Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозвязку. Закон від 02.12.2010 №2752-VI

Верховна Рада України Закон від 02.12.2010 №2752-VI
Остання редакція від 02.12.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.12.2010

Номер 2752-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.127 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2010 р., N 38, ст. 504) такі зміни:
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку - суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування";
"кабельна каналізація електрозв'язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання";
"канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій";
2) частину другу статті 66 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2752-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2010 р., N 38, ст. 504) такі зміни:
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку - суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування";
"кабельна каналізація електрозв'язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання";
"канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій";
2) частину другу статті 66 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.