• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Президент України  | Указ від 03.10.1992 № 493/92
Реквізити
 • Видавник: Президент України
 • Тип: Указ
 • Дата: 03.10.1992
 • Номер: 493/92
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президент України
 • Тип: Указ
 • Дата: 03.10.1992
 • Номер: 493/92
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 493/98 від 21.05.98 ) ( У назві та тексті Указу слова "нормативні акти" замінено словами "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках, а слова "державної виконавчої"- словом "виконавчої" згідно з Указом Президента N 493/98 від 21.05.98 )
З метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій
постановляю:
1. Установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
2. Державну реєстрацію здійснюють:
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю - Міністерство юстиції України;
нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;
нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі управління юстиції.
Державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Міністерство юстиції України та управління юстиції складають державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 493/98 від 21.05.98 )
3. Нормативно-правові акти, зазначені в статті 1 цього Указу, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
4. Створити в Українському державному центрі правової інформації Міністерства юстиції України банк даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру.
Міністерству юстиції України визначити порядок інформування громадян, підприємств, установ та організацій про зазначені нормативно-правові акти.
5. Міністерству юстиції України, іншим органам виконавчої влади, органам господарського управління та контролю забезпечувати опублікування нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, а також широке інформування громадян через засоби масової інформації про нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян.
Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 3 жовтня 1992 року
N 493/92