• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Верховна Рада України  | Закон від 15.05.2003 № 755-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2003
 • Номер: 755-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
8) інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та/або адреса електронної пошти;
( Пункт 8 частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
9) підстави для зупинення розгляду документів;
10) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
11) підстави для відмови у державній реєстрації;
12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
( Пункт 12 частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
13) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
14) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця;
15) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
16) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
17) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
18) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
19) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;
дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
перелік видів робіт, на які видано ліцензію, - у разі, якщо ліцензія видається на окремі види робіт;
дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
дата і номер рішення органу ліцензування про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та відмову у видачі ліцензії (із зазначенням підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та відмови), внесення змін до переліку видів робіт, на які видано ліцензію, або відмову у внесенні змін до такого переліку;
дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у тому числі дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської діяльності);
підстава, дата і номер рішення про переоформлення ліцензії;
дата і номер рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
дата і номер рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення про анулювання ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
дата і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;
дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги із зазначенням результату її розгляду;
відомості про оскарження ліцензіатом до суду рішення органу ліцензування;
відомості щодо рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;
дата і номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;
відомості про визнання ліцензії недійсною, у тому числі дата і номер рішення (за наявності);
відомості про державний орган (найменування, ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
( Пункт 20 частини четвертої статті 9 в редакції Законів № 139-IX від 02.10.2019, № 199-IX від 17.10.2019 )
21) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
назва виданого документа дозвільного характеру;
дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
дата видачі документа дозвільного характеру;
підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
дата видачі документа дозвільного характеру;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру;
21-1) відомості щодо створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства;
( Частину четверту статті 9 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом № 2497-VIII від 10.07.2018 )
22) відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
23) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
24) дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі провадження у справі про неплатоспроможність;
( Частину четверту статті 9 доповнено пунктом 24 згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018 )
25) відомості про перебування фізичної особи - підприємця у статусі електронного резидента (е-резидента).
( Частину четверту статті 9 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2654-IX від 06.10.2022 )
5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про державну реєстрацію громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:
1) про громадські об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки, що не мають статусу юридичної особи:
найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
дата утворення громадського об’єднання, організації профспілки;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;
відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, дата призначення - для керівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), інформація для здійснення зв’язку: телефон та/або адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об’єднання;
( Абзац шостий пункту 1 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
статус організації профспілки;
мета (цілі) діяльності;
місцезнаходження громадського об’єднання, організації профспілки;
інформація для здійснення зв’язку: телефон та/або адреса електронної пошти;
( Абзац десятий пункту 1 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
вид установчого документа (за наявності);
підстави для зупинення розгляду документів;
підстави для відмови в державній реєстрації;
відомості про скасування реєстраційних дій;
відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
( Пункт 1 частини п'ятої статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій:
повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
ідентифікаційний код;
вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо);
мета (цілі) діяльності;
прізвище, ім’я, по батькові керівника, інформація для здійснення зв’язку з керівником (телефон та/або адреса електронної пошти);
( Абзац шостий пункту 2 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022 )
місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;
дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;
дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року);
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
вид установчого документа (за наявності);
підстави для зупинення розгляду документів;
підстави для відмови в державній реєстрації;
відомості про скасування реєстраційних дій;
відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення (рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, судове рішення) про припинення діяльності;
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію;
( Пункт 2 частини п'ятої статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
3) про постійно діючі третейські суди:
повне найменування;
повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;
місцезнаходження постійно діючого третейського суду;
список третейських суддів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, освіта, спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;
дата затвердження положення, регламенту про постійно діючий третейський суд;
дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
підстави для зупинення розгляду документів;
підстави для відмови в державній реєстрації;
відомості про скасування реєстраційних дій;
відомості про державного реєстратора;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію.
( Пункт 3 частини п'ятої статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що містить відомості про:
1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) арбітражних керуючих;
3) прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого;
4) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;
5) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
6) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
7) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);
8) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);
9) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;
10) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого із зазначенням дати видачі дубліката;
11) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
12) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;
13) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого;
14) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої є арбітражний керуючий;
15) діяльність арбітражного керуючого, необхідну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Міністерства юстиції України;
16) прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.
( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018 )
7. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру
1. Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
5. Вимоги цієї статті не застосовуються у правовідносинах, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.
( Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до:
( Абзац перший пункту 1 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 03.11.2020 )
відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження, адресу електронної пошти, цифровий код модельного статуту, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;
( Абзац другий пункту 1 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )
основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування;
результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;
( Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;
4) документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;
5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;
6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;
7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
Кабінет Міністрів України може визначати інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.
3. Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
4. Виписка формується за результатами проведення реєстраційної дії.
Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.
Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.
5. Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.
6. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, форма та зміст виписки, витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
( Абзац перший частини шостої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016 )
Зміст виписки та витягу в частині відомостей про видані ліцензії додатково визначається Міністерством юстиції України спільно з уповноваженим органом з питань ліцензування.
7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, органи Бюро економічної безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.
( Абзац перший частини сьомої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016, № 1150-IX від 28.01.2021 )
Національному агентству з питань запобігання корупції та Антимонопольному комітету України надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру.
( Частину сьому статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3295-IX від 09.08.2023 )
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
( Частину сьому статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 324-IX від 03.12.2019 )
Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.
( Частину сьому статті 11 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 )
Відомості з Єдиного державного реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях.
( Частину сьому статті 11 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 )
Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
1. Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється за допомогою електронних комунікацій в електронній формі у порядку , визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.
( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
( Абзац другий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 361-IX від 06.12.2019, № 440-IX від 14.01.2020 )
Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи;
органам ліцензування - відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням форми такого припинення (реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація), а також про зміну місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи - підприємця) та найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця);
( Частину другу статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
Національного банку України - відомостей про проведення такої реєстраційної дії.
( Частину другу статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022 )
До центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача відомостей з відповідної заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або інформації про набуття особою статусу електронного резидента (е-резидента), та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
( Абзац частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2275-VIII від 06.02.2018, № 132-IX від 20.09.2019, № 440-IX від 14.01.2020, № 2255-IX від 12.05.2022; в редакції Закону № 2654-IX від 06.10.2022 )
3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, податкових органах та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
( Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, податкових органах, органах Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
( Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення;
дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п’яти днів з дня отримання відповідної заявки;
фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.
6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
( Абзац перший частини шостої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків із зазначенням цього номера або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код податкового органу, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік податковим органом - у разі зміни їх місцезнаходження;
дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код податкового органу, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік податковим органом - у разі зміни їх місцезнаходження;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку в податковому органі за місцем попередньої реєстрації, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, фізичної особи - підприємця;
про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.
( Частина шоста статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання судових рішень та інших органів (посадових осіб), забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про відкриття та завершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відомостей про відкриття та завершення виконавчого провадження.
9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
10. Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання судовим рішенням законної сили.
( Частину одинадцяту статті 13 виключено на підставі Закону № 361-IX від 06.12.2019 )
12. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, забезпечує передачу з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до Єдиного державного реєстру відомостей про видані ліцензії та документи дозвільного характеру, визначених пунктом 45 частини другої та пунктом 20 частини четвертої статті 9 цього Закону, у день внесення відповідних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Передача таких відомостей здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
( Статтю 13 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 )
Розділ IV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації
1. Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
2. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, може бути:
( Абзац четвертий частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
1) документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
( Абзац частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
2) нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування);
( Абзац частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
3) довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
( Абзац частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
4) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку з призначенням (обранням) керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником). Цей пункт застосовується також до громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;
( Абзац частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
5) довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії).
( Абзац частини другої статті 14 в редакції Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
( Частина друга статті 14 в редакції Законів № 2275-VIII від 06.02.2018, № 159-IX від 03.10.2019 )
3. Документи в електронній формі подаються заявником з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг, а щодо послуг, надання яких зазначений вебпортал не забезпечує, - через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, за умови підписання заявником заяви з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 159-IX від 03.10.2019, № 943-IX від 03.11.2020 )
4. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.
5. Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.
6. Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
( Частину сьому статті 14 виключено на підставі Закону № 2255-IX від 12.05.2022 )
8. Електронний резидент для державної реєстрації як фізичної особи - підприємця подає заяву в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг, за умови підписання заявником заяви з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Документом, що посвідчує особу електронного резидента, є паспортний документ для виїзду за кордон.
( Статтю 14 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2654-IX від 06.10.2022 )
Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації
1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:
1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);