладень, відправник повинен подати відправлення у відкритому вигляді. У разі відмови відправника подати відправлення для пересилання у відкритому вигляді оператор відмовляє в пересиланні такого відправлення.
Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відправником відкритими для перевірки їх вкладення.
48. Внутрішні поштові відправлення із вкладенням дорогоцінних металів, ювелірних виробів і нумізматичних монет та їх колекцій подаються для пересилання лише з описом вкладення.
49. У разі подання для пересилання реєстрованого поштового відправлення з повідомленням про його вручення відправник заповнює бланк (форму) повідомлення на свою поштову адресу або адресу особи, якій за його дорученням належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення, поштового переказу.
Оформлення реєстрованого поштового відправлення здійснюється у порядку, встановленому оператором поштового зв’язку.
Відправник, який бажає одержати повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату грошей за поштовим переказом, текстове повідомлення із застосуванням технічних засобів, визначених оператором поштового зв’язку, повинен зазначити на поштовому відправленні або надати оператору поштового зв’язку номер телефону мобільного зв’язку, адресу електронної пошти або іншу адресу, на яку необхідно надіслати таке повідомлення.
50. Під час подання для пересилання поштового відправлення з позначкою "Післяплата" відправник повідомляє оператору поштового зв’язку дані щодо найменування адресата (одержувача) післяплати та його поштової адреси, за необхідності - реквізити рахунка відповідного надавача платіжних послуг, суми післяплати, що пересилається поштовим переказом або шляхом переказу коштів. Сума післяплати, визначена відправником, не повинна перевищувати суму оголошеної цінності поштового відправлення.
У разі пересилання суми післяплати міжнародним поштовим переказом відправник заповнює бланк міжнародного поштового переказу післяплати.
51. Подані для пересилання закритими внутрішні поштові відправлення незалежно від їх кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клейової стрічки з логотипом (товарним знаком) відправника можуть вибірково перевірятися працівником об’єкта поштового зв’язку.
Поштові відправлення, що подаються для пересилання відкритими, опечатуються чи упаковуються відповідно до вимог порядку упакування оператора поштового зв’язку згідно із встановленими тарифами, якщо інше не передбачено оператором поштового зв’язку.
52. Поштовий переказ у межах України пересилається лише в національній валюті після внесення відправником суми, призначеної для переказу, в готівковій формі чи шляхом безготівкового розрахунку. Плата за пересилання переказу може стягуватися з відправника, одержувача або третіх осіб відповідно до законодавства згідно з діючими тарифами.
Поштові перекази юридичних осіб приймаються для пересилання після надходження коштів, призначених для переказу, та плати за їх пересилання на окремі поточні рахунки оператора поштового зв’язку, а також списку згрупованих поштових переказів в електронній формі за формою, визначеною оператором поштового зв’язку, якщо інше не передбачено договором.
Міжнародний поштовий переказ здійснюється в національній валюті або іноземній в установленому законодавством порядку.
У разі подання для пересилання поштового переказу, сума якого підлягає фінансовому моніторингу, оператором поштового зв’язку проводиться ідентифікація особи відповідно до законодавства.
53. У разі відправлення згрупованих поштових відправлень, поштових переказів відправник складає їх список в електронній формі за формою, визначеною оператором поштового зв’язку. Кількість поштових відправлень, поштових переказів одного виду та категорії, згрупованих за способом пересилання, що включаються до одного списку, та кількість таких списків визначаються оператором поштового зв’язку.
54. Про прийняття для пересилання згрупованих поштових відправлень, поштових переказів відправнику може видаватися один розрахунковий документ на один список з одним примірником списку.
У разі надання послуг поштового зв’язку суб’єктам господарювання та державним органам без статусу юридичної особи в місцях, де операції з розрахунків здійснюються тільки у безготівковій формі, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, відправникові передається тільки один примірник списку в паперовій або в електронній формі із зазначенням прізвища працівника, який здійснював приймання, а також дати і місця надання послуги.
