• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

Міністерство юстиції України  | Наказ, Журнал, Протокол, Форма типового документа, Інструкція від 12.08.2016 № 2473/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Журнал, Протокол, Форма типового документа, Інструкція
 • Дата: 12.08.2016
 • Номер: 2473/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Журнал, Протокол, Форма типового документа, Інструкція
 • Дата: 12.08.2016
 • Номер: 2473/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.08.2016 № 2473/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1127/29257
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017 № 4348/5 від 28.12.2019 № 1626/5 від 12.05.2020 )
Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою реалізації статей 7 та 8 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статті 5 Закону України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017 )
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, що додається.
2. Абзац другий пункту 8 розділу IІІ Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172, після слів "норми законодавства;" доповнити словами "відомості про необхідність складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою-четвертою статті 166-11 та статтею 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення;".
3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) та головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І., заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П.О.
Перший заступник
Міністра юстиції

Н. Севостьянова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.08.2016 № 2473/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1127/29257
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
( У тексті Інструкції слова "управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "територіальні органи Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4348/5 від 28.12.2019 )
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, оформлення та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 166-11 та 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс).
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 4348/5 від 28.12.2019, № 1626/5 від 12.05.2020 )
2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є:
1) посадові особи Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України - у разі виявлення адміністративного правопорушення:
під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1150);
під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" або за повідомленням державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330;
2) посадові особи Міністерства юстиції України - у разі виявлення адміністративного правопорушення під час здійснення контролю відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1125).
( Пункт 2 розділу І в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017, № 1626/5 від 12.05.2020 )
3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.
4. У разі виявлення під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або у разі надходження до територіального органу Міністерства юстиції України повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, Міністерство юстиції України чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 166-11 Кодексу .
Порушення керівником відповідної юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), встановленого абзацом першим цього пункту строку є підставою для передачі відповідної інформації Державній службі фінансового моніторингу України.
( Розділ І доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )
ІІ. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення
1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166-11 та 166-23 Кодексу , складається за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.
( Пункт 1 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )
2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.
У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, ставиться прочерк.
3. У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.
4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.
У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.
5. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.
6. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.
7. Уповноважена особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами й обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу , та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи.
8. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена особа робить про це відповідний запис.
9. Протокол підписується уповноваженою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також у разі наявності – свідками правопорушення.
У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена особа робить про це відповідний запис.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої він був складений.
Ознайомлення з протоколом особи, щодо якої він складений, здійснює посадова особа Міністерства юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції України, яка його складала.
( Пункт 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )( Пункт 11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )( Пункт 12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )( Пункт 13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )
ІІІ. Облік протоколів про адміністративні правопорушення
1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Міністерства юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України.
2. Облік протоколів проводиться в межах календарного року.
3. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.
ІV. Оформлення справи про адміністративне правопорушення
1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення.
2. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України протягом 5 днів з дня підписання протоколу направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
( Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1626/5 від 12.05.2020 )
У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до Міністерства юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України копії судового рішення у справі.
3. Копія справи про адміністративне правопорушення та копія супровідного листа зберігаються у Міністерстві юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України. Надалі до матеріалів справи про адміністративне правопорушення додаються результати розгляду справи у суді, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи у суді.
4. Оформлення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена особа, яка склала протокол.
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу II)
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4348/5 від 28.12.2019 )
Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу III)
ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
№ з/пНомер та дата складання протоколуДата та місце вчинення правопорушенняВідомості про особу, щодо якої складено протоколПосада, власне ім'я, прізвище особи, що склала протоколПримітка
прізвище, власне ім'япосадамісце роботи
12345678
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4348/5 від 28.12.2019 )