• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил надання послуг поштового звязку

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Правила від 05.03.2009 № 270
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 05.03.2009
 • Номер: 270
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 05.03.2009
 • Номер: 270
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 березня 2009 р. № 270
Київ
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 929 від 12.10.2010 № 849 від 10.08.2011 № 1125 від 02.11.2011 № 182 від 07.03.2012 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Правила надання послуг поштового зв'язку, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниЮ.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. № 270
ПРАВИЛА
надання послуг поштового зв'язку
Загальна частина
1. Ці Правила визначають порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку і користувачів послуг поштового зв'язку та регулюють відносини між ними.
2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
адресат - фізична або юридична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ, прізвище, ім'я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці;
адресний бік поштового відправлення - бік, передбачений для зазначення найменування та поштової адреси відправника та адресата;
блок поштовий - спеціальна форма видання поштових марок;
відправлення електронної пошти - повідомлення, що подається для пересилання на паперовому або електронному носії інформації, передається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і доставляється/вручається одержувачу відтвореним на паперовому або електронному носії інформації. Відправлення електронної пошти, відтворене на паперовому носії інформації, доставляється/вручається одержувачу упакованим як письмова кореспонденція;
відправлення "EMS" - міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом;
відправник - фізична або юридична особа, прізвище, ім'я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці, яка безпосередньо або через уповноважену особу подає оператору поштового зв'язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ;
вручення поштового відправлення, поштового переказу - виробнича операція, яка полягає у видачі поштового відправлення, виплаті коштів за поштовим переказом одержувачу;
згруповані поштові відправлення, поштові перекази - внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази, кількість яких становить п'ять і більше, що одночасно подаються для пересилання одним відправником;
маркований конверт, маркована картка - поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом з надрукованою на них поштовою маркою;
міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю - міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням паперів, документів або інших предметів, оцінка вартості яких визначається відправником;
міжнародний купон для відповіді - спеціальний знак Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу, виготовлений на папері з водяними знаками, що використовується як засіб оплати послуг поштового зв'язку;
міжнародні згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація" - кілька поштових відправлень, що одночасно подаються одним відправником для пересилання за межі України або надходять на її територію від одного відправника з іншої країни;
мішок "M" - міжнародне реєстроване поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо), що подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові;
номінал поштової марки - вартість послуги поштового зв'язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами;
обробка поштових відправлень, поштових переказів - виробничо-технологічні операції, що забезпечують пересилання поштових відправлень, поштових переказів;
одержувач - адресат або особа, уповноважена ним на одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом;
повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу - повідомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача;
поштова адреса - адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально призначеному для цього місці. Зазначення на поштовій картці, листі, бандеролі, секограмі, дрібному пакеті, мішку "М", посилці, прямому контейнері, відправленні "EMS" поштової адреси і найменування відправника та адресата є ознакою поштового відправлення;
поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстровані лист, бандероль, посилка, прямий контейнер, які приймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;
поштове відправлення з післяплатою - поштове відправлення з оголошеною цінністю, під час подання якого відправник доручає оператору поштового зв'язку стягнути визначену ним суму вартості відправлення з одержувача і переслати її за зворотною адресою поштовим переказом;
поштовий конверт - упаковка, виготовлена за встановленим стандартом і призначена для пересилання письмових повідомлень та іншого вкладення відповідно до цих Правил;
приймання поштового відправлення, поштового переказу - виробнича операція, яка полягає в оформленні поштового відправлення, поштового переказу, що подаються для пересилання;
просте поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки;
прямий поштовий контейнер під пломбою (печаткою) відправника (прямий контейнер) - внутрішнє реєстроване поштове відправлення з вкладенням товарів та інших матеріальних цінностей у спрощеній упаковці, пересилання якого здійснюється без розкриття;
реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку;
рекомендоване поштове відправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок "M", які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення;
розрахунковий документ - документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв'язку;
штампувальний поштовий пристрій - пристрій, призначений для оформлення поштових відправлень, поштових переказів, супровідної та іншої поштової документації;
штриховий кодовий ідентифікатор - штрихова позначка, побудована за певними правилами і призначена для автоматичної ідентифікації реєстрованих поштових відправлень.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про поштовий зв'язок" та інших актах законодавства.
