Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Картка від 12.11.2003 №492

Національний банк України Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція від 12.11.2003 №492
Остання редакція від 17.01.2020. Внесення змін (постанова від 15.01.2020 N 7 /v0007500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція

Дата 12.11.2003

Номер 492

Статус Діє

Редакції
17.01.2020 внесення змін (постанова від 15.01.2020 N 7 /v0007500-20/) 03.01.2020 внесення змін (постанова від 27.12.2019 N 162 /v0162500-19/) 04.04.2019 внесення змін (постанова від 01.04.2019 N 56 /v0056500-19/) 31.01.2019 внесення змін (постанова від 28.01.2019 N 23 /v0023500-19/) 29.12.2018 внесення змін (постанова від 28.12.2018 N 159 /v0159500-18/) 21.12.2017 внесення змін (постанова від 18.12.2017 N 133 /v0133500-17/) 31.10.2017 внесення змін (постанова від 25.10.2017 N 106 /v0106500-17/) 16.02.2017 внесення змін (постанова від 09.02.2017 N 8 /v0008500-17/) 23.11.2016 внесення змін (постанова від 22.11.2016 N 403 /v0403500-16/) 16.06.2016 внесення змін (постанова від 14.06.2016 N 346 /v0346500-16/) 07.04.2016 внесення змін (постанова від 31.03.2016 N 225 /v0225500-16/) 02.12.2015 внесення змін (постанова від 27.11.2015 N 833 /v0833500-15/) 04.09.2015 внесення змін (постанова від 01.09.2015 N 571 /v0571500-15/) 17.04.2015 внесення змін (постанова від 09.04.2015 N 221 /v0221500-15/) 12.11.2014 внесення змін (постанова від 05.11.2014 N 705 /v0705500-14/) 08.11.2014 внесення змін (постанова від 06.11.2014 N 712 /v0712500-14/) 22.08.2014 внесення змін (постанова від 18.08.2014 N 499 /v0499500-14/) 30.07.2014 внесення змін (постанова від 29.07.2014 N 450 /v0450500-14/) 17.05.2014 внесення змін (постанова від 12.05.2014 N 265 /z0492-14/) 23.07.2013 внесення змін (постанова від 06.06.2013 N 212 /z1121-13/) 12.07.2013 внесення змін (постанова від 03.06.2013 N 189 /z1058-13/) 10.09.2012 внесення змін (постанова від 03.08.2012 N 327 /z1434-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 11.07.2012 N 291 /z1297-12/) 27.07.2012 внесення змін (постанова від 11.07.2012 N 291 /z1297-12/) 06.08.2012 внесення змін (постанова від 26.06.2012 N 273 /z1186-12/) 26.12.2011 внесення змін (постанова від 09.11.2011 N 389 /z1400-11/) 17.06.2011 внесення змін (постанова від 16.05.2011 N 145 /z0659-11/) 09.08.2006 внесення змін (постанова від 26.06.2006 N 236 /z0856-06/) 22.03.2011 внесення змін (постанова від 22.12.2010 N 572 /z0096-11/) 03.01.2011 внесення змін (постанова від 06.12.2010 N 527 /z1323-10/) 01.10.2010 внесення змін (постанова від 10.09.2010 N 421 /z0830-10/) 19.07.2010 внесення змін (постанова від 30.04.2010 N 223 /z0475-10/) 12.02.2010 внесення змін (постанова від 05.01.2010 N 4 /z0102-10/) 24.04.2009 внесення змін (постанова від 23.03.2009 N 158 /z0321-09/) 01.01.2004 Набрання чинності 02.02.2008 внесення змін (постанова від 08.01.2008 N 3 /z0042-08/) 24.01.2006 внесення змін (постанова від 21.12.2005 N 485 /z0023-06/) 28.11.2005 внесення змін (постанова від 10.11.2005 N 419 /z1397-05/) 09.09.2005 внесення змін (постанова від 10.08.2005 N 280 /z0947-05/) 09.05.2005 внесення змін (постанова від 04.04.2005 N 110 /z0446-05/) 13.07.2004 внесення змін (постанова від 23.06.2004 N 295 /z0797-04/) 23.12.2003 внесення змін (лист від 23.12.2003 N 25-119/1690-9687 /v9687500-03/) 12.11.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
( Абзац сьомий пункту 107 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Власник рахунку під час першого звернення до банку з метою використання коштів за рахунком має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Уповноважений працівник банку здійснює верифікацію фізичної особи - власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
108. Банк відкриває пенсійні депозитні рахунки фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.
Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законодавством України. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.
109. На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, що надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.
( Пункт 109 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 110 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 111 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 112 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 113 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 114 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
X. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України
( Назва розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
115. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора), яке не має рахунку в цьому банку, у такому порядку.
Особа, яка відкриває рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у цьому розділі Інструкції.
Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
116. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок, якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку, за умови подання представництвом таких документів:
1) копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа - нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво;
2) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора;
3) копії свідоцтва про реєстрацію представництва (інвестора/оператора) та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі.
117. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу, якщо представництво іноземного інвестора вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку.
( Пункт 117 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 118 розділу X виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
XI. Порядок відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу)
119. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, які не мають в цьому банку рахунків, здійснюється у такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
( Підпункт 1 пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7). Заяву підписує керівник суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента або інша уповноважена на це особа;
3) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним у розділі III цієї Інструкції для відкриття, юридичній особі - нерезиденту поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку);
( Підпункт 3 пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Абзац шостий пункту 119 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Абзац сьомий пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі-підприємцю, який не має в цьому банку рахунку в такому порядку.