55. Фізичні та юридичні особи, в яких відсутні договори з оператором поштового зв’язку, подають для пересилання міжнародні поштові відправлення з товарними вкладеннями відкритими.
56. Для пересилання міжнародних поштових відправлень (дрібних пакетів, відправлень з оголошеною цінністю, посилок, відправлень "EMS") відправник у встановленому порядку заповнює митні декларації у кількості, що визначена країною призначення у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
57. Оператори поштового зв’язку:
створюють для відправників можливості самостійного заповнення в електронному вигляді необхідних для відправки документів;
забезпечують перевірку правильності документального оформлення міжнародних поштових відправлень, контроль за повнотою заповнення митних декларацій.
58. Під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток поштового календарного штемпеля.
Дата відбитка поштового календарного штемпеля маркувальної (франкувальної) машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток поштового календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, така кореспонденція повертається відправникові для відповідного оформлення.
У разі виявлення у поштових скриньках поштових відправлень, оплату яких здійснено із застосуванням відбитків маркувальної (франкувальної) машини, відбитків про оплату письмової кореспонденції, нанесених друкарським чи іншим способом, або інших відміток про оплату, такі відправлення за призначенням не пересилаються, а першочергово повертаються за зворотною адресою. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.
Оператор поштового зв’язку також може визначати інший порядок приймання реєстрованих поштових відправлень.
Оплата послуг поштового зв’язку
59. Послуги поштового зв’язку оплачуються під час їх замовлення відправником або під час вручення адресатом (одержувачем), якщо інше не передбачено відповідним договором про надання послуг поштового зв’язку у національній валюті за діючими тарифами.
Просту письмову кореспонденцію оплачує тільки відправник.
Послуги поштового зв’язку для реєстрованих поштових відправлень з позначкою "Адміністративна послуга" оплачуються суб’єктом звернення під час їх замовлення або під час отримання в поштовому відділенні чи за визначеною суб’єктом звернення адресою в порядку, визначеному оператором поштового зв’язку.
60. Порядок оплати послуг поштового зв’язку, крім послуг з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, визначається операторами поштового зв’язку згідно із законодавством.
61. У межах України безоплатно пересилаються:
прості листи масою, визначеною законодавством, і поштові картки, відправниками та адресатами (одержувачами) яких є військовослужбовці строкової служби;
посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в установленому порядку військовими частинами;
відправлення для сліпих (крім тих, що перевозяться авіатранспортом).
Оплата послуг з пересилання у межах України простих листів масою, визначеною законодавством, та поштових карток, відправниками та адресатами (одержувачами) яких є військовослужбовці строкової служби, а також посилок з одягом військовослужбовців строкової служби, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання відповідних бюджетних установ.
62. Підтвердженням оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції є:
поштові марки, наклеєні на письмову кореспонденцію або нанесені типографським способом на поштові конверти, поштові картки;
електронні марки;
відбитки державного знака, нанесені маркувальними машинами;
відбитки про оплату письмової кореспонденції, нанесені друкарським чи іншим способом;
розрахунковий документ про оплату послуги поштового зв’язку.
Призначений оператор визначає порядок проведення перевірок знаків поштової оплати щодо їх автентичності, в якому визначається алгоритм дій працівників у випадках виявлення поштових відправлень, оплачених знаками поштової оплати з ознаками підробки.
63. На внутрішніх згрупованих рекомендованих поштових відправленнях також можуть наноситися відмітки, які свідчать про те, що оплату проведено в повному обсязі ("Плату стягнуто"). Такі відмітки наносяться на зазначені поштові відправлення поряд із штриховим кодовим ідентифікатором за умови нанесення дати приймання.
На міжнародних поштових відправленнях можуть наноситися відмітки, які свідчать про те, що оплату проведено в повному обсязі ("Taxe percue").
64. Для оплати міжнародних поштових відправлень можуть використовуватися міжнародні купони для відповіді, що видаються Міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу.
Міжнародні купони для відповіді під час подання для пересилання поштового відправлення обмінюються на поштові марки України у такому співвідношенні: один купон відповідає мінімальній оплаті за пересилання одного простого пріоритетного відправлення письмової кореспонденції або простого авіалиста, адресованого за кордон.