3. Біля входу до об'єкта поштового зв'язку повинна розміщуватися вивіска із зазначенням його найменування і режиму роботи. У разі коли об'єкт поштового зв'язку працює за змінним графіком (з обідньою перервою або вихідним днем), повинна також розміщуватися інформація про місцезнаходження найближчого об'єкта поштового зв'язку, що надає послуги поштового зв'язку за іншим режимом роботи. Режим роботи об'єкта поштового зв'язку встановлюється оператором поштового зв'язку.
В операційному залі об'єкта поштового зв'язку повинна розміщуватися інформація із зазначенням переліку видів послуг поштового зв'язку, що надаються оператором поштового зв'язку, порядку адресування поштових відправлень, поштових переказів, розмірів та граничної маси поштових відправлень, тарифів на послуги поштового зв'язку, предметів, заборонених для пересилання у поштових відправленнях, нормативних строків пересилання поштових відправлень, поштових переказів, строків їх зберігання в об'єктах поштового зв'язку, відомостей про відповідальність оператора поштового зв'язку перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв'язку та користувачів за порушення цих Правил, переліку адрес і номерів телефонів організації вищого рівня та відповідних органів, уповноважених забезпечувати захист прав споживачів, номера, дати видачі і строку дії ліцензії, якщо послуга ліцензується, а також книга пропозицій, заяв і скарг, яка повинна видаватися на першу вимогу користувача.
В операційному залі об'єкта поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку також повинна розміщуватися інформація із зазначенням поштового індексу.
Правила надання послуг поштового зв'язку, документ з приймання міжнародних поштових відправлень (Керівництво з приймання міжнародних поштових відправлень) видаються користувачеві послуг поштового зв'язку на його прохання для ознайомлення.
Об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку також видають користувачеві послуг поштового зв'язку на його прохання інформацію про поштові індекси України.
4. Для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження поштових відправлень, поштових переказів в операційних залах об'єктів поштового зв'язку можуть встановлюватись абонементні скриньки.
Абонементна скринька надається у користування фізичній або юридичній особі згідно із встановленими тарифами за письмовою заявою, що подається на ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку.
У заяві зазначається:
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який видав), адреса місця проживання (реєстрації), а також строк надання абонементної скриньки у користування;
для юридичної особи - дані про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації, найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, а також строк надання абонементної скриньки у користування. Під час подання заяви пред'являється виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 849 від 10.08.2011 )
Не допускається надання однієї абонементної скриньки у користування кільком особам.
Фізичній або юридичній особі може бути надано у користування кілька абонементних скриньок.
За додаткову плату на підставі договору можливе надання у використання іменної абонементної скриньки (без зазначення її номера).
Про видачу ключа від абонементної скриньки працівник об'єкта поштового зв'язку робить на заяві відмітку, яка посвідчується підписом абонента. Після закінчення визначеного строку користування абонементною скринькою або у разі відмови абонента від подальшого користування нею ключ підлягає поверненню абонентом об'єктові поштового зв'язку.
Установлення в абонементній скриньці нового замка або заміна ключа, а також ремонт замка або самої скриньки у разі їх пошкодження з вини абонента провадяться за його рахунок об'єктом поштового зв'язку або самим абонентом на його вибір.
Після закінчення визначеного строку користування абонементною скринькою або у разі відмови абонента від подальшого користування абонементна скринька може надаватися в користування іншому абонентові не раніше ніж через місяць. Поштові відправлення, поштові перекази, що йому надходять, повертаються за зворотною адресою, а у разі відсутності зворотної адреси зберігаються об'єктом поштового зв'язку протягом установленого законодавством строку.
5. Національний оператор поштового зв'язку має виключне право на розміщення та використання поштових скриньок на всій території України відповідно до нормативів, що встановлюються Мінтрансзв'язку.
