• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про вибори Президента України

Верховна Рада України  | Закон від 05.03.1999 № 474-XIV | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.03.1999
 • Номер: 474-XIV
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.03.1999
 • Номер: 474-XIV
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори Президента України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 740-XIV від 16.06.99 , ВВР, 1999, № 28, ст.237 № 1021-XIV від 08.09.99 , ВВР, 1999, № 44, ст.387 № 2171-III від 21.12.2000 , ВВР, 2001, № 9, ст.38 № 662-IV від 03.04.2003 , ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року № 762-IV від 15.05.2003 , ВВР, 2003, № 30, ст.247 )( В редакції Закону № 1630-IV від 18.03.2004 , ВВР, 2004, № 20-21, ст.291 )( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2005 від 24.03.2005 )( З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону № 698-V від 22.02.2007 на підставі пункту 3 розділу VII Закону № 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст.282 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2009 від 12.05.2009 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1254-VI від 14.04.2009 , ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 1616-VI від 21.08.2009 , ВВР, 2009, № 50, ст.754 )( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1849-VI від 03.02.2010 , ВВР, 2010, № 13, ст.127 № 2756-VI від 02.12.2010 , ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 4661-VI від 24.04.2012 , ВВР, 2013, № 7, ст.64 № 4711-VI від 17.05.2012 , ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 5029-VI від 03.07.2012 , ВВР, 2013, № 23, ст.218 № 5314-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 38, ст.501 № 5463-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 406-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 563-VII від 17.09.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.731 № 841-VII від 28.02.2014 , ВВР, 2014, № 12, ст.195 № 879-VII від 13.03.2014 , ВВР, 2014, № 16, ст.582 № 1184-VII від 08.04.2014 , ВВР, 2014, № 18-19, ст.696 )( Зміни до Закону див. в Законі № 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.904 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1245-VII від 06.05.2014 , ВВР, 2014, № 22, ст.817 № 1272-VII від 15.05.2014 , ВВР, 2014, № 27, ст.921 № 1276-VII від 20.05.2014 , ВВР, 2014, № 27, ст.923 № 1700-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2014, № 49, ст.2056 № 317-VIII від 09.04.2015 , ВВР, 2015, № 26, ст.219 № 595-VIII від 14.07.2015 , ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 731-VIII від 08.10.2015 , ВВР, 2015, № 49-50, ст.449 № 835-VIII від 26.11.2015 , ВВР, 2016, № 2, ст.17 № 901-VIII від 23.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 2683-VIII від 07.02.2019 , ВВР, 2019, № 9, ст.51 № 2704-VIII від 25.04.2019 , ВВР, 2019, № 21, ст.81 )( У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009 )( У тексті Закону слова "територіальна виборча комісія" у всіх відмінках і числах замінено словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку і числі згідно з Законом № 1616-VI від 21.08.2009 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади виборів Президента України
1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Строк повноважень Президента України визначається Конституцією України.
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4) службовий паспорт;
( Пункт 5 частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Пункт 6 частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);
( Пункт 7 частини другої статті 2 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
8) тимчасове посвідчення громадянина України;
9) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.
( Пункт 9 частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
( Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Документ, зазначений у пункті 9 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.
( Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Документи, зазначені у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.
( Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
( Положення частини шостої статті 2 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, в частині визначення перебування на консульському обліку громадян України умовою реалізації права обирати на виборах Президента України на підставі Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009 )
6. Реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають у період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.
( Частина шоста статті 2 в редакції Законів № 1616-VI від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014 )
7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Стаття 3. Рівне виборче право
1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.
( Частина друга статті 3 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.
4. Рівність прав і умов участі у виборчому процесі забезпечується:
( Абзац перший частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
( Пункт 2 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
3) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України;
4) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів на пост Президента України;
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів на пост Президента України.
( Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України.
Стаття 5. Добровільність участі у виборах
Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Стаття 6. Вільні вибори
1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових частин, за винятком випадку, передбаченого цим Законом. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
( Частина перша статті 7 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 8. Особисте голосування
1. Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 9. Право бути обраним
1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2704-VIII від 25.04.2019 )
2. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
( Частини другу - четверту статті 9 замінено однією частиною згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
4. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково відповідно до Конституції України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень.
Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України
1. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), а також шляхом самовисування відповідно до цього Закону.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 11. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
2) політичного плюралізму та багатопартійності;
3) публічності та відкритості виборчого процесу;
4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України;
5) рівності прав партій - суб'єктів виборчого процесу;
( Пункт 5 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
6) свободи передвиборної агітації, рівних умов доступу кандидатів на пост Президента України до засобів масової інформації;
( Пункт 6 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, партій.
( Пункт 7 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.
4. Виборчий процес включає такі етапи:
1) висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України;
2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
3) проведення передвиборної агітації;
4) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;
5) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
6) голосування у день виборів Президента України;
7) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення;
8) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.
( Частина четверта статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
5. У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів Президента України та їх офіційне оголошення.
( Пункт 2 частини п'ятої статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають місце лише у випадках, передбачених цим Законом.
7. Виборчий процес завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.
( Частина сьома статті 11 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
8. Повноваження окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу.
( Статтю 11 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
9. Органи виконавчої влади, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, Національна поліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені цим Законом.
