Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Міністерство юстиції України Наказ від 19.05.2020 №1716/5
Остання редакція від 19.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 19.05.2020

Номер 1716/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2020 N 1716/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 травня 2020 р.
за N 454/34737
Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
НАКАЗУЮ:
"1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються:
1) Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця (форма 1);
2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);
3) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади (форма 3);
4) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4);
5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
6) Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6);
7) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 7);
8) Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 8);
9) Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об'єднання (форма 9).".
2. Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за N 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року N 2824/5), викласти в новій редакції, що додаються.
3. Установити, що подання заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до затверджених цим наказом форм здійснюється:
в електронній формі - після доопрацювання програмних засобів, за допомогою яких такі заяви формуються у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв, про що на вебсайті Міністерства юстиції України розміщується відповідне оголошення;
в паперовій формі в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій - з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
без внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної особи - до доопрацювання програмних засобів цього реєстру.
4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності з 01 червня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник МіністраЄ. Горовець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації символіки громадського формування
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 листопада 2016 року № 3268/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 19 травня 2020 року № 1716/5)
ЗАЯВА
щодо державної реєстрації всеукраїнського статусугромадського об'єднання
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2020 N 1716/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 травня 2020 р.
за N 454/34737
Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
НАКАЗУЮ:
"1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються:
1) Заява щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця (форма 1);
2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);
3) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади (форма 3);
4) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4);
5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
6) Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6);
7) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 7);

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!