Поштові скриньки розміщуються національним оператором поштового зв'язку у зручних місцях: біля входу до об'єктів поштового зв'язку, на стоянках пересувних відділень поштового зв'язку, а також за погодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування - на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях, автовокзалах, автостанціях, на житлових масивах та в інших доступних для користувачів послуг поштового зв'язку місцях.
На поштовій скриньці повинен розміщуватися символ (товарний знак) національного оператора поштового зв'язку, номер скриньки та час початку останнього виймання простих поштових карток і листів, а в сільській місцевості - також поштовий індекс та дні, коли проводиться виймання.
6. Оператор поштового зв'язку для оформлення приймання, перевезення, доставки та вручення поштових відправлень, поштових переказів та здійснення інших пов'язаних з цим виробничих операцій повинен мати штампувальні поштові пристрої, інші засоби поштового зв'язку, перелік і порядок застосування яких установлюється Мінтрансзв'язку.
Передача в користування іншим операторам поштового зв'язку, фізичним і юридичним особам штампувальних поштових пристроїв забороняється.
Оператори поштового зв'язку під час надання послуг поштового зв'язку застосовують штампувальні поштові пристрої, відбитки яких відмінні від відповідних пристроїв національного оператора поштового зв'язку.
7. Зразки бланків, що застосовуються у поштовому зв'язку, затверджуються Мінтрансзв'язку.
Оператори поштового зв'язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв'язку, що надаються об'єктами поштового зв'язку з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, а також відповідних нормативів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.
8. Оператори поштового зв'язку надають послуги з пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень, поштових переказів.
До внутрішніх поштових відправлень належать:
поштові картки - прості, рекомендовані;
листи - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю;
бандеролі - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю;
секограми - прості, рекомендовані;
посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю;
прямі контейнери - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю.
До міжнародних поштових відправлень належать:
поштові картки - прості, рекомендовані;
листи - прості, рекомендовані;
поштові відправлення з оголошеною цінністю;
бандеролі - прості, рекомендовані;
секограми - прості, рекомендовані;
дрібні пакети - рекомендовані;
мішки "M" - рекомендовані;
посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю;
відправлення "EMS";
згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація".
9. Національний оператор поштового зв'язку забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України.
До універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання:
поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих;
посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.
10. Оператори поштового зв'язку зобов'язані забезпечувати:
надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність операторів поштового зв'язку, умов договору;
пересилання поштових відправлень, що належать до універсальних послуг поштового зв'язку, у нормативні строки, встановлені Мінтрансзв'язку;
пересилання поштових відправлень, що не належать до універсальних послуг поштового зв'язку, поштових переказів у нормативні строки, встановлені ними самостійно згідно із законодавством;
схоронність поштових відправлень та коштів;
таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;
доступ користувачів до інформації, передбаченої Законом України "Про поштовий зв'язок".
11. Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, перевезення, доставки/вручення поділяються на такі категорії: прості, рекомендовані, без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю.
Поштові відправлення залежно від швидкості обробки і перевезення поділяються на пріоритетні та непріоритетні.
Пріоритетними поштовими відправленнями є поштові відправлення, що перевозяться найшвидшим способом (повітряним або наземним) у першочерговому порядку.
Поштові перекази залежно від способу пересилання поділяються на прості (пересилаються мережею поштового зв'язку) та електронні (пересилаються телекомунікаційними мережами).
Для окремих відправників і адресатів установлено такі розряди поштових відправлень:
урядові - до яких належать поштові відправлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади;
виборчі - до яких належать поштові відправлення Центральної виборчої комісії, виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, комісій з всеукраїнського референдуму, що приймаються для пересилання в період проведення відповідних виборів;
військові - до яких належать поштові відправлення військовослужбовців строкової служби.
12. Поштові відправлення, поштові перекази поділяються на внутрішні (пересилаються в межах України) та міжнародні (пересилаються за межі України, надходять до України, переміщуються через територію України транзитом).
13. Внутрішні поштові відправлення поділяються на місцеві, що пересилаються в межах населеного пункту, а в сільській місцевості - в межах території, що обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку, та іногородні, що пересилаються за межі населеного пункту, а в сільській місцевості - за межі території, що обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку.
14. Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:
Вид поштового відправленняГранична маса, кілограмівРозмір в упаковці, міліметрів
Поштові картки максимальний: 120 х 235
мінімальний: 90 х 140
Листи2максимальний: 450 - в одному з трьох вимірів (довжина, ширина, висота), а згорнутих трубкою: 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі, в окремих випадках бандеролі можуть прийматися завдовжки до 1500, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо)
Бандеролі2
з вкладенням однієї книжки3
Секограми7
мінімальний: 100 - в одному вимірі та не менш як 50 - в іншому вимірі (будьякої мінімальної товщини), а загорнутих трубкою: 100 - завдовжки і 50 - у діаметрі
Посилки30максимальний: 500 х 500 х 400
з одягом військово-службовців строкової служби15приймаються окремі посилки з предметами завдовжки до 2000, периметр (довжина кола) найбільшого поперечного перерізу яких не перевищує 1500
мінімальний: 90 х 140 х 50
Прямі контейнеринетто 500
__________
Примітки:
1. Поштові картки розміром 105 х 148 міліметрів та листи в поштових конвертах розміром 110 х 220 міліметрів, 114 х 162 міліметри, 114 х 229 міліметрів, 162 х 229 міліметрів, 229 х 324 міліметри належать до стандартної письмової кореспонденції.
2. Допускається перевищення граничної маси посилки до 500 грамів.
Посилки:
маса яких перевищує 10,5 кілограма, вважаються великоваговими;
розмір яких перевищує 500 х 500 х 400 міліметрів, вважаються громіздкими;
найбільший бік яких не перевищує 300 міліметрів, сума трьох вимірів - 500 міліметрів, а маса - 3 кілограми, вважаються дрібними.
Приймання і видача великовагових та громіздких (масою понад 10,5 кілограма) посилок здійснюється у визначених об'єктах поштового зв'язку.
3. Перелік населених пунктів, між якими здійснюється пересилання прямих контейнерів, визначається оператором поштового зв'язку. Приймання і видача прямих контейнерів провадиться у приміщеннях визначених об'єктів поштового зв'язку. Доставка прямих контейнерів одержувачам здійснюється їх силами та засобами, якщо інше не встановлено договором.
15. Міжнародні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:
Вид поштового відправленняГранична маса, кілограмівРозмір в упаковці, міліметрів
Поштові картки максимальний: 120 х 235
мінімальний: 90 х 140
Листи2максимальний: сума довжини, ширини і товщини не повинна перевищувати 900, а найбільший вимір - 600. Сума довжини і подвійного діаметра рулонів не повинна перевищувати 1040, а найбільший вимір - 900
Відправлення з оголошеною цінністю2
Бандеролі5
Секограми7
Дрібні пакети2
мінімальний: 90 х 140, сума довжини і подвійного діаметра рулонів - 170 (найбільший вимір не повинен перевищувати 100)
Мішки "М"30
Посилки30будь-який вимір не повинен перевищувати 1050. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000
для громіздких посилок: будь-який вимір посилки не повинен перевищувати 2000, а сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000
мінімальний: 90 х 140 х 50
Відправлення "EMS"30будь-який вимір не повинен перевищувати 1500. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000
Згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація"30 (кожного)будь-який вимір кожного з них не повинен перевищувати 1050. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000
__________
Примітки:
1. Поштові картки розміром 105 х 148 міліметрів та листи в поштових конвертах розміром 110 х 220 міліметрів, 114 х 162 міліметри, 114 х 229 міліметрів, 162 х 229 міліметрів належать до стандартної письмової кореспонденції.
2. Посилки з крихким вкладенням, громіздкі, а також посилки масою понад 20 кілограмів приймаються тільки до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
16. Поштові відправлення пересилаються наземним, водним або повітряним видом транспорту чи комбіновано.
17. Внутрішні реєстровані поштові відправлення (крім прямих контейнерів), поштові перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повідомленням про їх вручення.
Рекомендовані поштові картки, листи та бандеролі з позначкою "Вручити особисто", рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення.
18. Матеріали звітності, документи і декларації платників податків пересилаються в межах України в листах, бандеролях, посилках з оголошеною цінністю з додержанням цих Правил та з урахуванням особливостей, визначених у Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 799 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 31, с. 41).
19. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.
20. Послуги з пересилання відправлень електронної пошти надаються операторами поштового зв'язку за наявності відповідних технічних засобів.
21. Адресат внутрішнього поштового відправлення (посилки, листа чи бандеролі з оголошеною цінністю), поштового переказу повідомляється про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу за телефоном, номер якого зазначається відправником на поштовому відправленні, бланку поштового переказу, або за відповідним повідомленням.
22. Функції із зважування згрупованих поштових відправлень, їх тарифікації (у тому числі наклеювання поштових марок на них), тарифікації згрупованих поштових переказів, проставлення особливих відміток на згруповані поштові відправлення, поштові перекази покладаються на відправників. Такі послуги також можуть надаватися оператором поштового зв'язку за додаткову плату.
23. Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено поштовий обмін.
Реєстровані міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання лише до країн, перелік яких та умови приймання поштових відправлень визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, що формується операторами поштового зв'язку на підставі відомостей Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу.
24. Оператор поштового зв'язку, на якого покладаються функції з пересилання відправлень "EMS", визначається Мінтрансзв'язку.
25. Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися для пересилання лише з простим повідомленням про їх вручення.
26. Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися для пересилання з позначкою "З посильним", доставка яких адресатам здійснюється кур'єром відразу після їх прибуття до об'єкта поштового зв'язку, якому доставляється таке поштове відправлення.
Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Вручити особисто" приймаються для пересилання лише з повідомленням про вручення.
Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою "З посильним" та "Вручити особисто" приймаються для пересилання лише до країн, які визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
Послуга з пересилання міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" надається на підставі угоди, укладеної між оператором поштового зв'язку України та операторами поштового зв'язку інших держав.
27. Міжнародні поштові відправлення з післяплатою приймаються для пересилання лише до країн, з якими оператором поштового зв'язку укладено відповідні угоди.
Такі поштові відправлення можуть прийматися для пересилання без оцінювання вартості вкладення відправником.
28. Поштові відправлення, які подаються для пересилання в межах території України дипломатичними представництвами, консульськими установами зарубіжних країн, міжнародними, міждержавними організаціями або надходять на їх адреси, пересилаються як внутрішні поштові відправлення.
29. Поштові відправлення, поштові перекази до моменту вручення їх одержувачам є власністю відправників.
30. У внутрішніх поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені для пересилання.
31. Не можуть пересилатися у поштових відправленнях предмети, які становлять загрозу життю, здоров'ю людей, призводять до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.
32. У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:
вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї (крім несправних частин рушниць, які відправляються магазинами мисливських і рибальських знарядь, правлінням Товариства мисливців і рибалок на адресу заводів-виробників або майстерень з ремонту рушниць, а також цими заводами або майстернями на адресу відповідних магазинів і правління Товариства мисливців і рибалок), холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, включені ДСКН до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;
( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 929 від 12.10.2010, № 1125 від 02.11.2011 )
токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
тварин та отруйні рослини;
національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб.
33. Також може бути обмежено або заборонено пересилання посилок з овочами, фруктами, насінням, рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного походження у місцевостях, де оголошено особливий карантинний режим.
34. У разі виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв'язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення в установленому порядку.
Зазначені поштові відправлення тимчасово зберігаються об'єктом поштового зв'язку за місцем їх виявлення з додержанням вимог ведення обліку, схоронності та обмеження доступу до них сторонніх осіб.
Про факт виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 32 цих Правил, та їх затримання оператор поштового зв'язку невідкладно повідомляє органам внутрішніх справ.
Уповноважені представники зазначених органів у присутності відповідальних працівників об'єкта поштового зв'язку в установленому законом порядку проводять вилучення заборонених для пересилання предметів і речовин, про що складається відповідний акт.
Виявлена у внутрішніх поштових відправленнях національна валюта повертається відправнику або пересилається адресатові поштовим переказом. Плата за пересилання поштового переказу стягується оператором поштового зв'язку за встановленими тарифами за рахунок виявлених коштів. Іноземна валюта, вилучена з поштових відправлень, пересилається адресатові чи відправнику в листі з оголошеною цінністю з описом вкладення в установленому порядку із стягненням під час його вручення одержувачу плати за пересилання такого поштового відправлення відповідно до встановлених тарифів.
