• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 і від 1 серпня 2013 р. № 588

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 26.01.2022 № 67
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 26.01.2022
 • Номер: 67
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 26.01.2022
 • Номер: 67
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 січня 2022 р. № 67
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 і від 1 серпня 2013 р. № 588
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750; 2020 р., № 5, ст. 247) і від 1 серпня 2013 р. № 588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396; 2021 р., № 13, ст. 4121) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2022 р. № 67
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 і від 1 серпня 2013 р. № 588
1. У Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270:
1) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
"У випадках, передбачених законодавством, результат надання адміністративної послуги (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення) може бути надісланий поштою рекомендованим листом з позначкою "Адміністративна послуга" з повідомленням про його вручення (через смс-повідомлення або повідомлення, що підтримуються засобами Інтернету).";
2) пункт 75 доповнити абзацом такого змісту:
"Послуги поштового зв’язку для рекомендованих листів з позначкою "Адміністративна послуга" оплачуються суб’єктом звернення під час їх замовлення або під час отримання в поштовому відділенні чи за визначеною суб’єктом звернення адресою в порядку, визначеному національним оператором поштового зв’язку.";
3) доповнити Правила пунктом 99-3 такого змісту:
"99-3.Рекомендовані листи з позначкою "Адміністративна послуга", адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату або його представнику. У разі відсутності зазначених осіб за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Адміністративна послуга". Якщо протягом семи робочих днів після інформування адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою "Адміністративна послуга", працівник поштового зв’язку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає таке відправлення до відправника.
Рекомендовані листи з позначкою "Адміністративна послуга", адресовані юридичним особам, можуть доставлятися з використанням абонентських поштових скриньок, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи в інших доступних для цього місцях або в канцелярії, експедиції тощо, що розміщені на перших поверхах приміщень, або вручатися представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, за місцем знаходження адресата. У разі неможливості вручення рекомендованого листа з позначкою "Адміністративна послуга" за місцем знаходження адресата, працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону про надходження рекомендованого листа з позначкою "Адміністративна послуга". Якщо протягом семи робочих днів після інформування представник юридичної особи, уповноважений на одержання пошти, не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою "Адміністративна послуга", працівник поштового зв’язку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає таке відправлення до відправника.";
4) абзац третій пункту 116 після слів "Судова повістка" доповнити словами "або "Адміністративна послуга", а після цифр "99-2" - цифрами "99-3".
2. У Примірному регламенті центру надання адміністративних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588:
1) пункт 47 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли способом отримання результатів надання адміністративних послуг обрано засоби поштового зв’язку, такий документ вкладається в рекомендований лист з позначкою "Адміністративна послуга", яка проставляється працівником центру, і передається представнику оператора поштового зв’язку за накладною, під підпис.";
2) пункт 48 викласти в такій редакції:
"48. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів та/або його неотримання в центрі протягом трьох місяців відповідні документи передаються суб’єкту надання адміністративних послуг для архівного зберігання.";
3) абзаци перший і другий пункту 57 після слів "адміністративних послуг" доповнити словами "та видачі результатів їх надання (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення)".