65. Поштові марки, електронні марки та міжнародні купони для відповіді використовуються як засіб оплати лише у разі надання послуг з пересилання письмової кореспонденції призначеним оператором поштового зв’язку.
66. Поштові марки наклеюються на адресному боці простих або рекомендованих поштової картки, листа, відправлень для сліпих (пересилання яких оплачується) вгорі праворуч, окремо одна від одної.
Електронна марка наноситься у вигляді графічної інформації на листи, поштові картки, містить інформацію про поштове відправлення і підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, які надає призначений оператор поштового зв’язку.
67. Поштові марки, вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені, погашені будь-яким способом, вирізані з маркованих конвертів і поштових карток, а також випущені поштовими адміністраціями зарубіжних країн, для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використовуються.
68. Продані поштові марки, блоки поштові, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають, крім тих, які були продані через інтернет-магазин оператора поштового зв’язку та/або пошкоджені з вини оператора поштового зв’язку.
69. Маркувальні (франкувальні) машини можуть використовуватися фізичними та юридичними особами після укладення відповідних договорів з призначеним оператором поштового зв’язку та внесення авансових платежів.
Користувач також може використовувати електронну марку, яка підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, порядок використання якої затверджується призначеним оператором.
Поштові відправлення з відбитками кліше державного знака маркувальної (франкувальної) машини подаються для пересилання лише до об’єкта поштового зв’язку, визначеного у відповідних договорах, після надходження коштів для надання такої послуги на поточний рахунок оператора поштового зв’язку.
70. Порядок введення та виведення з обігу поштових марок затверджується Мінінфраструктури.
Призначений оператор затверджує з урахуванням цих Правил Положення про поштові марки, марковані конверти і картки, Порядок використання електронної марки, Порядок використання відбитка про оплату письмової кореспонденції та Інструкцію з використання маркувальних машин.
Доставка та вручення поштових відправлень, поштових переказів
71. Реєстровані поштові відправлення вручаються, кошти за поштовими переказами виплачуються адресатам (одержувачам) за умови пред’явлення ними документів, що посвідчують особу згідно із законодавством.
Реєстровані поштові відправлення можуть вручатися або виплачуватися кошти за поштовим переказом адресату (одержувачу) шляхом використання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті, з фіксацією технічними засобами або в інший спосіб, визначений оператором поштового зв’язку.
72. Адресат (одержувач) може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому поштового відправлення, коштів за поштовим переказом за довіреністю на визначений строк, що оформляється в установленому законодавством порядку або шляхом надання разового доручення на отримання поштового відправлення в електронній формі, порядок якої встановлюється оператором поштового зв’язку.
73. Інформація про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу надсилається адресату у вигляді текстового повідомлення за номером телефону мобільного зв’язку, зазначеним на поштовому відправленні, поштовому переказі, а в разі відсутності номера телефону мобільного зв’язку - шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки бланка повідомлення про надходження поштового відправлення або в інший спосіб, встановлений оператором поштового зв’язку.
Поштові перекази, адресовані юридичним особам та фізичним особам на особисті рахунки, перераховуються на відповідні рахунки у відповідних установах надавача платіжних послуг.
74. За адресою, зазначеною відправником чи одержувачем відправлення (якщо інше не передбачене договором про надання послуг поштового зв’язку) можуть бути доставлені рекомендовані поштові картки, листи, відправлення для сліпих, дрібні пакети, повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, міжнародні посилки, відправлення "EMS" (для міжнародних поштових відправлень, крім тих, на вкладення яких нараховані митні платежі, та якщо інше не передбачено угодами, укладеними між оператором поштового зв’язку України та операторами поштового зв’язку інших держав).
75. З використанням абонентської поштової скриньки можуть доставлятися, якщо інше не передбачене договором про надання послуг поштового зв’язку:
прості поштові відправлення (крім мішків "М");
адресна поштова розсилка;
повідомлення про надходження поштових відправлень, переказів;
періодичні друковані видання, оформлені згідно з вимогами законодавства.