Фізична особа-підприємець має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7), підписану фізичною особою-підприємцем.
( Пункт 120 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1-3 пункту 62 розділу V цієї Інструкції.
Фізична особа заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).
Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі на підставі довіреності за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа-резидент має додатково пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
( Пункт 121 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку.
Фізична особа має:
1) пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).
Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Пункт 122 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 123 розділу XI виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
124. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується також для здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомості.
За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно такі операції:
1) із зарахування банком перерахованих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам) / видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);
2) пов'язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 1076 6 Цивільного кодексу України);
3) зі сплати винагороди банку за послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
125. Банк зобов'язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
XII. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин
126. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин на підставі відповідного договору.
Банки України укладають договори про встановлення кореспондентських відносин після отримання від Національного банку банківської ліцензії.
127. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - резиденту України на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;
2) переліку.
( Підпункт 2 пункту 127 розділу XII в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
128. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - нерезиденту України [крім центральних банків іноземних країн та Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР)] на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з банківського реєстру або іншого документа, що свідчить про його реєстрацію;
3) копії легалізованої та засвідченої в установленому порядку ліцензії центрального банку країни його реєстрації (якщо це передбачено законодавством тієї країни) або документа, що свідчить про право банку-нерезидента здійснювати банківську діяльність відповідно до законодавства країни його реєстрації;
4) копії легалізованого та засвідченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;
5) альбому підписів уповноважених осіб.
( Пункт 128 розділу XII доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
129. Банк відкриває кореспондентський рахунок ЄБРР і центральним банкам іноземних країн на підставі документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати таку фінансову установу, та заяви про відкриття рахунку.
130. Відкриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та відкриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється в порядку, визначеному в пункті 127 розділу XII цієї Інструкції.
Філія іноземного банку під час відкриття рахунку додатково до документів, зазначених у пункті 127 розділу XII цієї Інструкції, подає копії довідок про взяття на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску.
131. Банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. Банк України у разі прийняття рішення щодо відкриття рахунку банку-кореспонденту надсилає поштою / засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або передає через представника банку підписаний договір про встановлення кореспондентських відносин.
Цей договір має містити умови щодо обов'язку розшуку банками перерахованих, але не отриманих платежів.
Договір має бути укладений у двох примірниках та підписаний двома сторонами. Використання печатки банками не є обов'язковим.
У договорі про встановлення кореспондентських відносин додатково можуть бути передбачені інші умови обслуговування банку відповідно до законодавства України.
132. Банк України, який відкриває кореспондентський рахунок іншому банку України, та банк України, рахунок якому відкривається, зобов'язані в день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому банк України, кореспондентський рахунок якому відкривається, обліковується як платник податків.
( Абзац перший пункту 132 розділу XII в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку України є дата відкриття цього рахунку.
Банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого банку України, та банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов'язані надіслати повідомлення про його закриття до контролюючого органу, у якому обліковується банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.
133. Банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
Банк України, який закриває кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
XIII. Зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків
134. Банк здійснює процедуру відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів у разі зміни за ініціативою банку всіх або окремих (одного або кількох) банківських реквізитів: найменування банку, коду банку, номеру рахунку.
( Пункт 134 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
135. Процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється у разі:
1) проведення реорганізації в межах одного банку;
2) проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;
3) зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;
4) зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів. Банк у разі отримання інформації від контролюючих органів про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, закриває поточний рахунок фізичної особи-підприємця, на якому є залишок коштів, та відкриває цій особі поточний рахунок для власних потреб. Залишок коштів з поточного рахунку фізичної особи-підприємця перераховується на поточний рахунок фізичної особи для власних потреб.
( Підпункт 4 пункту 135 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
136. Банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну рахунків у порядку, установленому внутрішніми документами банку.
137. Нові справи з юридичного оформлення рахунків у разі зміни рахунків клієнтів не формуються. Справи передаються за потреби іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.
138. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття/закриття рахунку клієнта - платника податків згідно з вимогами статті 69 Податкового кодексу України.
139. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.
140. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв'язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.
Банк у цих випадках:
1) зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;
2) не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.
141. Власник рахунку подає документи, передбачені відповідно у пунктах 127-129 розділу XII цієї Інструкції, у разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення). Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін.
XIV. Закриття рахунків клієнтів банків
142. Банк закриває поточні рахунки клієнтів:
1) на підставі заяви клієнта;
2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, керуючого санацією);
( Підпункт 2 пункту 142 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
3) у разі смерті власника рахунку - фізичної особи / фізичної особи - підприємця / особи, яка провадила незалежну професійну діяльність, після виплати коштів спадкоємцю(ям) та іншим особам на підставі документів, визначених законодавством України;
4) на підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.
143. Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" , яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.
144. Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів.
145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента, фізичної особи-підприємця (за умови відсутності залишку коштів на поточному рахунку фізичної особи-підприємця) на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів та з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи/підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
( Пункт 145 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
146. Поточний рахунок юридичної особи-резидента закривається клієнтом/юридичною особою-правонаступником у разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:
1) заяви про закриття поточного рахунку;
2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому порядку.
( Пункт 146 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
147. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для проведення ліквідаційної процедури використовує один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури подає до банку заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку.
( Пункт 147 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
148. Поточний рахунок клієнта закривається на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:
1) найменування банку;
2) найменування клієнта [прізвища, імені, по батькові (за наявності)], коду за ЄДРПОУ [реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")] власника рахунку;
3) номера рахунку, який закривається;
4) реквізитів рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимоги фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;
5) дати складання заяви.
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.
Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.
У заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи - правонаступника, якщо рахунок юридичної особи - резидента закривається юридичною особою - правонаступником. Ця заява підписується керівником юридичної особи - правонаступника або іншою уповноваженою на це особою.
Заява про закриття поточного рахунку може подаватися до банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.
У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
150. Вкладний (депозитний) рахунок клієнта в разі залучення строкового вкладу закривається після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. Вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику, якщо вклад залучався на умовах його видачі на першу вимогу.
Вкладник зобов'язаний повідомити банк шляхом подання заяви для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи.
Вкладник - фізична особа у заяві, яка складається у довільній формі, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Вкладник - фізична особа подає заяву до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання готівкових коштів, зазначеної у заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
151. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або в інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
152. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:
1) за рішенням Національного банку про ліквідацію банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;
2) за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків - кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;
3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.
153. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:
1) у разі ліквідації чи банкрутства згідно із законодавством країни реєстрації цього банку;
2) у разі ліквідації банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;
3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.
154. Залишок коштів у разі закриття кореспондентського рахунку має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду відповідно до законодавства України.
155. Закриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та закриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється у порядку, визначеному в пункті 152 розділу XIV цієї Інструкції.
( Інструкція в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 1
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 5 пункту 16 розділу I)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 2
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункту 38 розділу III)
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Додаток 3
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункту 60 розділу IV)
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункту 68 розділу V)
ЗАЯВА
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 5
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункт 84 розділу VI)
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункт 86 розділу VI)
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
( Див. текст )( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 2 пункту 119 розділу XI)
ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)
( Див. текст )( Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(пункт 121 розділу XI)
ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)
( Див. текст )( Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;
підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;