• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України  | Наказ від 29.03.2023 № 1158/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 29.03.2023
 • Номер: 1158/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 29.03.2023
 • Номер: 1158/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2023 м. Київ № 1158/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2023 р. за № 539/39595
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" з метою реалізації законів України від 12 травня 2022 року № 2255-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству" та від 06 вересня 2022 року № 2571-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб"
НАКАЗУЮ:
1. У Вимогах до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року № 3236/5):
у підпункті 2 пункту 1 та абзаці третьому пункту 2 слово "англійською" замінити словом "іноземною";
в абзаці четвертому пункту 3 слова "слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво")" замінити словами "слово "філія" або "представництво".
2. В абзаці третьому пункту 1 розділу IV Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, слова "нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи" замінити словами "копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи".
3. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, викласти у такій редакції:
"1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються:
1) Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця (форма 1);
2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);
3) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади (форма 3);
4) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4);
5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
6) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 6);
7) Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7);
8) Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об'єднання (форма 8);
9) Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9).".
4. Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, викласти у новій редакції, що додаються.
5. Установити, що подання заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до затверджених цим наказом форм в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу / фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
7. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
8. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2023 року.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.
 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. БЕРЕЖНИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 29 березня 2023 року № 1158/5)
 

Директор департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС