• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Довідка, Витяг, Запит, Рішення, Журнал, Форма, Заява, Положення від 14.11.2014 № 1130
Якщо особа обрала спосіб взаємодії з контролюючими органами в електронній формі через електронний кабінет, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву про реєстрацію надсилається контролюючим органом до електронного кабінету. Якщо особа відмовилася від використання електронного кабінету або не визначила спосіб взаємодії з контролюючими органами, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву надсилається на електронну адресу, з якої надійшла реєстраційна заява.
( П ункт 3.10 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Відмова в реєстрації новоствореної особи платником ПДВ направляється контролюючим органом на електронну адресу, дані про яку містяться у заяві або відомостях, отриманих контролюючим органом у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Якщо дані про електронну адресу відсутні, відмова в реєстрації направляється за місцезнаходженням (місцем проживання) новоствореної особи, дані про яке містяться у такій заяві або відомостях.
( Абзац пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:
( Абзац перший пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
з першого числа місяця, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування;
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи;
( Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
з дня внесення запису до Реєстру у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.
( Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 цього розділу.
( Пункт 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.13. При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.
3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані реєстрації платника ПДВ, реєстрація платником ПДВ діє до закінчення такого строку.
У таких випадках до Реєстру вноситься дата такого строку.
Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, платник ПДВ підлягає перереєстрації.
3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.
( Абзац другий пункту 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Абзац третій пункту 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Абзац четвертий пункту 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Абзац п'ятий пункту 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )( Абзац шостий пункту 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
3.16. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані податкової реєстрації вносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (додаток 2).
( П ункт 3.17 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
3.17. Реєстрація платником ПДВ відповідно до вимог статті 183 розділу V Кодексу осіб, податковою адресою яких або одного з учасників за договором про спільну діяльність, договором управління майном, угодою про розподіл продукції є тимчасово окупована територія, контролюючими органами не проводиться до закінчення строку тимчасової окупації або зміни податкової адреси таким платником ПДВ з тимчасово окупованої на іншу територію України.
( Розділ III доповнено новим пунктом 3.17 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість
4.1. У разі перетворення юридичної особи - платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах Реєстру проводиться перереєстрація платника ПДВ.
У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному органі і взяття на облік в іншому здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
Для перереєстрації платник ПДВ подає відповідно до підпункту 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.
Перереєстрація у зв’язку із зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником ПДВ на підставі відомостей з цього Єдиного державного реєстру.
Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником ПДВ анулюється відповідно до розділу V цього Положення.
Контролюючий орган здійснює перереєстрацію платника ПДВ з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ.
( Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
4.2. Для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється.
( Абзац перший пункту 4.2 розділу IV і з змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 629 від 21.10.2020 )
У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".
За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
4.3. До дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.
Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).
( Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
4.4. У разі встановлення розбіжностей у записах Реєстру або невідповідності внесених до Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності неправильних записів або помилок у записах Реєстру контролюючий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з'ясовує причини та обставини, за яких виникли такі розбіжності.
У разі підтвердження недостовірності даних контролюючий орган інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та Державну податкову службу України. Відповідні коригування у Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ. Для цього платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із помилками (невідповідностями)" та додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних змін із зазначенням їх суті. При цьому датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви.
( Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, якщо:
а) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу;
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу;
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;
г) особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;
е) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
є) фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
( Підпункт "ж" п ункту 5.1 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників ПДВ, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.
5.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "а" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останніх 12 календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останніх 12 поточних календарних місяців, що були подані до контролюючого органу.
Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "б" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ - юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника ПДВ відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).
При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "г" пункту 5.1 цього розділу) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:
не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;
включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.
Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення платника ПДВ з Реєстру.
5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "а" - "з" пункту 5.1 цього розділу).
Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (додаток 3). Таку заяву платники ПДВ можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац другий пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 30 від 29.01.2020, № 629 від 21.10.2020 )
Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ уносяться до журналу анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 3-РЖ (додаток 4).
5.4. Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.11 цього розділу.
( Абзац другий пункту 5.4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, контролюючим органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації).
У разі якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами "а", "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду, контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.
Якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.
( П ункт 5.4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
Якщо на підставі заяви суб'єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату податку на додану вартість, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з підпунктом "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.
5.5. Анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б" - "з" пункту 5.1 цього розділу).
Контролюючі органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.
