• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 10.08.2011 № 849
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.08.2011
 • Номер: 849
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.08.2011
 • Номер: 849
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2011 р. N 849
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1325 від 21.12.2011 N 295 від 11.04.2012 N 998 від 31.10.2012 N 154 від 20.02.2013 N 198 від 20.03.2013 N 437 від 27.05.2013 N 405 від 03.09.2014 N 930 від 11.11.2015 N 966 від 25.11.2015 N 1187 від 30.12.2015 N 70 від 27.01.2016 N 546 від 23.08.2016 N 1035 від 28.12.2016 N 19 від 18.01.2017 N 104 від 13.02.2019 N 580 від 26.06.2019 N 814 від 24.07.2019 N 219 від 13.03.2020 N 256 від 24.03.2021 N 212 від 06.03.2022 N 553 від 02.06.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 849
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця
1. В абзаці третьому пункту 3 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1701), слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814 від 24.07.2019 )
3. Абзац четвертий пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767 (Офіційний вісник України, 1997, число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчені нотаріально копії статуту, установчого договору;".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 212 від 06.03.2022 )
5. В абзаці першому пункту 34 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для юридичної особи".
6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти у такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів кожного учасника технологічного парку - для технологічного парку - групи юридичних осіб.".
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 546 від 23.08.2016 )
8. У пункті 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562):
1) у підпункті 8 слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) у другому реченні абзацу чотирнадцятого слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1035 від 28.12.2016 )
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 154 від 20.02.2013 )
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295 від 11.04.2012 )
( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 998 від 31.10.2012 )
13. У Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1163 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3061):
1) підпункт 2 пункту 9 викласти в такій редакції:
"2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";
2) у першому реченні пункту 15 слова "свідоцтві про державну реєстрацію," виключити;
3) абзац четвертий пункту 23 виключити.
14. В абзаці четвертому пункту 12 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939; 2011 р., N 51, ст. 2038), слова "номера свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію" виключити.
15. Підпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1657 "Деякі питання організації діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти в такій редакції:
"3) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (керівного органу технологічного парку) та копію установчих документів - для технологічного парку - групи юридичних осіб;".
( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553 від 02.06.2023 )
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 198 від 20.03.2013 )
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 930 від 11.11.2015 )
( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 256 від 24.03.2021 )
20. Абзаци третій і четвертий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо засновника (засновників);
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1187 від 30.12.2015 )
22. Абзац третій підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 219 від 13.03.2020 )
( Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 104 від 13.02.2019 )
25. Абзаци третій - сьомий пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654), викласти в такій редакції:
"До договору про надання послуг спеціаліст, який провадить ветеринарну практику, додає:
копію ліцензії на провадження ветеринарної діяльності;
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копію реєстраційного посвідчення платника податку.".
26. Абзац другий пункту 16 Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і нотаріально завірені копії установчих документів (для нерезидентів - копії з проставленням апостиля або легалізовані в установленому порядку);".
( Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 70 від 27.01.2016 )
28. Підпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219), викласти в такій редакції:
"1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
29. В абзаці п'ятому пункту 4 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2010 р., N 78, ст. 2762), слово "свідоцтва" виключити, а слова "оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437 від 27.05.2013 )
( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580 від 26.06.2019 )
( Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 19 від 18.01.2017 )
33. Підпункт 3 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1739), викласти в такій редакції:
"3) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
34. Абзац третій пункту 2 Порядку формування переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 932 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2348; 2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129), викласти в такій редакції:
"засвідчені в установленому порядку копії установчих документів та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
35. Абзац третій пункту 4 Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 89, ст. 3013), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії статутних документів громадської організації;".
( Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 від 03.09.2014 )
37. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26):
1) у пункті 10:
абзац перший після слів "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і";
в абзаці другому слова "свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб)," виключити;
2) у пунктах 25 і 34 після слів "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та", а слова "свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб)," виключити.
38. Абзаци шостий і восьмий пункту 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 542), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";
"документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нотаріально посвідчену копію установчих документів і довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).".
( Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1325 від 21.12.2011 )
( Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 966 від 25.11.2015 )
41. Абзац тринадцятий пункту 20 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1168), викласти в такій редакції:
"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.".