Прості та реєстровані поштові відправлення, повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської поштової скриньки або в інший спосіб, який визначає оператор поштового зв’язку.
З використанням поштомату можуть доставлятися посилки або інші поштові відправлення.
Порядок користування поштоматами встановлюється операторами поштового зв’язку.
76. Для отримання поштових відправлень користувачі послуг поштового зв’язку повинні забезпечити створення умов доставки та вручення поштових відправлень відповідно до вимог Закону України "Про поштовий зв’язок", цих Правил.
77. У разі відсутності або несправності абонентської поштової скриньки, невиконання вимог щодо її встановлення, відсутності відповідного договору з оператором поштового зв’язку про доставку поштових відправлень, періодичних друкованих видань оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити користувача послуг поштового зв’язку про свою відмову від доставки адресованих йому поштових відправлень, періодичних друкованих видань.
78. Поштові відправлення, адресовані юридичним особам, можуть видаватися їх представникам, уповноваженим в установленому законодавством порядку на одержання поштових відправлень.
У разі коли під час надсилання реєстрованого поштового відправлення юридичній особі відправником поряд з юридичною особою як адресат було зазначено фізичну особу, таке відправлення може бути видане відповідній особі.
79. Поштові відправлення, зазначені в абзаці другому пункту 61 цих Правил, адресовані військовослужбовцям строкової служби, видаються за реєстрами у приміщеннях об’єкта поштового зв’язку уповноваженим в установленому законодавством порядку представникам чи адресатам (одержувачам).
80. Прості поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані фізичним особам за місцем роботи, перебування (гуртожитки, інтернати, дитячі будинки, готелі, оздоровчі та лікувальні заклади), доставляються адресатам з використанням абонентських поштових скриньок або вручаються адресатам чи представникам зазначених юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання поштових відправлень в об’єкті поштового зв’язку, якщо інше не передбачено договором про надання послуг поштового зв’язку.
Поштові відправлення для адресатів (одержувачів), місце перебування яких розташоване поза межами населеного пункту, вручаються таким адресатам (одержувачам) на найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.
81. Рекомендовані поштові відправлення (крім рекомендованих листів з позначкою "Судова повістка"), повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час видачі в об’єкті поштового зв’язку вручаються адресату (одержувачу), а в разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, який проживає разом з ним.
У разі відсутності адресата (одержувача) або повнолітніх членів його сім’ї про надходження поштового відправлення, поштового переказу адресат (одержувач) інформується у спосіб, визначений оператором поштового зв’язку.
82. Рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка", адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу), а в разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з адресатом (одержувачем). У разі відсутності адресата (одержувача), будь-кого з повнолітніх членів його сім’ї за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка".
Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого (реєстрованого) листа з позначкою "Судова повістка", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до суду.
83. Рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка", адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання поштових відправлень, під розпис. У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до суду.
84. Реєстровані поштові відправлення з позначкою "Адміністративна послуга", адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу) або його представнику. У разі відсутності зазначених осіб за зазначеною на реєстрованому поштовому відправленні адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга". Якщо протягом семи робочих днів після інформування адресат (одержувач) не з’явився за одержанням реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга", працівник об’єкта поштового зв’язку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає таке відправлення до відправника.
У разі неможливості вручення реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга" за місцем знаходження адресата (одержувача) працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону про надходження реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга".
Якщо протягом семи робочих днів після інформування представник юридичної особи, уповноважений на одержання поштових відправлень, не з’явився за одержанням реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга", працівник об’єкта поштового зв’язку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає таке відправлення відправнику.
85. Поштові відправлення з позначкою "Вручити особисто", адресовані фізичним особам, підлягають врученню особисто адресатам або особам, уповноваженим ними на це в установленому порядку. Вручення зазначених поштових відправлень, а також рекомендованих листів з позначкою "Судова повістка", адресованих посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному в таких органах, підприємствах, установах.