( Статтю 11 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 )
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
Суб'єктами виборчого процесу є:
1) виборець;
2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
( Пункт 2 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
3) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;
( Пункт 3 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4) партія, яка висунула кандидата на пост Президента України;
( Пункт 4 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
5) офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.
( Пункт 5 статті 12 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка та проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито.
2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень:
1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;
( Пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців, відомостями про кандидатів на пост Президента України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з порядком заповнення виборчих бюлетенів;
( Пункт 2 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009 )
3) оголошують підсумки голосування і результати виборів Президента України;
( Пункт 3 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно, а окружних виборчих комісій, які стосуються виборчого процесу, невідкладно після надходження до Центральної виборчої комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
( Частина третя статті 13 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у день виборів та в день повторного голосування - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення виборів.
( Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
5. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.
( Частина п'ята статті 13 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України
Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Законом України "Про Державний реєстр виборців", іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.
( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Розділ II
ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Стаття 15. Види виборів Президента України
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.
2. Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента України.
3. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв’язку з прийняттям відповідної постанови Верховної Ради України.
( Частина третя статті 15 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
1-1) у разі коли після закінчення строку реєстрації кандидатів на пост Президента України не зареєстровано жодного кандидата;
( Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;
3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися;
( Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом.
( Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.
( Текст статті 16 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів
1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.
( Частина перша статті 17 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
( Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування.
( Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня їх призначення Верховною Радою України.
( Частина четверта статті 17 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину п'яту статті 17 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у частині четвертій цієї статті.
( Частина шоста статті 17 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
7. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
8. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Стаття 18. Порядок обчислення строків
1. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях, а в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.
( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.
3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.
Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Стаття 19. Виборчі округи
1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ (далі - закордонний округ).
( Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Для підготовки, організації і проведення виборів Президента України використовуються одномандатні виборчі округи, що були утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі (далі - територіальні виборчі округи).
( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Не пізніш як за двісті днів до дня голосування з чергових виборів Президента України Центральна виборча комісія для дотримання вимог, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України", може переглянути межі одномандатних округів, що утворені і діють на постійній основі. Перелік територіальних виборчих округів для чергових виборів Президента України із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією на чергових виборах Президента України не пізніш як за сто днів, а на позачергових та повторних виборах не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів у загальнодержавних та у регіональних друкованих засобах масової інформації, а також розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
( Частина третя статті 19 в редакції Законів № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину четверту статті 19 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4. У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією, за поданням відповідного голови обласної державної адміністрації, та знаходитися поза межами відповідного територіального виборчого округу.
( До статті 19 включено частину четверту згідно із Законом № 1272-VII від 15.05.2014 )
5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, що утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі.
( Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 20. Виборчі дільниці
1. Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також спеціальні дільниці, що утворюються на тимчасовій основі відповідно до цього Закону (далі - виборчі дільниці).
( Частина перша статті 20 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружною виборчою комісією на підставі подань районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування.
Спеціальні виборчі дільниці призначені для організації та проведення голосування виборців у стаціонарних закладах охорони здоров’я, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. У винятковому випадку спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією на території військових частин (формувань).
Спеціальні виборчі дільниці утворюються за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.
( Частина друга статті 20 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі у відповідному закладі чи установі зазначаються:
1) назва закладу чи установи;
2) юридична адреса закладу чи установи;
3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день голосування;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
5) зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
( Частина третя статті 20 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:
1) назва судна;
2) порт приписки судна;
3) орієнтовна кількість виборців на судні;
4) останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки;
5) орієнтовний найближчий до дня виборів день заходу судна у порт України.
( Частина четверта статті 20 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
5. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування на чергових виборах Президента України не пізніш як за сто днів, а на позачергових та повторних виборах не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів.
( Частина п'ята статті 20 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину шосту статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину сьому статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину восьму статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину дев'яту статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
10. Виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються не пізніш як за тридцять днів до дня виборів. У винятковому випадку спеціальна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів у разі утворення нового стаціонарного закладу охорони здоров’я, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України, на території військової частини (формування) за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства оборони України.
( Частина десята статті 20 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину одинадцяту статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Частину дванадцяту статті 20 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Розділ IV
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 21. Система виборчих комісій
1. Вибори Президента України організовують і проводять:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України поширюються:
1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
2) окружної виборчої комісії - на територію відповідного територіального виборчого округу;
3) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці.
3. Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі.
( Частина третя статті 21 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 22. Статус виборчих комісій
1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів Президента України і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори Президента України.
( Частина перша статті 22 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів Президента України, і є комісією вищого рівня щодо усіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.
( Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.
4. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів Президента України.
5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
( Частина п'ята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
Стаття 23. Утворення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій
1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
2. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти осіб.
( Частина друга статті 23 в редакції Законів № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014 )
3. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії.
( Абзац перший частини третьої статті 23 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Форма подання до складу окружних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначаються:
( Абзац другий частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
( Абзац одинадцятий частини третьої статті 23 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014 )( Абзац дванадцятий частини третьої статті 23 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах. Кандидатури до складу окружної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої, шостої, сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього Закону.
( Абзац тринадцятий частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )( Частина третя статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009 )
4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.
( Частина четверта статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти осіб, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частини третьої цієї статті.
( Частина п'ята статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 )
6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Громадянин України може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом виборів Президента України.