• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 11.07.2012 № 613
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 липня 2012 р. № 613
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 613
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1150 від 08.10.2022 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 19.12.2023 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 19.12.2023 )
4. У Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 57, ст. 2290):
у пункті 3 слова "Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - Комісія)" замінити словом "НКРЗІ";
у тексті Порядку слово "Комісія" в усіх відмінках замінити словом "НКРЗІ".
5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2824) позицію "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" замінити позицією "НКРЗІ".
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 608 від 20.05.2022 )
7. У пункті 76 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750), слово "НКРЗ" замінити словом "НКРЗІ".
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1182 від 19.12.2012 )( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 355 від 24.05.2017 )
10. У додатках до Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2120; 2011 р., № 77, ст. 2854):
1) у пункті 5 додатка 1 слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" замінити словами "НКРЗІ";
2) у пункті 11 додатка 2 слово "НКРЗ" замінити словом "НКРЗІ".
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 816 від 07.11.2013 )
1) у пункті 71 слова "крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ" замінити словами "крім тих, ввезення з-за кордону яких здійснюється на бездозвільній основі";
2) пункт 72 виключити.
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013 )
14. У підпункті 2 пункту 3 Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1196), слово "НКРЗ" замінити словом "НКРЗІ".
( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1069 від 28.12.2016 )