• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Довідка, Витяг, Запит, Рішення, Журнал, Форма, Заява, Положення від 14.11.2014 № 1130
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.11.2014 № 1130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1456/26233
Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Відповідно до статей 180 - 184, 209 розділу V, статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі - Положення), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 232/25009.
3. Установити, що не підлягають обов’язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом.
( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної фіскальної служби України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.О. БілоусО.Л. Шейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.11.2014 № 1130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1456/26233
ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію платників податку на додану вартість
( У тексті Положення слова "виписку податкових накладних" замінено словами "складання податкових накладних" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( У тексті Положення цифру та слова "5 робочих днів" у всіх відмінках замінено цифрою та словами "3 робочих дні" у відповідних відмінках; слова "за ініціативою контролюючого органу" та "за ініціативою відповідного контролюючого органу" замінено словами "за самостійним рішенням контролюючого органу" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )( У тексті Положення слова та цифру "розмірі 4 відсотків" замінено словами ", що не передбачає сплати податку на додану вартість" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )( У тексті Положення посилання на додатки 9 - 15 замінено відповідно посиланнями на додатки 8 - 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( У тексті Положення слова "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )( У тексті Положення посилання на додатки 11-14 замінено відповідно посиланнями на додатки 8-11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
І. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до розділів I, II, V, XIV, XVIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актів.
1.2. Цим Положенням визначається порядок:
реєстрації платників податку на додану вартість;
анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;
ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);
присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;
оприлюднення даних з Реєстру;
перереєстрації платників податку на додану вартість;
ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;
формування і надання витягів та довідок з Реєстру.
1.3. Цим Положенням визначаються форми:
заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;
документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;
журналів реєстрації платників податку на додану вартість;
інших документів з питань реєстрації / анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку на додану вартість;
запитів про отримання витягу та довідки з Реєстру;
витягу та довідки з Реєстру.
1.4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу:
а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
б) фізична особа - підприємець, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
в) юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;
г) постійне представництво;
ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції;
д) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.
( Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які провадять спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.
Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.
Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється за його заявою.
Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.
Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг, крім випадків, встановлених статтею 208-1 розділу V Кодексу. Такі особи мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку.
( Абзац вісімнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
1.5. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу для цілей оподаткування платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) є:
1) будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник ПДВ у порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу;
2) будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ;
3) будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;
особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, які використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб'єктами підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті 197 розділу V Кодексу;
4) особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (далі - управитель майна).
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;
6) особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
7) особа, уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника ПДВ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції;
9) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.
Положення цього пункту не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.
( Підпункт 9 пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
1.6. Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.
Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.
Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов'язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.
Індивідуальний податковий номер становить:
1) для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої структури: 1 - 7-й знаки - перші 7 знаків коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ) без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 10-й та 11-й знаки - код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює Державна податкова служба України;
2) для фізичних осіб - 12-розрядний числовий номер такої структури: 1-10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків, 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України.
( Абзац перший підпункту 2 пункту 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1-10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта;
( Абзац другий підпункту 2 пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016, № 30 від 29.01.2020 )
3) для осіб, відповідальних за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів) відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами про розподіл продукції, осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, - 9-значний податковий номер, який надають контролюючі органи згідно з порядком обліку платників податків і зборів, визначеним відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II Кодексу (далі - Порядок обліку).
( Абзац перший підпункту 3 пункту 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність, або договорів управління майном, або угод про розподіл продукції, реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів або кожної із зазначених угод;
( Підпункт 3 пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
4) для постійних представництв - 12-розрядний числовий код, який формується у такому самому порядку, як і для юридичних осіб, або 9-значний податковий номер, який контролюючі органи:
надають постійним представництвам, визначеним в абзаці другому підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу, при взятті їх на облік згідно з Порядком обліку;
до набрання чинності цим Положенням надали постійним представництвам, що на дату реєстрації платниками ПДВ не мали коду за ЄДРПОУ. Перереєстрація як платників ПДВ таких постійних представництв здійснюється після включення їх до ЄДРПОУ як відокремлених підрозділів іноземних організацій, крім постійних представництв, визначених в абзаці другому підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу.
1.7. Особливості реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, встановлено розділом VIII цього Положення.
( Розділ I доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
II. Реєстр платників податку на додану вартість
2.1. Реєстр - автоматизований банк даних, створений відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу для забезпечення:
реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;
єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;
контролю за справлянням податку на додану вартість;
організації суцільного й вибіркового аналізу.
( Абзац шостий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
2.2. У Реєстр включаються такі види даних:
ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер, код за ЄДРПОУ, податковий номер, який надають контролюючі органи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців;
реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платника ПДВ;
( Абзац третій пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій та вартості поставлених товарів (послуг), які зазначаються у реєстраційних заявах;
інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим Положенням.
До Реєстру не включаються довідкові дані, які зазначаються у реєстраційній заяві, - дані про місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, юридичної особи - платника ПДВ. Такі дані вносяться до електронної копії реєстраційної заяви та під час розгляду реєстраційної заяви звіряються з відомостями Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
( Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 30 від 29.01.2020 )
2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює Державна податкова служба України.
Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
2.4. З кола обов'язків щодо ведення Реєстру Державна податкова служба України здійснює:
розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру;
організацію реєстрації платників ПДВ;
присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів;
розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;
виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберіганням, захистом, контроль за правом доступу тощо);
автоматизоване ведення бази Реєстру;
розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру;
оприлюднення даних з Реєстру;
формування і надання довідок з Реєстру;
( А бзац десятий пункту 2.4 розділу II і з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Кодексу, або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру.
( Абзац одинадцятий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
2.5. Контролюючі органи, які є територіальними органами Державної податкової служби України, забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.
( Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які є їхніми структурними підрозділами, здійснюють:
( Абзац перший пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;
обробку даних заяв та документів щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ;
( Абзац третій пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платників ПДВ;
( Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
формування і надання витягів з Реєстру;
підготовку та обробку документів щодо відміни анулювання реєстрації;
моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру.
III. Реєстрація платників податку на додану вартість
3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація платників ПДВ проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого ідентифікатора.
Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є анульованою з дати виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього Положення.
3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені у пункті 1.4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам пункту 1.5 розділу I цього Положення.
Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку відповідно до Порядку обліку (крім договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).
( Абзац другий пункту 3.2 розділу ІII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
3.3. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.
( Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою.
3.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1):
1) заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Суб’єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватись як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Щодо таких заяв або відомостей перебіг триденного строку їх розгляду контролюючими органами розпочинається з дати їх надходження до контролюючого органу, правила, порядок та строки розгляду є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих згідно з абзацом першим цього підпункту.
У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника ПДВ;
( Підпункт 1 пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
2) реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана контролюючому органу:
а) особами, які підлягають обов'язковій реєстрації згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), - не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу;
б) особами, які прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу (підпункт 6 пункту 1.5 розділу I цього Положення), - не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних;
( Підпункт "б" підпункту 2 пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
3) якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників ПДВ за угодою, такі інвестори мають подати реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому інвесторами було прийнято рішення про реєстрацію. Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ контролюючим органом, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючими органами заяв про реєстрацію платника ПДВ від усіх інвесторів, які не діють як оператори.
Якщо з'являється новий інвестор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, за якою всі інвестори, які не діють як оператори, вже зареєстровані як платники ПДВ, такий новий інвестор зобов'язаний подати реєстраційну заяву для реєстрації платником ПДВ за угодою до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому така особа набула прав та обов'язків інвестора.
Оператор зобов'язаний повідомити контролюючі органи за своїм місцем обліку та за місцем обліку відповідних інвесторів про прийняття рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою протягом 10 календарних днів після прийняття такого рішення;
4) реєстраційна заява обов'язково має бути підписана заявником із зазначенням дати;
( П ідпункт 4 пункту 3.5 розділу III і з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
5) будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, не подала до контролюючого органу реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування;
6) реєстраційна заява подається особою, відповідальною за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку.
( Пункт 3.5 розділу ІII доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом, та за загальними правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положеньстатті 293 розділу XIV Кодексу, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату податку на додану вартість та не передбачають сплати цього податку.
( А бзац перший пункту 3.6 розділу III і з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )( Абзац другий пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )( Абзац третій пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких особливостей:
1) у разі переходу осіб зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява подається:
не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, при яких реєстрація платниками ПДВ є обов'язковою;
не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
2) платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), у разі добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.
( Абзац перший підпункту 2 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, реєстрація їх платниками ПДВ діє з першого числа календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість;
( Абзац другий підпункту 2 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Підпункт 2 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3) особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не застосовує спрощеної системи оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, в обов'язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:
встановленим для третьої групи платників єдиного податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу);
( Абзац другий підпункту 3 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.
Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість.
Якщо контролюючим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість;
4) не зареєстровані платниками ПДВ платники єдиного податку першої - другої груп, які перевищили у календарному кварталі обсяг доходу, визначений для відповідної групи платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, що встановлена для третьої групи і передбачає сплату податку на додану вартість, реєструються платниками ПДВ з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу.
( Абзац перший підпункту 4 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Абзац третій підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
У цьому разі реєстраційна заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу, та одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку відповідно до абзацу першого цього підпункту.
( Абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;
5) платник єдиного податку першої - другої груп може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість, якщо така особа одночасно відповідає вимогам:
( Абзац перший підпункту 5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 637 від 07.12.2021 )
встановленим для третьої групи платників єдиного податку;
( Абзац другий підпункту 5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.
Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
6) платник єдиного податку четвертої групи реєструється платником ПДВ за загальними правилами, встановленими Кодексом та цим Положенням, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку четвертої групи.
Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації.
( Пункт 3.6 розділу III доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт "б"підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних.
Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації в особи виникнуть обставини або операції, у зв’язку з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт "а" підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням.
Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, зі спрощеної системи оподаткування, подала до контролюючого органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.
Якщо особа зазначила у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, зазначеному у реєстраційній заяві.
3.8. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.
З метою підтвердження достовірності відомостей про відповідність особи вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу, така особа відповідно до підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу подає до контролюючого органу документи, що підтверджують такі відомості.
( Абзац третій пункту 3.8 розділу ІII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 3 робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
( Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
При цьому нова заява може бути подана до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки, встановлені абзацом першим цього пункту, та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і складання податкових накладних.
( Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
3.10. Контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 1.5 розділу I, пункти 3.3, 3.4, підпункт 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення), а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 статті 183 розділу V Кодексу.