• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Міністерство юстиції України  | Наказ, Заява, Форма від 18.11.2016 № 3268/5
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.11.2016 м. Київ № 3268/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 листопада 2016 р. за № 1500/29630
Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства юстиції України  від 15 червня 2017 року № 1924/5, від 29 серпня 2018 року № 2824/5, від 29 грудня 2018 року № 4146/5, від 6 серпня 2019 року № 2424/5, від 9 січня 2020 року № 72/5, від 19 травня 2020 року № 1716/5, від 16 вересня 2020 року № 3205/5 ( зміни, внесені пунктами 1, 3 наказу Міністерства юстиції України  від 16 вересня 2020 року № 3205/5, набирають чинності з 1 грудня 2020 року ), від 29 червня 2021 року № 2320/5, від 8 липня 2021 року № 2398/5, від 29 березня 2023 року № 1158/5, від 10 квітня 2023 року № 1292/5, від 4 липня 2023 року № 2469/5, від 26 грудня 2023 року № 4416/5 )
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою удосконалення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються:
1) Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця (форма 1);
2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);
3) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади (форма 3);
4) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4);
5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
6) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 6);
7) Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7);
8) Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об'єднання (форма 8);
9) Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9);
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства юстиції України від 19.05.2020 р. № 1716/5, від 16.09.2020 р. № 3205/5, від 29.06.2021 р. № 2320/5, у редакції наказу Міністерства  юстиції України від 29.03.2023 р. № 1158/5 )
10) Заява щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток (форма 10).
( пункт 1 доповнено новим підпунктом 10 згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2023 р. № 4416/5 )
2. Наказ Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 14/28144 (із змінами), визнати таким, що втратив чинність.
3. Установити, що:
1) до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), створеного відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;
оприлюднення установчих документів юридичної особи здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;
оприлюднення рішення про державну реєстрацію символіки громадського формування (змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, втрату чинності символіки), зображення та опис символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;
установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) за результатом проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду або державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду, надаються державним реєстратором у паперовій формі шляхом виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці разом з наданням копії відповідного рішення державного реєстратора, оформленого відповідно до законодавства;
2) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в частині передачі інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, такі примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі.
У разі подання заявником примірника судового рішення, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор при проведенні державної реєстрації на підставі такого примірника судового рішення обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в цьому реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду;
3) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості, передбачені частиною дев'ятою статті 13 цього Закону, отримуються на письмовий запит державного реєстратора, крім випадків, коли такі відомості були подані безпосередньо заявником;
4) заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що подаються в електронній формі, формуються програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв, відповідно до затверджених цим наказом форм.
( пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом  Міністерства юстиції України від 06.08.2019 р. № 2424/5 )
4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
5. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця
(Форма 1)
( Див. текст )( Форма 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)
(Форма 2)
( Див. текст )( Форма 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018, № 1716/5 від 19.05.2020, № 2320/5 від 29.06.2021, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 10 квітня 2023 року № 1292/5
)
Форма 3
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади
( Див. текст )( Форма 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1924/5 від 15.06.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018, № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 1158/5 від 29.03.2023, № 1292/5 від 10.04.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 04 липня 2023 року № 2469/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування
(Форма 4)
( Див. текст )( Форма 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 3205/5 від 16.09.2020, № 2320/5 від 29.06.2021, № 1158/5 від 29.03.2023, № 2469/5 від 04.07.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи
(Форма 5)
( Див. текст )( Форма 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 2398/5 від 08.07.2021, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи
(Форма 6)
( Див. текст )( Форма 6 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018, № 1716/5 від 19.05.2020, № 2320/5 від 29.06.2021, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації символіки громадського формування
(Форма 7)
( Див. текст )( Форма 7 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 3205/5 від 16.09.2020, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання
(Форма 8)
( Див. текст )( Форма 8 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018, № 1716/5 від 19.05.2020, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5
)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення
(Форма 9)
( Див. текст )( Форма 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1716/5 від 19.05.2020, № 1158/5 від 29.03.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 26 грудня 2023 року № 4416/5
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток
(форма 10)
 
( наказ доповнено новою формою 10 згідно з наказом  Міністерства юстиції України від 26.12.2023 р. № 4416/5 )