Виявлені у поштових відправленнях тварини та отруйні рослини передаються відповідно ветеринарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається акт.
Виявлені у поштових відправленнях харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб, а також предмети, які за своїми властивостями чи упакуванням можуть спричинити небезпеку для життя та здоров'я працівників поштового зв'язку або третіх осіб, забруднювати чи псувати (пошкоджувати) інші поштові відправлення та поштове обладнання, вилучаються оператором поштового зв'язку та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом. У зв'язку з цим у порядку, встановленому Мінтрансзв'язку, складається акт про вилучення і знищення таких предметів та речовин, про що повідомляється відправнику та адресату, за винятком випадків, коли за фактом виявлення зазначених предметів та речовин органами внутрішніх справ чи служби безпеки приймається рішення про проведення оперативно-розшукових дій.
35. У міжнародних поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені до ввозу на територію України та вивозу з території України відповідно до законодавства.
36. Міжнародні поштові відправлення підлягають митному контролю та митному оформленню із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, фізичні особи мають право на пересилання через митний кордон України предметів у межах встановлених норм без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
37. У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені ДСКН до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини;
( Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 929 від 12.10.2010, № 1125 від 02.11.2011 )
дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон);
( Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 182 від 07.03.2012 )
інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу;
живих тварин тощо.
38. У міжнародних посилках, бандеролях, мішках "M" забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, яка не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів вкладення.
39. Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред'являються операторами поштового зв'язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.
У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
40. Упаковка поштового відправлення обирається відправником залежно від форми та характеру вкладення, виду поштового відправлення з урахуванням часу на пересилання, інших умов пересилання, а також унеможливлення заподіяння шкоди життю та здоров'ю працівників поштового зв'язку або третіх осіб, забруднення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.
Упаковка повинна забезпечувати схоронність вкладення, а також можливість обробки поштового відправлення з використанням технічних засобів.
Порядок упакування поштових відправлень залежно від вкладення установлюється операторами поштового зв'язку.
41. Поштові перекази, що пересилаються за межі населеного пункту, а в сільській місцевості - за межі території, що обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку, можуть прийматися для пересилання на бланках, виготовлених відправниками з використанням технічних засобів, за умови, якщо питома вага паперу, з якого вони виготовлені, становить не менш як 65 грамів на кв. метр.
Адресування поштових відправлень, поштових переказів
42. На поштовому відправленні, поштовому переказі зазначається:
1) найменування адресата: для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку), для юридичних осіб - повне найменування підприємства, установи, організації, а також посада, ім'я та прізвище адресата. На простих та рекомендованих поштових картках, листах і бандеролях (крім тих, що адресуються до запитання) може бути зазначено лише прізвище та ініціали або ім'я та прізвище адресата. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім'я та по батькові адресата зазначаються повністю;
2) поштова адреса в такій послідовності:
найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;
найменування населеного пункту, району, області;
поштовий індекс;
країна призначення.
43. У разі коли поштове відправлення, поштовий переказ адресуються до запитання або на абонементну скриньку, після найменування адресата зазначається:
до запитання (абонементна скринька);
найменування населеного пункту, району, області;
найменування об'єкта поштового зв'язку місця призначення;
поштовий індекс;
країна призначення.
На внутрішній простій поштовій картці і листі, що адресуються до запитання, замість прізвища, імені та по батькові адресата можуть зазначатися дані його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
44. Найменування адресата та його поштова адреса зазначаються внизу праворуч з лицьового боку поштового відправлення без пробілів між рядками і літерами у словах.
Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються вгорі ліворуч з лицьового боку поштового відправлення або у верхній частині зворотного боку поштового конверта.
На поштовому відправленні, для якого використовується ярлик, на бланку супровідної адреси, бланку поштового переказу найменування та поштова адреса відправника та адресата зазначаються у спеціально призначеному для цього місці.