Рішення про анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:
1) затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт, розподільчий баланс або документальне підтвердження факту затвердження цих документів (для платників ПДВ - юридичних осіб) та відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення про припинення юридичної особи, або копія такого рішення (для юридичних осіб, відомості про яких не включаються до Єдиного державного реєстру), заява або повідомлення платника ПДВ, уповноваженого органу чи особи про прийняття рішення про припинення платника ПДВ (для постійних представництв нерезидентів, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном, угод про розподіл продукції), відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (для фізичних осіб - підприємців) (підстава - підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 1 п ункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
2) заява про реєстрацію платника єдиного податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу):
є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;
є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу;
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку;
( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3) довідка про подання/неподання платником ПДВ контролюючому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту у таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців (підстава - підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до контролюючого органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку);
4) судове рішення щодо визнання недійсними установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
5) ухвала суду про ліквідацію юридичної особи - банкрута, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
6) судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
7) судове рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 8 п ункту 5.5 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
9) інформація органів державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
10) судове рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого рішення (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 11 п ункту 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
11) документ, який підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
12) документ, який підтверджує закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
13) інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Кодексом.
( П ункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
5.6. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган за місцем перебування на обліку платника податків приймає рішення про анулювання реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.
( Абзац перший пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
Контролюючий орган, який прийняв самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", або за даними реєстру платників єдиного податку.
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Якщо на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган самостійно визначає таку дату та приймає самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 5). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказуються підстави (одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу.
( Абзац пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 6). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.
Один примірник рішення зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.
( Абзац пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
У день виникнення підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню".
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу та дата виникнення такої підстави.
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
5.7. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається контролюючим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податків - фізичній особі або відповідальній особі платника податків - юридичної особи чи будь-якій особі за наявності належним чином оформленої довіреності від платника податків (далі - Представник платника). Особа, яка отримує рішення, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
( Абзац другий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )
Якщо для певної групи платників ПДВ наявні однакові, визначені законодавством, підстави для анулювання реєстрації та дата анулювання реєстрації, контролюючий орган може скласти рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 7-РПДВ (додаток 7). Перелік платників ПДВ, яким анулюється реєстрація (далі - Перелік), наводиться у додатку до такого рішення. У цьому разі контролюючий орган направляє (видає) особі, реєстрацію якої анульовано, засвідчені копію відповідного рішення та витяг з Переліку із даними стосовно цієї особи.
5.8. Якщо контролюючий орган або пошта не може вручити платнику податків примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податків чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до контролюючого органу, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
( Пункт 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
5.9. Контролюючий орган, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.
Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру, засвідчена копія додаткового рішення направляється до Державної податкової служби України.
Контролюючий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.
5.10. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.
Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.
Підставою для внесення до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за самостійним рішенням контролюючого органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
( Абзац третій пункту 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
Якщо анулювання реєстрації платника ПДВ було здійснене згідно з рішенням про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 7-РПДВ (додаток 7), то скасування анулювання реєстрації платника ПДВ проводиться шляхом скасування запису про такого платника у Переліку. При цьому не скасовуються рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ та анулювання реєстрації інших платників ПДВ, включених до Переліку.
Рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Кодекс, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою). Таке рішення або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до Державної податкової служби України у десятиденний строк після прийняття.
( Абзац п’ятий пункту 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016, № 7 від 16.01.2018 )
У разі скасування рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, контролюючий орган вносить до Реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ із урахуванням таких особливостей:
1) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи відсутня наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється;
2) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована платником ПДВ повторно, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ;
3) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації відповідає даті, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку, а причина анулювання - підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням контролюючого органу;
4) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи є анульованою наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата та причина анулювання реєстрації - даті та причині анулювання повторної реєстрації.
5.11. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:
подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;
зазначену в судовому рішенні;
припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;
що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ;
( Абзац п'ятий пункту 5.11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
( Пункт 5.11 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.
5.12. У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку з яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
З дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних.
У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Кодексу , незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.
5.13. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу у разі подання інвестором (його постійним представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про розподіл продукції, контролюючому органу декларації (податкового розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається.
5.14. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Кодексу , платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.
( Пункт 5.14 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Пункт 5.15 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 637 від 07.12.2021 )( Розділ VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
VII. Порядок формування і надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з реєстру платників податку на додану вартість
7.1. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та власному офіційному веб-сайті:
( Абзац перший пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;
інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.
( Абзац четвертий пункту 7.1 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.
У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню", підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави.
( Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
7.2. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.
7.3. Якщо за самостійним рішенням контролюючого органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати:
( Абзац перший пункту 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )
отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у випадку, передбаченому у пункті 5.7 розділу V цього Положення;
оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до цього Положення у випадку, передбаченому у пункті 5.8 розділу V цього Положення.
7.4. За запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.
Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 8) подається особисто платником ПДВ або Представником платника або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
( Абзац другий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).
Запит обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.
Платники ПДВ можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац п'ятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 629 від 21.10.2020 )