45. Поштова адреса повинна бути точною та повною, без скорочених найменувань чи будь-яких знаків, що її не стосуються.
46. Найменування відправника та адресата, їх поштові адреси на поштовому відправленні, бланку супровідної адреси, бланку поштового переказу пишуться розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) або друкуються.
На поштове відправлення можна наклеювати ярлик з адресою (адресний ярлик), написаною від руки або надрукованою. Для такого ярлика використовується папір світлих тонів.
47. На міжнародному поштовому відправленні найменування адресата та його поштова адреса зазначаються латинськими літерами і арабськими цифрами. У разі коли поштова адреса написана мовою країни призначення, під нею повторюється найменування населеного пункту і країни призначення українською мовою (великими літерами).
Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються українською мовою або латинськими літерами і арабськими цифрами. У разі зазначення поштової адреси українською мовою найменування населеного пункту і країни повторюється латинськими літерами.
48. Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази без зазначення відправника та його поштової адреси для пересилання не приймаються.
49. На бланках поштових переказів, адресованих юридичним особам та відправниками яких є юридичні особи, крім зазначення найменування адресатів та їх поштових адрес, зазначаються також номери їх поточних рахунків в установах банків, найменування банків та необхідні банківські реквізити.
На бланках поштових переказів, які пересилаються на адреси установ банків для подальшого зарахування коштів на особисті рахунки фізичних осіб, зазначається номер особистого рахунка фізичної особи в установі банку та необхідні банківські реквізити.
50. На бланках міжнародних поштових переказів найменування відправника та адресата і їх поштові адреси зазначаються мовою, визначеною міжнародними угодами про їх пересилання, або латинськими літерами і арабськими цифрами.
51. Сума коштів, які пересилаються поштовим переказом, повинна бути написана розбірливо, без виправлень, підчищень або повторних обведень літер та цифр.
52. Цінність поштових відправлень оголошується лише в гривнях цілим числом. Сума оголошеної цінності та післяплати зазначається цифрами та словами.
53. Відправник посилки на бланку супровідної адреси повинен зробити розпорядження про подальші дії у разі неодержання посилки одержувачем. Для міжнародних посилок це розпорядження зазначається також на спеціальному ярлику, який наклеюється на лицьовому боці посилки.
Приймання поштових відправлень, поштових переказів
54. У поштові скриньки опускаються для відправляння за призначенням прості поштові картки розміром 105 х 148 міліметрів та листи у поштових конвертах розміром до 162 х 229 міліметрів.
Прості листи, які за розмірами неможливо опустити в поштову скриньку, а також реєстровані поштові відправлення, поштові перекази подаються для пересилання в об'єкті поштового зв'язку.
55. Прості листи масою до 20 грамів і поштові картки з нанесеним на них відбитком спеціального штампа, відправниками яких є військовослужбовці строкової служби, подаються для пересилання уповноваженими представниками військових частин за реєстрами безпосередньо до об'єкта поштового зв'язку відповідно до цих Правил. Зразок відбитка спеціального штампа для поштових відправлень військовослужбовців строкової служби затверджується Мінтрансзв'язку разом з Міноборони.
Поштові відправлення осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, подаються для пересилання до об'єкта поштового зв'язку, що їх обслуговує, особами, уповноваженими цими установами.
56. Поштові відправлення, які на адресному боці містять написи, наклейки або знаки, не передбачені для їх оформлення, а також з пошкодженими, забрудненими упаковками чи без належного упакування пересиланню не підлягають і повертаються відправникам.
Вийняті з поштових скриньок такі поштові відправлення, а також неоплачені або оплачені не в повному обсязі поштові відправлення повертаються за зворотною адресою з першого етапу обробки. До них прикріплюється довідка із зазначенням причини повернення, яка засвідчується підписом працівника поштового зв'язку та відбитком календарного штемпеля. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються об'єктом поштового зв'язку протягом установленого законодавством строку.
Також не підлягають пересиланню поштові відправлення, поштові перекази, порядок адресування яких не відповідає вимогам, визначеним цими Правилами.
57. Сума оголошеної цінності внутрішнього поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилалися, у разі їх втрати.
58. Сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
Сума оголошеної цінності документів, що пересилаються у поштовому відправленні, не повинна перевищувати можливих витрат на відновлення цих документів у разі їх втрати.
Загальна вартість вкладення дрібного пакета не повинна перевищувати суми, яка встановлюється актами Всесвітнього поштового союзу для відшкодування збитків у разі втрати дрібного пакета.
59. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
60. Внутрішні поштові відправлення з позначкою "Звіт" (листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки), а також поштові відправлення з вкладенням дорогоцінних металів, ювелірних виробів і нумізматичних монет та їх колекцій подаються для пересилання лише з описом вкладення.
61. У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв'язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.
62. У разі подання для пересилання реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу з повідомленням про його вручення відправник заповнює бланк повідомлення на свою поштову адресу або адресу особи, якій за його дорученням належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення, поштового переказу.
63. На кожне поштове відправлення, що подається для пересилання з позначкою "Післяплата", відправник заповнює бланк поштового переказу. При цьому найменування адресата поштового переказу з післяплатою та його поштової адреси повинно відповідати найменуванню відправника поштового відправлення з позначкою "Післяплата" та його поштової адреси. Сума післяплати, визначена відправником, не повинна перевищувати суми оголошеної цінності поштового відправлення.
64. Внутрішні листи, бандеролі з оголошеною цінністю та посилки юридичних осіб можуть подаватися для пересилання у відкритому та закритому вигляді.
Подані для пересилання закритими поштові відправлення повинні бути скріплені власною печаткою юридичних осіб або опломбовані в установленому порядку чи обклеєні спеціальною клейовою стрічкою з логотипом (товарним знаком) відправника. Подані для пересилання закритими внутрішні поштові відправлення незалежно від їх кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клейової стрічки з логотипом (товарним знаком) відправника можуть вибірково перевірятися працівником поштового зв'язку. У разі виявлення у поштових відправленнях вкладень, заборонених для пересилання, усі поштові відправлення повертаються відправникові, якщо інше не передбачено законодавством.
Поштові відправлення юридичних осіб, що подаються для пересилання відкритими, опечатуються чи обклеюються клейовою стрічкою з логотипом (товарним знаком) оператора поштового зв'язку за додаткову плату згідно з встановленими тарифами.
65. Поштовий переказ у межах України пересилається лише в національній валюті після внесення відправником суми, призначеної для переказу, та плати за його пересилання в готівковій формі чи шляхом безготівкового розрахунку.
Поштові перекази юридичних осіб приймаються для пересилання після надходження коштів, призначених для переказу, та плати за їх пересилання на поточний рахунок переказних операцій об'єкта поштового зв'язку.
Міжнародний переказ грошей (поштовий переказ) здійснюється в іноземній валюті або в національній валюті в установленому законодавством порядку.
Сума плати за пересилання міжнародного поштового переказу подається відправником лише в національній валюті.
У разі подання для пересилання поштового переказу, сума якого підлягає фінансовому моніторингу, оператором поштового зв'язку проводиться ідентифікація особи відповідно до законодавства.
66. У разі відправляння згрупованих поштових відправлень, поштових переказів відправник складає їх список. Кількість поштових відправлень, поштових переказів одного виду та категорії, що включається до одного списку, кількість примірників списків та необхідність подання їх в електронному вигляді визначається оператором поштового зв'язку.
До списку включаються поштові відправлення, поштові перекази, згруповані за способом пересилання.
67. Список засвідчується підписом відправника. Якщо відправником є юридична особа, список згрупованих внутрішніх рекомендованих поштових карток, листів, бандеролей засвідчується підписом відповідального працівника цієї особи, список згрупованих внутрішніх листів та бандеролей з оголошеною цінністю, посилок, прямих контейнерів, поштових переказів - підписами керівника та головного бухгалтера. Підписи скріплюються відповідними печатками.
68. Про прийняття для пересилання згрупованих поштових відправлень, поштових переказів видається один розрахунковий документ на один список. Один примірник списку видається відправникові.
69. Фізичні особи подають для пересилання міжнародні посилки, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, відправлення "EMS", дрібні пакети відкритими.